27 feb. 2016

250 ”skeptiska” artiklar under 2015?

Gästinlägg av professor Mats Almgren.

Professor Ingemar Nordin har på SIs klimatpolitiska blogg länkat till en lista, som sägs ta upp inte mindre än 250 ”skeptiska” artiklar i klimatfrågan. ”Nu vet ju alla som är insatta i klimatfrågan att det faktiskt finns hundratals peer-reviewade och publicerade artiklar som talar emot att vi skulle rusa mot en klimatkatastrof på grund av mänskliga utsläpp av koldioxid” påstår Nordin.
Jag blev litet nyfiken på dessa artiklar, och följde Nordins länk till listan. Det omedelbara intrycket var att de allra flesta av dessa artiklar knappast var sådana som klart tog avstånd från etablerad klimatvetenskap. I första vändan hittade jag en som verkade intressant, och som kanske kunde vara av den arten, Anastasios A. Tsonis, et al.: Dynamical evidence for causality between galactic cosmic rays and interannual variation in global temperature ,PNAS 2015 112 (11) 3253-3256. Men författarnas egna ord i slutsatserna motsäger det intrycket (min kursivering):

Our results suggest weak to moderate coupling between CR and year-to-year changes of GT. They resonate with the physical and chemical evidence emerging from laboratory studies suggesting a theoretical dynamic link between galactic CR and GT. However, we find that the realized effect is modest at best, and only recoverable when the secular trend in GT is removed (by first-differencing). Thus, it is important to stress that they do not suggest that CR influences can explain global warming and should not be misinterpreted as being in conflict with the IPCC (25). Indeed, the opposite is true: we show specifically that CR cannot explain secular warming, a trend that the consensus attributes to anthropogenic forcing. Nonetheless, the results verify the presence of a nontraditional forcing in the climate system, an effect that represents another interesting piece of the puzzle in our understanding of factors influencing climate variability.


Detta är emellertid endast en artikel av de 250 listade, så jag tog mig tid att titta närmare på ytterligare ett 50-tal. De allra flesta av dessa var uppenbart ägnade mycket specifika frågor, typiskt studier av solens inverkan på det regionala klimatet, oftast under någon specifik gången tid. Det verkar som om den som sammanställt listan tror att den normala klimatvetenskapen försummar solens inverkan på klimatet! Men där fanns ett litet antal artiklar av annan art.


1. Den första avvikaren var en artikel av Willie Soon et al., en känd förvillare som knappast behöver beröras ytterligare. (Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century).


2. Den andra: Multi-millennial-scale SA and its influences on continental tropical climate J. Sánchez-Sesma, Earth Syst. Dynam. Discuss., 6, 1237–1260, 2015. Detta är en diskussionsartikel i en open-access tidskrift. Artikelns är under review, och har fått mycket blandade utlåtanden från granskarna. Jag kan inte bedöma värdet av den, men det tycks röra sig om en genuin ”skeptiker”-inlaga, så om den skulle bli accepterad ska den räknas in.


3. Det tredje exemplet är en klar förnekare: Cosmic Theories and Greenhouse Gases as Explanations of Global Warming, Antero Ollila, Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, vol. 5, no.4, 2015, 27-43
Tidskriften är ett exempel på vad som brukar kallas ”predatory open-access”-tidskrifter, som det numera finns gott om. De saknar ett ordentlig peer-review system. Ottila tycks främst ha publicerat i sådana tidskrifter, och i den mån han citerats är det av honom själv. För källkritiska granskare ringer varningsklockorna! Låt den ändå räknas.


4. Heartbeat of the Sun from Principal Component Analysis and prediction of solar activity on a millenium timescale, V.V. Zharkova et al., Scientific Reports 5, Article number: 15689 (2015) doi:10.1038/srep15689
Solfläcksaktiviteten påstås analyserad och förklarad i detalj genom en enkel ”Principal Component”-analys. Den tycks dock knappast vara trovärdig – se följande kommentar. Klimatkonsekvenser diskuteras inte explicit.
Efter artikeln kommer en kommentar från Ilya Usoskin:
The paper by Zharkova et al. (Zh15 henceforth) is focused on prediction of solar activity for 1200 years ahead and 800 years backwards making far reaching conclusions about its variability. While future predictions are unverifiable, the solar activity is known quite well for the last millennium and can be easily confronted with the predictions by Zh15. As we show (see details in arxiv.org/abs/1512.05516), Zh15 work fails in reconstruction of the past solar activity and accordingly is not trustworthy in predictions.…

5. Emergent model for predicting the average surface temperature of rocky planets with diverse atmospheres. Denna artikel har dragits tillbaka – och kan alltså inte räknas.


6. Dynamical 3-Space: Energy Non-Conservation, Anisotropic Brownian Motion
Experiment and Ocean Temperatures
Reginald T. Cahill
Ingen uppgift om publikation – tycks vara ett (lyckligtvis) opublicerat manuskript. Avslutas med följande mening: Fundamentally then it is implied that the Earth’s climate is controlled by a non-conservation of energy process.

Ibland det femtiotal artiklar jag sålunda ägnat visst intresse åt fanns det ytterligare några som antingen var under granskning, eller hade refuserats. En (som behandlade solens inverkan på regionalt klimat) var en tidig version av ett manuskript, som i reviderat och accepterat skick fanns separat på listan!
Enligt min granskning är det kanske tre av dem jag granskade som verkligen kan räknas som avvikande från den etablerade klimatvetenskapen. Minst en av dessa verkar vara ren rappakalja. Om man ska se dessa femtio som representativa, så kan det kanske finnas totalt 10-15 som utgör publicerade ”skeptiska artiklar” av något som helst vetenskapligt värde.
Professor Nordin gnäller i vanlig ordning över media och politiker:Man kan undra varför gammelmedia, och mainstream politikerna som sanktionerar vår klimatpolitik, sällan eller aldrig uppmärksammar dessa forskningsresultat? Svaret är väl att de är för okunniga, för politiskt följsamma (den berömda åsiktskorridoren) eller för fega.”
Efter att ha granskat dessa artiklar tycks det mig som om vetenskapsjournalisterna och de vetenskapligt intresserade politikerna har ett betydligt större sinne för källkritik än denna professor i vetenskapsteori.

18 kommentarer:

 1. Det finns tyvärr inget förvånande i resultatet av denna granskning, det motsvara snarare vad man har anledning förvänta sig.

  Sorgligt men det är så det är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, tyvärr är detta precis vad vi har kommit att förvänta oss från Ingemar Nordin, filisofi-professor från Linköping, medlem i Stockholmsinitiativet och neo-McCarthyist. Sorgligt och bedrövligt.

   Radera
 2. Det som slagit mig när gäller Nordin är hans tunna publikationslista:
  http://www.liu.se/ihs/temah/ingno/#published
  Han är mer benägen att kritisera andras forskning än bedriva någon själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle inte använda ordet "kritisera" i detta sammanhang, då det ordet tenderar att ge associationer till något slags välavvägt kritiskt tänkande, vilket det ju sällan eller aldrig är fråga om i fallet Nordin. "Attackera" passar bättre. (Notera släktskapet mellan denna språkliga anmärkning och min förklaring till varför ordet "klimatekeptiker" är olämpligt.)

   Radera
  2. Jag har använt ordet baksätesförare för sättet Ingemar agerar.

   Radera
  3. I så fall är han den sortens baksätesförare som säger åt dig att köra medurs i rondeller.

   Radera
  4. Wow! 1996 förstörde talibanerna den afganska väderlekstjänstens kontor eftersom väderleksprognoser stred mot deras tro. Nu vill Ingemar Nordin, professor i vetenskapsfilosofi, att amerikanerna ska stänga NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) eftersom deras forskning strider mot hans libertarianska ideologi.

   Radera
 3. Mats Almgren:

  Stort tack för denna genomgång. Jag försökte i flera inlägg på den blogg du länkar till försöka få Ingmar eller någon annan att definiera vad de menar med en "skeptisk artikel". Fick mycket dålig respons på detta. Fick uppfattningen av att de helt enkelt inte var intresserade av att titta närmare på artiklarna, mest göra en poäng av att någon identifierat dessa artiklar som "skeptiska".

  Frågade också vad som utmärker en "klimatskeptiker" eller "klimathotsskeptiker" som vissa tydligen hellre kallar sig. Det verkar finnas alltifrån de som är övertygade av att antropogena växthusgasutsläpp har inte har någon som helst påverkan på temperaturen till de som tror på en klimatkänslighet kring den undre delen av spannet för IPCC:s scenarier. I min värld väldigt olika syn på sakfrågan.

  En liten reflektion efter läsning och kommenterande på KU:

  Den minsta gemensamma nämnaren på den bloggen verkar vara politiskt snarare än en gemensam syn på de naturvetenskapliga förklaringarna bakom den global uppvärmningen. Skepsis mot FN och all överstatlighet (EU)samt dålig eller inget förtroende för traditionella medier. IPCC ses som korrupt medan NIPCC (stödd av den konservativa tankesmedjan NIPCC ses om oberoende). Mer än ett fåtal verkar tro att FN arbetar för att införa någon typ av kommunistisk ekonomiskt system (för mig oklart till vilket syfte?). Jag tycker det ser ut som om många har en politisk övertygelse som överensstämmer med någons slags högerkonservatism. Skulle kanske vara intressant statsvetenskapliga forskning :)

  Dessutom verkar det utvecklats en slags kamratanda som gör att ingen kritiserar någon annan som skriver inlägg som överensstämmer med den politiska profilen. "Tomas P" verkar vara mkt aktiv och i princip ensam i en roll skeptisk mot den rådande världsbilden där (han blir den gemensamma fienden personifierad) och får därför ta emot allt från personliga påhopp till otroligt detaljspecifik kritik av varierande slag.

  Otippat och intressant så skriver Lennart Bengtsson på den bloggen. Lennart uppfattar jag efter att ha lästa några av hans inlägg ha en syn på de naturvetenskapliga av klimatfrågan som ligger nära IPCC WG1. Eftersom han ses som en auktoritet får han trots detta enbart försiktiga eller inga mothugg. När det gäller den politiska delen så verkar dock Lennart ha en syn som överensstämmer till viss del med den som får stor uppmärksamhet på bloggen.

  Jag tycker själv att klimatfrågan ganska ofta utmålas (omotiverat) i domedagskläder av media (tex kopplat till enskilda väderhändelser), så visst finns det poänger. Generellt trodde jag dock att det skulle finnas lite starkare argument för en "klimatskeptisk hållning". De flesta verkar nöja sig med en syntesrapport finansierad av en tankesmedja som driver en tydlig agenda i frågan.  SvaraRadera
  Svar
  1. Din karaktäristik av bloggen är väl formulerad, och stämmer i stort med vad jag själv tycker. Däremot tror jag knappast att någon statsvetare skulle vara intresserad av att undersöka skribenternas bakomliggande politiska övertygelser, därtill är bloggen alltför obetydlig. En del av kommentartrådarna blir visserligen väldigt långa, men det beror framförallt på Thomas P och ytterligare ett fåtal kommentatorer som avviker ifrån det för bloggen politisk korrekta. Utan de inläggen hade det hela blivit än mer ointressant.

   Radera
  2. Säkert relativt obetydligt.
   Däremot tycker jag faktiskt att de bakomliggande politiska övertygelserna är rätt intressanta (och inget jag stött på tidigare). "The Cause" (ej tydligt definierat) anklagas för alltifrån att justera temperaturserier, till att aktivt välja bort god forskning som inte överensstämmer med "åsiktskorridoren" i IPCC. Dessutom kryddat med FN som pådrivare för en ny politisk kommunistisk världsordning.

   Det är inte galningar i foliehattar som skriver inläggen utan i fler fall är det akademiker (även professorer som Ingmar), som vad jag uppfattar, mer eller mindre skriver under på ovanstående. Otippat men ändå rätt intressant tycker jag. Den "selektiva skepticismen" är också ett rätt intressant som fenomen.
   Men visst, det kanske inte räcker för att intressera en statsvetare :)

   Radera
  3. Jag är inte särskilt väl bevandrad i bloggarnas värld, men jag tror nog inte att SI-bloggen är så särskilt exceptionell. Är det inte rätt vanligt att bloggar just samlar en skara som förenas av sin starka misstro mot något, utvecklingsläran, vacciner eller vad det nu kan vara. De enskilda aktörernas angrepp kan, så som här, ha föga gemensamt och vara sinsemellan oförenliga; det som enar dem är motståndet mot den givna Saken. Kanske är det inte statsvetare, utan någon sorts sociologer som ligger närmast till för att undersöka sådana gemenskaper. Jag tror det har gjorts sådana undersökningar i USA, där ju utbudet är betydligt mer omfattande, men där det då förstås speglar det amerikanska samhällets politiska, sociala och religiösa tillstånd och strömningar. Det vore helt klart intressant att se en svensk undersökning, men jag tror att just SI-bloggen skulle erbjuda ett alltför magert arbetsmaterial.
   Jag ska kanske fråga någon statsvetare.

   Radera
 4. Är ni först nu medvetna om denna lista?
  Brukar ni inte försöka gå till källan och studera kommentarerna där först.
  Det är lärorikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka kommentarer? Jag ser bara två väldigt korta kommentarer på NoTricksZone, och ett antal pingbacks.

   Radera
  2. Oppti, jag blev medveten om listan efter det Ingemar skrev om den. Det var inte så länge sedan. Och det jag har gjort är väl just att gå till källorna, nämligen artiklarna. I en del fall fanns där kommentarer.
   Men Ingemar tror jag inte har ägnat källorna någon som helst kritisk uppmärksamhet.

   Radera
 5. Jag vill uttrycka min djupa uppskattning över att du väljer att ta dig tid på att gräva i detta! Tack!

  SvaraRadera
 6. Ännu en artikel från listan presenteras i dag utförligt på SI-bloggen. Det handlar om Grönlands klimat i gången tid, så som det tolkas från iskärnor. Det är helt okontroversiell.
  Som Thomas påpekar i en kommentar tycks det från den återgivna figuren, åtminstone för en oinitierad läsare, närmast vara så att i denna region ligger medeltida värmeperioden och lilla istiden inte inom de tidsramar som Mann m fl föreslagit för det globala klimatet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mats, jag håller med: den här artikeln säger inte mycket om den pågående eller framtida globala uppvärmingen. Det är naturligtvis helt okontroversiellt att om man tittar på ett tusenårsperspektiv så dominerar naturliga faktorer. Och om man tittar lokalt, så får naturliga lokala variationer stor betydelse.
   Lägg också märket till att rekonstruktionen går bara fram till runt 1990.

   Radera
  2. Så det här SI-inlägget bekräftar bara ditt negativa omdöme om Nordins källkritiska förmåga.

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet