15 maj 2016

Ingen lär väl bli överraskad av att april månad var väldigt varm....

Det var den varmaste uppmätta aprilmånaden någonsin enligt NASA, och hade den 3:e varmaste månadsanomalin tillsammans med januari i år.

Det var också varmt enligt UAH:
Vi vet naturligtvis inte ännu hur varm maj månad kommer att bli, men vi kommer att minnas den länge för den stora skogsbranden i Alberta, Kanada, och den stora förstörelse som denna orsakade.

Nedbränd byggnad i  Fort McMurray. Källa: Reuters.

Vi avrundar med en serie bilder från den pågående rekordstora korallblekningen vid Stora Barriärrevet, som visar koraller som (1) är vid god hälsa, (2) blekta pga den höga värmen i vattnet, (3) med begynnande algtillväxt, och (4) med mer algtillväxt.
Källa: CoralWatch

 Och här är den avslutande bilden, med en tjock algmatta som täcker de blekta korallerna.
Källa: CoralWatch

11 maj 2016

Den globala temperaturspiralen

Klimatforskaren Ed Hawkins har skapat denna illustration över temperaturutvecklingen senaste 166 åren:

10 maj 2016

Last Week Tonight with John Oliver: Scientific StudiesTa 20 minuter av ditt liv för att njuta av detta informativa inslag.

3 maj 2016

Podcasts om klimatförändringarna av Inquiring Minds

En av mina favirtpoddar Inquiring Minds har startat en serie av avsnitt där de kommer dyka på djupet i klimatfrågan. Första avsnittet handlar mest om kommunikation och där har man en längre intervju med Bill Nye kanske mest känd från TV-serien the science guy. Ett ämne som tas upp är vadslagning med skeptiker.

Andra avsnittet handlar om hur isen på Grönland smälter och diskuterar processerna och osäkerheterna kring detta. Har vi mycket otur kan det sluta illa, i alla fall så vitt vi vet idag.

Inquiring Minds kommer att köra många fler avsnitt om klimatförändringarna framöver, håll ett öga på dem för att få en bra genomgång av de hetaste inom klimatfrågan.

26 apr. 2016

Stora Barriärrevet riktigt illa ute


Den här kartan (från Terry Hughes, ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies vid James Cook University, Australien), visar det akuta läget för Stora Barriärrevet. Korallreven har drabbats av blekning pga de ovanligt höga temperaturerna under den nu pågående El Ninon, som kommer ovanpå den långsiktiga uppvärmningen. För de nordliga reven kan man verkligen tala om en katastrof.

Läs mer i Science och på Climate Central.

Samtidigt rapporterar NOAA att mars månad hade den högsta globala månadsanomalin (för någon månad) som de någonsin har uppmätt. Det var också remperaturrekord för havsytan.

Map: Land and ocean temperature departure from average for March 2016,

19 apr. 2016

Allt mindre havsis


Den 24 mars nådde den Arktiska havsisen årets största utbredning på 14,52 miljoner kvadratkilometer. Det är den minsta utbredningen som uppmätts. Årets maximum var just under fjolårets. Den lilla skillnaden tillsammans med det sena maximumet i år ledde till att medelutbredningen under mars var det näst lägsta som uppmätts.


Hur är det då med den globala havsisen? I samband med nyheter om Arktis minskande is brukar det från vissa håll påminnas om den "växande" Antarktiska isen. Det kan därför vara intressant att sammanställa utvecklingen av den globala maximiutbredningen, som inträffar i början av november, och minimi-utbredningen, som inträffar i februari. Resultatet syns nedan.

Slutsatsen är uppenbar. Jordens havsis minskar.


17 apr. 2016

Global temperatur för mars 2016

Så var det dags att titta på den globala medeltemperaturen för mars månad, eller mer exakt temperaturanomalin*. Först har vi UAH, som beräknar temperaturen från satellitmätningar. Där ser vi att anomalin för mars har gått ned med en tiondel jämfört med februari. Mars 2016 blir därmed delad tvåa, tillsammans med februari 1998. Det är därmed också den varmaste mars sedan mätningarna började.
BIldkälla: UAH/Roy Spencers blogg

Enligt markmätningarna från NASA GISS så hamnar också mars något under feburari. Mars 2016 blir därmed den enskilda månaden med näst högst anomali. Februari och mars 2016 ligger rejält över alla tidigare månader, och det senaste halvåret har varit extraordinärt!

Bildkälla: WoodForTrees.org, data från NASA GISS
Och här kan vi se hur värmen är fördelad globalt (NASA).
Bildkälla: NASA GISS

Här kommer en graf från Japans Meteorologiska Byrå (JMA). Den visar temperaturer för mars månad för olika år, och även här ser vi att mars 2016 är något utöver det vanliga. Enligt JMA hade mars samma anomali som februari.

Att det är så varmt nu beror framför allt på två faktorer: den långsiktiga globala uppvärmningen, och en kraftig El Nino. Men hur står sig innevarande El Nino mot tidigare episoder? Det visar den här grafen från NOAA, med de sju tidigare starkaste El Nino-episoderna. Den nuvarande (2015-16) visas med en svart kurva. Den är alltså något svagare än 1997-1998 och 1982-83.

Bildkälla: NOAA

Rekordvärmen har konsekvenser.  Från Australien rapporteras om omfattande korallblekningar vid Stora Barriärrrevet. De beskrivs som "de värsta vi har någonsin sett". De nordliga delarna av barriärrevet är värst drabbade. Korallblekningar inträffar när vattnet blir för varmt, vilket får korallerna (som är nässeldjur, släkt med sjöanemoner och maneter) att spotta ut de symbiotiska alger som är nödvändiga för deras överlevnad.
Bildkälla: XL Catlin Seaview Survey
På motsatta sidan jorden så har den grönländska smältsäsongen börjat ovanligt tidigt. Så här stor avsmältning har aldrig tidigare uppmätt i april - det brukar normalt ske i slutet av maj, och i undantagsfall i början av maj.
Bildkälla: PolarPortal, Danmarks meteorologiska institut.
Det sägs finnas en kinesisk förbannelse som lyder "Må du leva i intressanta tider"**. Det är precis vad vi gör nu, tyvärr. Och det är vårt eget fel.

Se också: AB, DN,

*Temperaturanomali: avvikelse från den genomsnittliga globala medeltemperaturen för en given referensperiod (i det här fallet för en viss månad).
** Uttryckets äkthet är dock omtvistad.