17 apr. 2016

Global temperatur för mars 2016

Så var det dags att titta på den globala medeltemperaturen för mars månad, eller mer exakt temperaturanomalin*. Först har vi UAH, som beräknar temperaturen från satellitmätningar. Där ser vi att anomalin för mars har gått ned med en tiondel jämfört med februari. Mars 2016 blir därmed delad tvåa, tillsammans med februari 1998. Det är därmed också den varmaste mars sedan mätningarna började.
BIldkälla: UAH/Roy Spencers blogg

Enligt markmätningarna från NASA GISS så hamnar också mars något under feburari. Mars 2016 blir därmed den enskilda månaden med näst högst anomali. Februari och mars 2016 ligger rejält över alla tidigare månader, och det senaste halvåret har varit extraordinärt!

Bildkälla: WoodForTrees.org, data från NASA GISS
Och här kan vi se hur värmen är fördelad globalt (NASA).
Bildkälla: NASA GISS

Här kommer en graf från Japans Meteorologiska Byrå (JMA). Den visar temperaturer för mars månad för olika år, och även här ser vi att mars 2016 är något utöver det vanliga. Enligt JMA hade mars samma anomali som februari.

Att det är så varmt nu beror framför allt på två faktorer: den långsiktiga globala uppvärmningen, och en kraftig El Nino. Men hur står sig innevarande El Nino mot tidigare episoder? Det visar den här grafen från NOAA, med de sju tidigare starkaste El Nino-episoderna. Den nuvarande (2015-16) visas med en svart kurva. Den är alltså något svagare än 1997-1998 och 1982-83.

Bildkälla: NOAA

Rekordvärmen har konsekvenser.  Från Australien rapporteras om omfattande korallblekningar vid Stora Barriärrrevet. De beskrivs som "de värsta vi har någonsin sett". De nordliga delarna av barriärrevet är värst drabbade. Korallblekningar inträffar när vattnet blir för varmt, vilket får korallerna (som är nässeldjur, släkt med sjöanemoner och maneter) att spotta ut de symbiotiska alger som är nödvändiga för deras överlevnad.
Bildkälla: XL Catlin Seaview Survey
På motsatta sidan jorden så har den grönländska smältsäsongen börjat ovanligt tidigt. Så här stor avsmältning har aldrig tidigare uppmätt i april - det brukar normalt ske i slutet av maj, och i undantagsfall i början av maj.
Bildkälla: PolarPortal, Danmarks meteorologiska institut.
Det sägs finnas en kinesisk förbannelse som lyder "Må du leva i intressanta tider"**. Det är precis vad vi gör nu, tyvärr. Och det är vårt eget fel.

Se också: AB, DN,

*Temperaturanomali: avvikelse från den genomsnittliga globala medeltemperaturen för en given referensperiod (i det här fallet för en viss månad).
** Uttryckets äkthet är dock omtvistad.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet