19 apr. 2011

Globalt, regionalt, och lokalt


Stilla havet sett från rymden. Bilden tillhör NASA.
I Bulletin of the American Meteorological Society kom det för ett tag sedan en artikel med
Givet att, under de närmsta 10-30 åren, magnituden på de naturliga decennievisa variationerna kan komma att tävla med mänskligt orsakade klimatdrivkrafter på regionala skalor, så kan man föreställa sig att initialiserade decennievisa förutsägelser kommer att ge viktig information för klimat-relaterade hanterings- och anpassningsbeslut. Sådana förutsägelser är för närvarande en av de stora utmaningarna för klimatsamfundet. Detta förutsätter att man identifierar de fysikaliska fenomen - och deras motsvarigheter i modellerna - som kan ge ökad förutsägbarhet på decennie-tidskalor, inklusive en uppskattning av de fysikaliska processer genom vilka mänskligt orsakade drivkrafter kan växelverka med eller framhäva naturlig variabilitet. Ett sådant fysikaliskt ramverk är nödvändigt för att ge en konsekvent utvärdering (och insikter i möjliga förbättringar) av de decennievisa förutsägelseexperiment som planeras bli utvärderade som en del av IPCCs 5:e bedömningsrapport.
De naturliga decennievisa variationer som främst behandlas i den här översiktsartikeln är cirkulationsmönster i Stilla Havet och Atlanten. De regionala effekterna av de här variationerna är viktiga att förstå dels för att avgöra hur mycket olika faktorer bidrar till de regionala klimatförändringarna, och dels för att kunna ge underlag för planering om hur dessa förändringar ska bemötas. De regionala klimateffekterna anses vara ett viktigt område inför nästa IPCC-rapport.

Jag har satt ordet "regionala" i fetstil i sammanfattningen, eftersom det är ett viktigt ord i sammanhanget. Missar man det så är det lätt att dra tokiga slutsatser. "Regional" är inte samma sak som "global", utan syftar på ett delområde (t ex Norden) av jorden. Ett tredje begrepp är "lokal", som ofta syftar på en enskild plats eller ett mindre område, t ex Uppsala.

Att de regionala variationerna kan vara större än de globala (och de lokala större än de regionala) är inte överraskande. Det är en naturlig följd av att det vi betecknar globalt är ett medelvärde av regionala/lokala värden. Om man har ett antal variabler som varierar över tiden, så kommer deras medelvärde också att variera, men i regel inte lika mycket. Tänk dig t ex att du har en tärning som du slår 10 gånger. Tänk dig också att du har 10 tärningar som du slår 10 gånger var, och tar deras medelvärde varje gång. Tänk dig till sist att du gör det samma med 100 tärningar. Då kan resultatet se ut så här (simulerat):

En tärning: [4, 4, 1, 3, 1, 3, 3, 6, 4, 1]

10 tärningar, medel: [3.5, 3.3, 3.4, 3.1, 4.3, 3.6, 3.3, 4.2, 3.7, 3.1]

100 tärningar, medel: [3.48, 3.34, 3.43, 3.71, 3.63, 3.48, 3.54, 3.52, 3.62, 3.6]

Lägg märket till att spridningen blir mindre ju fler tärningar man har.

Samma sak med lokala och regionala klimatvariationer: de påverkar det globala klimatet, men påverkan är mindre globalt än lokalt eller regionalt. Därför är det viktigt att skilja mellan lokalt, regionalt och globalt. Nu är de lokala klimatvariationerna visserligen inte lika inbördes oberoende som tärningskasten i exemplet ovan eftersom lokala klimatet påverkas av regionala faktorer, och det regionala av globala faktorer, men principen för genomsnittets varians gäller likväl.

Därför vore det förhastat att utifrån artikeln ovan dra slutsatser om att de naturliga variationerna kommer att vara lika stora som de mänskligt orsakade variationerna på en global skala. De kommer även att påverka globalt, men inte lika mycket som regionalt.

Samma sak gäller när man tittar över längre tidsperioder. Om man t ex tittar 900 år bakåt på temperaturen i Jämtland, så är variationerna i regel större än globalt.  Därför är det även här viktigt att inse att lokalt eller regionalt inte är samma som globalt, annars kan det lätt bli tokigt.

5 kommentarer:

 1. Men värmningssignalen från koldioxid ändras väl inte lokalt eller regionalt?
  Den borde ju vara densamma!
  Man undrar ju hur kalla våra senaste vintrar varit utan koldioxidens värmande effekt, har någon räknat på det?

  SvaraRadera
 2. Peter Sinclair har förtjänstfullt producerat en kortfilm som illustrerar ämnet med regionala oscillationer (om det är AO är NAO som var boven den senaste vintern ska jag låta vara osagt):

  http://www.youtube.com/user/greenman3610#p/u/46/yDTUuckNHgc

  Ett annat exempel på regionala fenomen är Dansgaard-Oeschger händelser:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard-Oeschger_event

  I korthet har man i iskärnor som visar historiken över den senaste istiden observerat att nedkylnings/uppvärmings-perioder pendlade mellan polerna. Signaturen är dock svagare på antarktis och någon bra modell för att förklara fenomenet finns inte. Men det är ändå illustrativt för att regionala fenomen kan vara kopplade till andra regioner samtidigt som det finns en global klimatbias.

  SvaraRadera
 3. Björn,
  Den är densamma, även om slutresultatet kan bli olika på olika platser (t ex får man en positiv återkoppling pga mindre snö/istäcke över året på nordliga breddgrader).

  SvaraRadera
 4. Glad Påsk UI!

  http://sealevel.colorado.edu/results.php Rådata

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/04/sealevel_lines1.jpeg Graf rådata!

  Lycka till med alarmismen och den "eniga vetenskapen"

  SvaraRadera
 5. Anonym 15:07,
  Tack för den påminnelsen om vikten att skilja mellan kortsiktiga variationer och långsiktiga trender.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet