23 nov. 2015

Osmakligt om Paris av Hakelius


Bara tio dagar har gått sedan de avskyvärda terrordåden i Paris. I dagens Aftonbladet har Johan Hakelius skrivit en riktigt osmaklig kolumn där han försöker dra liknelser mellan terrordåden och den stundande klimatkonferensen (COP21) i samma stad:
Om en vecka drar klimatmötet i Paris i gång. Efter att mordiska islamister skrämt slag på oss är det meteoro­logernas tur. Frågan är sällan numera om vi kommer att bli utplånade, utan snarare hur. Drunkna, eller torka? Kommer Sahara att dra sig upp mot Bergslagen, eller Nordpolen att dra sig ned till Polen?
Och lite längre ner:
Räkna med att tidningarna väl­lustigt kommer att rada upp alla möjliga sätt för oss att gå under på.”Så blir de yttersta dagarna: hela listan!”Det som intresserar mig är vad den här sortens budskap gör med vårt sätt att tänka. Hur möter man under­gången? Genom att ge upp hoppet? Passivt låta ödet ha sin gång? Kanske. Men det finns de som tvärtom får en kick av undergången.
Klimatmötet handlar inte om att ge upp hoppet. Tvärtom, det handlar om att försöka göra något åt problemet. Och det vi framför allt behöver göra är att bli mindre beroende av fossila bränslen. Det kan vi åstadkomma genom att producera energi på bättre sätt, och att använda energi klokare. Det kommer att ta tid, och därför har vi inte råd att bara sitta och vänta och hoppas på det bästa. Det finns naturligtvis bakåtsträvare som säger att vi inte kan göra något, som likt domedagsprofeter hävdar att civilisationen kommer att gå under om vi inte fortsätter med vår ständigt ökande fossilkonsumtion. Men för oss som tror på människans kreativitet och förmåga att övervinna hinder och som samtidigt känner ett moraliskt ansvar inför framtida generationer, så är det självklart att vi måste göra vårt bästa för att lösa det här problemet.
Hakelius avrundar med en riktig smaklöshet:
Det som skulle behövas, säger upphetsade aktivister, är någon som kunde peka med hela handen och reda ut saken.
Ett globalt undantags­tillstånd.
Jag skulle vilja kalla det ett klimatkalifat.
För i övertygelsen om att västvärlden är moraliskt förtappad och står inför yttersta domen, möts klimataktivister och jihadister. Och nu möts de i ”ljusets stad”. Stackars Paris.
 
Hur kan man bara tio dagar efter terrordåden skriva något sådant? Hakelius har väl alltid varit något av en ytlig posör som verkar tro att man är djupsinnig om man är "politiskt inkorrekt", men att han skulle sjunka så här djupt hade jag inte förväntat mig.
Men om Hakelius får som han vill och vi inte gör något åt klimathotet, det är då som demokratin kan bli hotad. I en framtid med där ekosystem faller ihop och stora befolkningsgrupper tvingas på flykt, i en framtid när hoppet verkligen är ute och bara desperation återstår, då kommer det tyvärr att ropas på någon som kan peka med hela handen.

22 nov. 2015

En av tre svenskar tror att klimathotet underskattas

Bildkälla: SVT Nyheter
Enligt en Sifo-undersökning beställd av SVT Nyheter så tror 31%, dvs nära en tredjedel, av svenskarna att klimathotet underdrivs av forskarna. 49% tror att man får en rättvisande bild, medan bara 14% tror att hotet överdrivs. En intressant punkt är att gruppen äldre män (>65 år) har största andelen misstänksamma (25%), vilket verkar stämma väl med den bild man kan få om man tittar på klimatförvillarbloggar. Det är 1000 personer som har tillfrågats.
Det skulle ha varit intressant att kunna gräva djupare i undersökningen (eller göra en djupare undersökning), men uppgifterna är knapphändiga. T ex skulle det vara spännande att veta vad folk tycker om medias rapportering, och vilket förtroende de har för de politiska partierna när det gäller den här frågan.

20 nov. 2015

I vågskålen


13 nov. 2015

Frustrerad förnekare

Bard i DN

12 nov. 2015

Tillbaka till krita-perioden

Scen från slutet av krita-perioden någonstans i Nordamerika. Bildkälla; redorbit.com
Närverket "Klimatsans" har slagit till med en insändare i Gefle Dagblad. Herrarna i nätverket är verkligen fossilkramare. Så här inleder de:
Vårt klot hotas av koldioxidjakten, skriver Klimatsans med Sandviks förre koncernchef Per-Olof Eriksson i spetsen.
När Jorden hade sitt rikaste växt- och djurliv var det fem-tio grader varmare än nu med flera gånger högre koldioxidhalt och mer syre i atmosfären. Det gynnade jordens liv.
Nu är det kallare med mycket lägre koldioxidhalt och mindre rikt växt- och djurliv. Ändå varnar FN:s klimatpanel IPCC för hotande klimatkatastrof om det blir några få grader varmare och litet mer koldioxid i luften.
De avser förmodligen kritaperioden för mellan 145 och 66 miljoner år sedan, då våra däggdjursförfäder mest ägnade sig åt att gömma sig för de dinosaurer som då härskade över världen. Det var en period med helt annorlunda djur- och växtliv än nu. I luftrummet samsades primitiva fåglar med pterosaurier, och i haven simmade i stället för valar mosasaurier och plesiosaurer. Gräs började dyka upp först i slutet av perioden. Jordens geografi var också annorlunda: kontinenterna låg inte på samma platser, och mycket som är land nu var då täckt av hav eftersom havsytan låg mycket högre. Dessutom hade haven lägre pH. Det var så varmt att dinosaurer kunde leva nära sydpolen.
Dagens djur- och växtvärld är inte anpassad till de förhållanden som rådde då. Det är inte heller våra mänskliga samhällen. Om vi under loppet av ett par hundra år skulle förflyttas till den tidens klimat så vore det en katastrof både för våra ekosystem och för vår civilisation. Men detta är ingenting som oroar herrarna från "Klimatsans". I stället oroas de för något annat:
 Men nuvarande bättre klimat hotas nu dubbelt. Dels vill FN:s klimatpanel och dess tillskyndare minska koldioxidhalten från cirka 400 till 350 ppm (miljondelar). Dels är solens magnetiska aktivitet åter minimal som under Lilla Istiden.
Det tyder på kommande kyligare klimat.
Vi har tidigare skrivit om dessa rykten om en ny liten istid. Även om solens aktivitet skulle bli lika låg som under den så kallade Lilla Istiden (för ett par hundra år sedan) så kommer de högre koldioxidnivåerna att förhindra att det blir lika kallt som då. Och även om vi skulle sluta med fossila bränslen imorgon så skulle det fortsätta att bli varmare en bra tid till. Jordens energibalans är inte i jämvikt ännu. Att få ner koldioxidhalten till 350 ppm (där den var runt 1988) kommer knappast att orsaka någon katastrof.
De som har undertecknat denna travesti till insändare är:
Per-Olof Eriksson, tekn. dr., tidigare koncernchef Sandvik
Claes Johnson, prof. em. matematik, Stockholm
Gunnar Juliusson, prof. stamceller, Lund
Gösta Pettersson, prof. em. biokemi, Lund
Tore Scherstén, prof. em. medicin, Göteborg
Tege Tornvall, faktajournalist, har skrivit boken "Solen driver vårt klimat"
Sture Åström, civllingenjör, nätverkets sekreterare

5 nov. 2015

Kor i kretslopp


"Kor och deras metanutsläpp ingår i ett naturligt kretslopp. Hur kan kor skada klimatet när de inte tillför något fossilt kol till atmosfären?"

Detta är en fråga som ofta kommer upp i diskussioner om kornas klimatpåverkan, varför den förtjänar en egen blogpost. Jag ska försöka reda ut några missförstånd som nyligen synts t.ex. på bloggen Cornucopia. Låt oss ta det från början. Biomassa som växer binder koldioxid (CO2) från atmosfären genom fotosyntesen och bildar kolhydrater, protein och fett. När denna biomassa sedermera dör och förmultnar oxiderar kolet och återgår till formen av koldioxid. Denna cykel kan man tydligt se genom att mäta halten av koldioxid i luften över ett år. I maj 2014 uppmättes en CO2-halt av 402 miljondelar i atmosfären. I september 2014 var den nere i 395 miljondelar, varpå den steg igen till 404 miljondelar i maj 2015.

Några mätvärden från Scripps Institution of Oceanography. Koldioxid-koncentrationen är angiven i ppm (miljondelar).
2013-09-28, 393.13
2014-05-31, 402.12
2014-09-13, 394.80
2015-05-16, 403.90

Eftersom den största delen av världens landområde finns på norra halvklotet så stämmer CO2-fluktuationerna i atmosfären hyfsat väl in på våra årstidsväxlingar här uppe. Under sommarmånaderna växer biomassan och CO2-halten i atmosfären minskar. Det motsatta händer under vintermånaderna. Utöver dessa fluktuationer kan vi även se en liten ökning från år till år av luftens koldioxidhalt som beror på att vi kontinuerligt tillför fossilt kol till atmosfären och att vi har en del avskogning. Men växter som sköter sig själva bidrar inte till den ökande växthuseffekten eftersom de i genomsnitt över tid binder lika mycket koldioxid som de ger ifrån sig.

Låt oss nu titta på hur det ser ut om vi lägger till kor i vårt system. Precis som tidigare tar växter koldioxid från atmosfären och bildar kolhydrater, protein och fett. Korna äter växter och får i sig energi genom att bryta ner dessa kolföreningar till koldioxid som de sedan andas ut. (En del av kolet lagras också i kornas mjölk, kött och gödsel, men slutresultatet blir ändå att det förr eller senare bryts ner till koldioxid.) Men detta är inte hela sanningen. Kor har också en massa mikroorganismer i sin våm (den första av kons fyra magar) som producerar metan. Resultatet blir att korna andas (eller rapar) ut en massa metan. Ett riktvärde är att motsvarande 6,5% av kons energiintag (från maten den äter) omvandlas till metan. Precis som hos människor kan kor också bilda metan i tarmarna som släpps ut när vi fiser, men detta är endast en liten del av kons metanutsläpp. När man hör att kor är dåliga för klimatet eftersom de fiser ut för mycket metan är detta alltså inte helt korrekt. De bidrar visserligen en aning till växthuseffekten genom att släppa väder, men den allra största delen av kons utsläpp kommer genom utandningsluften.

Vad händer nu med metanet? Det mesta bryts ner i atmosfären till koldioxid efter i genomsnitt 12 år. Koldioxid kan sedan åter igen tas upp av växande biomassa. Man skulle kunna säga att kol även i detta system går genom ett kretslopp: från koldioxid i atmosfären, till kolhydrater/protein/fett i växter, till metan (och koldioxid) genom kornas matsmältning, och slutligen till koldioxid igen i atmosfären. Hur kan vi då säga att kor är skadliga för klimatet när de inte tillför något fossilt kol till atmosfären?

Till att börja med stämmer det inte att uppfödningen av kor inte tillför atmosfären något fossilt kol, men låt oss bortse från det nu och bara titta på metanet. Anledningen till att kornas metan är skadligt för klimatet är att det är en mycket starkare växthusgas än vad koldioxid är. I ett 100-årsperspektiv ger ett kilo metan lika mycket värmetillskott som ca 28 kg koldioxid. Då har man tagit hänsyn till att metan endast uppehåller sig i atmosfären i ca 12 år. Den omedelbara uppvärmningen blir alltså mycket högre. Om man tittar på effekten över 20 år så blir det i stället 84 gånger mer värmetillförsel av metan än av koldioxid. (Se AR5, WG1, Appendix 8A) Om kolföreningar i gräset omvandlas direkt till koldioxid vid förmultning, eller om det går omvägen via metan spelar alltså väldigt stor roll.
 
Till vänster ett kretslopp utan kor. Till höger ett kretslopp med kor.
Metanet i atmosfären bryts som sagt ner allteftersom tiden går, men vi har ju också ett kontinuerligt nytillskott av metan från bland annat korna. Detaljerna i metanets nedbrytning i atmosfären är invecklade men i stora drag bryts det ner lika mycket metan som det tillförs, allt annat lika. Resultatet blir att vi får en atmosfär som ständigt har en massa metan i sig. Fler kor ger högre metanhalt. (I dagsläget är dock inte metanhalten konstant, utan ökar på grund av att vi släpper ut snabbare än det bryts ner, men mer om det senare.) Nyckeln till problemet är att metanet inte bryts ner i samma stund som det bildas, utan uppehåller sig en viss tid i atmosfären innan den bryts ner (ca 12 år). Under denna tid hinner det göra stor skada. Tänk dig följande jämförelse. Om jag tar två glas rödvin i kväll så är alkoholen borta ur mitt blod i morgon förmiddag när jag går till jobbet. Kroppen bryter snabbt ner alkohol. Tänk dig nu en person som dricker mycket alkohol och har 3 promille alkohol i blodet. Tänk dig vidare att han dricker kontinuerligt så att promillehalten håller sig på den nivån, dag ut och dag in. I detta jämviktstillstånd bryter hans kropp ner alkohol i samma takt som han upptar alkohol i blodet. Betyder det att alkoholen inte gör någon skada i hans kropp??

Men åter till kor. Är inte kor något naturligt som alltid har funnits? Varför ska vi inte ha några kor? Problemet är det växande antalet djur. Enligt statistik från FAO hade vi 942 miljoner nötdjur 1961, globalt sett, men 1,47 miljarder 2013. Vaclav Smil ger liknande siffror. År 1900 bedömer han att det fanns runt 450 miljoner nötdjur och bisonoxar, globalt sett. Hundra år senare var motsvarande siffra 1,65 miljarder. Antalet vilda djur är endast en liten bråkdel av detta. Smil uppskattar att det idag finns 16 gånger mer nötdjur i vikt räknat än vad det finns vilda landlevande däggdjur, totalt, på vår jord.

Metanhalten i atmosfären var 150% högre 2011 än 1750. Detta är visserligen inte endast kornas fel. Metanutsläpp uppstår också vid risodling, utvinning av fossila bränslen och annat. Men hur vi än vrider och vänder på oss så går det inte att komma ifrån att metanhalten i atmosfären hade varit lägre om det hade funnits färre kor.

1 nov. 2015

Välkommen till Lars Berns bisarra värld!

 
Att klimatlarmen blivit den angloamerikanska oligarkins perfekta storm i deras strävan efter världsherravälde är lätt att inse. Genom att tvinga på folkrika utvecklingsländer en energianorexi skulle man slå två flugor i en smäll. Man skulle reglera befolkningstillväxten genom massvält samtidigt som det skulle effektivt stoppa ländernas ekonomiska tillväxt. Två hot mot västvärldens elits dominans skulle elimineras.
Citatet ovan är inte från ett kasserat synopsis för filmen Kingsman, utan kommer från Lars Berns (bilden) penna. Så kulminerar nämligen del III av Lars Berns episka konspirationsteoriska utläggning "Klimatmötet COP21 handlar inte om klimatet" på bloggen Antropocene. Det finns också del I, II, IV och V (och fler är sannolikt på väg). Berns konspirationsteorier har stora likheter med dem som Jacob Nordangård torgför på bloggen "Klimatupplysningen" (sic!),  men sin vana trogen så drar Bern åt skruven ett par varv till.
Berns serie av ordrika inlägg tar upp många saker som inte har direkt med klimathotet att göra, och jag lämnar dem därhän i detta inlägg. Jag fokuserar på de delar som har direkt koppling till klimathotet. Det blir tyvärr ett inlägg som är ganska tunt på vetenskap, men för att förstå "klimatskepticismen" så är det viktigt att även studera de konspirationsteorier som är så centrala för den.
Man ska komma ihåg att allt i en konspirationsteori inte behöver vara falskt. Tvärtom så är det viktigt att det finns vissa element av sanning, men dessa är noga utvalda och tolkade för att kunna vävas in i den konspirationsteoretiska gobelängen. De mest långsökta samband kan accepteras om de passar in, medan man förbiser alternativa förklaringar liksom alla fakta som inte passar in. När det gäller Bern så brer han också, sin vana trogen, på med ett generöst lager av lögner och förvanskningar.
Det hela börjar med Rockefellers och andra inflytelserika familjer vars förmögenheter byggdes upp i början av 1900-talet. Det engelska kungahuset är tydligen också med på ett hörn, liksom Bill Gates och Oprah Winfrey. Enligt Bern är det dessa som ligger bakom allting (del II):
Självklart inser den angloamerikanska oligarkin att rädsla är ett nödvändigt instrument för att vidmakthålla och konsolidera deras globala makthegemoni. Häri ligger själva roten till mycket av den alarmism som dagligen sköljer över oss.
Eftersom det gällde att hämma tillväxten i en rad utvecklingsländer kom fokus till en början att läggas på skrämselpropaganda om befolkningsutvecklingen.
Avsikterna är alltid onda och alla andra reduceras till medlöpare eller offer. Det gäller även forskarna, som enligt Bern villigt lät sig köpas en masse (del II). Naturligtvis dyker pseudoskandalen "Climategate" upp i resonemanget och ogrundade påståenden om att man förfalskar temperaturdata:
Tanken var att västvärlden med sin betydligt högre utvecklade teknologi, industri och tekniska forskning skulle ha lättare att hitta alternativa energikällor. Genom att sätta en tvångströja på hela världen och tvinga fram en utfasning av den fossila energin, räknade man med att kraftigt kunna bromsa upp tillväxten utanför väst och samtidigt sätta käppar i hjulen för Mellanösterns oljestater och Ryssland. Inom FN bildade man år 1988 IPCC för att samla in ”forskningsdata” som skulle underbygga budskapet att mänsklighetens utsläpp höll på att förstöra klimatet. Den svenska klimatforskaren Bert Bolin utnyttjades som en av många nyttiga springpojkar.
Först ut att utnyttja den nya strategin var Margaret Thatcher. Hon råkade ha ett stort problem med Storbritanniens besvärliga kolarbetarefack. Genom att motivera nedläggning av kolgruvor och utbyggnad av kärnkraft med att man ”måste” minska koldioxidutsläpp kunde hon lösa problemen med facket. År 1990 startade hon det första politiserade ”forskningscentret” för att fabricera klimatdata som skulle underbygga den globala kampanjen mot koldioxiden – Hadley Centre for Climate Prediction and Research. Centret blev senare helt skandaliserat i den s.k. Climategateskandalen. Thatcher kom längre fram på bättre tankar, men då hade hon redan släppt ut anden ur flaskan.
Även de amerikanska instituten anklagas för förfalskning av temperaturdata (del III):
Holdren ligger bakom en stor del av Obamas stora klimatbedrägeri där man fått amerikanska myndigheter att sitta och ändra i historien, likt Stalinisterna på sin tid.
Förutom klimathotet så utnyttjar man även flyktingkrisen (del IV):
Lyckas man inte försvaga nationalstaten med energianorexi och tvångströja på livsmedelsförsörjning, så kan man även underminera den sociala strukturen i vårt samhälle genom att rasera nationsgränser med växande migrationsströmmar. 
I del V så kommer Bern äntligen fram till grundandet av IPCC:
För ändamålet bildades IPCC år 1988 som en förment vetenskaplig panel för att ta fram underlag för FN:s klimatpropaganda. Att detta inte rörde sig om någon förutsättningslös kartläggning av klimatförändringar och deras orsaker framgick redan i panelens uppdragsbeskrivning som lyder: IPCC ska analysera - på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt - den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.
 Eftersom klimatet i flera miljarder år och långt innan det ens fanns några människor har påverkats och förändrats p.g.a. en lång rad faktorer, kan man inte begränsa sig till att bara studera en faktor – den antropogena – om man vill göra anspråk på vetenskaplighet. Men det är exakt det man gjort och man har därtill spridit en myt om en helt enig vetenskapsvärld.
Men IPCC är inte begränsade till att studera bara antropogena (mänskligt orsakade) faktorer. De skulle inte kunna genomföra sitt uppdrag om så vore fallet. Och IPCC-rapporterna tar faktiskt upp naturliga faktorer, och de skriver om perioder innan det fanns någon mänsklig påverkan (se t ex här för den 5:e rapporten, AR5). Här ägnar sig Bern åt rent fabulerande.
Och hur passar egentligen IPCC in i den angloamerikanska oligarkins dominans? I IPCC deltar forskare och tjänstemän från hela världen, inklusive de länder som enligt Bern är oligarkins måltavlor för massvält och ekonomisk tillbakagång. Den föregående ordföranden för IPCC var från Indien, och den tillträdande är från Sydkorea. Varför skulle alla dessa människor spela med?
Dessutom, hur kan USA, där oligarkin borde ha störst inflytande, vara ett av de länder där "klimatskepticismen" är som starkast, och som nu omfattas av ett av de två stora partierna (republikanerna)? Det går helt enkelt inte ihop.

Bern påstår också i del V att den påstådda klimathotsbluffen fick en skjuts av att det var ett stort vulkanutbrott 1991 (Pinatubo) och en kraftig El Nino 1998, vilket gav sken av en stark uppvärmning under perioden 1991 till 1998.


I själva verkat har temperaturen stått still de senaste 25 åren, ljuger Bern:
Om man besvärat sig att observera hur det verkligen förhöll sig och räknat bort vulkan- och El Ninio-effekter och utgått från de enda tillgängliga tillförlitliga globala temperaturmätningarna (de satellitmätningar som gjorts) så skulle man sett att den globala medeltemperaturen varit stabil i 25 år. De framtagna modellerna som egentligen är det enda som stödjer klimatalarmisterna, saknar kontakt med den observerbara verkligheten.
Det finns forskare som har räknat bort effekter från solcykeln, vulkaner och ENSO och de kom fram till en väldigt tydlig ökning av temperaturen (studien går visserligen bara till 2010, men de senaste åren lär knappast förändra bilden mycket):
I samband med den missledande diskussionen om temperaturen de senaste 25 åren så passar Bern ironiskt nog också på att uttala sitt stöd för politiskt motiverad förföljelse av klimatforskarna från NOAA:
Att Putin inte är ute i ogjort väder framgår dagligen av alla uppgifter på nätet om hur Obamas myndigheter krampaktigt sitter och frisserar historiska temperaturdata för att förstärka intrycket av en global uppvärmning trots att den avstannat sedan 25 år. När USA Kongressen begär ut uppgifter om varpå dessa datamanipulationer stödjer sig, vägrar ansvariga forskare i strid med vedertagen vetenskaplig praxis att läna ut data.
Faktum är att NOAA har lämnat ut relevanta data, men eftersom de som driver förföljelsen (med Texas-republikanen Lamar Smith i spetsen) inte kan hitta något komprometterande där så har de också begärt ut intern kommunikation mellan forskarna. Det är det sistnämnda som NOAA av förståeliga skäl inte har gått med på. Det finns ingen vetenskaplig praxis att lämna ut intern kommunikation. Tvärtom är det viktigt att forskarna kan diskutera fritt och öppenhjärtigt utan att behöva oroa sig för att saker de säger eller skriver tas ur sitt sammanhang och utnyttjas av fientligt sinnade politiker. Men det är tydligen inget som Lars Bern håller med om.

Uppdatering: Här har vi skrivit om NOAAs studie.

Uppdatering 2015-10-02: Del VI  är uppe nu. Det verkar (tack Gode Gud) bli den sista delen. Där fortsätter Bern sitt ältande om perioden 1992 till 1998 och dess påstådda betydelse för att övertyga folk om klimathotet. Där försöker också Bern svepa sig i martyrskapets mantel:
Personer som jag själv som i samhällsdebatten varit skeptiska till larmen och pekat på den faktiska utvecklingen, har man försökt tysta på alla möjliga sätt. Man har likt forna tiders inkvisitorer kallat oss förnekare och kättare. De gamla etablerade medierna inom Public Service och MSM som nuförtiden bara är maktens försvarare, har frusit ut oss så att vi blivit hänvisade till forum som denna blogg. 
Den som har läst Berns inlägg kan nog komma på andra och mycket rimliga skäl till att han har svårt att göra sig hörd bland medierna. Jag menar, det räcker med att läsa det inledande citatet i det här inlägget. Vilket redaktör med vettet i behåll skulle vilja publicera något sådant?