Om oss

Bloggen Uppsalainitiativet startades hösten 2008 som ett svar på "klimatskeptikernas" spridande av missuppfattningar och desinformation kring global uppvärmning och forskning. Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen.

Anders Martinsson
Född 1966. Naturvetare av födsel och ohejdad vana. Gymnasieingenjör, Fil kand i astronomi och gymnasielärare i fysik och matematik, har även studerat geovetenskap. Engagerad i Humanisterna, förbundsstyrelseledamot, samt i Vetenskap och Folkbildning. Tog initiativet till Uppsalainitiativet. Bor i Uppsala.

Olle Häggström
Född 1967. Civilingenjör i elektroteknik 1991, tekn dr i matematisk statistik 1994. Professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola. Styrelseordförande i Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Ledamot i rådsgruppen för Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Invald i Kungliga Vetenskapsakademien 2004 och Kungliga Ingenjörstetenskapsakademien 2010, men trots detta inte någon hängiven rojalist. Har arbetat flitigt såväl med populärvetenskap som med samhällsdebatt med inriktning på frågor om utbildning, vetenskap och klimat. Bloggar förutom på UI också på den egena bloggen Häggström hävdar.

Patrik Lindenfors
Född 1964. Högskoleexamen  på dataingenjörslinjen 1989, fil dr i zoologisk ekologi 2002. Docent i zoologisk ekologi på Zoologiska institutionen samt Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet. Är flitig skribent på Humanistbloggen och i media, främst i frågor rörande religion och vetenskap. Har skrivit ungdomsboken Gud finns nog inte (som finns på svenska, danska, polska, holländska, och snart även på engelska och tyska) och Samarbete, som handlar om människans väg till framgång – om de många nivåer av samarbete som bygger upp oss och våra samhällen.

Marianne Hall (Mia)
Växtekofysiolog och miljövetare. Disputerade i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet hösten 2008. Avhandlingen behandlade granskog i Norrland och klimatförändringar, närmare bestämt hur fotosyntesen påverkas av temperatur- och koldioxidökning. Jobbade därefter något år med fjärranalys och modellering av vegetation på global nivå vid Swansea University i Wales. Flyttade vidare till Wien, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), och ett projekt inriktat mot hur man kan mäta, kvantifiera och modellera ett hållbart utnyttjande av ekosystemtjänster på lokal, regional och global nivå. Nu åter i Sverige på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Jobbar med forskningsutveckling och olika typer av tvärvetenskapliga projekt kopplade till klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor.

Anders Emretsson
Född 1966. Journalist. Webbredaktör på LO-Tidningen. Har tidigare arbetat på bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet samt på International Data Group (IDG). Utbildad på journalistlinjen på Stockholms universitet, har även studerat ekonomisk historia och nationalekonomi vid Uppsala universitet. Skriver också på den egna bloggen emretsson.net. Medlem i Humanisterna samt Svenska Journalistförbundet.

Erik Svensson
Född 1977. Fil. Mag. i fysik vid Göteborgs Universitet. Disputerade 2008 vid Institutionen för Kemi, Göteborgs Universitet. Jag  studerade frysningsprocesser i molndroppar, huvudsakligen genom laboratorieexperiment. Har sedan dess jobbat på universiteten i Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Jobbar numera som utredare i luftkvalitetsfrågor.

Lars Karlsson
Professor i datavetenskap vid Akademin för naturvetenskap och teknik på Örebro universitet. Forskar kring artificiell intelligens och robotik, bl a om hur robotar kan fungera tillsammans med människor och kan hjälpa äldre personer att bo kvar hemma.

Cecilia
Cecilia - jobbar med statistik och mekanik. Absolut ingen klimatexpert. Glad om jag kan bidra med någonting då och då.

Kim Bergström
Naturvetare (fysiker ursprungligen men tuggar i mig det mesta), journalist/textvrängare, hobbyhistoriker, speldesigner, tvåbarnsfar, gift, bor i villaförort (med bra bussförbindelser).

Emma Jonson
Född 1981. Tekn. kand. (Uppsala universitet) och MSc i Uthålliga energisystem (Chalmers). Doktorand på institutionen för Energi och Miljö, Chalmers. Min forskning handlar om modellering av global markanvändning och långsiktiga scenarier för storskalig biodrivmedelsproduktion.

Per Edman
Apple-tekniker. Liberal feministisk skeptisk ateist.

Carl-Henrik Pettersson (Calle)
Född 1971. Disputerade 2010 i mineralogi, petrologi och geokemi vid Stockholms universitet. Avhandlingen var centrerad kring paleotektoniska rekonstruktioner av Svalbard, från sammanslagningen av superkontinenten Rodinia till Pangea, med hjälp av zirkongeokronologi. Efter att knackat berg på Svalbard (där jag även bodde under den senare delen av 90-talet)  i skogarna och på kalfjällen i Sverige har jag nu gett mig ut till havs  som maringeolog.

Magnus Westerstrand
Född 1977 i byn Niemisel ca 6 mil utanför Luleå. Började -99 läsa Civilingenjörsutbildning mot teknisk miljövård vid Luleå Tekniska Universitet har sedan dess arbetat med gruvavfall, dagvattenproblematik men främst processvatten. Är nu i slutfasen av doktorandstudierna i geokemi vid Luleå tekniska universitet. Vid sidan av studierna och arbetet engagerad fotbollssuporter och Sunderland-fan och tidigare skribent på Svenskafans. Politiskt aktiv sedan sent 90-tal i Kristdemokraterna, representerat partiet i olika kommunala nämnder, kommunfullmäktige, styrelsen i Luleå och Norrbotten och vid ett flertal riksting. Senaste aktivitet var i British Councils projekt Challenge Europé. Filosoferar åt det konsekventialistiska hållet och har bloggat på egen blogg sedan 2005.