25 juli 2015

Istids-myten lever och frodas bland klimatförvillare

För nästan två veckor sedan skrev vi om de överdrivna rapporterna om en ankommande "mini-istid", som skulle orsakas av minskad solaktivitet. I praktiken förväntas den eventuella  effekten vara marginell jämfört med den från den ökande halten av växthusgaser i atmosfären.  Men myten om att vi har en liten istid framför oss lever och frodas bland klimatförvillare. Så här skrev t ex  Dan Bakkman i en insändare i Sundsvall Tidning för ett par dagar sedan:
Nu är plötsligt tidningarna fulla av att forskare förutsäger en ny istid om sådär 30 år. Nu när hela världen, ledd av FN, skall mötas i Paris och besluta om en världsregering för att hejda uppvärmningen av jorden.
Varför leder inte dessa två oförenliga antaganden om framtiden till kommentarer i media? Vågar ingen av alla de som idogt predikat den varma jorden undergång en kommentar?
Insändaren leder sedan vidare ner i de vanliga konspirationsteorierna. Jag besparar er citat därifrån

Och igår hade vi signaturen REMUS i Nerikes Allehanda (min egen lokaltidning) som påstår:
Örebro. Vi går mot en ny istid, som beräknas pågå 2030-2045. Istiden inleds alltså redan om cirka 15 år, och orsaken enligt eniga forskare är reducerad solaktivitet under den period som istiden pågår. Därmed kan vi konstatera att det är solen och andra naturliga omständigheter som styr vårt klimat och inte en massa självutnämnda förståsigpåare med klimatstämpel.
Lägg nu ner alla diskussioner om global uppvärmning, när det i själva verket är en istid som står för dörren. Det är dags att slå igen alla kommunala så kallade klimatkontor som bildats i tron att det är lokala så kallade klimataktivister som styr vårt klimat och att man genom att strö skattemedel över dessa aktörer påverkar klimatet. Hur mycket ska ni satsa av skattemedel för att påverka solen? 
Och sådana här insändare lär tyvärr nog fortsätta att ramla in hos våra lokaltidningar.

24 juli 2015

Ars Technica: Rapport från årets klimatförvillarkonferens

Ars technicas Scott K. Johnson skriver om Heartlandsinstitutets årliga konferens för klimatförvillare “International Conference on Climate Change,”
Senator Inhofe talar vid klimatförvillarkonferensen. Bilden från S.K. Johnsson.
Så här sammanfattar han sina intryck:
So Heartland’s “International Conference on Climate Change” wasn't an academic event—but that wasn't what attendees wanted. They wanted to hear satisfying digs at their opponents. They wanted to shake hands with the celebrities of the climate “skeptic” blogosphere. They wanted to walk away feeling that authoritative experts had affirmed their views on climate change—the hoax, the scam, the big government power grab. On those grounds, the conference delivered.

22 juli 2015

Varmt i juni!

NOAA rapporterar att juni 2015 var globalt sett den varmaste* junimånaden som har uppmätts: +0.88 ± 0.08 °C. Det var den varmaste juni både på norra och södra halvklotet, på land och över hav.
Juli 2014 till juni 2015 var dessutom den varmaste 12-månadersperioden som har uppmätts.

Även övriga temperaturserier visade på en varm junimånad: NASA GISS och HadCRUT hade båda denna juni som varmast, medan RSS och UAH (som båda bygger på satellitmätningar) hade den som fyra respektive trea. Grafen nedan visar globala medeltemperaturer för juni för dessa serier från 1980.

Just nu råder ett El Nino-tillstånd i Stilla Havet, med höga temperaturer i östra Stilla Havet, och detta tenderar att dra upp temperaturen globalt. Detta El Nino-tillstånd förväntas fortsätta under resten av året och troligen också en bit in på nästa vår, så fler rekord är sannolikt att vänta.

*Notera att temperaturserierna har en viss osäkerhet (storleksordningen en tiondels grad), så när vi skriver "varmaste" så ska det tolkas som "den mest sannolikt varmaste". T ex uppmättes juni 2015 som 0,06°C varmare än juni 2012 vilket ryms inom osäkerheten, så det går inte att säga säkert att 2015 verkligen var varmare än 2012, bara att det är sannolikt.

Uppdatering: se även SvD, DN, Expressen, Aftonbladet.

20 juli 2015

Öppen tråd 11

För saker som inte passar på andra trådar. (I övrigt gäller dock fortfarande vår modereringspolicy.)

13 juli 2015

Jorden på väg mot en kraftig uppvärmning inte en liten istid eller mini-istid

Vi vet att jorden just nu värms oroväckande fort och kommer att fortsätta att göra så om vi inte minskar våra utsläpp av växthusgaser. Trotts detta rapporterar stora dela av svensk media nu att vi kan vara på väg mot en ny liten istid eller mini-istid, detta stämmer inte. (SvT (mer nyanserat), DN, SvD, AB, Expressen, HD, DI, Metro fler kommer? Det tycks i alla fall delvis spridits via TT.) *SE UPPDATERING LÄNGST NER

Själva iden att solens aktivitet kan sjunka till nivåer som kopplats samman med kallare klimat är inte ny och har utforskats tidigare. De som räknat på vad en lägre solaktivitet i storleksordningen som diskuteras i "nyheten" innebär är tydliga med att det bara har en liten effekt på den globala uppvärmningen. Tyvärr har jag själv inte tillgång till grafik som visar detta på ett bra sätt men figur 2 på denna sida visar med önskvärd tydlighet att det inte kommer ge någon större effekt. Se också videon längst ned i inlägget.

Kortfattat, de vetenskapligt publicerade artiklarna på området pratar om möjliga lokala effekter men globala mycket små förändringar (se denna artikel publicerad i Nature och referenserna däri).
"The relative annual global mean near-surface temperature change for the period 2050–2099 is a cooling of 0.13 and 0.12°C for EXPT-A and EXPT-B, respectively. This offsets or delays the global warming trend by ~2 years and is small compared with the modelled global warming. This is consistent with other recently published results"
Som man också kan se i den artikeln så är det möjligt att det under ett scenario med fortsatt ökning av koldioxidutsläppen och minskad solinstrålning sker en tydligt mindre uppvärmning av till exempel Sverige under vintern. Man kan också se att Södra Sverige kanske kan få fler frostdagar än om solaktiviteten inte minskat. Man bör dock minnas att solaktiviteten förväntas öka igen efter den tillfälligt låga aktiviteten och med detta temperaturerna.

Av någon anledning tycks dock svensk media mer eller mindre missat denna intressanta lokala påverkan som tittats på i vetenskapliga publikationer för att istället köra detta som snappats upp via en vanlig engelsk tidning. (via en tyvärr opåläst forskare)

Den intresserade kan läsa mer om forskningen här. Och få en enklare överblick över beräkningsmetoden här.

Ytterligare information finns på denna sida, där också videon hämtats ifrån.


Även Supermiljöbloggen och Natursidan skriver om saken.

Uppdatering; DN har meddelat att man plockat bort artikeln så den inte syns på tidningens webbsida.

Miljöaktuellt tycks inte vara bättre än resten.

Mer info om forskaren som startat det hela i Washington Post. Det är tydligt att hon uttalar sig utan att granska den vetenskapliga litteraturen på området... vilket är mycket onödigt. Om hon hävdar att den publicerade forskningen på området är fel bör hon själv publicera och visa detta tills dess bör hon sluta sprida myter.

Bad Astronomy har också ett bra inlägg i frågan.

Ekologistas skriver också om detta

Miljöaktuellt har också kritik mot lilla istidsartikeln och länkar bland annat hit.

Livescience och Newsweek har bra genomgångar av frågan.

SvD har meddelat att man avpublicerat artikeln.

3 juli 2015

Fredagsmys: The Onion om påven och klimatförändringarna

Klicka på bilden! (Obs: satir)

1 juli 2015

Vad är det som värmer världen?

Bloomberg har en fin visualisering av hur ett antal faktorer ("forcings") som förändringar i jordbanan, solen, vulkaner, skogsavverkning, ozon, aerosoler och växthusgaser (bl a CO2) har bidragit till den globala temperaturförändringen under perioden 1880 till 2005. Det här bygger på NASAs "ModelE2".