Vår modereringspolicy för kommentarer

Uppsalainitiativet är tänkt som en populärvetenskaplig blogg med folkbildningsambitioner. Vi vill försvara ett vetenskapligt förhållningssätt, och efter bästa förmåga redovisa var vetenskapen står (och varför) i frågor som rör klimat och klimatförändringar.

För att få en saklig och intressant diskussion i våra kommentarstrådar har vi en ganska strikt modereringspolicy.

Vi välkomnar:
  • kortfattade och sakliga kommentarer som direkt berör viktiga punkter inom ämnet för inlägget,
  • direkta frågor som vi kan ge snabba och korta svar på, eller
  • glada (eller kritiska) tillrop som inte tarvar något svar från vår sida.

Däremot undanber vi oss och kommer att avvisa:
  • Svordomar, förolämpningar, och andra olämpliga uttryck.
  • "Måsskit" - förklenande eller nedvärderande omdömen utan argumentation samt övriga meningslösa kommentarer.
  • Omtuggningar av gamla felaktiga argument som redan har vederlagts många gånger om (om din kommentar avvisas och du undrar varför rekommenderar vi att du använder bloggens sökfunktion eller tittar in på Skeptical Science där argumentet sannolikt finns återgivet och vederlagt).
  • Utpekande av individer eller grupper som fuskare och dylikt, om inte goda sakliga grunder anges.
  • Påståenden eller insinuationer om att moderering utgör censur. (Ironiskt, eller hur?)

Den här policyn har vi för att vi vill att Uppsalainitiativet ska vara ett forum där man kan diskutera klimatfrågan utan att att samtalet dränks i bruset som man möter på många diskussionsfora. Vi ställer inget krav på att du håller med oss, men vi förväntar oss att du bidrar på ett konstruktivt sätt.

Vi strävar efter att ge en helhetsbild av klimatvetenskapen, och vi hoppas att våra kommentatorer delar denna ambition. Om du vill föra djuplodande diskussioner om en artikel eller forskare som säger en viss sak, så uppmuntrar vi att du även undersöker vad andra artiklar eller forskare har att säga om saken (AGW Observer är en bra startpunkt).

Yttrandefriheten är just en frihet och ingen skyldighet. Vi förbehåller oss rätten att bestämma vad som ska publiceras eller inte på vår blogg. Om du tycker att vår modereringspolicy är för strikt finns det gott om andra bloggar och andra webbplatser där du kan uttrycka dig på det sätt du önskar. Du har även möjlighet att starta en egen blogg.

Vill du diskutera denna vår kommentarspolicy med oss föreslår vi att du skickar mail.