26 apr. 2016

Stora Barriärrevet riktigt illa ute


Den här kartan (från Terry Hughes, ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies vid James Cook University, Australien), visar det akuta läget för Stora Barriärrevet. Korallreven har drabbats av blekning pga de ovanligt höga temperaturerna under den nu pågående El Ninon, som kommer ovanpå den långsiktiga uppvärmningen. För de nordliga reven kan man verkligen tala om en katastrof.

Läs mer i Science och på Climate Central.

Samtidigt rapporterar NOAA att mars månad hade den högsta globala månadsanomalin (för någon månad) som de någonsin har uppmätt. Det var också remperaturrekord för havsytan.

Map: Land and ocean temperature departure from average for March 2016,

2 kommentarer:

 1. @ Uppsala

  Dette her har vært populært en tid, så jeg vil nok vente litt til jeg har det fra flere kilder før jeg slår alarm.

  Jeg så efter i henvisningene, og det er diskusjonen nede i Australia også. De som har forsket på det og slått alarm virker seriøse nok men venter kritikk slik forholdene er mentalt og politisk der nede, og har gått ut med det før de har fått det peer rewiewed in press, da de mener å være sikre i sin sak og situasjonen såpass akutt og alarmerende.

  Hva jeg tenker på aller først er det ganske elementære og obligatoriske, at den enes død er den annens brød, og at det gror noe ganske fenomenalt i havet og særlig på grunna og at livet og økosystemene der har en ganske fenomenal evne til å omstille seg.

  Men det vi vel alle er bekymret for er at det kanskje idag går for fort av antropogene årsaker. Svære korallrev er meget gamle fenomener som må ha forutsatt stabile forhold gjennom meget lang tid, og idag er dette kanskje iferd med å endres.

  Vi har hatt mange situasjoner her i Oslofjorden som jeg må sammenligne med. Største katastrofe eller påkjenning i nyere tid har vært utslipp av urenset kloakk og kanskje også landbruksavrenning fosfat og ammonium men også skumle og obscure planteværnmidler hvis virkninger i sjøen man slett ikke har så mye peiling på.

  Og floraen og faunaen endrer seg klart men synes idag atter temmelig rik og variert efterat mye av kloakken er blitt sanert. Og så har vi klare og sikre tegn også på øket temperatur. Østers blant annet har invadert.

  SvaraRadera
 2. @ Uppsala

  Det er en historie til av interesse.

  Søk:

  Ocean acidification may be impacting coral reefs in the Florida Keys.

  Det er en studie fra University of Miami, Rosenstiel school of marine & atmospheric science og er kommet i noe som heter Science daily.

  Der får vi også litt forklart, at det er koraller og ålegras og fisk, og at om vinteren tæres dette naturlig av havet men om sommeren bygger det seg på. Og at der er skjedd en endring der tæringen overstiger næringen.

  For ordens skyld la meg opplyse at de bruker begrepet Limestone, men i tilfellet koraller og muslingkalk, hva vi kaller biokalk, så er det ikke Calcit men den exotiske dypbergarten Aragonit, som er meget sterkere.

  Man trodde det ville komme tæring av marin biokalk efter 2050, og dette omtales som et forbausende tidlig varsel. Det vil også få konsekvenser for skalldannende sjødyr, som pga lavere pH får tyngre osmotisk arbeid med å bygge opp sine skall.

  Hva som overrasker meg ved The Great Barrier Reef er at skadene er størst i nord der temperaturen er høyere men innholdet av CO2 vil være lavere, noe som tyder på at det heller er et varmtvannsfenomen. Vannet vil også da få et lavere O2- innhold. Fisk og groe trives best i noe kaldere vann nettop av den grunn.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet