25 nov. 2013

Monckton propagates Pettersson's bomb test mistake at WUWT

Christopher Walter Monckton, 3rd Viscount Monckton of Brenchley and notorious climate denier, has a post at the climate denial blog "Watts Up With That?" with the title "On CO2 residence times: The chicken or the egg?". WUWT has due to its extraordinary daftness achieved great popularity and become the leading blog for promoting climate denial, and it features some of the most inept and logically challenged writers in the entire climate change blogosphere.
Monckton presents the following graph which is a translation of another graph by Swedish professor Gösta Pettersson. The graph is supposed to show the amount of 14C added to the atmosphere by nuclear bomb tests in the 1960's, and how that amount has declined since the bomb tests were halted. It also shows how a spike of CO2 is absorbed by other carbon reservoirs according to the Bern model, a model of the carbon cycle.  Notice that the 14C declines much faster. This is supposed to prove that the Bern model is wrong: it seems to give a residence time for CO2 that is far too long.  As a consequence, CO2 from fossil fuels must be absorbed much faster than previously thought, and therefore the increase of CO2 must be mainly due to natural processes instead. That is how the argument goes. Unfortunately, it is wrong.
As has been pointed out by professor Mats Almgren on this blog, the red curve (14C)  does not represent the amount of 14C, but instead the change in the ratio between 14C and 12C, defined as:

Δ14C = ([14C/12C]sample / [14C/12C]standardsample – 1) x 1000

Fossil fuels have added a considerable amount of 12C but no 14C, which has resulted in a decrease of the 14C/12C ratio. What we see in the bomb test curve is the combination of absorption of bomb test 14C by other reservoirs and the dilution of atmospheric 12C and 14C with 12C from fossil fuels. On top of that comes 14C generation by cosmic rays.

The following graphs show a bomb test curve measured at Wellington, NZ, in terms of Δ14C (top) and in terms of absolute amounts (bottom). As one can notice, the latter curve resembles the Bern model curve above much more closely. As a massive spike of CO2 and a much smaller spike of 14CO2 during a period of a gradual increase of CO2 are not the same thing, we don't expect a perfect match, though.Eventually, Gösta Pettersson admitted his mistake.  However, it has now taken a life of its own in the deniosphere, and is likely to keep circulating for quite a while. Mistakes usually have a long residency time in climate denial blogs like WUWT.

Source of NZ bomb test curves: Kim I. Currie, Gordon Brailsford, Sylvia Nichol, Antony Gomez, Rodger Sparks, Keith R. Lassey and Katja Riedel. Tropospheric 14CO2 at Wellington, New Zealand: the world’s longest record, Biogeochemistry 2009, 10.1007/s10533-009-9352-6

12 kommentarer:

 1. På den blogg, som i bästa nyspråkliga tradition numera benämner sig ”klimatupplysningen”, har (vad jag sett, har förvisso inte läst allt) detta inte uppmärksammats särskilt. Lord Monckton, som i kraft av sin ärvda värdighet gett begreppet ”peer-review” en ny innebörd, har tidigare hyllats väldeliga på den bloggen. Kanske är det tecken på en begynnande tillnyktring.
  Mina inlägg här på UI den 5 och 12 november har däremot uppmärksammats genom bloggposter av både Pehr Björnbom (PB) och Gösta Pettersson (GP). Jag tänkte kort kommentera detta här, även om det är utanför ämnet.
  GP påpekar att bombkurvan innehåller viktig information, vilket den givetvis gör. Den, eller åtminstone information om hur C14-halten efter bombproven förändrats i luft, hav och biosfär, används av forskarna, även i modellbyggandet. Om jag inte har fel ingår sådan information också i Bernmodellen. Sedan anser GP att han, med hjälp av den nya bombkurvan och lite extra input från sin enkla modell, åter kan falsifiera Bernmodellen.
  PB tycker att jag inte läst tillräckligt och missförstått det mesta av det jag läst. För sin egen del säger han: ”Jag har studerat detta en hel del så jag kan nog ge ett nära nog sakkunnigt utlåtande.” Det låter ju betryggande.
  Men han har icke desto mindre fel i att jag i mitt inlägg skulle ha riktat udden mot GPs enkla boxmodell. Det gjorde jag inte, fullt medvetet, eftersom jag inte har studerat den närmare. Jag riktade mig mer generellt mot alla dem som hävdar att de mänskligt orsakade utsläppen är så små att de är i det närmaste betydelselösa. Men jag kan gärna erkänna att jag inte förstår GPs och PBs avancerade bokföring.
  I min enkla bild är det viktiga nettoutbytena mellan olika reservoarer. Det enda man kan kalla antropogent är väsentligen fossilbränning, cementtillverkning och tillskott genom förändrad markanvändning. Övriga flöden från och till atmosfären låter sig inte gärna delas upp i antropogena och naturliga. Så det är ökningen av koldioxid i luften, och nettoutbytena mellan luften och havet och/eller biosfären, som är viktiga, och i fråga om dem tycks både GP och PB godta IPCC-värdena.
  Om jag förstår GP rätt, så är det viktigaste att han med sin enkla modell visat att klimatforskarna gravt underskattat hur snabbt koldioxiden jämviktas mellan atmosfär och hav. När man håller på med kemiska reaktionsmekanismer, dvs försöker skapa modeller för hur kemiska reaktioner sker, så lär man sig snabbt (kanske utan att ens hört talas om Popper) att man aldrig kan visa att en hypotetisk mekanism är riktig. Det enda som är möjligt är att formulera den enklast tänkbara mekanism som inte motsägs av några mätdata. Om sedan andra resultat kommer fram som inte överensstämmer med mekanismens konsekvenser, måste man modifiera den eller överge den och få till något annat.
  GPs modell består av en luftbox och en havsbox. Koldioxid utbyts mellan dem, och de kommer i jämvikt med en relaxationstid av 14 år. Vid naturlig jämvikt finns ungefär 1,5% i atmosfären, resten i havsboxen. För att denna modell ska bli konsistent måste det antas att båda boxarna omblandas snabbare än relaxationen sker. Det stämmer nog för luftboxen, men inte alls för havsboxen, där vi vet (bland annat genom mätningar på hur spårämnen som C14 sprider sig genom haven) att omblandningstiderna är mycket långa. Det finns alltså observationer som direkt falsifierar modellen. Man akulle kunna modifiera den genom att anta att den 14-åriga relaxationen endast inverkar på ett ytskikt i haven, men då skulle 30-40 % av en koldioxidpuls finns kvar i atmosfären efter den initiala relaxationen. För mig är denna inkonsistens fullt tillräckligt för att jag inte vill spilla ytterligare möda på de tankegångarna. Det ter sig betydligt intressantare att försöka förstå något av de riktiga klimatforskarnas resonemanger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "PB tycker att jag inte läst tillräckligt och missförstått det mesta av det jag läst."

   PB är själv en framstående expert på att missförstå, förvränga, vantolka, fabulera och förneka. Han hade nog sagt samma sak om du hade hävdat att 1+1=2.

   Radera
  2. Om GP och PB verkligen vill falsifiera Bern-modellen så är allt de behöver göra att köra den med historiska utsläpp och bombprov och visa att resultatet avviker betydligt från observerade koldioxidnivåer. Märkligare än så är det inte.

   Radera
  3. ...eller avviker från observerade 14C-nivåer.

   Radera
 2. Mats, nyckeln till att förstå Gösta och Pehr är "revelleffekten", dvs att haven pga hur jonbalansen förändras bara kan ta upp ca tiondelen så mycket CO2 som en naiv gissning ger vid handen. När Gösta och Pehr räknar förutsätter de att denna inte existerar. Om Gösta i huvudtaget inser problemet vill jag låta vara osagt. Pehr inser det men kör lite handviftningar och tycker att Gösta gjort en så bestickande bra kurvanpassning att det tyder på att Revelleffekten inte finns, dvs i praktiken att det finns några helt okända reaktioner i haven som perfekt kompenserar för denna. Tro´t den som vill.

  Själv tycker jag att Pehr mest börjar bli barnslig. Nu senast klagade han på att jag kom med ett "övertramp" i form av en otrevlig ton i första inlägget för dagen. Att detta inlägg var ett svar på några otrevliga inlägg riktade mot mig från kvällen innan var helt irrelevant. Suck!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diskussionen på KU är för bedrövlig. Här har vi en kommentar (urklipp):

   'Så här presenteras bombkurvan:
   ”The graph is supposed to show the amount of 14C added to the atmosphere by nuclear bomb tests in the 1960′s, and how that amount has declined since the bomb tests were halted.”

   Det inskjutna ”supposed” är ett tecken på att UI inte vill se eller bry sig om fakta, när det inte passar deras åsikter. Ett kännetecken för pseudovetenskap.'


   Den kommenterande klarade tydligen inte av att fortsätta läsa efter den första grafen i det här inlägget, där det står:

   As has been pointed out by professor Mats Almgren on this blog, the red curve (14C) does not represent the amount of 14C, but instead the change in the ratio between 14C and 12C.

   Klarar han inte av att hantera en rullningslist?

   Alldeles innan står det i samma kommentar:

   "Här finns en ideologisk skillnad mellan skeptiker och troende som återkommer i vetenskapshistorien:
   Skeptiker söker insikt och förståelse när de har synpunkter, medan de troende bara behöver åsiktsgemenskap för att ge sig till tals."


   Det var tyvärr inte mycket till sökande av insikt och förståelse som den kommentatorn visade upp.

   Men kommentaren fick beröm av Björnbom. Tyvärr förvånar det mig inte.

   De troende behöver bara åsiktsgemenskap för att ge sig till tals...

   Radera
  2. Min kommentar ovan har fått en respons av Björnbom. Är det någon som begriper vad karln menar? Björnbom hävdar att det finns fler fel med GPs ursprungliga kurva och att den inte ens visar Δ14C, utan är "en nonsenskurva." Det kan mycket väl vara sant, men varför tycker PB att detta innebär att "Lars Karlsson har grävt en grop som han faller i själv." Jag visar ju den kurva som återgavs i WUWT av Monckton och jag ger ockå en länk till inlägget med GPs korrigerade kurva ("Eventually, Gösta Pettersson admitted his mistake."). Poängen med hela mitt inlägg är ju att kritisera WUWT för att de använder en kurva som GP redan har förklarat felaktig. Är Björbom lika oförmögen att läsa en text som den andra kommentatorn har ovan, eller är det frågan om ren ohederlighet, eller en kombination av dessa faktorer?

   Och har Björnbom eller Pettersson gjor någonting för att korrigera Monckton på WUWT? Jag lyckas inte hitta några tecken på det.

   Radera
  3. Lars Karlsson 13 dec 2013 22:30
   Citat:
   "Och har Björnbom eller Pettersson gjor någonting för att korrigera Monckton på WUWT?"

   Har du själv korrigerat Monckton??

   Du smider väl inte en beviskedja utifrån indicier du planterat själv?
   Sånt förekommer väl inte i Sverige, numera? ;-)

   Radera
  4. "Har du själv korrigerat Monckton??"

   Jag skrev det här inlägget. På engelska,

   Radera
 3. Lars Karlsson!
  Du har fel.

  Jag har sökt insikt i kopplingen mellan CO2 och klimat eller global uppvärmning i drygt ett decennium.

  Dessvärre visar det sig att kopplingen saknas, men istället har det byggts upp en åsikt om att vi i alla fall, på kort tid, behöver minska vårt beroende av fossila bränslen och att alla argument i den riktningen är OK.

  Jag menar att inskjutandet av "supposed" i kommentaren till en faktabaserad kurva är ett exempel på att man vill förringa fakta. Och jag uppfattar det som att du tagit steget över till att försvara pseudovetenskap där en ingrediens är att relativisera fakta.

  Nu förstärker du det intrycket genom att ge dig på min person och påstå att jag inte visar upp mycket till sökande och förståelse. Åter ett klassiskt pseudovetenskapligt argument.

  Berätta i stället varför bombkurvan i dina ögon anger "supposed" och inte verklig avklingning av C-14 i atmosfären.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Berätta i stället varför bombkurvan i dina ögon anger "supposed" och inte verklig avklingning av C-14 i atmosfären."

   Jag har berättat det, först i själva inlägget och sedan i min kommentar.

   "As has been pointed out by professor Mats Almgren on this blog, the red curve (14C) does not represent the amount of 14C, but instead the change in the ratio between 14C and 12C ..."

   Jag vet inte vad du har för problem som gör dig oförmögen att förstå detta.

   I framtiden kommer jag att avvisa uppenbart dumma kommentarer från dig.

   Radera
 4. Över på Sis blogg har Pehr Björnbom åter ägnat ett inlägg åt min kommentar ovan, och lite lösa tankar om ett och annat. En del kommentarer har kommit i denna tråd.
  Pehr har rätt på en punkt: Jag har missförstått den tabell jag diskuterade i mitt tidigare inlägg. Tabellen visar inte nettoflöden, som jag trodde, utan ”antropogena” flöden, som Pehr påpekar. Jag kan bara försvara mig med att de metoder som jag främst tittade på (beträffande luft-hav utbytet) helt klart primärt uppskattar nettoflödet. Jag har inte klart för mig hur de egentligen definierar och tar hand om de naturliga flödena, och har inte möjlighet att fördjupa mig i det nu. I det avsnitt av AR5 rapportens kap.6, som berör förändringarna över tid av flödena, diskuteras dels flöden som beror på den ökade halten koldioxid i atmosfären enbart (den delen definieras som antropogen) och dels sådana som beror enbart av klimatförändringar (inte endast temperaturen ändras i haven verkligheten, utan också strömningsförhållanden mm). Den senare delen borde innehålla det som PB och GP kallar avgasningen från haven. Om detta räknas som en antropogen effekt (som då reducerar koldioxidtransporten från luft till hav) eller en förändring av det naturliga flödet, vet jag inte.

  Om jag begripit GP och PB rätt betraktar de avgasningen som så viktig därför att den skulle visa att koldioxiden snabbare jämviktas med havet än vad det etablerade synsättet ger vid handen. Därmed är vi inne på GPs tvåbox modell. Pehr påstår att min kritik av den är felaktig, av skäl jag inte begriper. GP påstår att jämvikt (eller kanske ett steady-state) inställer sig med en karaktäristisk tid av 14 år, och att då endast 1,5% (= förhållandet mellan luftens och havets kolreservoarer) av den tillförda koldioxiden finns kvar i luften. Det jag påpekar är att om det ska vara möjligt måste koldioxiden ha hunnit fördelat sig över hela havsvolymen under den tiden. Vi vet att det inte är fallet. Om det bara är ett ytskikt av havet som påverkas, så kommer den andel som stannar i luften att öka och svara mot förhållandet mellan luftens kolreservoar och reservoaren i den del av havet som tagits i anspråk.

  Detta är tillräckligt för att jag inte ämnar ägna tid åt den modellen (det finns också annat i den som kan ifrågasättas). Den blir inte mer realistisk av att den användes för i sig intressanta resonemang 1957.


  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet