25 jan. 2013

Forskare från Lund och Göteborg svarar ”Temperaturhöjning på fyra grader inte osannolik”

I en replik idagLennart Bengtsson mfl:s tidigare inlägg på DN debatt uttrycker vi vår förvåning över att våra kollegor avfärdar 4 graders temperaturökning till 2100 som osannolik. Men det jag framför allt vill lyfta fram ur debattartikeln är att det inte är klimatkänsligheten allena som avgör vilken långsiktig temperaturökning vi står inför:

"Förutom detta finns det en hel uppsjö andra osäkerheter om klimatfrågans olika aspekter som är grundläggande när det gäller hur koldioxidhalten och halten av andra växthusgaser, som metan och lustgas, samt av partiklar utvecklas. Hur stor blir befolkningsmängden? Hur ser framtidens energisystem ut? Hur kommer kolsänkorna att påverkas av förändrad markanvändning, temperatur- och koldioxidförändring? Hur stort är havens värmeupptag som styr hur snabbt den långsiktiga uppvärmningen slår genom? "

Vilken sorts utsläppsframtid vi skapar påverkas av beslut om vilken sorts energisystem vi utvecklar, och hur kraftfulla klimatåtgärder av olika slag som vi vidtar. Det är bland annat val som dessa som ligger till grund för de olika scenariona, och det är de, tillsammans med klimatkänsligheten, som avgör om vi hamnar på en grads temperaturökning (inte så sannolikt) eller kanske på sex grader (inte heller så sannolikt).

För att kunna ta informerade beslut om hur pass kraftfulla åtgärder som är lämpliga, både när det gäller klimatanpassning och utsläppsminskningar, måste vi naturligtvis ha någon form av underlag för vilka klimateffekter vi kan förvänta oss vid olika temperaturhöjningar. Det är här rapporter som Världsbankens fyragradersrappport kommer in i bilden. Motsvarande bedömningar behövs för låga klimatscenarier, och för högre.

Med underlag både gällande sannolikheten för olika temperaturhöjningar, och motsvarande klimateffekter, kan vi ta oss an de riktigt stora frågorna inför framtiden - Hur stora risker är vi beredda att ta? En sannolikhet på 20% för 4 grader varmare värld till 2100, som anges i Världsbankens rapport, innebär en låg risk om effekterna av temperaturökningen skulle vara ringa. Om effekterna beräknas bli omfattande kommer saken i annat läge.

Ur debattartikeln:

"På senare år har ny forskning börjat visa vilka stora skador redan någon grads uppvärmning kan ha, särskilt i varma utvecklingsländer. Kunskap kring klimateffekter vid olika stora uppvärmningar är därmed ett relevant beslutsunderlag när det gäller klimatarbetet. Avslutningsvis vill vi betona att vi inte behöver gå hela fyra graders uppvärmning till mötes. Det finns en mängd studier som visar hur ett nästan helt utsläppsfritt samhälle kunde se ut framöver. "

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet