24 jan. 2016

2015 var ett mycket varmt år

Enligt både NASA, NOAA och Met Office Hadley Centre så var 2015 det varmaste året som har uppmätts, och det med marginal.  Det finns visserligen alltid osäkerheter i mätningarna, men men även om man tar hänsyn till det så är det mycket osannolikt att något tidigare år har varit varmare. Rekordet beror nog främst på två saker: en långsiktig uppvärmning orsakad huvudsakligen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter, och att en El Nino (ett väderfenomen i Stilla Havet där varmt ytvatten samlas utanför Sydamerikas kust)  har byggts upp under året.

Så här ser det ut enligt NASA:


Och enligt NOAA:

Och enligt Hadley Centre:


Och tittar man på råa (ojusterade) temperaturdata, så är det också det varmaste året. Vi har tidigare skrivit om varför man kan behöva justera temperaturdata. Den ljusblå kurvan nedan visar just råa temperaturdata, och som man kan se så innebär justeringarna (de andra kurvorna) faktiskt att uppvärmingen sedan slutet av 1800-talet totalt blir mindre.

Enligt satellitmätningar av temperaturen i lägre troposfären från RSS och UAH så står sig dock 1998 fortfarande som det varmaste året. Så här ser det ut enligt RSS (månatliga data):

Satelliterna mäter temperaturen (egentligen mikrovågsstrålning, och beräkningen av temperaturer är en komplicerad affär) i ett lager från marken upp till c:a 10 km upp i luften, medan NASA, NOOA och Hadley Centre redovisar mätningar från markstationer med termometrar. Därför är mätningarna inte direkt jämförbara. Dessutom tenderar satellitmätningarna att påverkas mer av El Nino/La Nina, om än med lite eftersläpning relativt de markbaserade mätningarna. Och en El Nino har byggts upp under 2015, men verkar inte ännu fått fullt genomslag i just satellitmätningarna. Chansen är dock stor att dessa kommer att skjuta iväg under 2016, liksom att markmätningarna kommer att ge fortsatt höga värden.


Så hur står sig nu klimatmodellerna mot observationerna när man lägger till 2015? Ganska väl, visar det sig (figuren kommer från Gavin Schmidt vid NASA):
De observerade temperaturerna befinner sig mest i undre halvan av modellernas spridning, så förmodligen är det de modeller som är mindre känsliga för påverkan ("forcings") som ligger närmare sanningen. Vi kan alltid hoppas att så är fallet: det ökar våra chanser att undvika en farlig uppvärmning.

Uppdatering: Här är en tabell från NASA över de uppmätt varmaste 11 åren (källa här). Av dessa har 10 st infallit efter år 2000. Att ett enstaka år har varit rekordvarmt betyder i sig inte så mycket. Det viktiga - och oroande - är att det långsiktigt blir varmare och varmare.


Det här inlägget har handlat om temperaturer i atmosfären och vid havsytan, men bara en bråkdel av värmen hamnar där. Det mesta av värmen går ner i haven, och där ser vi en stadig ökning. 2015 förefaller vara ett rekordår även där.

Uppdatering II:
År 2015 slog alla tidigare rekord med bred marginal:

(Källa G Schmidt)

 

3 kommentarer:

 1. En bra sammanställning, som visar att hiatusen tagit paus!

  SvaraRadera
 2. Här är en bra artikel på ArsTechnica som handlar om mark- och satellitmätningar och de justeringar som dessa genomgår.
  Den tar också upp lite om det politiska spelet om dessa frågor i USA, med bl a republikanernas politiska förföljelse av klimatforskare.

  SvaraRadera
 3. Mycket bra sammanfattning!

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet