26 sep. 2013

Detta berättar inte Lomborg

Bjørn Lomborg, bild från www.lomborg.com
Bjørn Lomborg, dansk statsvetare,  skriver idag på SvD Opinion om IPCCs kommande rapport. Det finns mycket som man kan ifrågasätta i Lomborgs artikel, men jag tänker här bara ta upp en sak:
Huvudbudskapet kommer att vara att den globala uppvärmningen är en realitet, och till största delen orsakad av människan. Men översikten kommer inte att stödja det katastrofbudskap som ofta hörs i valkampanjer och sensationsmedier. Där har man gärna svängt sig med temperaturhöjningar om 5°C eller mer vid århundradets slut medan riktiga förutsägelser landar runt 1,0–3,7°C.

Siffrorna  1,0–3,7°C kommer med stor sannolikhet från den läckta versionen av IPCC AR5 Summary for Policymakers, tabell 2. Siffran 1,0°C är genomsnittsökningen i ett utsläppscenario som kallas RCP2.6, och som har intervallet  0,2–1,8°C. Siffran 3,7°C är motsvarande siffra för ett utsläppscenario som kallas RCP8.5, och som har intervallet 2,6–4,8°C.
Så vad innebär dessa kryptiskt namngivna utsläppscenarion? Jo, RCP2.6 innebär att våra CO2-utsläpp minskar efter runt 2020, för att vara nere på 0 vid slutet av århundradet. RCP8.5 däremot innebär en ökning av utsläppen under hela århundradet, tills de når en nivå som är nästan 3 gånger större än nu. Så för att stanna vid en globalt temperaturökning på runt 1,0°C (och under 1,8°C) så krävs det omfattande och omedelbara åtgärder. Om vi bara kör på (och om oljan, kolet och gasen som kan utvinnas räcker så långt) så riskerar vi att hamna nästan på 5°C. Men Lomborg argumenterar i praktiken emot att vi ska försöka minska utsläppen som i scenariot RCP2.6!

Uppdatering 2013-09-30: lade till "som kan utvinnas" i sista stycket. 

26 kommentarer:

 1. Det han är emot är att det satsas enorma belopp på åtgärder som inte kommer att ge någon mätbar effekt.
  Klimatfrågan är en verkligt en motsägelsefull hype. Å ena sidan är allt katastrofalt och vi är på väg mot undergången. Å andra sidan är det ingen i alarmkören som ens snuddar vid den enda åtgärden som skulle kunna stabilisera CO2 halten, nämligen kärnkraft som ersättning för kol. Är vi rädda för klimatproblem måste vi propagera för en massiv kärnkraftsutbyggnad. Det är den bistra sanningen.
  Den sanningen vill ingen se.
  CL

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många "klimatskeptiker" brukar räkna Jim Hansen till "alarmkören":
   Hansen om behovet av kärnkraft.
   Så du verkar var dåligt informerad.

   Radera
  2. Ok då, men du måste väl erkänna att kärnkraft knappast har fått den plats den förtjänar hos de som anser att CO2 utsläppen måste begränsas.
   En timme i måndas på Svt "Vetenskapsmagasinet" bl.a. med intervjuer i Kina. Inte ett ord om kärnkraft. (Trots att den byggs ut i Kina)
   Vad tycker ni själva här på UI, ser ni kk som ett svar på de hot ni anser föreligger?
   Och vad anser ni om de kostnader som Lomborg anger för klimatinsatser och dess förväntade effekt om 0,05 grader?
   O.s.a.
   CL

   Radera
  3. Finns ett gäng starka miljöprofiler som gått över till att säga att just kärnkraft kan behöva vara en del i mixen, och att det som görs i Tyskland och Japan med att stänga kk är vansinne. Några exempel är George Monbiot, Mark Lynas & Stewart Brand, förutom Hansen då. Dock ses de ofta inte som så poppis inom de traditionella miljörörelserna, såsom t.ex. Greenpeace.

   Radera
  4. Jag håller med om att stänga tyska kärnkraftverk är en dålig idé. Kol är värre både för klimatet och för föroreningar, och har dödat många fler personer än kärnkraften.

   Radera
  5. Beträffande kostnaderna och effekten som Lomborg anger, så går det inte att säga något utan att titta på vad de egentligen betyder (och det kan mycket väl vara något annat än vad Lomborg vill få oss att tro).

   Radera
  6. Jag är kluven till kärnkraft. Indirekta effekter av att bygga ut kk är svåra att överblicka men får inte negligeras bara därför. Direkta effekter av att inte bygga ut är bekymrande då det gäller användning av fossilt bränsle istället.

   Lomborgs (och andras) beräkningar av kostnader lämnar många frågetecken. Kostnader för att genomföra klimatåtgärder (utsläppsminskningar och/eller klimatanpassning i olika proportion) alternativt att inte genomföra klimatåtgärder är kraftfullt beroende av vilken diskonteringsränta man väljer, och vilka antaganden man gör om kostnadsutveckling för olika energislag, teknologisk utveckling, effekter av klimatpolitiska överenskommelser, klimatutveckling inte minst, etc etc. Det är Lomborg säkerligen medveten om, men han väljer att inte diskutera detta.

   Radera
  7. Lars, jag saknar också en positiv artikel om kärnkraft från er sida. Tror man på AGW och samtidigt den vetenskapliga metoden är det svårt att förneka kärnkraft.

   Jag tycker det är synd att personer som Johan Rockström, Per Holmgren inte starkare propagerar för kärnkraft. Vad är dom/ni rädda för? Blir man utfryst av miljörörelsen och inte får gå på Naturskydds-Svantes fester eller? Fler borde göra som Hansen.
   //Johan D

   Radera
  8. Johan D.

   Uppsalainitiativet är en blogg om klimatvetenskap, inte om energipolitik.

   Radera
  9. Olle, jag förstår inte hur man kan säga så. Energipolitik och klimatpolitik är så tätt sammankopplade att de i princip är detsamma. Säger man att man ska avkola så är det energipolitik och klimatpolitik.

   Det går heller inte att komma ifrån att UI faktiskt driver opinion (alltså inte bara klimatvetenskap utan också klimatpolitik). Och du personligen pushar faktiskt andra energislag. Som här där du skriver om solenergi:

   Olle Häggström: Azar om solutvecklingen.

   Alla som är insatta i utvecklingen vet att potentialen för kärnkraft är oändligt mycket större där man slipper hela intermittensfrågan (även prisutvecklingen för sol och vind går mot noll blir lagringskostnaden dominerande). Det hör man dock sällan någon härifrån säga.

   Varför tror du vi hör så lite från miljörörelsen om kärnkraftens potential? /Johan D

   Radera
  10. Vi anser (och jag tror att resten av UI inte invänder) att vi måste minska och så småningom helt avveckla användningen av fossila bränslen. Men det är väl ungefär så långt som UIs uppfattning om "enerigpolitik" sträcker sig.

   Radera
  11. Hej UI!!!

   Jag tycker att ni borde ta avstånd från kärnkraften! Efter Fukushima förstår jag inte hur någon kan vara för! Japan är världens mest avancerade land, inte ens de kan kontrollera kärnkraften, eller för den delen dess ägare. Katastrofen hade inte blivit lika illa om de omedelbart stängt ner reaktorn, men de ville de inte göra för att det hade kostat 4 miljarder att starta den igen. De spelade alltså med folks liv, och ingen har blivit straffad. Exakt samma sak kommer hända i Sverige om det blir ett haveri!

   Istället borde ni ta upp "path of least resistance" och koldioxidskatt. Företag använder alltid den metod som är billigast. Till exempel, om två underleverantörer tillverkar samma komponent där den ena spyr ut avgaser från sin fabrik men är billigare och den andra handtillverkar dem, så kommer företaget alltid välja den första underleverantören. Med en koldioxidskatt så blir den andra underleverantören billigare.

   Nu påstår ju en massa klimatförnekare att detta kommer leda till extrema priser för slutkonsumenten, alltså vi, och därmed leda till massarbetslöshet. Men de förstår inte ekonomi! Först och främst, företag anställer inte för att det är roligt, de anställer för att de behöver arbetskraft för att tillverka en produkt för att försäljningen av produkten är det som ger dem pengar. Nästan alla produkters tillverkningsprocess är idag så slimmad att vinstmarginalen är enorm. Allt som händer om tillverkningsprocessen blir dyrare är att vinstmarginalen sjunker, för de vill fortfarande tjäna pengar, och kommer inte höja priser eller avskeda, för då säljer de mindre, och då blir det mindre vinst.
   Det vill ingen företagare! Koldioxidskatt styr därför på ett väldigt smidigt sätt marknaden bort från mer miljöförstörande tillverkningsprocesser. Detta här kan tjäna in väldigt mycket mer energi än kärnkraftverken kan!

   Radera
 2. Det finns så många andra fel i allt som Lomborg publicera att det har startats en site som bara publicerar korrektioner av hans påståenden http://www.lomborg-errors.dk

  Där kan man ju t ex läsa om påståendet att kyla skulle döda fler än vad värme gör

  http://www.lomborg-errors.dk/coolitBchap2heat.htm

  SvaraRadera
 3. Anders eller Lars,

  Vet ni om IPCC har ändrat sina 40 utsläppsscenarier? Vi hade ju en lång tråd om detta år 2009, vill jag minnas, i samband med att Kjell Aleklett kritiserade dessa i en DN artikel. Då IPCC släpper den nya klimatkänsligheten idag, tänkte jag göra om mina beräkningar av största möjliga temperaturökning baserat på de begränsningar i utvinning av reserver som Aleklett/Höök har publicerat, med tillägg för "tight oil" och "tight gas" som de inte bedömde har någon större påverkan på den tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra fråga Lars-Eric! Dessutom ser det lite märkligt ut att man fortfarande från UI kan ha en så låg nivå gällande vad det är som begränsar utsläppen av CO2:

   "tills de når en nivå som är nästan 3 gånger större än nu... ...Om vi bara kör på (och om oljan, kolet och gasen räcker så långt) så riskerar vi att hamna nästan på 5°C"

   Det är väl ingen som ifrågasatt om oljan, kolet och gasen "räcker"? Detta betvivlar inte ens Aleklett (utom måhända i Gores vildaste scenario). Vad som är flaskhalsen som Aleklett och hans grupp visat in absurdum, till den punkt där det numera är helt oomtvistat i peerade tidskrifter, är att det inte går att öka utvinningstakten av fossilt CO2 så att ens den miljövänliga B2-familjens utsläppsscenarier kan realiseras.

   Alltså igen: oljan kolet och gasen "räcker" alldeles utmärkt till de flesta av scenarierna i SRES men utvinningstakten är klart överskattad eftersom den är beräknad av ekonomer och inte geologer. I Norge "räcker" oljan länge än, men utvinningstakten minskar med ca 10% årligen sedan år 2001. På samma sätt i alla de länder som peakat (oljan räcker länge men utvinningen sjunker stadigt).

   En instickare om kärnkraft är att det ursprungligen var miljörörelsen somdrev på för kärnkraften i Sverige på 50-talet. Motivet var att rädda de sista outbyggda älvarna från dammar vilket man då ansåg vara den "riktiga" miljöförstöringen. Hela debatten om CO2 har omdefinierat vad "miljö" verkligen är från att tidigare varit något lokalt till att bli globalt.

   Radera
  2. Vad jag har förstått (om jag förstått något alls) är att IPCC har andra utsläppsscenarier i denna rapport än i den förra. De nya scenarierna är inte knutna till utsläppen utan mera till hur forcingen från atmosfären i W/m2 utvecklas. Är det så?

   Radera
  3. En beskrivning av skillnaderna mellan gamla och nya scenariorna finns här
   http://www.easterbrook.ca/steve/2011/09/the-cmip5-climate-experiments/

   Radera
  4. Tack Gustav. Jag ändrade i texten.

   Radera
 4. Menar Olle Häggström på fullt allvar att man kan ha en blogg "som tar klimatvetenskapen på allvar" utan att också ta ställning till hur eventuella framtida problem bör lösas?
  /Jellba

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur menar du att det är ett anmärkningsvärt ställningstagande? Det är alldeles tydligt två skilda frågor.

   Radera
  2. Jag är intresserad av en blogg som inte nödvändigtvis tar ställning i problemlösningen utan mer fokuserar på att formulera problemet. Det är ovist att behandla innan alla är överens om diagnosen.

   Radera
  3. Ja men överens om diagnosen verkar ju alla vara sedan länge. Det finns väl ingen anledning att exercera mer om den saken. Tidigare 90% säkra och numera 95% säkra är man och alla politiska partier är överens och massmedia driver kampanj om att vi måste göra något.
   Då förstår jag inte hur den här bloggen kan sitta med armarna i kors inför frågan vad göra för att uppnå verkliga resultat i kampen mot den analkande katastrofen.
   Om UI bara vill kommunicera med klimatvetenskapen så går det väl att skicka mail till den lilla skara som verkligen kan denna vetenskap.
   Det är väl alldeles uppenbart att UI vill påverka opinionen genom sina inlägg och som man ofta skriver påpeka "förvillelser". Vill man det måste man rimligen också ha synpunkter på vilka lösningar som man tror på. Eftersom CO2 handlar om förbränning av kol och olja som är energiråvaror så blir ni automatiskt även en energiblogg. Det är bara att tugga i sig den verkligheten.
   Jga skrev tidigare om kärnkraft som en lösning. Låt mig komma med en annan också.
   Varför bara koncentrera aktiviteterna på utsläpp. Är det inte dags att angripa problemet mer uppströms nämligen på olje- och kolutvinningen. Varför försöka samla all världens människor, företag och länder för minskade utsläpp? Är det inte bättre att försöka samla världens oljeländer och oljeföretag för en överenskommelser om minskade leveranser. Med minskade leveranser om 4 % per år skulle problemet vara löst efter ca 30 år då leveranserna asymtotiskt närmar sig noll. Världen tvingas då anpassa. Oljeleverantörerna blir inte heller förlorare för priserna kommer att stiga.
   Är det inte dags att tänka nytt? Alternativet är att lägga ner klimatpolitiken.
   CL

   Radera
 5. Jag kan svårligen tänka mig en situation där jag försökt identifiera ett problem utan att samtidigt fundera över sätt att lösa det. Men det kanske är en kvarhängande yrkesskada.
  /Jellba

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan redovisa kunskapsläget om effekter av olika åtgärder eller strategier, det är ett vetenskapligt perspektiv. Troligen kommer man landa i att det finns olika fördelar och nackdelar med olika metoder som antingen kompletterar varandra eller motverkar varandra, och troligen kommer även oäkerheter av olika slag göra att det inte är självklart vilken strategi som är "bäst". När man landar i att diskutera vad som är "bäst", och göra avvägningar mellan olika stategiers fördelar och nackdelar menar jag att man lämnat den (natur-)vetenskapliga fåran och gett sig ut i politiken. Det kan man naturligtvis gärna göra, men då bör man vara medveten om att det är det man gjort. Uppsalainitiativet försöker att inte göra det (även om några inlägg befinner sig i gråzonen).

   Radera
 6. "Där har man gärna svängt sig med temperaturhöjningar om 5°C eller mer vid århundradets slut medan riktiga förutsägelser landar runt 1,0–3,7°C."

  Vad menar Lomborg med "riktiga förutsägelser"? Att det inte finns någon sannolikhet alls för en temperaturhöjning över 3,7 grader? Eller menar han att den sannolikheten för det är mindre än för något annat utfall med temperaturhöjning under 3,7 grader? Men i så fall är argumentet otillräckligt för även en mindre sannolikhet för ett extremt skadligt tillstånd kan räcka som grund för åtgärder. Om det t.ex. var 5% sannolikhet att jag skulle drunkna på en viss badplats med mycket strömmar så skulle jag inte rycka på axlarna åt den låga sannolikheten och hoppa i.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessutom gäller temperaturerna som anges (förutsatt att det är AR5 som är källan så som Lars K skriver i posten) för temperaturökningen för intervallet referensperioden 1986-2005 fram till referensperioden 2081-2100. För att få temperaturen från 1900talets början får man lägga till ungefär 0.6 grader.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet