15 sep. 2013

Tabloidjournalisten Rose förvillar om IPCC


David Rose är journalist på den brittiska tabloiden The Daily Mail. Rose har länge ägnat sig åt att förvilla om klimatförändringarna. Tyvärr har vissa aningslösa svenska journalister förlitat sig på honom (lägg märket till ABs missledande rubrik).  

I Roses senaste artikel i MailOnline så skriker rubriken ut med stora bokstäver:

”Den globala uppvärmningen är bara HÄLFTEN av vad vi sa: världens ledande klimatforskare erkänner att datorer hade fel om växthusgasers effekt.”

Det är inte helt klart varifrån Rose har fått ”HÄLFTEN”. Det finns två stycken i artikeln som det kan syfta på. Det första lyder:

”På den tiden [IPCC 2007] sades det att planeten värmdes upp med en hastighet på 0,2 C per decennium – en siffra som påstods vara i linje med förutsägelser gjorda av klimatmodeller.

Men i den senaste rapporten sägs att den sanna siffran sedan 1951 har bara varit 0,12C per decennium – en siffra långt under även de lägsta datorprediktionera.”

Men siffran 0,2 handlade inte om uppvärmningen sedan 1951, utan om den framtida uppvärmningen. Roses påstående är helt enkelt fel. Antingen förstår han inte vad han skriver om eller så gör han fel med avsikt. I vilket fall som helst så är det fel.

Det andra stycket handlar om klimatkänsligheten och lyder så här:

"Som saker står så förväntas atmosfären att ha dubbelt så mycket CO2 som i förindustriella tider vid omkring 2050. 2007 sade IPCC att den 'troligaste' siffran var 3 C, med upp till 4,5 grader fortfarande 'troligt'. Nu uppger de inga 'troligast' värden och medger att det är 'troligt' att den kan vara så liten som 1,5 grader – vilket ger världen många fler årtionden att minska på kolutsläppen innan temperaturen når farliga nivåer."

 Lägg märket till hur Rose här jämför den troligaste siffran och den övre gränsen från IPCC-rapporten från 2007 med den undre gränsen från den kommande IPCC-rapporten. Den undre gränsen från 2007 var 2 grader. Från 2 grader till 1,5 grader är det inte en halvering.

Vare sig det är det första eller det andra stycket som rubriken syftar på, så är även rubriken rejält fel.
Vi hoppas att vi slipper se det här intellektuella haveriet till artikel användas av svenska journalister. 

Uppdatering: Roses felaktigheter sprids nu via förvillarbloggar. På världens mest lästa förvillarblogg, WattsUpWithThat, har man svalt Roses påståenden med hull och hår. Varken skribenten eller de som kommenterar verkar ha tillräckligt med kritisk tankeförmåga för att ifrågasätta idén att IPCC år 2007 skulle ha påstått att den globala temperaturen sedan 1951 ökat med 1,2 grader (6 decennier * 0,2 grader/decennium). Allt är alltså precis som vanligt på den bloggen.
Det ska bli intressant att se var de mer dyker upp.

På den svenska förvillarbloggen skriver man nu om Roses artikel, men utan att upptäcka Roses grova felaktigheter. Däremot tycker man att Rose är en kunnig journalist. Nå, det kanske han är enligt deras måttstock. 

3 kommentarer:

 1. Vad de säger är att 2007 års IPCC rapport hävdade att temperaturökningstakten var 0,2 grader per decennium och att vi till 90 % sannolikhet orsakade mer än 50% av denna.
  Dvs 0,10!
  Nu är de ännu mer säkra att vi påverkar mer än 50% , men anger takten till 0,12
  Halveringen kan väl fås om vi påverkar 0,1 eller 0,06

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rose jämför den projicerade framtida uppvärmningen enligt IPCC 2007 (0,2 C/decennium) med den historiska uppvärmningen sedan 1950-talet enligt IPCC 2013 (0,12 C/decennium). Men de är två olika saker: framtid och förfluten tid.

   Enligt IPCC 2007 var den historiska uppvärmningen 0,13 C/decennium. Om något så är det detta man ska jämföra med 0,12. Och att de skiljer lite är bara naturligt: vi har fem år till med data nu.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet