16 feb. 2016

Januari 2016 var en mycket varm månad

Januari 2016 var en väldigt varm månad globalt sett. Enligt markmätningar sammanställda av NASA GISS (röd kurva nedan) så hade månaden den högsta temperaturanomali* som har uppmätts. De enda månader som ens kommer i närheten är oktober, november och december 2015. Enligt sammanställningar av satellitmätningar från RSS (grön kurva nedan) och UAH (blå kurva nedan, förskjuten nedåt för att vara lättare att se) så var detta den varmaste januarimånaden som har uppmätts. Det är endast ett par månader under super-El-Nino-året 1998 som har haft en högre anomali. (Data från HadCRUT4 är inte tillgängliga ännu).

Så hur kommer det att se ut de närmsta månaderna? Vi kan jämföra med El Ninon 1998. Januari 1998 finns markerad som en grå lodrät linje i figuren nedan.

Om 2016 följer samma mönster som 1998, så kan vi förvänta oss att temperaturanomalin går upp ytterligare en eller ett par tiondelar. För satellitserierna, som tenderar att påverkas något senare av en El Nino än de markbaserade serierna, så är chansen stor att 2016 som helhet blir ett par tiondelar varmare än 2015.

Samtidigt rapporterar NSIDC att den arktiska havsisen har den minsta utbredningen som uppmätts för någon januari.
Vi kan avrunda med en jämförelse mellan observationer (GISTEMP) och modeller (CMIP5) från Postdam-institutets Stefan Rahmstorf. Grafen är en uppdatering av en graf från en artikel i Nature Scientific Reports.
*En temperaturanomali är en avvikelse från ett genomsnitt för en given basperiod.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet