2 apr. 2012

Vad vi visste 1982

Mike MacCracken, då forskare vid Livermore Laboratory, höll 1982 en föreläsning kring global uppvärmning. Peter Sinclair presenterar här föreläsningen samt en nyligen gjord intervju med MacCracken. Se hur väl slutsatserna 1982 står sig mot dagens kunskap: Se gärna hela föreläsningen här.

53 kommentarer:

 1. Lite mer på samma tema. En uppföljning av J. Hansens artikel i Science 1981:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/04/evaluating-a-1981-temperature-projection/#more-11398

  SvaraRadera
 2. Om man sätter Hansens projektion från 1981 i sitt rätta perspektiv, att man (naturligtvis) inte kände till de senaste 30 årens temperaturutveckling (och annat), så tycker jag att det hela är ganska imponerande och övertygande.

  Solen har snarast minskat sin utstrålning sedan dess och de kosmiska strålarna visar inte ens någon särskild trend. Och om det vore någon slags naturliga variationer så verkar dom märkligt stora, ensidiga och synkade i tiden med växthusgasernas ökning. Förutom då att dom då på något sätt också lyckats att globalt värma upp haven och kyla ned stratosfären, något som predikterades redan på 1960-talet att ökad halt växthusgaser skulle göra.

  Dåtidens "skeptiker" hävdade på relativt sett starkare grunder att ökning av koldioxid och andra växthusgaser hade obetydlig inverkan och att det lika gärna kunde bli en avkylning. Klimatmodellerna kunde inte prediktera något alls etc. bla, bla, bla.

  Dom hade fel och det finns väl ingen vettig anledning att tro på dom den här gången heller.

  SvaraRadera
 3. Vi kan alltså konstatera att Hansens gissningar 1981 var bättre än hans gissningar 1988.

  Vilket i och för sig är helt betydelselöst då faktum kvarstår. Det har inte blivit varmare på 15 år, och det är ett mycket stort problem för AGW-hypotesen. Eller hur?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, den här statistikt insignifikanta icke-uppvärmningen är väl ett nästan lika stort hot mot "AGW-hypotesen" som "avkylningen" fråm 1980 till 1995 :-)

   Radera
  2. Du kan hänvisa till er intetsägande bloggpost hur många gånger som helst. Den visar 5-åriga "trender" som naturligtvis är helt ointressanta. Det står även i posten: "kortare perioder med negativa trender säger egentligen ingenting." Men 15 år är ingen kort period i sammanhanget. Vi har ett påstått klimathot som är 40-60 år gammalt. 15 år är en mycket lång period sett i det sammanhanget.

   Det är ingen som förnekar att vi hade en relativt kraftig temperaturstegring mellan slutet av 1970-talet och slutet på 1990-talet. Men därefter har det stått still. Helt i strid med AGW-hypotesen. Det betyder kanske ingenting, men det borde väl ändå gå att diskutera?

   Är det så svårt?

   Radera
  3. Om du Rolf H. hade läst den "intetsägande bloggposten" hade du sett att det verkligen var en "avkylning" mellan 1980 och 1995, alltså mitt i den period där du också hävdar att det verkligen var en uppvärmning. Jag imponeras inte över din konsekvens.

   Radera
  4. "Den visar 5-åriga "trender" som naturligtvis är helt ointressanta."

   Trenden jag hänvisade till var längre än 5 år. 3 gånger så lång!

   "Det är ingen som förnekar att vi hade en relativt kraftig temperaturstegring mellan slutet av 1970-talet och slutet på 1990-talet."

   Från början av 80-talet till mitten av 90-talet står det närmast still! Vi kan till och med dra ut det till början av 98, och det är fortfarande ganska platt (UAH).

   Radera
  5. Du växlar friskt mellan olika temperaturserier och körsbärsplockar årtal för allt vad tygen håller. Det kan man ju göra i det som varit. Det finns gott om skeptiker som gör det, och det brukar, oftast med all rätt, mötas med förakt av dig. ;)

   Men kan du berätta för mig när den nuvarande platån slutar?

   Radera
  6. Ja, jag valde UAH för "avkylningperioden" 1980-1995, och GWPF som du länkade till ovan valde HadCRUT för "inte blivit varmare på 15 år." Du hade inget att invända mot det senare...

   Radera
  7. Nej, det stämmer. Det har ju inte blivit varmare på 15 år!

   Om du hade sagt 1995 att "de senaste 15 åren har vi haft en accelererande uppvärmning" hade jag sagt emot dig då också.

   AGW-hypotesen talar om ett accelererande klimathot pga stigande temperaturer som orsakas av ökade CO2-utsläpp.

   Det är helt enkelt inte sant.

   Radera
  8. Den "intetsägande" bloggposten är verkligen bra. Dock tror jag det vore bra om någon av statistikproffsen här även tog sig an att förklara vad som krävs av nya mätdata egentligen för att man faktiskt skulle kunna konstatera ett statistiskt signifikant brott av den uppgående trenden.

   Radera
  9. På vilket sätt är den bra? Man försöker påstå att den nuvarande temperaturplatån inte alls är ett problem för AGW-hypotesen.

   Man säger att temperaturen kan plana ut i korta perioder, men kommer sedan att stiga igen och göra den långsiktiga trenden stigande.

   Visst kan det vara så, och jag är mycket tydlig på den punkten. Om temperaturen börjar stiga kraftigt igen inom några år så kan AGW-hypotesen få lite validitet igen.

   Problemet är bara att den nuvarande platån är så pass lång, och dessutom kommer i ett läge där vi, enligt UI, har en CO2-halt som är högre än på flera hundra tusen, kanske miljoner år. Det ÄR ett problem för AGW-hypotesen.

   Att i det läget säga att den långvariga trenden i dagsläget är stigande är inte särskilt vetenskapligt. OM vi skulle gå mot sjunkande temperaturer så faller ju hela AGW-slottet som ett korthus.

   Detta är rena självklarheter, men det är omöjligt att få medhåll härifrån.

   Radera
  10. Om du tar vilken "naturlag" som helst, t.ex. Ohms lag eller tyngdaccelerationen, och jämför den med faktiska mätdata, kommer du se precis samma sak. Pga mätfel och annat som man inte har fullständig kontroll på (sådant finns alltid) kommer inte mätpunkterna att ligga precis på linjen utan spridda på ett synbarligen slumpmässigt sätt runt den. Korta "trender" åt "fel" håll är det typiska (speciellt om man väljer ut start och slutpunkter för att just få till sådana synbara avvikelse). Kolla själv med vilken mätdataserie som helst om vad som helst. Tror du på Ohms lag?

   Likafullt kan det förstås förekomma att mätdata avvika för mycket från någon enkel modell, t.ex. med minst "5 sigma" (används av CERN i deras partikelfysikexperiment). Men om det krävs att man förklarar hur det där med nollhypotes osv fungerar misstänker jag att det finns de här som är betydligt bättre på det än jag.

   Radera
  11. Du har helt rätt, mne det har inte så mycket med vad jag skrev att göra.

   Vi har pålitliga mätdata sedan 1979. Vi har inget annat än korta trender. Det som är lite underligt är att vissa korta trender motiverar långtgående samhällsförändringar medan andra korta trender kan ignoreras för att de är korta trender.

   Radera
  12. Rolf H:s påstående att "vi har inget annat än korta trender" är bland de mest uppåt väggarna felaktiga påståenden jag sett på länge. Det klimatvetenskapliga kunskapsläget bygger på så mycket annat, inklusive tidsserier på alla möjliga tidsskalor upp till miljoner år. Visserligen blir osäkerheten större ju längre tillbaka vi blickar, men att döma ut dessa data som värdelösa är fullkomligt oseriöst. Dessutom finns så mycket annan kunskap utöver de olika tidsserierna, inklusive vår direkta fysikaliska kunskap om västhuseffekten och andra klimatologiskt centrala fysikaliska fenomen.

   Hur vore det, Rolf H, om du, istället för att med en svepande gest reducera det klimatvetenskapliga kunskapsläget till "vi har inget annat än korta trender", ville ta och sätta dig in i sagda kunskapsläge? Börja gärna med Weart (2008) och Archer (2007). IPCC AR4 är heller inte så dum, för den som orkar.

   Radera
  13. I övrigt kan jag som statistiker bara förskräckas över det evinnerliga bollandet med statistiska signifikanser och icke-signifikanser för de senaste årens globala medeltemperaturdata som folk på alla möjliga håll svänger sig med. Begreppet statistisk signifikans, såsom det (starkt ritualiserat) brukar användas på detta område, är i sammanhanget nästan helt och hållet irrelevant. Om detta lägger jag ut texten i Avsnitt 3 av min splitter nya uppsats Why the empirical sciences need statistics so desperately.

   Radera
  14. Jag är fundersam... Det tjatas fortfarande om att det inte blivit varmare på 15 år, och att detta ska vara ett "problem för AGW-hypotesen". Men om vi nu har haft otroligt starka La Nina-år, och ett rekordlågt minimum i solinstrålning; Vad är det som håller temperaturen uppe? Borde det inte blivit rysligt mycket kallare?

   Radera
  15. "Otroligt starka La Nina-år"? Vad baserar du det på?

   Skojigt, det där med solinstrålningen förresten. Den är alldeles för svag för att kunna påverka temperaturerna uppåt, så den globala uppvärmningen måste bero på CO2. Det finns ju som bekant ingen annan förklaring enligt Den Samlade Kunskapsmassan.

   Förutom nu då när det inte blir varmare alls. Då är det bristen på solinstrålning som håller tillbaka temperaturen. ;)

   Radera
  16. Rolf H,
   Solinstrålningen var som störts under 1950-talet, och anses vara en viktigt faktor bakom uppvärmningen fram till dess. Men därefter har solinstrålningen stått stilla eller gått ner något. Allt enligt Den Samlade Kunskapsmassan, som du borde försöka bekanta dig med.

   Radera
  17. Rolf H,

   Du förvränger vad jag menar. Ingenstans har jag skrivit att solinstrålning är för svag för att påverka temperaturen. Men om du lättar på gasen, fortsätter bilen att rulla med konstant fart då? Just nu har ju solinstrålningen minskat, så något annat håller temperaturen uppe. Solen är den främsta drivaren av klimatet här på planeten, men forskarna säger ju att den temperaturökning vi sett inte kan bero enbart på solen.

   Radera
  18. Olle H: Ja visst, statistiska mått är inte det enda av relevans, och när det är relevant så händer det allt för ofta att det missbrukas. Hoppas också att du lyckas bra med det här oblyga försöket (din artikel) till att öka marknaden för ditt expertområde.
   :-)

   Men det iaf jag undrade över här är vad man ska svara dem som undrar om hur den vetenskapliga teorin om klimatuppvärmning och dess koppling till CO2 uppfyller Poppers falsierbarhetskrav? Hur skulle nya data kunna tänkas se ut som falsierar teorin?

   Om inte Häggström kan svara kanske någon annan har ett bra svar som jag kan använda?

   Radera
  19. Lennart W: Din fråga om falsifierbarhet hos "den vetenskapliga teorin om klimatuppvärmning och dess koppling till CO2" är alltför oprecis. En precisering som skulle kunna vara intressant är falsifierbarhet hos påståendet att "klimatkänsligheten vid en fördubbling av CO2 ligger någonstans i intervallet 2C till 4.5C" (vilket IPCC anger som troligt). IPCC AR4 redovisar ett stort antal studier som på olika vis skattar klimatkänsligheten, varav de flesta pekar mot ett värde i det angivna intervallet. Om vi nu tänker oss att samtliga dessa studier istället hade pekat mot ett värde på mellan, säg, -0.5C och 0.5C, då hade vi nog kunnat anse det preciserade påståendet ovan som någorlunda falsifierat.

   Radera
  20. Några självklara tänkbara falsifieringar kunde vara:

   - Koldioxiden visar sig vara fullständigt transparent för infraröd strålning

   - Koldioxidhalten visar sig fortfarande vara runt 280 ppm (dvs förindustriella nivån).

   -

   Radera
 4. Vad jag kan se så startar Hansens projektion 1960 varför trendlinjerna rimligtvis också borde starta från den punkten.

  Problemet är inte den del av Hansens projektion som diffar gentemot utfallet. Det stora problemet är den del som stämmer. (Och det är den stora delen sedan 1960.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att skillnaden mellan Hansens projektioner och verkligheten blir större för varje år som går. Detta trots att CO2-utsläppen ökar stadigt.

   Att han kunde gissa 60-talets temperaturer i slutet på 80-talet är inte så väldans imponerande...

   Radera
  2. "Problemet är att skillnaden mellan Hansens projektioner och verkligheten blir större för varje år som går. Detta trots att CO2-utsläppen ökar stadigt"

   Detta gäller alla projektioner rent statistiskt, inte bara Hansens. Dessutom gäller det oavsett hur bra dom är och oavsett hur mycket CO2 vi släpper ut :-)

   Radera
  3. Vad bra! Då kan vi ju avskriva klimathotet helt och hållet. Enligt dina djupsinniga analyser så kommer ju verkligheten allt längre från Hansens projektioner vilket måste innebära att temperaturen kommer att ligga still framöver.

   Eller vill du tänka igenom det där ett varv till?

   Att verkligheten skiljer sig mer och mer från en projektion trots att parametrarna stämmer i övrigt innebär inget annat än att projektionen var felaktig.

   Radera
  4. Tja, det är nog du som borde tänka ett varv till. Ett av dom allra vanligaste tankefelen hos dig och dina likasinnade är att tro att existensen av osäkerhet är ekvivalent med att man inte vet något alls. Men det är kanske bara är någon slags paranoid reaktion på något obehagligt och svårhanterligt.

   Så tyvärr kan vi inte avskriva klimathotet. Det blir istället långsamt värre dag för dag eftersom vi inte gör något ordentligt åt det.

   Vilka konkreta problem som finns kan man läsa mer om här. Här finns en videosammanfattning och Wikipedia har en lång artikel med en massa referenser.

   Sedan kommer man nog inte alltid att hinna forska fram säkra resultat innan saker händer eller att det är för sent att göra något.
   Istället får man väl försöka navigera med heuristiska principer som t.ex. att om man kraftigt stör ett komplext system så händer oväntade saker och dessa är förmodligen mest negativa eftersom naturen och våra samhällen är anpassade till det som brukar vara. Här är kanske ett intressant exempel.

   Slutligen så kan man fråga sig vad ökad/minskad osäkerhet innebär för rationellt beslutfattande. Vilket alternativ väljer du(antaget någon slags sannolikhetsfördelning över intervallen)?

   En temperaturökning på:
   1. Exakt 3 grader
   2. 2-4 grader
   3. 1-5 grader
   4. 0-6 grader

   Radera
  5. Nisse,
   tack för länkarna. Har bla följt upp "What Just Happened". Och den pekar ut vad jag tror är oundvikligt dvs oförutsedda förändringar hos luft och vattenströmmar som skapar stora lokala klimatförändringar. Dessutom företeelser som i varje fall vad gäller luftströmmar kan komma plötsligt.

   Radera
 5. Har förresten Rolf H. funderat något över hur det kan komma sig, att 2011 är det varmaste La Nina-år som uppmätts? Eller att 00-talet var 0,2 grader varmare än 90-talet?

  SvaraRadera
 6. Har Bo Jonsson funderat på när La Nina-mätningarna började och hur många La Nina-år som vi inte har uppmätt? Eller hur stor felmarginalen är på de 0,2 graderna?

  Det kan nämligen komma sig att detta är helt normalt och inte alls betyder att mänskligheten är hotad.

  Jag säger inte att vi är på väg in i en istid eller att CO2-utsläppen är helt riskfria. Jag säger bara att allt prat om accelererande hotbild och panikåtgärder är obefogade.

  Vi har tid att sitta lugnt i båten och fortsätta observera innan vi tar några förhastade beslut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har detta verkligen gått dig förbi, Rolf H.?

   http://www.scribd.com/doc/86607794/WMO-Climate-Statement

   Eller menar du på fullt allvar att vi inte ska använda material från WMO när vi diskuterar väder och klimat? I så fall anser jag att det inte finns något att diskutera kring.

   Det här uttalandet från WMO säger även en del om de problem som dyker upp i världen när mängden vattenånga ökar i atmosfären (INTE I TROPOSFÄREN). 2010 var det blötaste år (även varmaste) som registrerats, följt av 2011. Är du helt oberörd av en verklighet där det på sina håll dyker upp extrema värmeböljor parallellt med att det på andra platser (i vissa fall även på samma ställe) blir extrema skyfall och översvämningar? Eller tar du för givet att nästa El Nino, tvärt emot vad man kan förvänta sig, inte kommer att ge nya rekordtemperaturer, och ännu mera vattenånga i atmosfären.

   Radera
  2. Dammbristningen i Aitik-gruvan år 2000 skedde efter ett ovanligt långvarigt och kraftigt rengväder även om konstruktionsfel anses vara direkt rotorsak till haveriet.

   Kostnaderna för klimatförändringarna får vi ta redan i dag via skattsedeln eller på annat sätt.

   Läs t.ex. SGI rapport till Länstryelsen i Norrbotten
   http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/miljo%20och%20klimat/Anpassning%20klimat/SGI%20%20%c3%96versiktlig%20Klimat-%20och%20s%c3%a5rbarhetsanalys%20-%20Norrbottens%20ln.pdf

   Radera
 7. Rplf H,
  du sitter säkert lugnt i din båt men låt inte denna tanke omfatta andra, det finns de som känner oro även om den risk du erkänner inte hotar dem personligen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LBt, utveckla gärna. Vilka är det som är hotade, och av vad? Och på vilket sätt hjälps de av din oro?

   Jag misstänker att du tänker på fattiga människor som är drabbade av allt möjligt elände. Svält, torka, översvämningar och sjukdomar. Men jag vägrar att tro att det värsta som kan hända dem är att det blir en knapp grad varmare.

   De behöver rent vatten och sjukvård. De behöver elektricitet. De behöver fred och demokrati. De behöver rättvisa handelsvillkor gentemot den utvecklade världen så att de kan leva på sina jordbruk.

   Om de hade allt detta skulle de inte drabbas så skoningslöst av väderkatastrofer, naturliga eller eventuellt människoskapade. Eller hur?

   Om du vill hjälpa dem genom att gå hemma och släcka lampor (vars energi är producerad 100% fossilfritt), så varsågod. Men du gör ingen nytta överhuvudtaget.

   Men det är bara min gissning. Nu vill jag veta vilka du vurmar för och varför.

   Radera
 8. Rolf H,
  du bluddrar. Du anger själv en risk, då finns det väl ett hot. Och att detta hot inte i första hand gäller dig eller mig är ju välkänt.
  Du bestämmer dig för en knapp grad fast du har ingen aning.
  Många behöver det du talar om men varför skall de behöva drabbas av klimatkatastrofer om de får det?
  Vad jag gör eller inte gör för att påverka vårt fossila bruk har du ingen aning om och din gissning är inte i närheten.
  Jag vurmar för de människor som kan drabbas av oväder, torka, vattenbrist och översvämningar runt om i världen kommande hundratals år. För att inte tala om de konflikter som detta för med sig. En del fattiga andra långt ifrån.
  Kan drabbas och så länge vi inte vet i vilken omfattning vill jag verka för åtgärder. Men visst kräver dessa eftertanke och försiktighet.
  Sitt du kvar i din båt och observera din omvärld om det känns bra för dig men håll ingen plats åt mig.

  SvaraRadera
 9. Rolf H påstår att "Det har inte blivit varmare på 15 år" som stöd hänvisar han till en bloggpost som utan tvivel vill ge sken av att så är fallet, men om man läser det finstilta framgår det att allt den egentligen säger är att uppvärmningen inte är signifikant skiljd från noll under denna period, dvs vi kan inte helt säkert säga att det blivit varmare även om det mesta tyder på det.

  Närmare bestämd är trenden med de CRUT4 data som används 0,09 K/decennium från 1997 till 2010, de år för vilka det finns data.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, du försökte samma resonemang på TCS.

   Det finns visst data (CRUT3) för 2011. Det står i posten, du har fått det förtydligat för dig 2 gånger på TCS, men du låtsas fortfarande som om du inte vet om det. Skärp dig!

   Det är det här jag menar. Det är stört omöjligt att föra en diskussion kring den uppvärmningspaus som vi befinner oss i. Den förnekas med näbbar och klor. "Jo, det blir visst varmare! 0,09 grader!"

   Går vi ner på 3 decimaler om pausen fortsätter några år till?

   Sedan kalls JAG för förnekare...

   Radera
  2. 1. Det är olämpligt att blanda data från CRUT4 och CRUT3. Det finns en anledning till att man bytt, förstår du.
   2. Även om man tar med 2011 enligt någon sådan gissning har man fortfarande kvar en positiv trend.

   Radera
  3. 1. Jo, jag förstår det. Men man har heller inte blandat, utan gjort en uppskattning av vad CRUT3-värdet kommer att bli i CRUT4. När 2011 kommer med i CRUT4 och visar sig stämma bra med det värde som nämns i artikeln, kommer du att sluta tramsa om detta då och diskutera sakfrågan?

   2. På 0,09K? Är det en oroande trend av galopperande uppvärmning, tycker du?

   Radera
 10. Rolf H,

  Den "intetsägande" bloggposten handlar om två saker:

  * Om vi har perioder på 10-15 år, så är trenden väldigt känslig för vilket start- och slutår vi väljer.

  * Det handlar inte bara om koldioxid och temperatur, utan andra faktorer påverkar också temperaturen. T ex så startar "de senaste 15 åren" med en extra kraftig El Nino, och slutar i ett extremt solfäcksminimum.

  Dessutom så hänger vår kunskap om klimatet, CO2s klimatpåverkan och återkopplingar inte enbart på de senaste 15 åren. Långt därifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars,

   Jag håller helt med dig i detta. Dina exempel i posten du refererar till är ju lysande exempel på körsbärsplockning. Men, som jag skriver ovan, korta tidsperioder är allt vi har.

   Problemet jag har är att AGW-hysterin baseras på just en så kort period. Slutet av 1970-talet till slutet av 1990-talet. Den perioden slutar dessutom i en extrem el Nino, precis som du skriver.

   Det enda vi har är en högst beskedlig temperaturökning som kan anses vara helt naturlig. En återgång från ett kallt klimat under LIA. Det finns ingenting som skiljer den från tidigare, naturliga, temperaturökningar.

   Att ropa varg i detta läge är helt obefogat! Att påstå att läget är akut och att temperatur, havsnivåhöjningar och klimatförändringar accelererar är bara trams. Vem som helst kan se att det inte stämmer.

   Radera
  2. Rolf H,

   "En återgång från ett kallt klimat under LIA" är ingen fysikalisk förklaring. Kan du vara mer specifik? Solen? Vulkaner?

   "Problemet jag har är att AGW-hysterin baseras på just en så kort period."

   Du behöver läsa på mer. Börja t ex här: The Discovery of Global Warming.

   Radera
  3. Rolf H,
   Eftersom jag visar samtliga de 4 mest använda temperaturserierna, och alla varianter på de senaste 10 eller 15 åren, så ägnar jag mig faktiskt åt raka motsatsen till körsbärsplockning. Jag visar alla relevanta data!

   Radera
  4. Rolf H,
   du drar gärna in andra i dina påståenden. Om det nu är så att det enda du har är en temperaturhöjning mellan slutet av 70 och slutet av 90 så är det naturligtvis ett problem för dig men det betyder inte att det är det enda andra har. Jag grundar min inställning i huvudsak på följande:

   Vi har sen 200 år genom fossilt bruk en signifikant förhöjd CO2-halt i atmosfären, onormal och påtvingad.
   Vi har 800000 års analysdata som visar att temperatur och CO2-halt följer varandra (bortsett från de senaste 200 åren)
   Vi har teoretisk och praktisk kunskap som visar att CO2 är temperaturdrivande.
   Vi har mätdata som visar att temperaturen stigit de senaste 100 åren.
   Vi vet att vi de närmaste 30 åren kommer att höja CO2-halten ytterligare.
   Vi tror den förhöjda halten kan komma att stanna i hundratals år.
   Och ett stort, stort vetenskapligt material som klimatforskare bearbetar och drar sina slutsatser från.
   Samt jag har aldrig upplevt ett fysikaliskt system som inte reagerat mot en påtvingad avvikelse. Återstår att visa vilka konsekvenserna blir men så länge vi inte vet mer än vi vet idag menar jag att vi inte kan luta oss tillbaka i en båt och betrakta omvärlden.

   Radera
  5. Lars, och vad visar alla dataseten? Accelererande uppvärmning eller en tydlig inbromsning i uppvärmningen?

   Radera
  6. LBt,

   Menar du att vi redan för 200 år sedan hade ett så omfattande fossilt bruk att vi påverkade CO2-halten i atmosfären? Det tvivlar jag mycket starkt på.

   De 800000 årens data visar även perioder med långt varmare klimat än idag.

   Om CO2 vore temperaturdrivande borde det bli varmare.

   Varför ska vi sluta betrakta omvärlden? "Science is settled"? Så om (OM!) det blir kallare från och med nu så ska vi inte omvärdera synen på CO2s betydelse för klimatet?

   Vad är det som gör att det är panik och bråttom?

   Radera
  7. Rolf H,
   du lever i din värld med dina värderingar, jag i min.
   När vårt fossila bruk blev synligt i atmosfären känns inte särskilt intressant, det vore väl kanske mer anmärkningsvärt om det skett under 150 år än under 200? Missade du den tanken?
   Och tycker du långt varmare klimat under gångna 800000 år är en tröst nu när vi drivit upp CO2-halten ytterligare?
   Att CO2 är temperaturdrivande vet man, har du missat de? Hur mycket är en annan fråga.
   Naturligtvis skall man betrakta omvärlden men jag tänker inte sitta i en båt och nöja mig med det.
   Blir det kallare, kommer det fram annan kunskap, naturligtvis skall man beakta det liksom man skall beakta den kunskap vi nu har.
   Panik och bråttom, du har fått svaren, det handlar om andra människor än dig och mig, det handlar om andra generationer, så enkelt är det.

   Radera
 11. Prof Salby visar i ett föredrag vid Sydney Inst att CO2 i atm kommer från naturliga källor och inte AGW, bland annat genom tolkning av relationen mellan C12 och C13 i prover från isar och Mauna Loa och temp data från satelliter. Föredraget finns på YouTube på TCS. Kommentarer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ska bli kul att se om någon av TCS:arna lyckas uppbåda någon slags vetenskaplig skepticism gentemot Salbys teori.

   Vilka naturliga källor rör det sig om?

   Radera
  2. Jag tittade på Salbys presentation och det finns inget där. Vi vet att CO2 växlar med årtiderna, och att de naturliga kolflödena till/från atmosfären ibland ger lite överskott och lite underskott. Men nu har vi överskott varenda år! Och vart tar våra CO2-utsläpp vägen, om de inte (delvis) stannar i atmosfären?

   Den här sortens argument är bara till för de som inte har någon riktig vetenskap att stödja sig på.

   Radera
  3. Ett misslyckat försök som trots en hyfsad start snabbt slutade i diket...

   Radera
 12. Jag noterade apropå ingenting att klimatskammen äntligen nått den åtråvärda siffran 0% oliktänkande på bloggen idag. En stor dag!

  Mycket tack vare en framgångsrik selektiv modereringspolicy

  Eftersom jag också är portad därifrån skulle jag vilja använda ert forum för att skicka mina gratulationer om det går bra :-)

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet