1 jan. 2011

"strunt, löst prat och stupida kvickheter"

Professor Lennart Bengtsson är en av Sveriges mest välmeriterade klimatforskare och specialist på klimatmodeller. Han har även i offentlig debatt kritiserat en förenklad syn på den antropogena klimateffekten. Det senare har gjort honom till lite av favorit i kretsarna kring Stockholmsinitiativet. Några har även uppfattningen att han är sympatiskt inställd till Stockholmsinitiativet och dess tillskyndare. Så är inte fallet.

Med tillstånd av Lennart Bengtsson publicerar vi här ett mejl som han skickade i våras (12 april 2010) till företrädare för Stockholmsinitiativet i samband med en artikel av Olle Häggström som de hade synpunkter på:
Hej

Till skillnad från Stockholmsinitiativet så anser jag Olle Häggströms artikel alldeles utmärkt. Även om man är kritisk så får man ju ända begära att en debatt i en viktig fråga är saklig och baserad på fakta och inte på strunt, löst prat och stupida kvickheter.

Det vore ju värdefullt om Stockholmsinitiativet som ändå består av välutbildade individer åtminstone i ringa grad försöka sätta sig in i de vetenskapliga frågeställningarna. Detta tycks fullständigt lysa med sin frånvaro. Som det nu är, når de, så att säga från andra hållet, i sin analytiska skärpa knappt upp till de allra tokigaste klimataktivisternas, vilket inte vill säga lite.

Man kanske också kunna reflektera över den omständigheten att det förkättrade globala temperaturdatasetet från University of East Anglia de fakto systematiskt har redovisat en lägre temperaturuppvärmning än exempelvis NOAAs data set. Även Stockholmsinitiativets smarta medlemmar borde ju inse att en person som Dr Jones som utan laga bevis placerats i klimatförfalskarbåset borde ju, om skyldig, ha begått sitt brott med ett tydligt syfte, vilket inte tycks vara fallet. Nu har vi som en konsekvens en varmare värld än tidigare.

Det problem som vi har att ta itu med är ett potentiell allvarligt problem där vi förr eller senare tvingas göra en realistisk riskbedömning. Havsytan höjning och systematiska ändringar i den hydrologiska cykeln kommer inte att upphöra utan snarare gradvis förvärras. Vi kan bara hoppas att det kommer att gå långsamt. Eftersom jag aktivt sysslar med dessa frågor är jag tyvärr inte lika säker på min sak som Stockholmsinitiativets medlemmar. Att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta är inte bara ansvarslöst, det är också något som bör lysa med sin frånvaro i ett kultursamhälle där man ändå bör kräva en intellektuell redbarhet.

Med hälsning

Lennart Bengtsson


Det finns inte mycket att tillägga efter en sådan sågning mer än att den ytterligare understryker just varför Stockholmsinitiativet nyligen utsågs till årets förvillare av Vetenskap och Folkbildning. Det är inte för att de antar en annan ståndpunkt än klimatvetenskapen utan för den "Volksverdummung", för att låna ytterligare ett träffsäkert ord från Bengtsson, som de sysslar med.

12 kommentarer:

 1. Betyder detta att Bengtsson inte kommer att medverka som gästskribent på The Climate Scam?

  SvaraRadera
 2. Skönt att någon inhemsk forskare på området äntligen säger ifrån, även om "alla" redan visste detta.

  Apropå det som LB skriver om:
  "Det vore ju värdefullt om Stockholmsinitiativet som ändå består av välutbildade individer åtminstone i ringa grad försöka sätta sig in i de vetenskapliga frågeställningarna. Detta tycks fullständigt lysa med sin frånvaro."

  Här ett mycket tydligt exempel på den märkliga oviljan att ta in kunskap och lära sig av sina misstag, trots förmodad förmåga. SI:s professor C-G Ribbing diskuterar sina ideer med klimatforskaren Gavin Schmidt och får lära sig jättemycket:

  (del 1-5)
  http://www.topblogarea.com/out.php?site=3074&article=1046291
  http://www.topblogarea.com/out.php?site=3074&article=1046283
  http://www.topblogarea.com/out.php?site=3074&article=1075830
  http://www.topblogarea.com/out.php?site=3074&article=1075829
  http://joneri.blogspot.com/2008/01/what-will-it-take-to-convince-skeptic.html

  Men 3 år senare verkar poletten fortfarande inte ha trillat ner:

  (se kommentarer)
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/12/hur-vet-vi-att-den-stigande.html

  (SI:s vetenskap)
  http://www.stockholmsinitiativet.se/index.php/vetenskap/atmosfarens_koldioxidhalt/

  Hur kan man undvika att börja psykologisera?

  SvaraRadera
 3. Anders E,
  Det beror på huruvida de begriper att Bengtsson inte håller med dem. Kanske läser de Bengtssons kommentar så här:
  "Stockholmsinitiativet... är saklig och baserad på fakta.
  Stockholmsinitiativet .... består av välutbildade individer.
  Dr Jones ...har begått sitt brott med ett tydligt syfte ... att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta."

  SvaraRadera
 4. Lennart Bengtsson är naturligtvis bara mån om att inte själv bli placerad i kategorin "klimatförnekare", som exempelvis Uppsalainitiativet är så mån om att svärta ned ryktet på. Det vore mer eller mindre akademiskt självmord.

  SvaraRadera
 5. Anonym 9 januari 2011 04:43,

  Lennart Bengtsson är en kunnig klimatvetenskapare. Som sådan är det hans uppgift att ifrågasätta kollegors ståndpunkter och artiklar, och jag litar på att han gör det från en vetenskaplig ståndpunkt.

  Det är den ovetenskapliga smutskastningen av och angreppen på klimatvetenskapen och vetenskaparna jag är emot. Tyvärr finns det en liten grupp aktiva och före detta akademiker inom andra discipliner som inte verkar ha mycket emot att arbeta på det sättet. Du vet säkert vilka jag menar.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 6. PMA: Vi vet också alla att det är ytterst viktigt för en forskare att skydda det egna ryktet, eftersom det är det vi lever på. Så jag sköper inte alls ditt genmäle.

  SvaraRadera
 7. Anonym 9 januari 2011 04:43,

  Eller så är det så enkelt att Lennart Bengtsson menar vad han skriver.

  SvaraRadera
 8. Anonym 9 januari 2011 12:59,

  Om man då skall anta ditt argument så uppstår en ny frågeställning. Du bör alltså också anse att alla klimatforskare som inte kritiserats på UI har skrivit brev till UI för att dom skall slippa kallas klimatförnekare? Nej, ditt argument håller helt enkelt inte. Det blir samma gamla 'det är en dold konspiration', fast i annan tappning.

  Smutskastning och att förstöra vetenskapares rykte är tekniker som vetenskapsmotståndare och klimatförnekare använder sig av. Vilket jag tycker du bevisar rätt vackert i dina inlägg.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 9. Vill poängtera att det brev som vi publicerat, med Bengtssons tillstånd, var specifikt riktat till Stockholmsinitiativet. Det var inte skickat till oss! Dock var det skickat även som kopia till Olle H som ju skrivit artikeln som SI hade invändningar mot.

  SvaraRadera
 10. Lennart Bengtssons brev verkar vara taget ur sitt sammanhang. Jag får det intrycket att brevet är ett svar på ett annat brev.

  Jag finner det svårt att förstå vad det är Lennart Bengtsson syftar på med sin kritik eftersom det verkar som den riktar sig mot något i det brev som han besvarar.

  SvaraRadera
 11. Björnbom 12:42, Bengtssons brev är ett svar på ett illa formulerat och till sitt sakinnehåll ganska vämjeligt nyhetsbrev som Stockholmsinitiativet genom Göran Ahlgren skickade ut den 11 april 2010. Jag vill av olika skäl inte här publicera nyhetsbrevet, men som medlem i Stockholmsinitiativet är det säkert lätt för dig att få tag på det.

  Hur som helst, jag förstår vart du vill komma, nämligen att identifiera ett enskilt brev som målet för Lennart Bengtssons kritik, så att du på så vis inte skall behöva låtsas om att den handlar om Stockholmsinitiativets förvillarverksamhet som helhet.

  SvaraRadera
 12. Olle H,

  ”Hur som helst, jag förstår vart du vill komma, nämligen att identifiera ett enskilt brev som målet för Lennart Bengtssons kritik, så att du på så vis inte skall behöva låtsas om att den handlar om Stockholmsinitiativets förvillarverksamhet som helhet”.

  Jo, du har nästan helt rätt, OH! Men som du säkert vet så fördömer jag att man betecknar Stockholmsinitiativets verksamhet som förvillarverksamhet.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet