11 maj 2014

Om Lennart Bengtssons beklämmande färd ner i klimatförnekarträsket

Meteorologen och KVA-ledamoten Lennart Bengtsson, född 1935, är en av Sveriges mest meriterade klimatforskare.1 En diger vetenskaplig meritförteckning är dock ingen garanti för ett gott omdöme, och Bengtsson har på senare år gjort sig känd genom en räcka uppseendeväckande påståenden ämnade att bagatellisera klimathotet. Han har alltmer kommit att närma sig klimatförnekarlägret, vilket har varit en dyster resa att skåda, och i förra veckan tog han ett steg som knappast kan uppfattas som annat än att han officiellt kommer ut som klimatförnekare,2 genom att låta ansluta sig till den brittiska klimatförnekarorganisationen Global Warming Policy Foundations3 (GWPF) så kallade Academic Advisory Council, där han har sällskap av ökända klimatförnekare som exempelvis Ian Plimer, Richard Lindzen, Bob Carter och Freeman Dyson.

Första gången jag kom i kontakt med Lennart Bengtsson var på ett klimatseminarium i Rosenbad 2009, då vi båda var anlitade för att diskutera en klimatrapport av Markku Rummukainen och Erland Källén. Jag skall villigt erkänna att jag den gången blev ganska imponerad av hans auktoritet och hans person, och föga anade jag hans klimatförnekarböjelser. Av vad jag senare sett av hans debattinsatser har intrycket dragit något åt Dr-Jekyll-och-Mr-Hyde-hållet. Han har understundom (t.ex. i de gästinlägg han bidragit med här på Uppsalainitiativet) riktat mycket skarp kritik mot de klimatförnekarfloskler som sprids från Stockholmsinitiativet och kretsen därikring, samtidigt som han i andra stunder sett sig föranledd att själv ventilera sådana floskler (en debattartikel i UNT 2009 med rubriken Växthursgasers inverkan är ringa är ett tidigt exempel).

Jag vet inte om vi i Uppsalainitiativet hade kunnat hejda Bengtssons glidning över mot klimatförnekarlägret genom att vårda vår relation till honom ännu lite bättre,4 men han började i alla fall så småningom att kommentera allt flitigare på Stockholmsinitiativets blogg, som tidigare hette The Climate Scam men som numera bär det orwellskt klingande namnet Klimatupplysningen. Det är uppenbart att han trivs bra med den råa antiintellektuella ton med dragning åt näthat som där är förhärskande, och han har smidigt rättat in sig i den diskurs som där råder. Ett typiskt exempel är följande kommentar som han gav ifrån sig den 23 januari i år:
  Det är ju synd att DDR försvunnit annars skulle man ha kunnat erbjuda enkelbiljetter dit för dessa vurmande socialister. Nu finns det ju tyvärr inte många renläriga länder kvar snart och jag tror väl ändå inte våra romantiska grönkommunister vill ha en enkelbiljett till Nordkorea. Men om intresse föreligger bidrar jag gärna till resan så länge det rör sig om en utresebiljett. Kanske man kunde ordna med en gallupstudie då det inte kan uteslutas att jag underskattat utresebehovet.5
Den sortens groteskerier blandar han glatt med inlägg som framstår som i stort sett helt förnuftiga, som förra årets stor uppslagna artikel på DN Debatt, även om det också där kan skönjas en något tendentiös överbetoning av resultat som pekar på en något lägre klimatkänslighet, på bekostnad av forskningsresultat i motsatt riktning.

En stående inslag i Lennart Bengtssons retorik är hans klagomål på klimatfrågans politisering, som i en DN-intervju med honom 2013. Denna ståndpunkt, i kombination med hans agerande i övrigt, blir snudd på obegriplig om man inte inser att Bengtsson med klimatfrågans politisering endast avser politisering i annan riktning än den han själv önskar. Ett tydligt exempel på hur obekymrat han själv blandar klimatpolitik och klimatvetenskap är följande meningsutbyte honom och mig emellan från ett klimatmöte på KVA i maj 2012; jag citerar ur den redogörelse jag meddelade några vänner senare samma dag:
  Idag var han [Bengtsson] ordförande på en diskussionssession där han (trots det mycket kvalificerade sällskapet) uppfattade sin ordförandefunktion som att han själv måste se till att prata minst halva tiden och förklara hur det ligger till. När han haft en utläggning om att feedbacks fungerar på väldigt olika tidsskalor, och att vi måste vara praktiska och fokusera på de tidsskalor som är relevanta för våra politiska beslut, nämligen "a couple of decades" - då begärde jag ordet och frågade "You said, Lennart, that the practically relevant time scale for climate politics is a couple of decades. Do you REALLY mean that??? Do you really mean that whatever happens after 2050 is unimportant?". Han svarade att han beklagade sin otydlighet, och att han förvisso skulle finna det allvarligt om det visade sig att vi riskerar gå mot klimatkatastrof 2100, men om så var fallet så har vi ju gott om tid att åtgärda saken och det är alltså inget som har någon betydelse för vilka beslut vi fattar idag.

  Ja, så sa han faktiskt. Jag blev helt stum. I tystnaden som uppstod sa han "Don't you agree with me? ... I can tell that you do not agree...".

Det står alltmer klart för mig att Lennart Bengtsson under de senaste åren har bringat stor oreda och stor skada åt svenska klimatdebatt. I KVA är han utan tvivel en huvudorsak till att 2009 års akademiuttalande om klimatförändringar blev så svagt och urvattnat som det blev. Han verkar också vara en drivande kraft inom KVA:s vindkraftsfientliga energiutskott. Sitt inflytande har han fått utrymme för i kraft av sin stora vetenskapliga prestige, men jag hoppas att han nu, efter det flagranta ställningstagande han gjort i och med anslutningen till klimatförnekarorganisationen GWPF, kommer att behandlas med något större skepsis såväl inom KVA som av massmedia.6

Fotnoter

1) Jag parallellpublicerar denna bloggpost här och på min personliga blogg Häggström hävdar.

2) Se den här bloggposten för en förklaring till varför jag använder ordet klimatförnekare och inte klimatskeptiker eller någon annan eufemism.

3) Den som till äventyrs ifrågasätter om GWPF förtjänar beteckningen "klimatförnekarorganisation" uppmanas botanisera på deras hemsida, där man snabbt hittar en räcka typiska klimatförnekarprodukter, som denna och denna. Se vidare The Guardian för den senaste kontroversen kring GWPF.

4) Jag kunde t.ex. ha valt att avstå från den lite upphettade ebrevsutväxling jag hade med Bengtsson kort efter att han i januari 2013 hävt ur sig ett snuskigt personangrepp på min gode vän och Chalmerskollega Christian Azar.

5) Jag vill egentligen inte ägna mer utrymme åt en källa som den s.k. Klimatupplysningen, men kan inte låta bli att återge ännu ett Bengtsson-citat därifrån, som visar att han inte drar sig för att använda den inte helt välbetänkta "Sverige är ju ändå så litet"-argumentationen:
  Europa står för tillfället för ca 10% av de globala utsläppen och lilla Sverige som alltid vill gå i spetsen står för så där 0.2-0.0% beroende om man tar med nettoupptaget i den svenska vegetationen eller inte. Ibland tror jag att jag befinner mig i en förtrollad skog och inte i verkligheten när jag läser och lyssnar på vad politikerna säger att de vill göra. Det måste väl i himmelens namn finnas mer angelägna uppgifter som t ex att skaffa meningsfulla jobb åt unga människor samt att integrera alla invandrare i det svenska samhället! Detta, inte minst, är en jätteutmaning.
(Om vi, bara för skojs skull, låtsas att vi köper "Sverige är ju ändå så litet"-konceptet, så är det inte svårt att se att Bengtssons motförslag faller på hans eget grepp: Varför i hela himmelens namn vill han satsa resurser på en sådan idiotisk struntsak som att "skaffa meningsfulla jobb åt unga människor samt att integrera alla invandrare i det svenska samhället"? Sverige har ju, mellan tummen och pekfingret, blott en promille av jordens befolkning, och de specifika grupper i Bengtsson nämner är ju ännu mindre. Så även om vi gjorde en jättesatsning på arbetsmarknadsintegrering av de grupper han nämner, så kommer det ju inte rimligtvis att rubba den globala arbetslösheten med mer än (högt räknat) 0,01 procentenheter. Fullkomligt försumbart och bortkastade pengar!)

6) Låt mig för tydlighets skull betona att jag med dessa ord inte uppmanar till någon bannlysning av honom eller hans åsikter, eller föreslår att hans skriverier bränns på bål. Vad jag uppmanar till är blott en något högre grad av kritiskt tänkande (och motsvarande lägre grad av naivitet) i bemötandet av honom, nu när vi fått så tydliga besked om vad för slags agendor som driver honom.

Att det är så jag menar är säkert självklart för de flesta av denna bloggs läsare, men kanske inte för Bengtsson själv, som har lätt för att se spöken i form av inskränkningar av den egna yttrandefriheten. Se t.ex. vad han skrev om det så sent som igår (och nu blir det dessvärre ännu ett citat från den s.k. Klimatupplysningen):
  Nästa steg blir väl att bannlysa det felaktiga tänkandet eller bannlysa eller rent av bränna olämpliga böcker som den framstående belgiske energiexperten Samuele Furfaris nyutkomna bok: ”Vive les énergies fossiles!” med undertiteln ”La contre-révolution énergétique” Det enda hoppfulla är väl att dessa untertecknare eller snarare deras klimatstridande studenter inte normalt läser böcker på franska. I slutstadiet får vi räkna med att även diverse olämpliga personer blir bannlysta i denna nysvenska omvända upplysningstid.

  [...]

  En hel del av vad som åstadkommits i vetenskapsakademins energigrupp riskerar nu också att bli bannlyst.

  Som enskild individ måste man nu också överväga risken att bli bannlyst eller i bästa fall att ens kritiska tänkande blir bannlyst. Att jag läst tillräckligt om 1930-talets intellektuella atmosfär i Europa är tillräckligt för att ge mig verkliga obehagskänslor.

Uppdatering 14 maj 2014: Lennart Bengtsson meddelar nu att han lämnar GWPF.

90 kommentarer:

 1. Ja, Sorgligt med Bengtsson. Började själv tveka om hans objektivitet för flera år sedan då han i UNT delvis felaktigt raljerade om andras forskning. Ett mailutbyte skedde men han förklrade aldrig sitt raljerande. Kan nog tycka att det hållts på en ok nivå i alla fall tills hans artikel i DN som jag redan påpekat inehöll fel, extra sorgligt var det att han undertecknade som ledamot av KVA.

  De mest aktiva och synliga felspelen från Lennart var väll om att klimatkänsligheten skulle vara betydligt lägre än man tidigare trott och att IPCC inte skulle komma att förändra sina slutsatser kring havsnivåhöjningen från den tidigare raporten (Se tidgare länk och denna). Dock har han alltid tidigare get sken av att man ska lita på IPCC, något som verkar vara borta nu. Jag tyvärr inte sett någon vetenskapligt grundad analys från Bengtsson om varför han skulle ha rätt och IPCC fel. Själv kan jag inte se annat än att Bengtsson har fel. Ett annat lågvattenmärke var Ole Humlums medverkan i KVA:s seminarium).

  Att jag inte kunde se att Bengtssons vilja rätta det som skrevs i en artikel i katternö när han blev intervjuad var dock det som fick mig att börja tvivla på hans objektivitet på allvar. Ja, det och hans många utspel med delar av KVA i energifrågan, en fråga utanför hans expertområde. Att det nu gått så långt som att Bengtsson vill betala enkelbiljätter till nordkorea för grönkomunister etc. och nu senast att han gått med i GWPF och delar “bord” med klimatförvirrare som Bob Carter. Mer om GWPF går att läsa här. Tyvärr ser jag inget allterntaiv till att börja ta allt Bengtsson säger med en hand salt tills man kollat om det finns något belägg för det han säger.

  SvaraRadera
 2. I en intervju säger Bengtsson så här:

  Is there according to you a “climate consensus” in the community of climate scientists and if so what is it?
  I believe the whole climate consensus debate is silly. There is not a single well educated scientist that question that greenhouse gases do affect climate. However, this is not the issue but rather how much and how fast. Here there is no consensus as you can see from the IPCC report where climate sensitivity varies with a factor of three! Based on observational data climate sensitivity is clearly rather small and much smaller that the majority of models.


  Det verkar som han anser att konsensus innebär ett visst värde snarare än ett intervall eller en olikhet, men så behöver ju inte vara fallet. Som jag förstår det finns det konsensus om intervallet 1,5 - 4,5 C. Att säga att det inte finns någon konsensus iom detta öppnar ju för quote mining och liknande. Vad säger Bengtsson om alla artiklar på Klimatupplysningen som anger låga värden utanför IPPCs intervall? (tex denna) Men det verkar å andra sidan inte som han tycker IPCC är något att ha: "I do not believe that the IPCC machinery is what is best for science in the long term. ... The whole concept behind IPCC is basically wrong."

  SvaraRadera
 3. Här är en annan intervju med Bengtsson om hans GWPF-medverkan. Han säger bl a:


  "My interest i climate science and in weather prediction has always been driven by scientific curiosity and I have increasingly been disturbed by the strong tendencies to politization that has taken place in climate research in recent years."

  Hans kritik mot politisering går verkligen inte ihop med hans medverkan i GWPF.

  Olle skrev:
  "Av vad jag senare sett av hans debattinsatser har intrycket dragit något åt Dr-Jekyll-och-Mr-Hyde-hållet."

  Det verkar finnas två sidor av Bengtsson: vetenskaplige Bengtsson, som i ena ögonblicket kan skriva mycket lärorika kommentarer (även på KU) om bl a solens inverkan, samt politiske Bengtsson, som i nästa ögonblick drar upp Nazi-tyskland. Tyvärr verkar politiske Bengtsson dominera allt mer.

  SvaraRadera
 4. Här är en artikel från Basel Zeitung som återges på GWPF, och som tydligt visar på vilket sätt Bengtsson är användbar för GWPF.

  "Gradually, however, the ice seems to be melting – if not at the polar caps, then at least in the climate debates: for the first time, a widely recognized expert has changed camps."

  SvaraRadera
 5. Klimatförnekare gillar att avfärda vetenskaplig tyngd som auktoritetsargument. Men vad kan väl vara mer användbart än en auktoritet med böjelse för klimatförnekeri. Således fick artikeln nedan där en klimatfönekare intervjuade en annan stor spridning.

  http://www.di.se/artiklar/2014/4/4/klimatforskaren-avfardar-skrackscenario/

  Tack Di Agenda för att ni informerar makthavare om att klimathotet är överdrivet.

  /CB

  SvaraRadera
 6. "Artikeln är undertecknad av ett par dussin klimatalarmister, de flesta akademiker..." är hans inledande beskrivning av gårdagens artikel om klimatpolitiken (eller snarare bristen på denna) på DN debatt:
  http://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

  Bengtssons övriga kommentarer går att läsa här:

  http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/10/lennart-bengtsson-kommenterar-dn-artikel/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det inlägget är ett bra exempel på hur utför det har gått med Bengtsson. Han skriver ett par rader om hur många av jordens invånare som saknar elektricitet, men de drabbas väl knappast av att vi i Sverige använder mindre fossila bränslen? Och sedan övergår han till rena fantasier om bannlysning av tankar och bränning av böcker (se citatet i vårt inlägg ovan). Det går säkert hem på KU där man bygger sin argumentation på felaktig logik och fantasier, men för en utomstående är det sorgligt att se.

   Radera
 7. Tack och mycket respekt för att ni står upp för en mer intellektuellt hederlig klimatdiskussion på detta sätt. Det är ju också en viktig fråga med mycket som står på spel och ingen lek.

  Som Magnus tar upp ovan har jag också reagerat på hans uttalanden om klimatkänsligheten. Skrev en kommentar på denna tråd om detta.

  Värt också att nämna att expertis inom meteorologi inte innebär expertis inom t.ex. vad konsekvenserna av klimatförändringar blir, vilket handlar om agronomi, biologi, ekonomi och mycket annat. Så Bengtsson är i allmänhet utanför sitt fackområde när han yttrar sig om olika konsekvenser. Tycker att det märks bl.a. av att han inte brukar nämna (se t.ex. länkar i bloggposten) problemet med försurning av haven. Dom som betecknas som "klimatforskare" behärskar professionellt i allmänhet endast en liten smal del av allt som innefattas i "klimatfrågan".

  SvaraRadera
 8. Bäste Olle H.

  Jag brukar med stor entusiasm läsa vad Du skriver. Dock tycker jag att Du hamnar snett i Dina kommentarer här.

  1. Skilj gärna sak från person.

  2. Försök låta bli att använda guilt by association.

  3. Då man kritiserar en persons ståndpunkt blir det intressantare om man formulerar den BÄSTA varianten av vdb argument, inte om man letar spridda dumheter.

  4. Insinuationer hjälper inte. Tacksam om Du med argument eller länk klargör vilken/vilka tes/teser Du kritiserar med "Sverige är ju ändå så litet". Samt vad det är för fel på det resonemanget - om vi beaktar konsekvenser av åtgärder här i landet.

  Alternativt kanske jag har helt fel då jag efterfrågar saklig argumentation. Kanske är klimatfrågan så politiskt laddad att även forskares åsikter bör hanteras som politisk opinionsbildning. I så fall är det bara att köra på i dessa hjulspår. Men då är väl professorskompetensen irrelevant och Du och LB är inte mer kompetenta än andra "bekymrade medborgare".

  mvh
  Bertil Rolf
  www.bertilrolf.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bertil, jag vet inte riktigt vad du menar med "guilt by association", men om du avser påpekandet att det finns klimatförnekare bland GWPF rådgivare så är det ingen irrelevant tillfällighet utan en naturlig följd av den sorts organisation som GWPF är.

   Radera
  2. Jag finner viss humor i att Bertil Rolf följer upp sin punkt 4 om att "insinuationer hjälper inte" med en massa insinuationer. I övrigt hamnar han snett redan med punkt 1, då han inte tycks ha begripit att ämnet för bloggposten inte är någon sak utan en person - en person vid namn Lennart Bengtsson.

   Radera
  3. Jag vet inte om du förstår vad "guilt by association" betyder.

   Till exempel, om en djurgården-supporter välter papperskorgar och misshandlar AIK-supportrar, då är det "guilt by association" att säga att alla djurgården-supportrar är huliganer.

   Men det är inte "guilt by association" att säga att alla djurgården-supportrar håller på djurgården, för det är vad det betyder att vara en djurgården-supporter.

   Radera
  4. Här ytterligare en punkt:
   5. Det gynnar debattens saklighet om man inte avsiktligen missförstår kritik mot den egna uppfattningen.

   Syftet med att diskutera LB är naturligtvis att underminera hans trovärdighet i klimatfrågan, inget annat. (betr punkt 1.) Det är inte en öppet utsagd tes utan en underförstådd förutsättning.
   Punkt 4 kan enkelt besvaras med sakliga argument eller länk.
   Punkt 2: "sällskap av ökända klimatförnekare etc" uppfyller med gott mått alla krav på guilt by association. http://sv.wikipedia.org/wiki/Guilt_by_association

   Så, då har jag levererat vad som efterfrågades. Hur vore det nu att leverera vad jag efterfrågar i form av mer konstruktiva och sakliga svar.

   Radera
  5. Bertil, du har fortfarande inte förstått vad Guilt by Association betyder. Läs din Wikipedia-länk en gång till. Som jag sa tidigare: det är ingen bisak att det finns klimatförnekare i GWPF - det hänger ihop med organistationens kärnverksamhet.

   Radera
  6. Men Bertil, kan du kommentera Bengtsson-citatet i fotnot 6 här ovan, det som inleds med:

   "Nästa steg blir väl att bannlysa det felaktiga tänkandet eller bannlysa eller rent av bränna olämpliga böcker ... "

   Detta riktas mot ett antal svenska akademiker som skrev en debatt-artikel i DN, bl a
   Jonas Anshelm, professor, Linköpings universitet
   Marianne Danielsson, forskare, Uppsala universitet
   Katarina Eckerberg, professor, Umeå universitet
   Stefan Edman, författare och debattör
   Eva Friman, forskare, Centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet

   Vad för slags argumentation anser du att Lennart Bengtsson ägnar sig åt där? Jag menar, det finns ingenting i själva debattartikeln om att bränna böcker eller förbjuda åsikter.

   Radera
  7. OK då, Bertil Rolf, angående punkt 4, eftersom du tjatar så skall jag tala om vart jag vill komma med min sokratiskt anstrukna parentetiska reflektion i Fotnot 5. Jag menar inte (såsom man eventuellt kan få intryck av vid en alltför bokstavlig läsning) att den åsikt Lennart Bengtsson ger uttryck för i det citerade stycket skulle vara inkoherent. Min avsikt var att den läsare som följer mitt satiriska resonemang om den globala arbetslösheten skall inse att det bakom Bengtssons ställningstagande verkar finnas oredovisade premisser, förslagsvis (a) att det är välståndet i Sverige som är viktigt medan resten av världen är oviktig, och (b) att man bör spela defect i Allmänningens Tragedi.

   För närmare diskussion hänvisar jag till (i) den insiktsfulla kommentaren av signaturen Blå hästskon 12:14 i den parallellpublicerade kopian av denna bloggpost, (ii) mitt svar 12:32 till Blå hästskon, och (iii) Wikipedia-artikeln om Allmänningens Tragedi.

   Radera
  8. Okej, överkurs;
   "Skuld via proxy" (eller heder, om egenskapen är önskvärd) måste inte vara "fel". Till exempel, utan någon statistik att tillgå, utan för argumentets skull låtsas vi att det stämmer, alltså, en slumpmässigt utvald djurgårdare har större chans att vara huligan än normen. Felet med att kalla en djurgårdare huligan kommer utav att du inte har några bevis annat än grupptillhörigheten. Du gör en otillbörlig egenskapsöverföring. Säg att 5% är huliganer, du kommer orättvist peka finger på 19 av 20 personer. Säg nu att 98% är huliganer, du kommer orättvist peka finger på var 50:e person. Det som här är viktigt att notera är att din egenskapsöverföring INTE är otillbörlig i övriga 49 fall! Därför att det var ingen "överföring", objektet hade egenskapen referensen hade, i motsats till det 50 objektet, där det faktiskt var en överföring.

