16 nov. 2012

Kan man lita på klimatvetenskapen?I kommentarsfältet här på UI träffar man ofta på uppfattningen att forskare skulle gå i varandras ledband, utan ambition att tänka nytt och självständigt. Detta stämmer dåligt med mina erfarenheter från forskarvärlden. Låt mig bjuda på lite av dessa, och på några tankar som nybliven UI-medlem.

Jag har märkt att genrepet inför disputation är det tillfälle som mina doktorandkollegor på institutionen är som mest spända och nervösa inför när slutet på de fem åren börjar närma sig. Då presenteras avhandlingen för första gången i sin helhet för en grupp forskare, nämligen kollegorna på avdelningen. I seminarierummet sitter alla de professorer, docenter, forskarassistenter och doktorandkollegor som funnits runt omkring en under den långa tiden. Man ska inte låta sig luras av att de har kommit att bli vänner och i vissa fall samarbetspartners, nu är de där i rollen som kritiker. Finns en logisk lucka, en ogrundad slutsats eller en brist i metod kommer detta garanterat att tas upp. Publiken kommer inte att vara ”artig”.

Det är inte bara den egna flocken som får vara beredd på en hård granskning. Jag har sett många gäster på institutionen mötas av en rad kritiska frågor när de presenterar sitt arbete. Forskare älskar helt enkelt att hitta fel och ifrågasätta. Men det finns också en barnslig nyfikenhet. Man vill lära sig mer, förstå bättre. Därför fortsätter man att fråga tills man verkligen har förstått varje detalj. Detta har slagit mig många gånger sedan jag började som doktorand på Chalmers. Mina intryck står alltså i stark kontrast till bilden som ibland förs fram av vetenskapsmän som utför vinklad forskning i syfte att få fram på förhand bestämda resultat eller ägnar sig åt "pal review".

Låter jag som en idealist? Har jag gått på en bluff om den sanningssökande vetenskapsmannen? Okej, låt oss säga att forskare mest bryr sig om att producera resultat som behagar finansiärerna, att det är pengarna som styr. I så fall kan det vara värt att notera att även oljebolag har finansiella resurser. Tankesmedjan American Enterprise Institute, förespråkare av en konservativ politik och en begränsad statsapparat, har till exempel tagit emot pengar från oljejätten ExxonMobil. Som svar på IPCCs 2007-rapport erbjöd man forskare finansiering för att producera artiklar som kunde underminera rapporten, enligt the Guardian

Trots försöken har man inte lyckats producera några bevis för att något annat än människor skulle ligga bakom merparten av dagens klimatförändringar. Plan B blir då att försöka sprida en känsla bland allmänheten om att vi vet för lite om klimatförändringarna för att agera. Att klimatforskningen är alltför osäker. Detta är ett klassiskt knep som redan använts för att försöka skjuta upp åtgärder mot till exempel surt regn, det växande ozonhålet och rökning.

En del forskare drivs säkert av en längtan efter ära och berömmelse. Men om man tänker efter, vilka är det som har blivit kända egentligen? Inte de som ”rättar in sig i ledet”, fogar sig, producerar de resultat som politikerna vill ha. Antag t.ex. att koldioxid i själv verket inte absorberar  (och återemitterar) infraröd strålning. Forskaren som kan bevisa detta, och därmed lära oss något revolutionerande nytt om gasens strålningsegenskaper, kan räkna med att hamna på nomineringslistan för Nobelpriset.

Ibland får man höra att den rådande klimatvetenskapliga hållningen skulle vara ett resultat av rent politiska krafter. Jag förnekar inte att det finns politiker som har drivit klimatfrågan med en baktanke. Vår svenske före detta chefsklimatförhandlare Anders Turesson har till exempel beskrivit hur diskussionerna gick med den ryske kollegan Alexander Bedritsky i början av århundradet. Ryssland ville vinna ekonomiska fördelar och utnyttjade sin ställning som sista land att ratificera Kyotoprotokollet innan det trädde i kraft. Det var antagligen inte omtanken om klimatet som drev Putin när han tog ställning till Kyotoprotokollet. Men att klimatvetenskapen skulle vara något sorts politiskt beställningsverk ser jag som nonsens. Tvärt om kan några av de mest etablerade klimatforskarna vittna om hur de fått kämpa mot politiker i Vita Huset.

Tyvärr verkar det finnas en och annan som tror att vi inte kan lita på klimatvetenskapen för att den inte skulle vara tillräckligt hårt granskad, att forskningsresultaten endast skulle vara en respons på politiska strömningar eller att IPCC skulle ha en hemlig agenda. Jag önskar att vi kunde behandla klimatvetenskap som all annan vetenskap: Om teorierna talar för resultat X, modellerna talar för resultat X och konsensus råder bland forskarna, låt oss då utgå från att resultat X stämmer tills ett vettigt alternativ presenterats!


39 kommentarer:

 1. "Antag t.ex. att koldioxid i själv verket inte absorberar infraröd strålning. Forskaren som kan bevisa detta, och därmed lära oss något revolutionerande nytt om gasens strålningsegenskaper, kan räkna med att hamna på nomineringslistan för Nobelpriset."

  Ja det vore i sanning en upptäckt om det vore så. Men vad har det med saken att göra? Varför skriver du överhuvudtaget detta? Är det någon som ifrågasätter detta?

  Jag trodde att diskussionen rörde huruvida koldioxidens bidrag till den globala uppvärmningen är mer än den effekt som kan påvisas i experiment, och huruvida koldioxidökningen i atmosfären beror på mänsklig verksamhet, inte kring grundläggande fysik?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hörrödu Anonym 14:17. Klimatförnekare påstår allt möjligt. De utgör en heterogen grupp, och dessutom är många av dem påtagligt ointresserade av att hålla en koherent linje utan föredrar att hoppa från tuva till tuva i sitt avståndstagande från det gängse klimatvetenskapliga kunskapsläget. Jag försökte själv en gång sammanfatta klimatförnekarnas huvudsakliga ståndpunkter med att "(a) någon global uppvärmning inte pågår, (b) om den pågår så är den i varje fall inte orsakad av fossilbränsleförbränning eller annan mänsklig aktivitet, (c) om den ändå skulle vara orsakad av mänsklig aktivitet så är det hur som helst inte farligt med lite uppvärmning, och (d) om uppvärmningen likväl skulle visa sig ha negativa effekter så är det ändå för sent att göra något åt saken", men denna lista är givetvis långtifrån uttömmande. Visst finns det gott om klimatförnekare som accepterar växthuseffektens existens, men det finns också de som förnekar den, inklusive en av Sveriges hårdföraste klimatförnekare Claes Johnson.

   Kort sagt, klimatförnekarnas sammantagna budskap är spretigt och inkoherent, men var snäll och hacka inte på oss för den sakens skull!

   Radera
 2. Emma,

  Är det så det går till på Chalmers? En gång i tiden när jag var doktorand på LTH så hyrdes det in ryska gästprofessorer som kom och sågade våra arbeten så att alla oklarheter var avklarade och utredda långt i förväg. Jag minns speciellt en professor som jag tror aldrig jag var överens med någonting om. Helt otroligt att lyckas vara oense om allt i de flera månaderna vi jobbade tillsammans. I slutändan var han ändå nöjd med min avhandling och dessutom de extra pengar han fick för patent och annat relaterat arbete.

  Men vad gäller frågan om växthuseffekten (vi lämnar frågan om klimatet för den är för komplex). Om vi har två likadana planeter som är så enkla som möjligt där enda skillnaden är mängden CO2 i atmosfären. Hur skall jag kunna kvantifiera skillnaden i tex temperatur, vindstyrka mm mellan dessa? Jag ställde även denna fråga in en annan tråd här igår och Claes Johnson ställde en snarlik fråga till din kollega Christian Azar för ett par år sedan:
  http://claesjohnson.blogspot.se/2010/08/intervju-med-christian-azar.html

  Jag väntar med spänning på svaret :-)

  SvaraRadera
 3. Nicklas, vad är det du upplever är fel med dagens klimatmodeller? Varför litar du inte på hur dom hanterar växthusgasernas återstrålning som leder till högre temperatur?

  SvaraRadera
 4. Nicklas, jag såg att du fått ett svar på din snarlika fråga i den andra tråden så jag hänvisar dig dit.

  Och Anonym 14:17, läs gärna blogginlägget av Claes Johnson som Nicklas refererar till, mycket spännande läsning. (Och en imponerande uppvisning i tålamod från Christians sida.)

  SvaraRadera
 5. En annan aspekt på den här konspirationsteorin att klimatforskarna helt okritiskt skulle producera resultat enligt gängse forskningsläge enbart för att tjäna pengar, är att den grundläggande drivkraften, alltså pengarna, inte precis är stora för den stora majoriteten forskare. Åtminstone inte inom teknisk/naturvetenskaplig forskning, där det finns betydligt mer luckrativa sätt att spendera sina dagar på än att sitta och fuska ihop forskning på ett universitet.

  Tjusningen med forskning är enligt min uppfattning det relativt fria sökandet efter samband och förklaringar, där man får pussla och nå högre kunskap på vägen. Utan det så skulle det vara helt värdelöst, om man t.ex. skulle sitta och hitta på resultat, eller hårt styra det mot ett visst håll. Då kan man lika gärna gå till industrin och syssla mer med utveckling istället, eller mer kontrollerad forskning, för en betydligt högre lön. Då slipper man oftast också det lite jobbiga anslagssökandet.

  Nu finns det förstås alltid en och annan skruvad människa som har extremt svårt att inse att dennes favoritteori inte är den rätta, eller vill nå ära och berömmelse på vilket sätt det än må vara, men de är ju trots allt väldigt få.

  SvaraRadera
 6. ”Trots försöken har man inte lyckats producera några bevis för att något annat än människor skulle ligga bakom merparten av dagens klimatförändringar”.

  Men IPCC säger att med > 90% sannolikhet ligger människors utsläpp av växthusgaser bakom merparten av uppvärmningen under den sista halvan av 1900-talet. Så detta är inte något säkert bevis.

  Det är ju därför man använder sig av försiktighetsprincipen i klimatpolitiken, men är denna verkligen rationell om det gäller att väga risker mot varandra, nämligen risken för att mänskligt orsakade klimatförändringar leder till problem gentemot risken för allvarliga ekonomiska konsekvenser av överilade åtgärder?

  Vilka seriösa klimatvetenskapliga studier har genomförts för att försöka förkasta hypotesen att människor ligger bakom merparten av dagens klimatförändringar?

  SvaraRadera
 7. "Om teorierna talar för resultat X, modellerna talar för resultat X och konsensus råder bland forskarna, låt oss då utgå från att resultat X stämmer tills ett vettigt alternativ presenterats!"

  Problemet är att detta inte är en beskrivning av dagens klimatvetenskap.Modellerna stämmer inte, troligen till stor del beroende på oförmåga att modellera molnbildning och nederbörd. Avsaknaden av en hotspot gör att man kan ifrågasätta resonemanget om positiv feedback.
  Det råder ingen konsensus om annat än triviala saker som att koldioxid absorberar IR.
  Vettiga alternativ finns, men eftersom det inte ingår i IPCC:s uppdrag att undersöka dessa är denna forskning eftersatt.

  Realist

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Vettiga alternativ finns, men eftersom det inte ingår i IPCC:s uppdrag att undersöka dessa är denna forskning eftersatt."
   Det ingår i IPCCs uppdrag, men det är inte IPCC som bestämmer vilken forskning som görs.

   Här har vi skrivit om hotspoten.

   Radera
  2. Nej det ingår inte i IPCC:s uppdrag att hitta naturliga förklaringar till klimatförändringar, du är tyvärr inte den enda som tror det.

   Anledningen till detta missförstånd torde vara att det faktiskt var en del av det uppdrag FN gav IPCC 1988. IPCC verkar istället ha fokuserat på valda delar av detta:"...to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation".

   Redan i FAR hade man utmönstrat alla andra förklaringar till klimatförändringar:"While other effects could greatly amplify or negate the greenhouse-gas-induced radiative forcing ove any given
   decade, the effects of such forcings over a longer time
   period should generally be much smaller than the forcing
   expected from the greenhouse gases".

   Självklart är det lättare att få anslag till forskning som kan förväntas komma med i IPCC-rapporterna, det finns också ekonomiskt starka aktörer som stöder forskning som leder till “rätt” resultat, t ex Greenpeace, WWF och intressenterna bakom utsläppshandeln som oljebolag och banker.

   Din länk om hotspoten ger följande resultat:"Det gick inte att hitta sidan du letar efter i den här bloggen."

   Lika gott så, om sidan hittas kommer den den att innehålla en eller flera av följande försvarslinjer:
   1. Med nya oprövade statisiska beräkningar av "wind shear" kan man inte utesluta att det finns en hotspot.
   2. Det finns en annan hotspot som inte förutsägs av klimatmodellerna, same same...but different.
   3. Det spelar ingen roll att modellernas prediktioner inte stämmer, de ligger nästan i närheten vad avser temperatur vid jordytan. Därav följer att de fungerar trots att den mekanism de bygger på inte kan påvisas.

   Realist

   Radera
  3. Så naturliga förklaringar skulle inte vara relevanta för att förstå den mänskliga påverkan?

   IPCC har visst uppfattat saken annorlunda än dig, för de tar också upp naturliga förklaringar. Bl a finns ett helt kapitel om "attribution".

   Radera
  4. Som sagt de utmönstrades som troliga orsaker till klimatförändringar redan i FAR, kapitlet "attribution" handlar just om detta.

   Hur går det med hotspoten? Har originalet hittats?

   Realist

   Radera
  5. Anonym, när jag klickade på länken om hotspots fick jag detta i min adressrad:
   http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2012/03/om-fornekelse-och-fingeravtryck.htm

   jag la till ett l på slutet och vips kom jag till rätt sida. Så skönt när min Chalmersutbildning kommer till nytta!

   Radera
  6. Även SAR, TAR och AR4 hade kapitel om "attribution".

   Så vad du är missnöjd med är att IPCC kom fram till att de naturliga förklaringarna inte räckte till? Du tycker att de inte borde få dra sådana slutsatser?

   Radera
  7. Tredje gången gillt:
   Länken tar upp precis de motbevisade "belägg" som brukar användas för att försvara AGW-teorin när dess förutsägelse om en hotspot inte kan påvisas.

   Jag är i första hand inte missnöjd med vad IPCC kommit fram till utan hur. Detta påverkar i och för sig resultatet, men om man läser längre än SPM går det faktiskt att till viss del hitta vetenskap i rapporterna

   Realist

   Radera
  8. På vilket sätt är dessa belägg "motbevisade"? Och försöker du hävda att hotspoten är något typiskt för "AGW-teorin"?

   Radera
  9. Sherwood et 17 al lyckades med oprövade statistiska metoder påvisa att det inte var omöjligt att det fanns en hotspot. I stället för termometerdata använde man "wind shear"-data. Håll med om att det verkar lite skakigt minst sagt.
   Hotspoten är en direkt följd av modelleringen av de fysiska lagar man har inkluderat i klimatmodellerna. Om hotspoten finns i modellerna men inte i verkligheten är det ett tydligt tecken på att man inte har förmått att göra riktiga modeller. Att sedan modellerna med omfattande justeringar periodvis kan vara i närheten av verkligheten är förstås en ren slump.

   Realist

   Radera
  10. Vilka "oprövade statistiska metoder" var det som Allen & Sherwood använde?

   Radera
  11. Det finns fler belägg än Sherwood.
   Se tex tropiska cyklonutbredningen och a tropospausens höjd. Så vindar, cylkoner och tropospausen uppför sig enligt den förväntade atmosfärsfysiken.
   För övrigt har denna inget med klimatmodeller att göra utan är ett mer fundamentalt resultat av kurvan för det fuktadiabatiska temperaturavtagandet. Vid mer fukt, varmare temperatur, så är detta avtagande lägre. Detta då kondensation/avdunstning värmer respektive kyler luften om den rör sig vertikalt. Effekten är en integrerad del av meteorologin och fungerar utmärkt i denna sedan ett halvt sekel tillbaka eller mer. Därför är det slarvigt att hellre lita sammanställningar av historiska radiosondsmätningar (mätningar som aldrig var menade för klimatologiska ändamål och som alla inblandade är överens om har stor osäkerhet) än den samlade vetenskapliga bilden. Även om mätningarna i ditt fall råkar sammanfalla med vad du önskar.


   Radera
 8. Själv tror jag att den bild som IPCC t.ex. presenterat mycket sannolikt underskattar problemen.

  Då menar jag inte att enskilda forskningsresultat skulle ha någon speciell bias. Jag ser t.ex. ingen anledning till att man skulle överskattat eller underskattat klimatkänsligheten. Men när man kraftigt ändrar klimatet får det en massa konsekvenser. På grund av komplexiteten i det hela, inklusive biosfären och samhället, finns det en stor mängd konsekvenser som man inte kan/hinner forska fram någorlunda säker kunskap om innan dom inträffar.

  Och därmed kommer dom inte att finnas med i t.ex. IPCC:s sammanställningar som är begränsade till det som publicerats.

  När någonting eller variationerna av någonting ändras snabbt är det mycket större chans att det blir något negativt eftersom det kostar/dödar att anpassa sig och det finns fler oordnade tillstånd än ordnade (relativt någon värdering).

  Slutsatsen är tyvärr att det kommer att bli många överraskningar som oftast blir negativa.

  Här är ett nytt vetenskapligt arbete som ger en liknande värdering fast av andra skäl. De kallar fenoment ESLD,"erring on the side of least drama".

  Annars tycker jag att ett av dom bästa skälen att lita på att klimatvetenskapen iallafall inte överdrivit är att "skeptikernas" argument med få undantag är så himla dåliga. Detta trots Koch-brödernas pengar och alla dom som ägnar sin tid åt att försöka diskreditera forskningen. T.ex. på bloggen theclimatescam när man bottenskrapar och försöker blåsa liv i Humlums tokigheter och inte ens Lennart Bengtssons sågning hjälper.

  Antingen är klimatvetenskapen solid (inklusive de osäkerheter som nämns) eller så måste "skeptikerna" bara vara korkade (eller båda).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis Nisse! Om det finns sansade skeptiker så drunknar deras röster i kakofonin från de ovetenskapliga, faktaföraktande, irrationella och fradgatuggande "skeptiker" som brukar samlas på platser som TCS och WUWT.

   Radera
 9. Björn eriksson17 november 2012 10:41

  Det starkaste argumemtet för att människans utsläpp an koldioxid orsakar mätbar ökning av jordatmosfärens medeltemperatur tycks vara att ingen alternativ förklaring finns. Dvs allt vi inte begriper kan vi hänvisa till koldioxidutsläpp, och det ser vi i forskarvärlden. Allt från flygekorrars migrationsmönster till isutbredning i antarktis, rekordkalla vintrar och orkanen Sandy, allt skylls på koldioxid. Det verkar inte bekymra ipcc särskilt att vi inte heller kan förklara tex bronsålderns värmeperiod med bosättningar på höjder som är obrukbara idag pga kallt klimat.
  Vi vet att det varit varmare förr, men inte varför, och vi vet inte nu varför det blivit varmare och varför värmningen avstannat 16 år.
  Ödmjukhet inför det svårbegripliga rekommenderas de forskare som vill lära sig något och inte bara läxa upp andra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fullständigt fel, Björn. Det starkaste argumentet för att människans utsläpp av koldioxid orsakar mätbar ökning av jordatmosfärens medeltemperatur är att koldioxid absorberar (och återemitterar) infraröd strålning. Det är inte särskilt svårbegripligt.

   Radera
  2. Björn Eriksson17 november 2012 15:45

   Lars Karlsson, den strålningsbufferten emitterar ju mer strålning från jorden än den återsänder, och den blir snabbt mättad. Det finns ingen möjlighet att den ska kunna fånga en medeltemperatur på +2+3 grader. Isrekonstruktionerna visar också att koldioxiden i atmosfären följer temperaturen, med hundratals års släp dessutom. Att en framtida koldioxidnivå skulle påverka det förflutna klimatet är en absurd idé, som jag vet att många ändå hävdar, Al Gore mfl.
   Om detta var sant skulle jorden förvandlats till venus för hundratals miljoner år sedan, det har uppenbarligen inte inträffat.
   Vattennivåerna skulle också stiga i accelererande takt, det gör dom inte. Maldiverna finns kvar. Ren spekulation och efterkonstruktion i datoriserade klimatmodeller som blir allt bättre på att beräkna klimatet bakåt i tiden, men inte visar någon träffsäkerhet i framtida prognoser. Ett säkert tecken på att forskningen inte är sund.
   Starka ekonomiska intressen vill ha klimathandel med energiskatter globalt, det vet vi, hur dessa ekonomiska intressen påverkar forskningen vet vi inte, men jag har mina aningar.
   Jag tror en stark drivkraft bakom AGW är gröna pengar, energiproduktion är kanske den största industrisektorn, det är motorn som skapar allt välstånd.

   Radera
  3. Björn Eriksson 17 november 2012 15:45 skrev,
   "...Den blir snabbt mättad."
   Då har du missuppfattat hur strålningsbalansen fungerar.

   "...Koldioxiden i atmosfären följer temperaturen..."
   Det där är delvis historiskt korrekt, men vi har kortslutit det systemet med stora utsläpp av CO2 och NH4.
   Jag gillar den här genomgången:
   http://skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period.htm

   "Att en framtida koldioxidnivå skulle påverka det förflutna klimatet är en absurd idé..."
   Halmdockeargument. Jag har aldrig stött på någon som hävdat det, inklusive Al Gore.

   "Vattennivåerna skulle också stiga i accelererande takt, det gör dom inte."
   Det gör dom enligt forskningen. Vi är uppe i 3,3 mm/år nu. Bra sammanfattning här:
   http://skepticalscience.com/sea-level-rise-predictions.htm

   "Starka ekonomiska intressen vill ha klimathandel med energiskatter globalt..."
   Så vitt jag vet är det tvärtom, att dom än så länge starkaste ekonomiska intressena som äger och handlar med olja och kol absolut inte vill ha det. Så "det vet vi" håller jag absolut inte med i.

   Hälsningar,
   PMA

   Radera
 10. Emma

  Jag reagerade också på meningen:
  "Antag t.ex. att koldioxid i själv verket inte absorberar infraröd strålning. Forskaren som kan bevisa detta, och därmed lära oss något revolutionerande nytt om gasens strålningsegenskaper, kan räkna med att hamna på nomineringslistan för Nobelpriset."

  Det stora flertalet "klimatskeptiker" förnekar på intet sätt koldioxiden strålningsegenskaper. Diskussionen handlar om, och har alltid handlat om, i hur stor grad detta fysikaliska faktum har får för effekt, stor eller liten etc? I detta finns ingen "spretighet" framför allt inte vad gäller oss som driver bloggen TCS (theclimatescam.se). Observera att jag inte spekulerar eller gissar, detta är något jag VET.

  Att lite enkelt och smidigt försöka avfärda kritiken från oss seriösa skeptiker som att vi skulle vara köpta av oljeindustrin är rent trams.

  Men visst har jag insett för länge sedan att det är mycket enklare att försöka föra fram en extremt förenklad endimensionell bild än att försöka se den stora mer komplexa.

  Fradgetuggar jag nu?

  =o)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lena,
   Det finns tydligen skribenter på TCS som anser att koldioxidökningen är naturligt. Ni har bl a haft en hel del inlägg om Humlum och Salby.

   Tycker du att det är en vetenskapligt rimlig ståndpunkt?

   Radera
  2. Lena, om det inte finns någon spretighet om grunden för växthuseffekten, varför tar Peter Stilbs på SI:s "vetenskapliga" sidor upp en bunt alternativa teorier som förnekar växthuseffekten? Han säger att "Vi antar som sagt i det följande att den etablerade bilden av grundläggande strålningsmässig växthuspåverkan (logaritmisk) gäller", men han inser att det är så många som tror på dessa alternativ att han känner sig tvungen att dra upp dem och inte vågar reta upp några av sina förnekarkollegor genom att säga rakt ut att de bara är dumheter. Alternativt har han efter alla dessa år fortfarande inte så bra koll på ämnet att han vet om växthuseffekten finns eller inte.

   Inte för att jag tror att du är köpt av oljeindustrin, men är det inte än mer vidlyftiga konspirationsteorier som är livsluften på The Climate SCAM? Där förutsätts att forskare är ena ohederliga typer som går i politikernas ledband och bluffar om AGW bara för att politiker skall få en ursäkt att höja skatter. Man dillar om "The Team" som någon sorts klimatforskarmaffia som styr och ställer som de vill osv.

   Radera
  3. Lena,
   Jag har aldrig sagt att du eller resten av din grupp är köpta av oljeindustrin.

   Angående spretighet håller jag med Olle i hans analys av klimatskeptikers ståndpunkter. Jag undrar t.ex. om alla i The Climate Scam skulle skriva under på den vetenskapliga hållning som du uttryckte i denna kommentar på vår blogg för några år sedan.

   Många klimatskeptiker uttrycker sig på ett sätt som får dem att tappa trovärdighet, enligt min mening. Vissa sprider missförstånd om växthuseffekten, se t.ex. Björn Erikssons kommentarer ovanför. Andra, vilket jag tycker är mycket värre, uttrycker sig så att man tror att de medvetet vill förvilla. Jag tar några exempel, de första bästa jag hittade när jag tittade på bloggen som du själv medverkar i. (Jag har klistrat in citaten nedanför.)

   Först har vi Maggie Thauersköld som ”lär” oss att mänsklig andning bara är en del av den naturliga kolcykeln, att allt levande består av kol osv. ”Varför talar man så lite om det?”, frågar hon. Kanske därför att det är något självklart som INGEN ifrågasätter. Antingen vet inte Thauersköld bättre eller så försöker hon medvetet förvilla sina läsare. Sen ett annat förvillande påstående av en kommentator: människans påverkan på naturen (genom koldioxidutsläpp) är 0,06%. (Se gärna själv nedanför hur han får ihop det matematiskt. Fråga mig inte vad han menar med att naturen tar upp 98% av människors koldioxidutsläpp.) Oavsett vad, stora mängder kol tas upp eller avges hela tiden av jordens biomassa beroende på årstid. Men det som spelar roll i det långa loppet är ju nettotillskottet av koldioxid till atmosfären som ackumuleras allteftersom åren går. Sen har vi Peter Stilbs som bjuder på ett klatchigt citat: i princip ”klimatforskarna hävdar att de kan förutspå den exakta temperaturen om 100 år men de kan inte ens spå vädret om en vecka”. Att förutspå klimat och väder är inte samma sak och ingen har heller påstått sig kunna förutspå den exakta temperaturen om 100 år. Återigen, är det Stilbs som är okunnig eller vill han förvilla sina läsare?

   Citat:
   Maggie Thauersköld om koldioxid: "...Sanningen är att koldioxid är basen för varje näringskedja Varje matbit du stoppar i dig har sitt ursprung i atmosfärisk koldioxid. Allt liv på jorden är beroende av denna ”manna”. Varför talar man så lite om det? I Storbritannien har man väckt frågan om koldioxidransonering. Snart blir det väl en dödssynd att bara andas. Detta handlar inte om vetenskap, utan om vidskeplighet.

   Kommentator: "En kalkyl av den mänskliga påverkan på naturen är intressentare. Siffror från U.S Departement of Energy visar att naturen står för 97 % av utsläppen av koldioxid men att naturen samtidigt tar upp 98 % av utsläppen. Den mänskliga påverkan på naturen är således 3 % av 2 % = 0,06 %."

   Detta citat kallar Peter Stilbs en "kärnfull sammanfattning av forskningsläget": "It is absolutely bizarre that the people who can't tell us what the f****** weather is next Tuesday can predict with absolute precision what the f****** global temperature will be in 100 year's time. It's horse****."

   Radera
  4. Nordin uppmuntrar folk att läsa SIs översättning av Jo Novas eländiga The Skeptic's Handbook. Så var det med den seriositeten!

   Radera
 11. Läste precis igenom Kevin Anderssons artikel - Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. (kan laddas ner från t.ex. www.cogito.nu).
  Forkarvärlden är enligt min mening alldeles för försiktig i sina analyser, minsta lilla felmarginal kan användas av skeptikerna.
  Det finns alla anledningar i världen till att börja en omställning till ett fossilfritt samhälle nu. Det kommer inte att bli billigare eller lättare någon gång i framtiden.
  Klimatförändringar, peak everything, en rättvis värld, tillsammans eller var för sig visar det sig att vi inte kan vänta och se. Vi måste agera nu.
  Tor Udd

  SvaraRadera
 12. Klimatalarmen bör tas på större allvar nu när USA fått tillgång till en teknik som finner allt mer fossil energi genom fracking av skifferlager.
  Alla som påstår att oljan kommer att ta slut innan koldioxidhalterna når IPCCs alarmistiska nivåer måste tänka om.

  SvaraRadera
 13. lars Karlsson!

  "Vetenskapligt rimlig ståndpunkt" jag vet inte men att fastlå att co2 mer styrs av temperaturen än den mänskliga tillförseln under korta årstidsperspektiv gör ju att du måste hitta en "vetenskapligt rimlig ståndpunkt" genom att förklara varför detta förhållande inte gäller på längre. Lycka till!
  Att det blivit lite varmare sedan sekelskiftet kan du ju till och med få skeptikerna att hålla med om.Varför skulle inte denna uppvärmning också bidra till högre co2 halt? Klara du av tanken på att de naturliga co2 depåerna inte var i den balans IPCC utgick ifrån dvs att IPCC har fel igen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se här "Klimatförändrings-Cluedo" och här "Grafen som Humlum glömde".

   Temperaturen skapar kortsiktiga variationer i koldioxidhalten. Likväl: vare sig har gått temperaturen upp eller ner, så har koldioxiden alltid gått upp under de senaste decennierna (förmodligen längre tillbaka än så). Att koldioxiden hela tiden ökar kan bara förklaras av de mänskliga bidragen.

   Radera
  2. Rättelse:
   "...Likväl: vare sig temperaturen har gått upp eller ner ..."

   Radera
 14. Björn Eriksson, ingen påstår det du påstår. Vid en istids slut är huvudmekanismen ändrad solinstrålning och smältande isar men CO2 har en förstärkande effekt. Inget konstigt alls, ett enkelt exempel:
  Från istidsdata får vi 80/5=16 ppm CO2 ökning per grader temperaturökning
  Känd klimatfysik ger oss 3.7/200 W per m2 ökad forcing per ppm CO2 ökning. Om vi antar en klimatkänslighet av 1 grad per W per m2 så får vi en positiv återkoppling som är 16 * 3.7 / 200 * 1 = 0.3. Antag att temperaturen ökar med 4 grader på grund av ändrad solinstrålning och smältande isar på norra halvklotet. CO2 återkopplingen ger 0.3 * 4 = 1.2 grader extra, som ger 1.2 * 0.3 = 0.36, som ger 0.108, som ger 0.032, som ger 0.01, ...., som ger 0. Totalt blir det ca 1.7 graders extra temperaturökning på grund av CO2 återkopplingen. 4 grader har förstärkts av CO2 till 5.7 grader eller alternativt med en faktor 1/(1-0.3) = 1.43. En positiv återkoppling kan vara stabil, så länge förstärkningen 'hela varvet runt' är mindre än 1. Detta har de flesta (?)skeptiker inte förstått verkar det som.

  SvaraRadera
 15. Två saker som jag tycker ökar förtroendet för klimatvetenskapen är dels temperaturutvecklingen de senaste 10-15 åren och dels det s.k. "climategate".

  Enligt klimatvetenskaplig teori så skall temperaturen i atmosfären sjunka när solen blir mindre aktiv, när det sker en El Nina i stilla havet (i motsats till El Nino) och när aerosolmängden ökar. Enligt mätningar har alla tre relativt och i olika grad verkat i negativ riktning under senaste 10-15 åren. Och som teorin grovt förutsett har trenden också blivit något lägre (men fortfarande positiv vilket är ännu ett närmast onödigt belägg för effekten av ökade växthusgaser.) En liten fjäder i hatten för forskarna även om det inte har så mycket att göra med den viktiga frågan om den långsiktiga trenden.

  I det s.k. climategate stals forskares mejl på ett fult sätt och luslästes av personer som inte ville något annat än att hitta något smaskigt. Trots det lyckades dom inte komma upp med annat än förvrängda citat och subjektiva åsikter om vissas karaktär. Att forskare uttryckte sig negativt och argt om vissa "skeptiska" personer och forskare känns också betryggande, bra att dom försvarar vetenskapens integritet. Huruvida dom är "trevliga" spelar mindre roll i sammanhanget.

  Ett antal oberoende utredningar har också helt friat från forskningsfusk så nu finns det väl ännu mindre skäl att tro på någon konspiration eller fusk än innan.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet