14 juni 2016

Om globala temperaturer, arktisk havsis och korallrev maj 2016

Enligt NASA var maj 2016 den varmaste maj-månad som har uppmätts globalt. El Nino-effekten avklingar dock, så anomalin har sjunkit jämfört med föregående månader.
Även i satellitserien från UAH ser vi ett avklingande.
Den arktiska havsisens utbredning har varit rekordlåg för tiden på året ett bra tag, men ligger nu ungefär lika med 2012 - det år som har haft den lägsta utbredning som uppmätts i september. Vi får väl se om det rekordet slås i år. September är intressant eftersom det är den månad då arktiska havsisens utbredning är som minst.
Här kommer lite mer information om korallblekningen vid Stora Barriärrevet. Kartan här nedanför visar hur stor andel  av korallerna som har dött. Totalt har (minst) 22% av revets koraller dött. Eftersom en del av dessa data är från mars så kan andelen rent av har ökat något tills nu. Vi har tidigare skrivit om hur stor andel av revet som har drabbats av blekning, men blekning är inte samma sak som döda koraller - de kan överleva en blekning om den inte pågår för länge. Och även döda delar av revet kan återkoloniseras, om gynnsamma förhållanden råder tillräckligt länge. Kanske kan revet återhämta sig efter den här värmespiken, men det kommer att komma fler och högre värmespikar i framtiden. Någon gång är gränsen nådd.

Uppdatering: här är en video om korallblekningen.4 kommentarer:

 1. Karlsson
  Dette her var bedre. Jeg ser et forferdelig spetakkel der nede, som er spekket med propaganda og journalismer og tar mindre hensyn til hva vi må vite for muligvis å kunne vurdere selv.

  For noen år siden kom det i media at undersøkelser av koraller i stillehavet og man sier ikke hvor, pluss treverk fra antarktis. (Drivtømmer?) avslører at El Nino er et meget stabilt fenomen som har mindre med middeltemperaturen å gjøre, fordi man finner den samme El Nino- rytme tilbake i "Pliocene" da det antas å ha vært adskillig varmere enn i vår tid..

  Det er klart at hva vi har fått vite nå om korallbleking vil sette av sine merker i svære korallrev, men forat man skal kunne dømme derfra og til enso- rytmer så må de jo overleve og gro videre.

  Så har jeg fått inntrykk av at mangfoldet der nede er adskillig høyere enn hos oss hvor vi bare har en eller to eller tre... arter koraller og bare en som danner store rev.

  Se en meget morsom historie:

  Nrk.no/viten/Gammel buss ble korallrev

  Og prøv kombinasjonen

  Bomber og granater gemini.no Gunnerus

  Det er bestemt til å være en Scania Vabis ca 1965- modell dumpet på 600 meters dyp utenfor Agdenes sammen med bomber og granater fra krigen. Det har utviklet seg meget pent.

  Men der blinker det mange pærer, for det er ikke bare bomber og granater men også krigsgasser og radioaktivitet som er blitt dumpet i havet, ute av øye ute av sinn.

  Så ser jeg et spetakkel der man strides om hvorvidt menneskelig virksomhet i Queensland, landbruksavrenning, og nå slåss de videre om åpningen av et enormt dagbrudd av kull for eksport til verdensmarkedet,.... har følger for The Great barrier reef.

  Oppi dette skal vi drive verdidebatt. Jeg liker ikke turisme og sensasjonsverdier og at man begrunner mulige og nødvendige miljøtiltak ved det, for jeg vil heller ha god fisk og litt hvalbiff og reker.

  SvaraRadera
 2. Även Antarktis is ligger och tangerar bottenrekord:
  http://www.iup.uni-bremen.de:8084/amsr2/extent_s_running_mean_amsr2_regular.png

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det er også en av årets store sensasjoner.

   Ved slike brudd i utviklingen og kurvene, så er det forklaringer som må justeres.

   Det må være noe annet tungt geofysisk såsom en havstrøm som har skiftet leie eller en ferskvannsressurs som plutselig har opphørt, for man har ikke sett det i temperaturene.

   Bevegelsen mot mer og mer antarktisk havis har nå vært heller monoton i små trinn i mange år, og er blitt gitt sin forklaring. Diskontinuiter og brudd minner om tippingpoints. Før i tiden het det "vendepunkter"

   Plutselig null grader på nordpolen til nyttår var også sensasjonelt og svært uvanlig. Og uforutsett.

   Radera
 3. @ Uppsala

  Jeg fristes til å peke på Australia og minne om at det er en straffekoloni. Det er ikke mors beste barn som gjennom tidene er blitt benådet til å forsøke seg påny og begynne et nytt og bedre liv i Australia.

  Dette synes å være prinsipielt, og er en svært lang historie. Det har vært mye svedjebruk og rovdrift fra menneskelig side i all den dag i Australia, og de har hatt med seg ikke bare kaniner men også lausbikkjer fra tidlig av slik at landet stort sett er avsvidd.

  Så sent som på 60- tallet hadde ikke "aborginerne" lovlig pass og blev ikke bokført som mennesker og hadde ikke stemmerett. Det første hver ny innvandrerbølge har gjort i Australia er å utrydde den forrige,....

  Det kommer fram nye ting i korall- debatten:

  http://Coral reefs doing better than expected in many areas

  Dette står i National geographic magazine, som man ikke alltid skal stole på men:

  http://Bright spots among the worlds coral treefs

  det står i Nature.

  Det synes å vise seg at det er ikke så mye temperatur og havforsurning som ødelegger korallrevene men direkte menneskelig rovdrift og hærverk, turisme og sportsfiske.

  (Jeg har også en sterk mistanke til pesticider på avveie, hvis virkninger i havet man har mindre peiling på)

  Særlig hva som står i Nature, tror jeg vi skal merke oss. Korallrev synes å ha fungert nær innpå store menneskemasser og i særlig varme farvann som på Bali og Seychellene for eksempel. Men det lokale bystyre og tempelvesen og fiskerioppsyn synes i beste fall å ha vært strengt konsekvent med at fisket må være tradisjonelt og turister og sportsfiskere og miljøaktivister tilsvarende forbudt.

  Naturen og korallrevene synes å ha tilpasset seg slike regimer over meget lang tid der det virkelig er liv om å gjøre. Og da er det ikke alltid så greit å begynne å endre på bagateller og detaljer som man ikke forstår.

  Dette er også hovedregel i gartneriet. Naturen og floraen tåler ikke ny sjefs- gartner hvert 3dje eller 5te år. Men det er utrolig hva som gror bare miljøet er stabilt fra menneskelig side.

  Man synes å ha hatt begreper mange steder om riktig belastning og vekselbruk og flerbruk så det skal være "sustainable". Jeg finner også begrepet "stewardship".

  Og hva som synes å ha kunnet være med på å ødelegge er industrifiske.

  Så finner jeg hos Nature begrepet om "White- spots" i alminnelig økologisk og patologisk betydning. Når man finner steder som synes særlig friske, så må man undersøke premissene for dette, for om mulig å kunne foreslå en effektiv medisin og kur.

  Det synes ikke å være det idylliske og naturlige paradis fjernt fra enhver menneskelig påvirkning som er best, men heller at korallrevene er under tradisjonell og kyndig og god forvaltning og er i bruk og viktige for den lokale matforsyning.

  Jeg mener å kjenne det også her fra fjorden. Vi har våre tradisjonelle fiskegrunner. Men sånt som raskt tiltagende kloakk sammen med overfiske er forferdelig. Men det er lyspunkter. Rekefisket har klart tatt seg opp igjen og størje synes å komme tilbake. En forferdelig ting er at industritrålerne raker nordsjøen tom for Tobis som går til oppdrettslaks, mens torskefisket er elendig for tiden.

  Hva som synes å stabilisere er internasjonale avtaler som overholdes, og et marinbiologisk opplyst fiskerioppsyn som fungerer og som respekteres.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet