28 maj 2010

Likabehandling av undergångsscenarier?

Slutet är nära!* Men vilket slut är det som gäller egentligen?


Christian Groups: Biblical Armageddon Must Be Taught Alongside Global Warming

*I ett astronomiskt perspektiv

3 kommentarer:

  1. Återigen uppvisar Ni förakt för vetenskapen i det att ni hellre sätter Er tilltro till bibliska profetior än ren vetenskap, Uppsalainitiativet.

    SvaraRadera
  2. Hej Kurt!

    Antingen är du ironisk, eller också saknar du förmåga att skilja mellan att framställa och att ställa sig bakom en idé. Jämför till exempel med en historiker som beskriver socialismens historia, och i denna beskrivning tar med citat från Marx, Engels, Branting etc. Denna historiker måste inte vara socialist, eller hur? Och bara för att UI publicerar en film om en domedagsprofetia betyder inte det per automatik att de sätter sin tilltro till denna profetia. Det skulle ju istället kunna vara så att UI genom sitt inlägg vill göra folk uppmärksamma på hur idéer som UI, och varje rationellt tänkande människa, tycker är korkade vinner terräng, för att därigenom stärka målmedvetenheten och viljan hos folk att bekämpa sådana idéer. Är inte detta den mest rimliga förklaring till inlägget, eller åtminstone en mer rimlig förklaring än att UI helt plötsligt sätter större tilltro till bibliska profetior än till vetenskap?

    SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet