11 mars 2015

"Let the public decide what’s the truth"

1 kommentar:

 1. Uppsala
  Jeg har en gammel regel å gå efter i klimadisputten:

  "På seg selv kjenner man andre..."

  Regelen gjelder såkalt psykisk projeksjon.

  Jeg har opp- datert og forbedret denne regelen slik at den heller skal lyde:

  "På seg selv kjenner man andre, inntil man oppdager at man ikke er helt alene i verden eller i livet!"

  Regelen gjelder for barn og for barn i voksne klær, de med varig svekkede eller mangelfullt utviklede sjels- evner, en gammel formel fra Straffe-prosedyren, som dessverre er gått av bruk.

  Og har hatt svært god praktisk nytte av denne regel siden jeg oppdaget den.

  Hvis noen skyter skivebom på ens karakter,.... så vær klar over at da er det som regel en såkalt psykisk projeksjon, og ta det som hva det er, en selv- angivelse. Det kan være svært nyttig og gunstig. Og folk er ofte så ærlige i min retning.

  Da skal man svare:

  "Takk for selv- angivelsen, den vil bli lagt til grunn for tenkningen, og for beregning av riktig ligning (skatteligning) og trekk!"

  Den formelen biter.

  Jeg har brukt den mange ganger i disputtene, i tilfelle av utilsiktede men ganske åpenbare selv- angivelser.

  Fenomener Willy Soon er just et skole- eksempel på dette, på klassiske psykiske projeksjoner.

  Mitt virkelig gode råd, jeg har sett dette nå lenge.

  Det er så banalt og så naivt at de med varig svekkede eller mangelfullt utviklede sjelsevner går rett på.

  Hva har man dybdepsykologien for?

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet