29 juni 2010

Fler som granskar svenska klimatförnekare

Vi i Uppsalainitiativet har givetvis inga illusioner om att ha någon ledande ställning i den mångfacetterade svenska klimatdebatten. Däremot vill åtminstone jag gärna inbilla mig att vi gör ett värdefullt och icke helt försumbart arbete inom den lite speciella nisch som handlar om att punktmarkera klimatförnekare och mer allmänt att bemöta desinformation och pseudovetenskap på det klimatvetenskapliga området. Men även i denna begränsade nisch välkomnar vi "konkurrens", t.ex. från andra bloggar och från vetenskapsjournalister i mainstreammedia. Särskilt värdefullt är när ledande klimatforskare rycker ut till klimatvetenskapens försvar.

Bland bloggare förtjänar särskilt nämnas Bo Jonsson, som på sin ständigt läsvärda blogg Piprök ofta tar sig an de svenska klimatförnekarna och deras argumentation, nu senast med inlägget Svarta listan???.

Ett annat aktuellt exempel är hur tidskriften Effekt i sitt senaste nummer persenterar flera artiklar om klimatförnekeri och klimatförnekarrörelsen. En av artiklarna fokuserar på kretsen kring Stockholmsinitiativet, och porträtterar några av de ledande profilerna, inklusive Wibjörn Karlén, Fred Goldberg, Maggie Thauersköld Crusell och Lars Bern. Vi får bland annat veta vilka internationella nätverk med kopplingar till tobaks- och oljelobbyn de engagerat sig i, och de får chansen att förklara vari deras engagemang bottnar. Läsvärt!

I samma nummer av Effekt bjuds vi också på ett utdrag ur Anders Wijkmans och Johan Rockströms kommande bok Den stora förnekelsen. Något att se fram emot till hösten!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet