23 jan. 2013

Christian Azar svarar ”Fel avfärda risk för extrem temperaturökning”"

Ett svar från Christian Azar till det tidigare utspelet på DN av andra svenska klimatforskare.

"...det märkligt att författarna utan närmare förklaring hävdar att ”en temperaturökning med så mycket som 4°C under detta århundrade är mycket osannolik”. Något sådant ställningstagande gör inte IPCC. Uttalandet måste ses som författarnas personliga bedömning."
...
"Men om IPCC har rätt och klimatkänsligheten är tre grader per CO2 fördubbling i atmosfären, och världsekonomin fortsätter växa i snabb takt och politiker inte agerar, ja då kan temperaturen mycket väl ha stigit med fyra grader över den pre-industriella nivån fram till 2100. Denna bild måste finnas med när vi planerar och diskuterar åtgärder mot klimatförändringarna."  

2 kommentarer:

 1. Personligen skulle jag också reservera mig för den tidigare kommentaren från bla Lennart Bengtsson också på området kring havsnivåer och modeller...

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/01/om-den-globala-temperaturforandringen.html

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/01/havsnivahojning-och-ipcc.html

  SvaraRadera
 2. Azar skriver: "För att vi ska hamna på fyra grader till år 2100 krävs att utsläppen i grova drag tredubblats mot slutet av detta århundrade. Det är naturligtvis mycket. Men på global nivå handlar det om cirka 10 ton koldioxid per person och år..."

  Jag tänker att ett bidrag kan komma från tröskeleffekter (tipping points) och att risken för 4 graders uppvärmning därför finns långt innan mänsklig aktivitet genererar 10 ton pp. Vad tror ni?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet