1 sep. 2011

Welander hittar på om IPCC

Jag hade lovat mig själv att inte skriva mer om vad som pågår på Stockholmsinitiativets klimatförvillarblog "The Climate Scam", men när jag läser Per Welanders senaste alster kan jag inte hålla mig. Här är inledningen på Welanders inlägg:
IPCC och politrukerna
by Per Welander

IPCC är en politisk organisation inom FN:s ramar. Den bedriver ingen egen forskning utan sammanställer relevanta delar av vetenskapen. Uppdraget är mycket snävt formulerat och ingen hänsyn får tas till alternativa hypoteser som t.ex. solens inverkan via kosmisk strålning.

…to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.
Tittar man på uppdraget så har man redan från början sagt att det gäller bara klimatförändringar som kommer från människan. Det behöver då inte bara vara växthusgasutsläpp utan även också nedhuggning av skog, nedsotning, byggandet av stora städer. Men att t.ex. solens strålning skulle vara styrande skall inte tas med.
...
Att detta inte är sant är lätt att kontrollera. Det räcker att bläddra lite i IPCCs senaste rapport (AR4, WGI). T ex hittar man lätt avsnitten:
I kommentarsfältet ser vi hur andra SI:are som professorerna Ingemar Nordin och Peter Stilbs hejar på. När klimatförvillarna ägnar sig åt att sprida så uppenbara osanningar så är det tydligt att de varken har några riktiga argument eller några skrupler.

34 kommentarer:

 1. Här är en anmärkningsvärd kommentar av Welander under hans inlägg:

  Per Welander { 01.09.11 at 13:13 }
  Pia #13 sa: Därför bör CAGW angripas även politiskt. Den vetenskapliga vägen kommer att ta lång tid.

  Helt rätt. Vad som händer utanför EU är att CAGW kollapsar politiskt. I USA har är flera av de nya republikanska presidentkanditerna klart AGW-skeptiska. Betydelsen av detta är stor med spridningseffekter. Vetenskapliga kollapsen kommer men tar längre tid. Inte förrän klimatmodellerna falsifierats om ett antal år kommer vetenskapliga kollapsen. Fast då hittar man något nytt som är ”farligt” t.ex. försurning av haven, nya tipping points…

  SvaraRadera
 2. Hur är det då - ni som vet?

  SvaraRadera
 3. Om huruvida IPCC tar hänsyn till naturliga faktorer? Klicka på länkarna och kolla själv.

  SvaraRadera
 4. Per Welander tolkar IPCC-uppdraget ungefär som "fan tolkar bibeln".

  SvaraRadera
 5. Glaciärklättraren1 september 2011 kl. 23:13

  Eftersom Per Welander uppenbarligen "vet" att klimatmodellerna kommer att falsifieras om ett antal år, så betyder det väl rimligen att han själv har falsifierat dem?

  Och om han själv har falsifierat dem, varför publicerar han inte det resonemang som ledde honom till falsifieringen?

  SvaraRadera
 6. "Inte förrän klimatmodellerna falsifierats om ett antal år kommer vetenskapliga kollapsen"

  Haha, det är roligt med folk som vet vad vetenskapen kommer säga i framtiden.

  Här framstår det i alla fall som att AGW idag inte är falsifierat än, vilket ändock är en syn som är bra mycket mer i linje med verkligheten än vad många andra på TCS visar upp. Ett fall framåt. Däremot verkar vad vetenskapen säger idag inte bekymra herr Welander. Inte överraskande när han inte ens klarar av att läsa vad IPCC faktiskt skriver i sina rapporter.

  SvaraRadera
 7. ehm,
  Till Welanders förmån kan ju även påpekas att han i alla fall inte tillskriver IPCC falska citat som Stockholmsinitiativet gjort tidigare.

  Vi får vara glada för de små framstegen för SI.

  SvaraRadera
 8. Welanders pamflett är ett av många exempel på SI debattörernas försök att koppla ihop historiska totalitära kommunistiska system med dagens miljörörelse.

  Den som är intresserad av en del av de historiska rötterna kring miljörörelsen bör ta sig tid att lyssna på P3-dokumentärs skildring av Hormoslyret.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&artikel=3257454

  I Welanders fantasivärld är man kommunist om man inte vill att det ska finnas gifter i miljön som skadar barn i fosterutvecklingen eller om man är mot provsprängningar av termonukleära vapen.

  SvaraRadera
 9. Vid den här tidpunkten kan vi med säkerhet säga att Welanders felaktiga påståenden var medvetna och avsiktliga lögner.

  SvaraRadera
 10. Det Welander påpekar är väl bara att det i själva "ägardirektivet" till IPCC står att det går ut på att bevisa "human induced climate change". Han påstår inte att IPCC aldrig skriver om andra faktorer som påverkar klimatet.
  Men när de gör det så är det bara för att visa att de inte har någon stor inverkan, att allt ändå bara beror på CO2 utsläppen. Vilket skulle bevisas.

  Man måste vara både blind och döv om man inte kan observera att IPCC driver en kampanj och inte ett vetenskapligt arbete där tes ställs mot antites och där framsteg görs mot nya sanningar.

  Det är detta som gör IPCC så lite trovärdigt. Det behöver förvisso inte betyda att de har fel. Men de har helt fel upplägg för sitt arbete om de vill vinna trovärdighet.
  /CL

  SvaraRadera
 11. Nej CL, IPCCs uppdrag är inte att bevisa mänsklig klimatpåverkan. Det finns inget stöd för en sådan tolkning.

  SvaraRadera
 12. Jag finner det ironiskt att det i kommentarstråden till en bloggpost med rubriken Welander hittar på om IPCC dyker upp en kommentar (CL, 15:10) som uppvisar samma totala skamlöshet som Welander själv i att fabulera, fantisera och komma med grundlösa anklagelser. Ingen mer sådan dynga här på UI tack!

  SvaraRadera
 13. Olle, jag tycker att CL hade en bra kommentar, på sätt och vis. Det är så det fungerar. Leta after något som kan missförstås, och missförstå det. Fyll på med lite fantasier. Upprepa om och om igen. Lär inget!

  SvaraRadera
 14. Angående Welander och CL:s beskrivningar av IPCC så är det värt att jämföra tidigare vetenskapliga uppfattningar om klimatet. Dom borde väl åtminstone kunna visa hur IPCC har påverkat i historiskt perspektiv.

  Här är en intressant genomgång och svar till dåtidens skeptiker av klimatologen William Kellogg från 1991. Mycket känns märkligt bekant :-) Man kan speciellt notera diskussionen om molnens påverkan och möjliga negativa feedbacks. Och citatet från IPCC:s grundare Bert Bolin i "Conclusions" visar en ödmjuk och försiktig inställning. Senaste 20 årens temperaturutveckling och all annan forskning sedan dess innebär rimligen att vi är betydligt säkrare idag.

  Även om 1991 var ett år efter första IPCC-rapporten så var Kellogg över 70 år när IPCC bildades 1988 och tillhörde knappast någon yngre påverkbar generation.

  Annat exempel från år 1979, långt innan IPCC:

  "US National Academy of Sciences report finds it highly credible that doubling CO2 will bring 1.5-4.5°C global warming"

  Kontrasten mellan avsaknaden av argument och drastiska påståenden från Welander och andra för tankarna till uttrycket: "Tomma tunnor skramlar mest".

  SvaraRadera
 15. Angående bias och neutralitet. Titta på nedanstående texter och avgör själv vilken som är mest neutral och opolitisk. Den ena texten är original-IPCC, den andra inte.

  Text nr 1: ROLE
  2. The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC reports should be neutral with respect to policy, although they may need to deal objectively with scientific, technical and socio-economic factors relevant to the application of particular policies.

  Text nr 2: ROLE
  The role of the IPCC is to evaluate the scientific information that is relevant from a comprehensive perspective to understand the factors behind climate change and its effects. IPCC reports should be neutral in relation to policy and should not govern policy decisions in one direction.

  Man måste ha ovanligt färgade glasögon för att inte uppfatta text nr 1 som biased, eller?

  /Jan Lindström

  SvaraRadera
 16. Glasögon eller inte, Jan Lindström, så kan jag inte se någon poäng i det du skriver. Det krävs en grovt ohederlig läsning (a la Per Welander och hans SI-kompisar) av Text nr 1 för att förstå denna som en uppmaning till avsteg från vetenskaplig objektivitet och till att oavsett evidensläget tolka all klimatförändring som antropogen.

  SvaraRadera
 17. Jan Lindström,

  Vilken av följande texter tycker du är mest neutral och opolitisk?

  1) Vi vill undersöka om tobaksrök innehåller substanser som kan vara skadliga för hälsan. Vi vill vara neutrala angående om man bör röka eller ej, men vi kan ta upp faktorer som är relevanta för ditt beslut om att röka eller ej.

  2) Vi vill undersöka vilka substanser som tobaksrök innehåller. Vi är neutrala angående om man bör röka, och vi vill inte styra ditt beslut om du ska röka eller inte.

  SvaraRadera
 18. Lars!

  "2" är mer neutral och opolitisk = vetenskaplig, men "1" är mer relevant ur ett folkhälsopoltiskt perspektiv. Vi börjar komma någonvart nu. Olle, min poäng var egentligen inte att tolka IPCCs direktiv utan att peka på att det handlar om politik, inte vetenskap i strikt mening. IPCC framställs ofta som ett organ som enbart sammanställer vetenskapliga fakta. Ur direktivet finns en klar fingervisning om VILKA fakta som ska vara med eller inte, dvs, de som kan tjäna som ett underlag för en riskbedömning för antropogen klimatpåverkan. Det betyder att de artiklar som inte pekar åt det hållet, inte platsar. Jag menar nu inte, enkla svart-vita påståenden eller E&E-artiklar, utan sådana som pekar på osäkerheter av sådan grad att slutsatser är omöjliga. Och enligt min mening, är det så, i de allra flesta fallen, om man tar sig tid att kolla igeonm vad olika artiklar faktiskt säger. Det intressanta är dessutom att man i vissa fall tvingas ta med artiklar i IPCC-rapporten som egentligen inte alls bidrar till riskbedömningen, därför att det helt enkelt inte finns något annat material att tillgå inom pusselbiten. Det är väl så, Olle, att "den som söker han finner"? Om man redan på förhand är inställd på att bedöma hur stor risken är för antropogen påverkan (och dess följder) så kommer man att göra just det. Hade man från början sagt att man ska kartlägga orsak och verkan i klimatsystemet, utan en särskild inriktning mot antropogen påverkan, då hade man, förmodligen, fått ett betydligt otydligare resultat. Ett resultat som säkert inte hade kunnat utgöra en grund för en polcyrekommendation och det får ni väl ändå medge, är målet med IPCC? Dvs. ett politiskt mål, inte vetenskapligt. Varför är det så svårt/farligt, att erkänna detta?
  /Jan Lindström

  SvaraRadera
 19. Jan L,
  En riskbedömning är ju en bedömning av sannolikhet och konsekvenser. Det är till sin natur något som inkluderar de osäkerheter som du tar upp.
  Menar du att man i princip inte ska undersöka om risker och göra sådana bedömningar? Det är fel att forska om riskerna med rökning, bly i bensin, mobilstrålning, vacciner etc.
  När det gäller mobilstrålning och vacciner är ju koncensus efter många studier att det inte är en risk för hälsan. I vaccinfallet klart det motsatta! Så hur förklarar du det enligt "den som som söker ska finna" hypotesen.

  Trots koncensus för bly, rökning, mobilstrålning och vacciner finns det en liten grupp som hävdar motsatsen på dåliga vetenskapliga grunder. Dessa misstror forskningen och anför konspirationsteorier för att bortförklara varför världen inte lyssnar. Känns det igen?

  Det är inte ett politiskt mål att forska kring risker på ett område. I så fall är det lika politiskt att välja att inte forska om riskerna. I det senare fallet avhänder man policymakare och allmänhet hela möjligheten att göra något åt situationen på ett initierat sätt. Det är inte ovetenskapligt att vara relevant för samhället.

  IPCC skapades för att man visste att det fanns en uppenbar risk för antropogen klimatförändring. IPCCs uppgift är att ge en så god bild som möjligt av den risken och möjliga konsekvenser. De hämtar sin information från forskningen som till allra största delen just gör det du skriver: kartlägger orsaker och verkan i klimatsystemet, se tex den i dagarna aktuella Dessler 2011 om moln och ENSO.

  Ditt förslag är alltså att man inte ska skapa en så god bild av globala risker som möjligt för att göra det skulle vara "politiskt"?

  SvaraRadera
 20. Jan,
  När man använder begreppet "politisk" i förhållande till vetenskapen så gäller det att hålla isär två saker:

  (A) att ge ett vetenskapligt underlag som kan vägleda politiska beslut

  (B) att driva en viss politisk agenda.

  "Text nr 1" både för klimatet och tobaken i kommenterarna ovan handlar just om (A), dvs att ge ett vetenskapligt underlag för politiken. "Text nr 1" utesluter dessutom uttryckligen "politisk" i meningen (B). (A) är en av vetenskapens uppgifter, och har bidragit till att förbättra livet för oss alla. Sedan så finns det naturligtvis grupper som i vissa fall motsätter sig (A) eftersom de föredrar att vi inte vet om problemen.

  SvaraRadera
 21. Anders L: "Menar du att man i princip inte ska undersöka om risker och göra sådana bedömningar? Det är fel att forska om riskerna med rökning, bly i bensin, mobilstrålning, vacciner etc."

  Nej, absolut inte, med det finns en stor skillnad mot klimatforskningen och IPCC. Jag har själv viss erfarenhet av klimatforskning, nämligen pusselbiten aerosoler. Vad jag lärt mig om klimatsystemet är att det är enormt "brusigt" och helt enkelt inte låter sig tämjas genom att låsa vissa variabler och parametrar för att studera andra. Orsakssambanden är mycket komplexa och oklara. De fall du räknat upp tidigare, är relativt lätta att bilda en hypotes kring, för att sedan bekräfta eller förkasta den. Vad gäller AGW har man bl.a tvingats anta en feedbackfaktor som ger en förstärking av CO2-temp.ökning med en faktor 3 (genom vattenånga) för att få det att gå ihop. Problemet är att ingen har verifierat detta genom observationer. Egentligen har vi samma status som för mobilstrålningen. Ett påstått samband som inte är verifierat. Det är inte något problem att skapa en modell som visar på sambandet mellan mobilstrålning och t.ex hjärntumörer. (Hjärnhinnebarriären antas släppa igenom virus/bakterier pga av de kraftiga fälten och förstadium till tumörer bildas, Genom att titta på hur molekyler bryts upp i fält från mobiler så borde det ju finnas en risk). Men dessa modeller bevisar ingenting i sig. Har själv tagit del av experiment med försökspersoner som ringt mobilsamtal under en s.k gammakamera. Det är den känsligaste utrustningen vi har för att mäta omsättning i kroppen. Hjärnhinnebarriären var dock helt intakt under de mobilsamtal vi studerade.
  Pss med IPCC: att räkna upp en massa klimatindikatorer utan att ha verifierat sambandet är verkningslöst ur vetenskaplig synvinkel. Ändå försöker man nu ändra en hel världs levnadssätt baserat på resultat från modellkörningar. Jag tror inte det skulle vara möjligt utanför klimatvetenskapen. I fallet mobilstrålning finns inga policies som påbjuder att mobiltelefoni ska avvecklas pga potentiella riskerna (hjärntumörer för 2 miljarder användare) men i fallet klimatforskning/AGW/IPCC, så finns det ju det - utan ett verifierat samband - varför? Jag vänder mig INTE mot forskningen utan de vårdslösa slutsatserna som är baserade på underlag som är alldeles för spretiga för att kunna användas och översättas till policies. Jag tycker faktiskt att IPCCs rapporter har vetenskaplig integritet tills de når kapitlen om åtgärder och policies. Jag uppfattar det som att det finns en avgrundsdjup skillnad mellan de vetenskapliga delarna och resten. Jag ser ingen koppling mellan dem. /Jan Lindström

  SvaraRadera
 22. Jan Lindström skrev:
  "Vad gäller AGW har man bl.a tvingats anta en feedbackfaktor som ger en förstärking av CO2-temp.ökning med en faktor 3 (genom vattenånga) för att få det att gå ihop. Problemet är att ingen har verifierat detta genom observationer."

  Jan, vänligen läs vårt inlägg "En detaljerad genomgång av klimatkänslighet".

  SvaraRadera
 23. Jan L, Vänligen läs Papers on water vapor feedback observations för en (icke komplett) lista på observationer kring just återkopplingen från vattenånga. Det finns även ett flertal dataserier som visar hur mängden vattenånga ökat i atmosfären (se tex diagram och referens här) och då vattenånga är en växthusgas så...

  Se även Lars Ks svar om vad verkligen IPCC och andra sammanställningar säger om klimatkänsligheten och osäkerheterna kring denna.

  SvaraRadera
 24. Vi har just avvisat en kommentar där signaturen CL (10:58) fortsätter att dilla och fantisera om att IPCC:s arbete "går ut på att påverka regeringar att föra en politik som minskar koldioxidutsläppen. Den vetenskapliga slutsatsen var alltså klar från början". Etc, etc, bla bla bla. I den mån någon argumentation överhuvudtaget går att skönja i CL:s refuserade kommentar så går den ut på att förväxla de båda betydelser (A) och (B) av ordet "politisk" som Lars Karlsson 15:07 särskiljer. Till CL och andra konspirationsteoretiker som här eller annorstädes vill fortsätta spekulera kring IPCC:s uppdrag riktar jag nu följande uppmaning: Läs och begrunda Lars Karlsson 15:07, samt se till att fortsättningsvis konceptuellt hålla isär de båda betydelserna (A) och (B).

  SvaraRadera
 25. Min kommentar byggde bara på det faktum att IPCC redan i namnsättningen blandat in världens regeringar samt att huvumannaskapet lagts hos FN som ju normalt blandas in när problem uppstår mellan eller inom länder.

  Det finns väl ingen anledning att blanda in regeringarna och FN om klimatet styrs av naturliga variationer. Därför tycker jag att det verkar som att den mänskliga påverkan på klimatet var bestämt från början. Det behöver ju inte i.o.f.s. innebära att den utgångspunkten är felaktig.

  Varför bli så sur på detta enkla konstaterande?
  /CL

  SvaraRadera
 26. CL 14:07, din argumentation är så rent ut sagt löjligt svag att jag förbluffas över att du inte ser det själv.

  Antag, fiktivt men för resonemangets skull, att det klimatvetenskapliga kunskapsläget vore mycket svagare än det i själva verket är idag. Antag, närmare bestämt, att det vore en helt öppen fråga huruvida antropogen koldioxidtillförsel hade någon omfattande inverkan på klimatet, eller om det tvärtom enbart är naturliga klimatförändringar som föreligger idag och i framtiden.

  Kan du verkligen inte begripa att, i ett sådant scenario, blotta risken att en antropogen global uppvärmning föreligger kan vara tillräckligt för att regeringar och FN skall efterfråga bästa möjliga vetenskapliga kunskapsunderlag om hur det faktiskt ligger till? Är det totalt omöjligt för dig att förstå att de för detta syfte - att sammanställa pålitligast möjliga sammanfattning av det vetenskapliga kunskapsläget - skapar en organisation som IPCC?

  Du fortsätter, likt en grammofonskiva som hakat upp sig, att framställa AGW som något man dogmatiskt bestämt sig för (snarare än som en slutsats sprungen ur det vetenskapliga kunskapsläget), men du levererar inget som helst stöd för denna konspirationsteori. Om jag förefaller "sur" så kan det kanske grunda sig i att jag finner det en smula tröttsamt att behöva bemöta ditt fria fabulerande.

  SvaraRadera
 27. Utöver det som Olle Häggström säger, så skulle jag vilja påtala att OM det hade varit en helt naturlig klimatförändring, helt oberoende människans aktiviteter, så hade det ÄNDÅ varit av intresse för regeringar och FN att utröna storleken av denna, orsaken bakom denna och i förlängningen dess möjliga fortsatta utveckling, eftersom en klimatförändring kan ha stor betydelse för samhällets utveckling och framtid.

  SvaraRadera
 28. Det är rätt intressant att det finns de som tror att en panel som har representanter från Saudiarabien, Tyskland, Island, USA, Venezuela, Sydafrika, Kanada, Iran, Australien, Sverige, Israel, bara för att nämna några av de 174 medlemsländerna skulle vara politisk i meningen att de skulle föra en specifik AGW-politik ut i världen. (För att gynna Greenpeace eller klimatforskare?!) Sammanställningar som tex Summary for Policymakers måste godkännas, rad för rad, av dessa representanter. Alla från länder med olika politiska system, diplomatiska positioner, regeringar och beroende/vinster av fossilindustri. Hur har dessa IPCC=AGW-aktivister tänkt sig att den stora konspirationen går till?
  Se även Wikipedia IPCC

  SvaraRadera
 29. Olle Häggström 14:45

  FN:s Klimatkonvention är ett styrande dokument för arbetet inom IPCC. Här slås fast att människan utsläpp av CO2 och andra växthusgaser kan ändra klimatet. Konventionen är antagen av 194 stater och en regional ekonomisk sammanslutning (EU).

  Cl verkar ha upptäckt detta faktum "bakvägen".

  Länk:
  http://unfccc.int/essential_background/convention/items/2627.php

  SvaraRadera
 30. Gunnar Strandell,
  Så här skriver UNFCCC själva om IPCC:

  "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
  Established in 1988 by the World Meteorological Organization and the UN Environment Programme, the IPCC surveys world-wide scientific and technical literature and publishes assessment reports that are widely recognized as the most credible existing sources of information on climate change. The IPCC also works on methodologies and responds to specific requests from the Convention's subsidiary bodies. The IPCC is independent of the Convention."

  Lägg särskilt märket till den sista meningen.

  SvaraRadera
 31. Gunnar S,
  "Här slås fast att människan utsläpp av CO2 och andra växthusgaser kan ändra klimatet" Vilket är ungefär lika vetenskapligt kontroversiellt som att poliovaccin skyddar mot polio.

  SvaraRadera
 32. Kjell Pedersson6 april 2013 kl. 11:26

  Mänsklig aktivitet har påverkat och fortsätter att påverka klimatet på ett för planetens invånare negativt sätt, men inte på det sätt som dagens så kallade experter påstår.

  Koldioxidens inverkan tycks vara den enda fråga som diskuteras. Denna gas är som bekant tyngre än luft och dessutom lättlöslig i kallt vatten. Därför kommer den förr eller senare att hamna i havet och framför allt i de kalla delarna av haven.
  Redan på 80-talet rapporterades om atomubåtar som fick navigeringsproblem under isen i Antarktis. Orsaken var att båtarna kommit in i stora bubblor av koldioxid.
  Att haven försuras av kolsyra syns bland annat också på korallreven.

  Påståendet att koldioxid och andra växthusgaser skulle vara huvudorsaken till den globala uppvärmningen är en myt. Däremot är koldioxid ett hot mot växt och djurliv i haven på grund av dess försurande egenskap.

  Inte bara koldioxid kommer ut ur skorstenarna när kol och olja bränns. Sot är en viktig miljöfaktor som experterna tycks ha glömt. Snö och is i polartrakterna smälter mycket fortare sedan man började med förbränning av kol och olja.
  Trots att lufttemperaturen är under noll smälter snö och is som är smutsig när solen skiner. Detta medför att jordens reflexionsförmåga (albedo) minskar och isarnas volym minskar.

  En modernare aktivitet är de dieseldrivna fartygen. För några år sedan skrev en sjökapten att det är märkbart hur ytvattnet värms upp av kylvattenutsläpp; hur mycket visste han inte, men att det blir varmare visste han.
  Den största förändringen av ytvattnets temperatur har förorsakats av kärnkraftverken . Kylvattnet från dessa är orsak till att isläggningen hindras och att ytvattnet värms upp.
  I Östersjön har jag upplevt detta ca 70 km söder om Forsmarks kärnkraftverk. Innan det togs i bruk var havet isbelagt på vintern men efter det att verket kom igång har havet varit öppet även under vintern..
  I Bottenviken i höjd med Umeå finns det is på den svenska sidan men öppet vatten vid stranden på finska sidan. Två kärnkraftverk är orsaken.

  Eftersom vatten är det mest värmekrävande ämne som finns i naturen och istäckt vatten har minskat på grund av mänsklig aktivitet har isarna i polartrakterna och på glaciärerna sakta men säkert smält och fortsätter att smälta.
  Gruv-, kemi-, läkemedels- och vapenindustrins destruktiva inverkan på mänskligt liv bör också nämnas. Det är inte bara fråga om giftiga kemikalier som direkt eller indirekt kommer ut i naturen, utan också om sot och koldioxid från bensin- och dieseldrivna flygplan, bilar och båtar som ingår i dessa industriers verksamhet.
  Slutsats: Nämnda företags besinningslösa jakt på pengar kommer att ta död på högre livsformer på planeten om de inte stoppas.  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är alltför snabb, Kjell Pedersson, med att dra jättestora växlar på enstaka kvalitativa insikter. Du har rätt i att det mesta av det kol vi släpper ut i atmosfären till slut hittar ned i haven, men inte allt, och det tar lång tid.

   Radera
  2. Fram till slitet av 1950-talet trodde man att haven skulle ta upp koldioxiden ganska fort. Då upptäckte Revell och Suess, samt Bolin och Erik Eriksson att pga havsvattnets kemi så går det inte alls så fort.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet