20 aug 2014

Supervalår...

13 aug 2014

Video: IPCC AR5 WG II och III

I höstas kom videon om resultaten från arbetsgrupp I (se här) om den naturvetenskapliga bakgrunden. Här är videorna från arbetsgrupp två och tre:

Arbetsgrupp II
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and VulnerabilityArbetsgrupp III
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

8 jul 2014

"BBC ska sluta intervjua knäppgökar"


Goda nyheter! Så här sammanfattar Journalisten.se.
BBC har återkommande fått kritik för att man till sina program bjuder in debattörer som ifrågasätter uppgifter som det finns stor enighet om inom vetenskapssamhället.
Därmed har BBC skapat en ”falsk balans” i sin rapportering, där tittarna och lyssnarna får bilden av att två jämbördiga teorier står emot varandra, när i verkligheten den ena teorin har mycket litet stöd i forskningen.
Nu har BBC Trust kommit med nya riktlinjer som innebär att BBC ska fortsätta att kritiskt granska forskningen, men samtidigt ge tittarna en korrekt bild av forskningsläget.
Bland annat ska inte klimatförändringen behandlas som en vetenskapligt omstridd fråga, eftersom cirka 95 procent av forskarna är överens om att klimatförändringen är reell.
Kan man hoppas att svenska media anammar samma policy? (Fast de flesta i Sverige är faktiskt rätt bra, det måste medges.)

28 jun 2014

Hur vargar förändrar floderNär man går i grundskolan kan man få lära sig att alla arter är beroende av alla andra - tar man bort en art så förändras hela ekosystemet. Det är dock inte sant; de flesta arter har en högst begränsad inverkan på ekosystemet. Orsaken att vi ändå ska bevara dessa arter handlar istället om vanlig etik och moral. Vilken rätt har vi att vandalisera (förstöra) naturen? Samma rätt som ISIS när de slår sönder 3000 år gamla Assyriska statyer, samma rätt som talibanerna när de sprängde Buddhorna i Bamiyan - det vill säga ingen rätt alls. Både kulturarv och natur är globala angelägenheter och inget som tillhör den makthavare som för tillfället råkar sitta vid makten. Man bör därför vara mycket försiktig när man exploaterar naturen.

Dock finns vissa arter som helt och hållet kan förändra ett ekosystem. Ett intressant exempel är vargarna i Yellowstone där man kunnat iaktta hur en återintroduktion av varg haft kaskadeffekter genom ekosystemet ända ner till att flodernas lopp förändrats. Det är detta exempel filmen här ovanför handlar om, berättat av George Monbiot. Effekter som fortplantar sig genom ett ekosystems näringsväv på det här sättet kallas trofiska kaskader.

Som ni kan se på utbredningskartan här nedanför har vi i Sverige och övriga Skandinavien ett speciellt ansvar för Europas fyra stora rovdjur.

24 jun 2014

Konsensus


9 jun 2014

Istidsenheter

Serieskaparen och vetenskapsinformatören Randall Munroe som ligger bakom xkcd illustrerar här nedanför vad en temperaturförändring på 4,5 grader innebär - den förändring IPCC förutspår för nästa århundrade (om vi inte gör något). Munroe gör detta genom att införa något han kallar "istidsenheter". Det var nämligen 4,5 graders skillnad mellan förra istiden och idag...

5 jun 2014

"The Cartoon Introduction to Climate Change"

Amerikanska National Center for Science Education (NCSE) ger bort första kapitlet till boken The Cartoon Introduction to Climate Change. Kapitlet handlar om jordens klimat-historia fram till istiden. Vill du ha kapitlet så klicka här.