   När en egenskap i en grupp är en FÖRUTSÄTTNING för medlemskap, är chansen att egenskapen existerar i en enskild medlem 1/1. Det sker absolut ingen överföring! Utan överföring, ingen skuld via proxy, utan skuld via skuld.

   Vidare kan man argumentera för att om 98% av en grupps representanter har en för individen icke-önskvärd egenskap, då är individen definitivt utsatt för en (visserligen orättvis) risk att felaktigt identifieras med den icke-önskvärda egenskapen, och man kanske bör överväga att helt enkelt inte gå med i gruppen, om man inte är beredd att ta den risken, eller i vart fall klargöra för alla som vill lyssna att man inte har egenskapen.

   Radera
 9. Han kallar t.om. sig själv "climate sceptic" numera. I en intervju av Marcel Crok, återgiven på Currys blog skriver svarar Lennart Bengtsson (LB) på följande fråga från Marcel Crok (MC):

  MC: Is this your way of telling the world that you have become a “climate sceptic”? (many people might interpret it that way) If not, how would you position yourself in the global warming debate?
  LB: I have always been sort of a climate sceptic. I do not consider this in any way as negative but in fact as a natural attitude for a scientist.I have never been overly worried to express my opinion and have not really changed my opinion or attitude to science. I have always been driven by curiosity but will of course always try to see that science is useful for society. This is the reason that I have devoted so much of my career to improve weather prediction.

  SvaraRadera
 10. Bäste professor i kritiskt tänkande,

  Vi kommer aldrig att få ett globalt avtal om inte rika länder går före och minskar sina höga per capita-utsläpp. Sveriges bästa påtryckningsmedel är att gå före. Här tar dock rädslan för förlorat relatativt välstånd vid.

  /CB

  SvaraRadera
 11. En framstående klimatforskare har framfört åsikter som inte stämmer med Uppsalainitiativets världsbild. Självklart kan UIs Olle Häggström framföra sin avvikande uppfattning men hur motiverar han att kalla Sveriges kanske främsta expert på klimatvetenskapen för klimatförnekare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym, ifall du läser fotnot 2 tycker jag det framgår vad Olle lägger i begreppet.

   Radera
  2. Sedan är det den lilla detaljen att Bengtsson har gått med i GWPF. Hans haveristiska kommentarer om bl a bokbränning (se citatet i fotnot 6) passar även bra in i bilden. Bokbränningskommentaren är dessutom en förfärligt ful smutskastning av författarna till DN-debattartikeln som det handlar om.

   Jag hade en gång stor respekt för Lennart Bengtsson, och tills alldeles nyligen skullle jag ha protesterat mot att kalla honom för "klimatförnekare". Det gör mig uppriktigt ledsen att se hur illa det har gått för honom.

   Radera
 12. Jag tittade på blogginlägget enligt fotnot 2:

  “Ordet klimatförnekare betyder inte "någon som förnekar att det existerar ett klimat", utan "någon som förnekar stora och viktiga delar av den klimatvetenskapliga kunskapsmassan".”

  Hur trovärdigt är det att en statistikprofessor anser sig kunna bedöma den klimatvetenskapliga kunskapsmassan bättre än en av Sveriges mest framstående klimatprofessorer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du väljer naturligtvis själv, Anonym 16:55, vems bedömnigar du sätter störst tillit till. Själv inser jag mina begränsningar när det gäller att på egen hand bedöma den samlade vetenskapliga kunskapsmassan, och förlitar mig därför i ganska hög grad på de kompetenta sammanfattningar som gjorts, och då i synnerhet IPCC. Så den avvägnning "LB vs OH" du talar om är i praktiken mer en avvägning "LB vs IPCC".

   Vad gäller den springande punkten kvantifiering av klimatkänsligheten, se gärna den bloggpost jag skrev om saken förra året, med udden delvis riktad mot LB:s tendens till enögdhet i frågan.

   Radera
  2. Jag tycker ändå att anonym har en viss poäng - Bengtsson ägnar sig inte åt den typ av förnekelse som man finner hos t ex Stockholmsinitiativet, där man bland annat kan hävda att CO2-ökningen är främst naturlig. Men det är tydligt, bl a genom att han lät sig rekryteras av GWPF, att han alltmer sätter politiken framför vetenskapen, och han tar alltmer till sig förnekarnas primitiva retorik.

   Radera
  3. Till Di Agenda säger LB: "Den obetydliga uppvärmning vi hittills haft är harmlös, men helt klart kan problem mot senare hälften av detta sekel inte uteslutas"

   Hur kan LB veta att uppvärmningen inte redan påverkar oss? Att sedan säga att problem inte kan uteslutas mot senare hälften av detta sekel är helt på tvärs med IPCC:s rapporter. Att på detta sätt förminska klimathotet i syfte att fördröja åtgärder det kallar jag för klimatförnekande.

   /CB

   Radera
  4. Tack, Lars, för en viktig nyansering. Sådana stolligheter som dem Stockholmsinitiativet producerar på löpande band hör man sällan eller aldrig Bengtsson yppa i rent vetenskapliga frågor. Han har dock gradvis kommit att hamna i sämre och sämre sällskap, och man skall inte underskatta symbolvärdet i att han ansluter sig till en förnekarorganisation som GWPF. Och idag har han faktiskt, efter min lite stränga tillrättavisning i bloggposten ovan, funnit tröst (i en korrespondens som jag var cc:ad på) hos något så exotiskt som en tvättäkta förnekare av växthuseffekten.

   Radera
  5. Det är synd, för Bengtsson kunde ha varit en intressant röst i debatten. Och i bland var han det, men andra gånger lät han som Stilbs och Nordin från Stockholmsinitiativet. Om man vill vara en trovärdig äkta skeptiker, så gäller det att hålla avstånd från pseudoskeptikerna. Och man ska inte absolut inte tillskansa sig deras retorik! Men det var det som Bengtsson gjorde. Han kände väl sig hemma politiskt i det sällskapet.

   Radera
 13. Jag anser att Lennart Bengtsson på ett kunnigt och omdömesfullt sätt använder vad IPCC skriver i sin vetenskapliga rapport. Hans beskrivning av den transienta klimatkänsligheten (dvs. TCR enligt IPCCs terminologi och som är den som är praktiskt viktig) stämmer väl överens med IPCCs figurer, tex Box 12.2, Figure 2.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, sättet LB talar om "klimatkänslighet" där han menar transient sådan och implicit jämför den med värden från IPCC m fl där de talar om jämviktskänslighet och ger intrycket att IPCC ligger alldeles för högt är inte speciellt snyggt, även om han inte direkt ljuger. Han missleder bara alla som inte inser skillnaden mellan de två måtten och är medvetna om att LB föredrar att tala om ett annat mått än de flesta andra.

   Sen tycker jag LB kan bli lite jobbig när han går igång med hur det var bättre förr och hur det är skräp med den yngre generationen klimatforskare.

   Radera
 14. Olles diskussion med Blå Hästskon är intressant, men jag tycker att Olle försöker glida av kroken för lätt. LB behöver inte alls ställa lokala kostnader mot global nytta.

  Man inser enkelt att detta bl.a. hänger på om man är optimistisk i tron att Sveriges lokala åtgärder ger global efterföljd jämte antaganden om konsekvensrationalitet (exvis att vi inte ska göra kostsamma symboliska manifestationer som inte ger globala effekter).

  Om man är pessimistisk beträffande Sv möjlighet att påverka (jämte rimliga tilläggsantaganden), så avstår man från beslut om kostsamma lokala åtgärder i Sv, OAVSETT om bejakarna eller förnekarna av människans klimatpåverkan har rätt.

  Jag ska inte tjata mer eller göra detta till en prestigefråga. Skulle någon mot förmodan behöva detaljerna i resonemanget så kan diskussionen fortsättas personligen via mail. Samma gäller Rutger B om verklig identitet anges.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med "rimliga tilläggsantaganden" verkar här bl.a. avses en moraluppfattning som tillåter miljöförstörande verksamhet som ger egen ekonomisk vinning samtidigt som de som drabbas är folk i fjärran land och kommande generationer.

   Radera
  2. En pessimist skulle avstå från stora lokala kostnader här och nu för att uppnå obetydliga positiva effekter globalt och i framtiden. Tilläggsantaganden är konsevensrationalitet + att det finns många åtgärder som är mycket kostsamma här och nu men som har betydliga positiva effekter globalt och i framtiden. Dvs Ditt "samtidigt som" är knappast förhanden.

   Men är Du är själv optimist om betydande positiva globala effekter av lokala satsningar i Sv? Hur ser i så fall påverkansmekanismerna ut? Har de testats?

   Radera
  3. En konsekvens av LBs argumentation är att individer som bor i länder med små befolkningar har rätt till större utsläpp än individer som bor i länder med stora befolkningar. Det är inte rimligt.

   Det rättvisa är istället att titta på utsläpp per capita när man jämför olika länder.

   Och om alla väntar på att någon annan ska gå först, så kommer alla att stå stilla.   Radera
  4. Med anledning av Bertil Rolfs kommentar 23:42 undrar jag lite grand vad han menade med sin utsaga "Jag ska inte tjata mer" 22:12.

   Radera
  5. Olle H. Av Ditt inlägg 22:52 fick jag intryck att Du fortfarande var öppen för lärdomar om debatten tog en ny vändning. Det är en yrkessjukdom i skrået att inte ge upp om det finns det minsta hopp om insikt hos motparten.

   Radera
  6. OK, Bertil Rolf, inspirerad av din pedagogiska optimism rörande "hopp om insikt hos motparten" erbjuder jag här en lärdom åt dig:

   (*) Den totala nyttan (eller skadan) av en åtgärd blir inte mindre av av att den fördelas över en större mängd individer.

   Vad jag menar här är att om vi, istället för att skänka en individ nytta A, skänker n individer vardera nytta A/n, så blir individernas totala nytta nA/n=A. Ett fullständigt trivialt faktum uttryckt på detta vis, men ändå lätt för många att förbise och tänka fel ikring, vilket ofta är grunden till det vanliga missförståndet "huruvida jag kör SUV, äter nötkött och semstrar i Thailand har ingen betydelse (ty den skada A jag åstadkommer fördelas ju över n=7'000'000'000 personer och blir därför i praktiken noll)".

   Eftersom du tydligen har en bakgrund som filosof kanske du är road av att betrakta Torture vs. Dust Specks - ett extremt tankeexperiment avsett att illustrera vår spontana misstro mot det ickedestomindre sanna påståendet (*).

   Radera
  7. Tack för motsv hopp å Din sida. Ska titta på länken sedan. Mina omedelbara bekymmer är:
   1. Interpersonella nyttojämförelser – hur gör Du dem?
   2. Är det Din mening att om person A och person B vardera tilldelar nyttan k till objekten a respektive b, så finns ett kollektiv (A&B) med en nyttofunktion F över objektet (a*b) vars värde F(a*b) för kollektivet (A&B) = 2k ????? Vg svär med hela handen på bibeln och inga korsade fingrar bakom ryggen.
   3. Ser Du något problem med jnd? Om vi tar en rik mans hela förmögenhet om 1 Mkr, störtar honom i olycka och sedan fördelar beloppet på hela mänskligheten så får var och en 0,0142 öre. Jag antar att detta < jnd. Är hans olycka värd denna förbättring? (Du inser sambandet med argumentet ”Sverige är så litet” eller "Om jag kör SUV...")

   Radera
  8. Jag är givetvis klar över att interpersonella nyttojämförelser inte är filosofiskt oproblematiskt, men i sammanhang som dessa väljer jag i utilitaristisk anda att postulera dem, ty i annat fall hamnar vi ju i paretooptimerandets moras där tal om rättvisa utfall är meningslöst då ju varje paretooptimum anses lika gott som varje annat. Om du ursäktar så avbryter jag (glad åt att i alla fall ha givit dig något att fundera över) diskussionen här, då jag har andra mer akuta göromål som pockar på min uppmärksamhet.

   Radera
  9. Vi har ett problem som är orsakat av ett stort antal människors beteenden. Att låta problemet bestå eller förvärras kommer att skada inte bara oss själva utan också framtida generationer. Därför finns ett moraliskt ansvar att lösa problemet.

   Varje enskild människas bidrag till problemet är väldigt litet (men kan variera). Därför kan ingen enskild individ lösa problemet själv. En lösning kräver att alla (eller de flesta) hjälps åt.

   Enlig den logik som LB (och kanske också Bertil Rolf) här ovan tillämpar, så kan naturligtvis varje individ hävda att deras bidrag till att lösa problemet är obetydligt, medans kostnaden för dem själva blir kännbar. Därför har de inte ansvar att göra något. Om alla tillämpar denna logik så blir problemet inte löst, och de själva och framtida generationer får lida för det. En sådan inställning är helt enkelt inte etiskt försvarlig.

   Om man hävdar att ansvaret ligger på alla andra, men inte på en själv, så har man en snyltares och en smitares (brist på) etik.

   Den enda etiskt försvarbara attityden är att alla tar sin del av ansvaret.

   Och vi i Sverige kommer inte undan för att vi bor i ett relativt litet land.

   Radera
  10. Lars, vi har inte ett problem, vi har antagligen några tusental kollektiva globala problem, lika många europeiska & nationella & lokala plus en hel mängd enskilda privata problem. Tacksam om Du kan förklara om, och i så fall hur och varför CO2 problemen hamnar högst upp på prioritetetslistan för mycket kostsamma åtgärder.

   Radera
  11. Visst finns det många andra problem i världen, men det är inte så att vi bara kan ägna oss åt ett problem åt gången (jag borde egentligen inte behöva förklara det för dig). Och de människor som har de svåraste problemen är i alla fall sällan de som släpper ut mest växthusgaserl. Men om de inte har råd att göra något åt klimatproblemet så innebär det bara större ansvar för oss som har.

   Radera
  12. Det verkar som om Bengtsson nu t.o.m. vill att vi skall förtränga vetenskap som visar att kommande generationer drabbas (och kanske t.o.m. vår egen), länk. Svårt att tro att han ens satt sig in i forskningen som han vill kasta bort. Och han verkar inte ha något emot senare anti-intellektuella kommentarer som hakar på med helt ogrundade anklagelser om bl.a. "ohederliga forskare". Annars ett bra exempel på "tipping points" och den minst sagt naiva strategin att vi skall fortsätta monitorera klimatet tills vi vet säkert vad som händer (som jag tolkat hans inställning), istället för att omedelbart försöka göra något åt orsaken till problemen och riskerna som t.ex. IPCC föreslår.

   Radera
  13. Bertil, jag avvisade din senaste kommentar. Du verkar väldigt arg, så vi bryter nu.

   Radera
 15. Peter Grafström13 maj 2014 kl. 11:27

  Lennart Bengtsson säger "...Om det skull vara så, som också hävdas, att aerosoler bromsar uppvärmningen så blir temperaturökningen större om man upphör med aerosolutsläppen.
  Ett sådant antagande finns i klimatmodellerna och är en orsak att dessa ger en större uppvärmning."
  Geoengineering tolkar jag det som. Både på denna blogg och klimatupplysningen har det talats om detta som något som kan komma men inte om att det pågår sedan ca 1998.
  Det tycks ju som om LB är mer öppen för detta, att det redan pågår.
  Vidare har IPCC sagt att det pågår och inte bör avbrytas. I en liten passus i samma IPCC rapport motsäger de sedan sig själva och hävdar att det inte implementerats.
  Genom att LB tar upp detta ger han ju ett erkännande åt den teori som ni anser att han tonar ned.
  Solar Radiation Management, Geoengineering and Chemtrails
  IPCC warns policymakers not to stop ‘solar radiation management’ By Rady Ananda
  Global Research, November 05, 2013
  http://www.globalresearch.ca/solar-radiation-management-geoengineering-and-chemtrails/5356632

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du verkar ha fått terminologin om bakfoten. Geoengineering brukar definieras som avsiktliga åtgärder för att i global skala manipulera miljö och klimat. Obs avsiktliga åtgärder. Idag pågår i stor skala både växthusgasutsläpp och aerosolutsläpp, och dessa påverkar förvisso miljö och klimat i global skala, men de är inte avsiktliga åtgärder för att åstadkomma sådan påverkan, och därför inte att räkna som geoengineering. GlobalResearch-texten du länkar till använder ett mycket förvirrat språkbruk.

   Radera
  2. Jag såg Pär Holmström på TV bara härom dagen så jag kan faktiskt svara på den frågan;
   När man eldar kol och sådant så släpper man även ut aerosoler. Dessa reflekterar ett visst solljus, men faller till marken fortare än koldioxid. Alltså, om vi idag slutade elda, helt tvärt, då skulle temperaturen fortsätta stiga, eftersom när aerosolerna faller till marken minskar reflektionen, medan motsvarande minskning inte skulle ske med koldioxidens värmestrålnings-inverta-sköld. Ett annat sätt att se på saken är att dagens koldioxids värmande effekt är delvis dold, och egentligen större än man kan mäta.

   Får jag en guldstjärna nu?

   Radera
  3. Du har vid det här laget samlat ihop till en hel radda guldstjärnor, Rutger!

   Radera
  4. Olle jag är medveten om den oavsiktliga förekomsten av aerosoler men som Lennart uttrycker sig stämmer hans kommentar in på båda fallen. Och det är självfallet mycket svårare att upphöra med den oavsiktliga.
   Vad är din kommentar till IPCCs uppmaning till regeringar att inte upphöra med kylande geoengineering? (SRM=Solar radiation management)
   “If SRM were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing.” [emphasis in IPCC report]
   Bluffar IPCC ?

   Radera
  5. Min kommentar till det du kallar "IPCC:s uppmaning" är att om man går till källan så ser man att det handlar om ett hypotetiskt framtida scenario.

   "Methods that aim to deliberately alter the climate system to counter climate change, termed geoengineering, have been proposed. Limited evidence precludes a comprehensive quantitative assessment of both Solar Radiation Management
   (SRM) and Carbon D ioxide Removal (CDR) and their impact on the climate system. CDR methods have biogeochemical and technological limitations to their potential on a global scale. There is insufficient knowledge to quantify how much CO2 emissions could be partially offset by CDR on a century timescale. Modelling indicates that SRM methods, if realizable, have the potential to substantially offset a global temperature rise, but they would also modify the global water cycle, and would not reduce ocean acidification. If SRM were terminated for any reason, there is high confidence that global surface temperatures would rise very rapidly to values consistent with the greenhouse gas forcing."


   (Sid 29 i den här rapporten.)

   Radera
  6. Du har rätt, jag kollade för säkerhets skull den versionen av dokumentet hon hade citerat från via en annan blog eftersom referenserna i artikeln ju var borttagna. Och det var samma text.
   När ämnet är lyft, tvivlar du på att det sedan flera år har pågått avsiktlig geoengineering genom anbringande av persistent contrails från flygplan militära och/eller civila?
   Dvs, om du tvivlar,misstar sig människor på att det skett märkbara förändringar med mycket mer kvardröjande slöjor än som kan förklaras av normal funktion hos flygplanen och som inte var fallet tidigare.
   I motsats till mer abstrakta konspirationsteorier så handlar det ju om något så påtagligt som hur himlen ser ut.
   Jag har en gammal minnesbild av att förr tyckte jag lite förstrött det var synd att kondensstrimmorna löstes upp i intet så fort och bara försvann när jag betraktade dem.   Radera
  7. Om du vill diskutera chemtrails-konspirationsteorier så var vänlig gör det någon annan stans än på Uppsalainitiativet. Vi sysslar inte med sådant.

   Radera
  8. Nej jag vill inte diskutera chemtrails utan som jag tydligt förklarade persistent contrails som IPCC tar upp i sin rapport som något reellt.
   I korthet
   Frågan var alltså om du tror att dessa persistent contrails sprids ut med avsikt att kyla klimatet eller om flygmotorteknologin eller dess tillämpning nu har försämrats jämfört med tidigare så att flygplanen oavsiktligt sprider ut ngt som kondenserar fukten.

   Radera
  9. Angående svavelutsläpp och global uppvärmning så har vi skrivit om detta tidigare.

   Radera
  10. Verkligen slarvigt av mig, Grafström, att röra ihop terminologin för de olika konspirationsteorierna. Så låt mig säga så här istället: vi här på UI sysslar överhuvudtaget inte med några konspirationsteorier inbegripandes myndigheternas hemliga bruk av flygplan för att släppa ut vad-det-nu-vara-månde i atmosfären. Du har hamnat på helt fel blogg för diskussion av den sortens dårgrejor. Så var snäll och sluta tjata om saken.

   Radera
 16. Lennart B har vid något tillfälle uttryckt att en medeltemperaturökning om 0,1-0,15 C per decennium är vad vi kan förvänta oss och att detta är så blygsamt att det går att leva med. Det finns för övrigt mycket som pekar på, Häggström har gjort det ovan, att Lennart B bara bekymrar sig om de närmaste 50 åren och väsentligen då från vår horisont. Och då blir det ju ganska lugnt.

  SvaraRadera
 17. Hur resonerar Uppsalainitiativet om att Häggströms blogginlägg inte överskrider gränsen för förtal? Jag antar att ni inte avser att överträda denna gräns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trams. Vi har överhuvudtaget inte diskuterat frågan.

   Radera
  2. Det var Lennart Bengtsson som skrev stycket som citeras i fotnot 6 där han falskeligen anklagade författarna till en DN-debattartikel för att vilja bränna böcker, så du bör nog ta upp den frågan med honom istället.
   Men jag tycker att det framgår ganska tydligt att det handlar om fantasier från Lennarts sida, så jag tror inte att risken är så stor. Ingen vettig människa kunde ju i alla fall tro att det var sant.

   Radera
  3. Om ni inte har tänkt igenom texten ur denna synpunkt så kan man väl inte veta säkert om den överträder gränsen eller inte. Jag ville bara veta hur ni har tänkt, men tack i alla fall.

   Radera
 18. Lena Krantz på "Klimatupplysningen (sic)" gör ett ynkligt försök att försvara Bentgssons Nordkorea-kommentar: "Kommentaren har inget med personer som är oroliga för klimatet att göra, den var en reaktion på dem som längtar efter socialisism och kommunism."
  Men inlägget ovanför kommentaren handlar om en gammal tant som skriver dikter om klimatförändringarna.
  Dikstamlingen heter "Rödögd. Dikter för röda möten. Och gröna.”, och jag förmodar att det då var ordet "röda" som triggade Bengtssons hatreflex. Men dikten som citeras handlar inte om kommunism på något sätt, och det sägs inget om kommunism i inlägget.

  SvaraRadera
 19. Jag skulle vilja kommentera inläggets "Sverige är så litet" kommentar.

  Författaren menar att analogt med att att hävda att Sveriges CO2 utsläpp är så små globalt sett att man inte behöver bry sig, så kan man hävda att eftersom Sveriges invandrare är så få i förhållande till världens befolkning så behöver man inte bry sig om deras integration heller.

  Jag tycker den liknelsen är felaktig. Integrerar man invandrare, oavsett antalet, så blir dessa de facto hjälpta. Men minskar man på CO2 utsläppen i Sverige så kommer det helt enkelt inte kunna påverka klimatet. Det bli färre kg CO2 i atmosfären men skillnaden blir så liten att klimatet inte kan påverkas.

  Man diskuterar aldrig detta. Det är så enorma mängder CO2 som gjort världen 0,8 grader varmare att det är uppenbart att små minskningar av utsläppen blir meningslösa. Fridolins artikel i sydsvenskan om "de små utsläppens förbannelse" är enligt min mening helt missvisande.

  Skall vi påverka klimatet med våra CO2 utsläpp så är det stora släggan som gäller. T.ex. att lägga ner kolkraftverken och ersätta med förnybart och kärnkraft.

  Det verkar väl också som att IPCC själva har börjat luta åt denna hållning. Stopp för kol är det enda som hjälper var väl senaste budskapet därifrån. Och Sverige har väldigt lite kol i sin energimix, vad jag vet. Så Bengtssons kommentar kanske inte var så dum ändå, om än onödigt drastisk.
  Christer L

  SvaraRadera
  Svar
  1. Christer L: Du har helt enkelt fel. Om det vore så som du säger, att små och lokala utsläppsminskningar har noll effekt på klimatet, då skulle detsamma gälla även för stora och globala utsläppsminskningar, ty dessa kan skrivas som summan av ändligt många små och lokala minskningar, och summan av ändligt många nollor är noll. Ditt tankefel här är nära besläktat med det som jag påtalar i kommentaren 15:24 ovan.

   Radera
 20. A rough English translation of this blog post is now available at Rabett Run.

  SvaraRadera
 21. Angående KVAs uttalande 2009, så såg jag följande kommentar på Rabett Run:

  "I do not know what is going on with Lennart, but he has been a friend and colleague of mine for decades, and I happen to know from conversations with him at the time that he fought very hard for a stronger KVA statement, and this is the best he could do against the opposition of the likes of W. Karlen.

  Very sad, from the country that gave us Arrhenius. And Bert Bolin, founder of IPCC. The KVA has a lot of the same problems as France's Academie.

  --Raypierre
  "

  (Raypierre = professor Raymond T. Pierrehumbert)

  SvaraRadera
 22. Lennart Bengtsson är verkligen enastående dålig på att hantera kritik. Här blott ett par exempel på vad han hävt ur sig med anledning av min kritiska bloggpost här ovan:

  Exempel 1: "Klimatfrågan i dag tycks inte längre styras av ett rationellt tänkande, den har blivit en ideologi eller snarare en religion. Inte minst i vårt land har den fyllt det tomrum som förra seklets avkristning lämnade. Det är av denna anledning som debatten har blivit så irrationell och för en agnostisk person som mig obehaglig och närmast hotfull. Efter att ha läst diverse mail och bloggyttranden den senaste veckan är det inte mina vetenskapliga bidrag som diskuteras, utan min brist på renlärighet och övertygelse i tron som upprör. Den rasande vidräkningen med mig från professor Häggström som nu sprids över världen är besvikelsen över avfällingen som han tidigare trott på och sett upp till och som fasa värre hade hamnat bland djävulens anhang. Det var när jag började inse detta som jag faktiskt blev rädd och frågade mig : Har det verkligen gått så lång att inte ens vetenskapen är en trygg plats för det rationella tänkandet längre. Jag började också inse hur det var för 1600-talets vetenskapsmän där jesuiterna med fast hand såg till att alla tänkte rätt." [länk i originalet]

  Allvarligt talat, vad är detta för fjanterier om "jesuiter", "närmast hotfull", och att han "faktiskt blev rädd" för att "inte ens vetenskapen är en trygg plats"? Jag utmanar Bengtsson att vaska fram något i min bloggpost som med minsta rim och reson kan tolkas som "närmast hotfullt". Och vad, i konkreta termer, är han egentligen rädd för? Kritik? Menar han att säga "hu, hjälp, nu är inte ens jag, den store klimatforskaren Lennart Bengtsson, immun mot kritik"? Låt mig i så fall meddela Bengtsson att vetenskapen aldrig har varit en trygg plats i det avseendet. Kritik är vetenskapens livsluft. Eller är det något annat än kritik han upplever att jag hotat med? Tala ur skägget, Bengtsson!

  Exempel 2: "De verkliga giftsprutorna som Häggström och nu också Mann är verksamma inom andra områden och berör mig inte." [länk tillfogad av mig]

  Detta kan låta karskt, men om man betänker att Bengtsson i samma veva hävt ur sig, bland mycket annat, Exempel 1 ovan, och ebrevet till mig om hur min bloggpost fått honom att ompröva sin avsikt att flytta hem till Sverige, klingar det inte så lite patetiskt.

  SvaraRadera
 23. Det är svårt att tänka sig en sämre lämpad person än Bengtsson för att överbrygga motsättningar och motverka politisering inom klimatvetenskapen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant! Har du en lämpligare person i åtanke? Själv trodde jag att en f.d. lead authour från AR3 skulle kunna få gehör på en site som UI men ack så fel jag fick.

   Vad tor ni om Hans von Storch då? Han (eller iaf någon med den signaturen) har ju postat ett svar i den andra tråden och stödjer LB.

   Snälla återkom gärna med en eller ett par auktoriteter som ni har tilltro till så kanske det går att bli konstruktiva i denna härva.

   Radera
  2. Det behövs någon som:
   1) Inte får spel så fort han/hon får kritik
   2) Har tillräckligt mycket koll för att inse att GWPF är kontroversiella.
   3) Inte svänger sig med överdriven retorik om "bokbränning" och "30-talets Europa" och "McCarthyism" och "jesuiter"
   4) Inte birdar till den sort groteska medierapportering som vi har sett hos Fox News

   Radera
  3. OK! Kan hålla med om ovanstående punkter och ber dig därför ge ett förslag?
   1) Har tidigare hört LB föra en argumentation som går helt i linje med vad UI brukar stå för, exempelvis har han flertalet gånger försvarat Hansen inne på den andra bloggen samt IPCCs modell av kolcykeln etc. Alltså är det klarlagt att han klarar omfattande kritik utan att få spel. Denna punkt av dig tycker jag mer är ett exempel på att du själv som "får spel".
   2) LB underskattade hur kontroversiella GWPF var, het riktigt.
   3) Instämmer liksom att denna helt undviker "förnekare". Föreslår istället att som Hansen alltid använt det mer respektfulla "contrarians". Alltså undviker sådana uttryck som polariserar debatten.
   4) Har inte koll på Fox alls. Vad är det för grotesk medierapportering? Dock måste man inse att säkert 90 % av USAs befolkning skulle anse svensk medierapportering som "grotesk" (we're living in a socialistic nightmare) och det måste till en person som kan verka i alla medieklimat.

   5) Själv tycker jag att det kan vara viktigt att personen är vetenskapligt insatt i frågan.

   Radera
  4. Tack för länk! Jag tror att en person som ska kunna "medla" i denna fråga inte får ta avstånd från dylika reportage. Det är en vinklad bild som återges såklart, men det är det också på denna blogg. Vissa (kanske även extremt väl insatta vetenskapsmän) kan t.o.m. ha blivit irriterade på vad Obama sa i inslaget?

   En medlare måste vara mycket tålig och stå ut med övertramp för att få en ordentlig förståelse för båda parter. Ingången måste självklart också vara att alla parter har de bästa intentioner... Jag tror att LB har de bästa intentioner liksom jag tror att UI har de bästa intentioner! hur kan det då bli så åt h-vete fel? En delförklaring är att vi retar oss på varandras retorik ex om McAarthyism respektive att en skeptiker struntar i sina barnbarn...

   Radera
  5. Det är bara inte vinklat - det innehåller rena osanningar. Att en granskare ville refusera artikeln för att den inte hjälpte "globala uppvärmningsagendan" är ett påhitt av LB själv, som tog en mening från rapporten ur sitt sammanhang för att ge det intrycket. Sedan har Fox/Morano lagt till att LB utsattes för fruktansvärd förföljelse pga artikeln (som inte var publicerat och mycket få personer ens kan ha sett).

   Radera
  6. "...academic journal... rejected an article by LB after a reviewer found it harmful to climate change agenda".

   Ok du menar ändå att ovanstående är en ren osanning av Fox? Det var inte så som granskaren menade, men att det är en ren osanning är en svår tes att driva. Kan dock tänka mig att detta retar er på samma sätt som inslaget i SVT om hur Vietnam lider av de höjda vattennivåerna? Enligt vissa var det rena osanningar i det inslaget också. Bägge är helt onödiga och åstadkommer enbart ökad polarisering.

   Klippet med Morano får han nog stå för själv, liksom SVT får stå för inslagen där andra personer intervjuas om klimateffekterna i Vietnam.

   Radera
  7. Nej, Anonym 16:36, det är inte alls en svår tes att driva. I uttrycket "rejected an article by LB after a reviewer found it harmful to climate change agenda" är det helt uppenbart att "after" är avsett att tolkas som "because", och påståendet är därför så vilseledande att det utan vidare kan klassas som osanning.

   Radera
  8. Jag avsåg nog svår tes att driva i juridisk mening. Min bedömning är att du inte kan fälla FOX för detta i en domstol.

   Men anta att du vill bygga en story runt att reviewern använder en mening om "att hjälpa skeptical media" (vilket jag antar är vad som åsyftas i inslaget?), hur skulle du ha uttryckt dig?

   Instämmer i att det är taget ur sitt sammanhang, men det är ändå ett stort nyhetsvärde. Är man en vinstdrivande media är det inte svårt att förstå varför de lägger upp storyn på detta sätt.

   Radera
  9. Nej, här finns ingen story, det stora "nyhetsvärdet" uppstår bara genom den vilseledande framställningen. Svaret på din fråga "hur skulle du ha uttryckt dig?" blir därför att jag inte skulle ha sagt något alls.

   Radera
  10. Ok Olle jag förstår ditt resonemang. Dock utesluter detta dig från att jobba på kommersiell media och om de försvann tror jag samhället skulle förlora nyhetsbevakning.

   För att jag ska förstå dig bättre vill jag dock be dig om att hypotetiskt beskriva vad reviewen skulle ha skrivit för att det skulle ha varit en story (ur en skeptikers perspektiv). Din hjälp är verkligen uppskattad!

   Radera
  11. Om du tror att kommersiella media bara kan överleva genom att ljuga så har vi helt enkelt olika uppfattning på den punkten.

   Vad gäller skrivuppgiften du vill ge mig så svarar jag: Glöm det, jag har bättre saker för mig än att spåna ihop fiktiva exempel på inkompetenta och/eller ideologiskt grundade refereerapporter.

   Radera
  12. "Är man en vinstdrivande media är det inte svårt att förstå varför de lägger upp storyn på detta sätt."

   I det här fallet handlar det nog inte så mycket om ekonomi som om ideologi.

   Så gick det alltså när Bengtsson ville motverka politisering inom klimatvetenskapen.

   Radera
  13. Men det är ju ni på UI som "dömt" honom medan det verkar finnas många andra, exempelvis Hans von Storch, som tycker att han gjort nytta. På vilket sätt har ni på UI verkat för att motverka politisering inom klimatvetenskapen och hur skulle ni gjort om ni var LB?

   Radera
  14. UI skulle ha skrivit en saklig artikel, grundad på vetenskap. Rätta mig om jag har fel!

   Radera
  15. Lars 11:00, jag håller med dig om att det är "svårt att tänka sig en sämre lämpad person än Bengtsson för att överbrygga motsättningar och motverka politisering inom klimatvetenskapen", men vill ändå föreslå ett namn: Roger Pielke Jr.

   Radera
 24. Olle, when holier than thou Swedes on two sides of an issue fight, all you do is make the Norwegians happy. But in this instance, you also have lowered the overall quality of scientific discourse in all of Sverige. The title of your blog post is an insult and you expect it to improve from there? When the term klimatförnekar is used you have attacked, insulted, failed to read published papers that express numerous relevant issues and lost any respect another could have for your thoughts. If a klimatförnekar is so low in intellectual status that you can demean them, then you are not worth listening to.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I have three issues with your comment, Sorenson:

   1. I don't see how making the Norwegians happy could be a bad thing. They make me happy!

   2. It goes without saying that I have "failed to read published papers that express numerous relevant issues", because there are more such papers out there than any one person can possibly read. So you must have some specific papers in mind. Which ones, and how do you know I haven't read them?

   3. OK, so you say insulting others is a bad thing and should be avoided. Now, did you ever consider that your declaration "you are not worth listening to" might be read as an insult?

   Radera
 25. Olle you are a bright man whose English out does my Swedish so we leave it in English. I hope that I interpret the levity correctly. My implication is that (on assumption) you have read papers regarding the appropriateness of given models, the variation in sensitivity, etc... areas where a great deal of published speculation exists on the correct model, lower bound, etc... the fact they exist leads to my conclusion of the inappropriate and hostile use of klimatförnekar. As a mathematician, there are few who would argue the validity of a 4 page theorem, but many who immediately are ill at ease about, say the first 4 color theorem proof, the classification of finite simple groups or the poincare conjecture. Acceptance comes from clarity and transparency. A dependency on enormous computer models is only one aspect of skepticism that demonstrates the inappropriate use by yourself and others of 'denier' because I am suspect of the results, because I have seen wildly varied responses to simple questions. Or say 12 models, 12 lower/upper bounds. Little agreement. Lastly, it was my if-then that begs the question: are we skeptics so low morally and intellectually that the demeaning use of denier is appropriate in your world? because then, my then applies. I clearly stated that if it is you choose to demean, then many will declare they are not worth listening to. I think it is important to understand this. The future of the climate debate, which is evident by the very existence of your blog, resides with the non-scientist. Every single person I can get to drop 'denier' opens the discussion to a more appropriate level. But naturally, in most societies where we are free to speak, your words may be used against you one day. I am still saddened by the the level of discourse I am now seeing in Sweden. I had expected more.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sorensen, you are (deliberately?) confusing two vastly different levels of discourse. It is very much true that state-of-the-art climate science involves large uncertainties and well-informed legitimate disagreements concerning model validities and such matters; this is all normal and in fact essential parts of the progress of science. But the existence of such disagerement does not warrant the sort of dishonest anti-scientific denialist crap produced, e.g., at the GWPF and the so-called Klimatupplysningen. Elsewhere, I have elaborated at some length on my precise choice of terminology in dealing with these latter groups. If you fell you absolutely must continue this discussion, then let's move over there.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet