25 juli 2016

Dåliga nyheter från Stora Barriärrevet

The Guardian rapporterar om läget vid Stora Barriärrevet, och de har dåliga nyheter. Korallblekning har lett till att många av fiskarna där också har försvunnit.  Enligt Justin Marshall, University of Queensland, tyder detta på "en fullständig ekosystem-kollaps". (Detta verkar gälla reven vid Lizard Island).Uppdatering: Här är en längre artikel från juni, som bl a tar upp hur australiska turistnäringen och regeringen har reagerat.

7 kommentarer:

 1. Kan också vara värt att söka på områdets kelp- och mangroveskogar som också drabbats.

  SvaraRadera
 2. @ Uppsala

  Det begynner kanskje å klarne litt.

  Jeg liker ikke formler som "Total Økosystem-Kollaps", det gjør meg bare mistenksom.

  Men det synes å endre seg ganske tydelig og dramatisk og på heller kort tid . Det synes jeg er talende nok. Og man ser en kombinasjon av årsaker eller mulige forklaringer, hvor direkte menneskelig slitasje, havoppvarming og forsurning, jordbruksavrenning og industri og kloakkavrenning, samt overfiske og feilfiske sier oss omtrent hva som er løs.

  Men jeg ser ikke mitt forslag nevnt. Hva vet man om virkningene av jordbrukets insektider og pesticider i havet? Akkurat sånt Jfr organisk kvikksølv og tinn og DDT osv kan være dråpen som får begeret til å flyte over eller tua som velter stort lass når mye annet også er anstrengt. For dette med Temperatur og pH er sant å si foreløpig minimalt og marginalt.

  Australsk miljøaktivisme synes sterkt engasjert,..... jajasann.... og jeg leste et sted at enkelte mener man må treffe et valg mellom storprosjektering av australsk kullgruvedrift dagbrudd og utskipingshavner,.... og The Great Barrier Rief. Man vil ikke kunne få begge.

  Det ser ut til å gå voldsomt for seg der nede. Man driver og sanerer og nedlegger universitetene . Church blant annet, han verdensberømte med White og kurven,... er avskjediget fra stilling.

  Men vi har forhold her også. I år fikk jeg vite at det er ikke lenger blåskjell i fjorden. Det var det knapt i min ungdom heller, vi måtte ut med båt og rive for å rake dem opp. Men så har vi i en årrekke helt sluppet å samle dem for å ha agn, de har grodd intenst på bryggene og morings- linene. Og sammen med sjøanemoner jeg aldri hadde sett før.

  Og slike historier hører man om jevnlig fra rundt hele kysten. Det synes normalt. Bare at ingen har laget masseturisme og dykkerindustri ut av det.

  SvaraRadera
 3. @ Uppsala inklusive Thomas P

  "Kelp" er engelsk. Rett oversettelse til Norsk er Tang og Tare. Dere har Tång, men har dere også tare?

  Tare er de større plantene på noe dypere vann. Min far sa det het "bladtang.." da vi var i Danmark. Jeg råder til å søke Tare på norsk wikipedia og lese avsnittet "Bruk, Taretråling og Kråkeboller" som er extremt godt skrevet!

  Palmentang på tysk er hva vi kaller finger- tare. Så heter det Laminaria hyperborea på Latin , og Tonglatari på Færøyisk.

  Jeg har sett dem med dykkerbriller i Drøbaksundet, der de flagrer på dypt vann under sterk strøm. Og fortæres av den verdensberømte kråkebollen Stryglocentorus droebaciensis, (what`s in a name? Slå den!)

  Vi var ute idag og jeg sjekket Blåskjellsituasjonen. Det ryktes at det er ikke mer blåskjell i fjorden. Joda, de er der like under bryggekanten i tykke lag, men iår er de helt grodd over av et brunt slim av primitive alger, så man ser dem ikke.

  Jeg har sjekket et viktig spor. Tri-butyl-tin -oxide som er

  (C4H5)3 Sn-O-Sn (C4H5)3. Det er 4- verdig tinn som man ser.

  Så heter det anti bio fouling agents

  Hvorav det er mange, både kvikksølvsublimat og arsenikk fra gammelt av foruten carbolineum.

  Men "Kobberstoff" er kjent siden antikken til mange fungistatiske formål. Det er Cu i varianter og ikke særlig giftig. Dertil ca 10% ZnO zinkhvitt, lano philosophorum, heller ikke særlig giftig og godt nok for barneromper, Zinksalve.

  En gammel resept for "stoffing" under vannlinjen på seilskuter var en smørelse av zinkhvitt og tallolje eventuelt carbolineum. "Kobberstoff" var for dyrt.

  Men Zinkhvitt og rå linolje eller tran kan anbefales til fortred for både cadmium og kvikksølv. Det er godt nok.

  Men klassisk "bånnstoff" skal dere kjenne. Det er Cu2O + 10% Zinkhvitt i en billigste, helst også ugiftig malerolje. Den blev tradisjonelt også tilsatt ekte Falurødt eller Engelskrødt for syns skyld, som er en helt ugiftig, beste dekkfarve.

  Les etikettene.

  Dette "kobberstoff" har holdt i all den dag, men dere vet, å kjølhale eller dokksette og skrape og male større skip er dyrt, samtidig som "groe" senker farten og øker bunkers-utgiftene. Så man har vært oppfinnsom i nyere tid og funnet "bedre" midler, "Tinn" blant annet som kom ca 1975. Men så blev det slått alarm. Det dreper purpursneglene Nucella lapullis i hele Nordsjøområdet, foruten at det bevirker deformerte østers- skjell. Så det er idag forbudt i hele EU.

  "Forbudt for båter under 25 fot" leste jeg tilfeldigvis. Men hva med de større og virkelig store og dyre og tunge båtene i intens trafikk også på korallhavet?

  Men nå vet dere nok og kan fantasere videre selv like godt som jeg.

  Trafikken i "korallhavet" og i selve revet er intens, og hva bruker de for "Bånnstoff" ? Tinn er bare et forslag. Og har man peiling og har man oversikten? Definitivt og garantert ikke!

  Dette her begynner nå å bli rutine og gamle, tradisjonelle historier.

  Så fant jeg et sted at nymotens solkrem inneholder et skummelt stoff som iallefall ikke jeg ville smurt meg inn med, og at dette også skader livet i sjøen.

  Man skal ikke tro på rykter, men bruk heller Sombrero om nødvendig, og høvelige hvite klær. Og ikke minst, les etikettene.

  Og så er det Pigghå. Hva heter den på svensk? Den har kommet i stimer og har vært en vesentlig matfisk solgt som "See- ale" i Tyskland. Men holder ti ganger høyere kvikksølvinnhold enn hva som kan selges lovlig til konsum i EU. Pigghå er nå heldigvis rødlistet og forbudt å ilandføre hos oss. Den har vært særlig populær i England.

  Nok en horisont man bør merke seg er "International Maritime Organization" et FN- organ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Heidrun,

   Har inte butyl i butylkedjan formeln C4H9? Tributyltenn i bottenfärger förbjöds totalt i Sverige 1993, i EU år 2008 och av IMO (International Maritime Organization) också 2008.

   Radera
  2. Dr.Bjerke


   Der kan De bare se hvor sløv jeg er. Man skal ikke tro på alt jeg skriver, men vite å sjekke opp selv.

   Så må jeg beklage og rette, at jeg har skrevet Picea exelsior. Det er Picea abies L.

   Men Leserne vil kunne være interesssert i at Scheeles grønt bare var kobber- arsenid, antagelig gammelt kjent allerede, som raskt blev erstattet av Schweinfuhrter grün, som vel er det sterkeste og mest suverene "Giftgrønt", og som kalles Parisergrønt fordi det bruktes mot rotter i kloakkene i Paris.

   Jeg har sett nærmere på det. Man bruker Cu++ Acetat som felles med As2O3 i vandig løsning. Så kan man diskutere hva man da får. Dette har garantert vært kjent også politisk allerede fra de romerske vinmarker og orgier.


   Det kan ha vært noe så elementært som egyptisk visdom.

   Scheeles grønt og parisergrønt giftgrønt klistret opp som tapeter med rugmelsklister.... på hvilket der kommer fuktighet og hussopp... utvikler Arsin AsH3... som er negativt bevissthets- endrende allerede i svært lave konsentrasjoner.

   By the way så har jeg sett Fosfin PH3 solgt og brukt som muldvarpgift i Tyskland. Det var calciumfosfid pulver som man strør i hullene og tråkker til.

   Et vel så folkelig middel var å starte en moped og legge en slange med exos ned i kanalene.

   Schweinfuhrter grün har vært sprøytemiddel i frukthavene og malt under båtene i ramme alvor inntil man fant noe enda bedre , bly- arsenit, toverdig bly og tre-verdig arsen.

   ......Også i eplehavene,.....

   .......Og på potetene,....

   ..... jo, så leste jeg en ting til. Under WW2 når de havnet i Stillehavet og det kom Hai,...så kunne de bruke et pulver Cu(Ac)2 , som skulle holde haiene på sikker avstand.

   Det skal ha virket,.... men ikke alltid....

   Radera
 4. @ Uppsala

  Jeg har enda mer og dette synes vesentlig:

  Søk opp

  Genes turn on to help Fish adapt to climate change

  Hovedforfatter synes å være Thimoty Ravasi med lang litteraturliste, og det synes å ha passert i Nature.

  Og synes å være et samarbeid mellom King Abdullah University of Science and Technology forkortet KAUST , og James Cook University i Queensland.

  De mener å ha funnet og kunnet forklare genteknologisk hva Araberne har visst eller ment lenge, at fisk som er avlet og klekket ved høyere temperatur også vil få avkom som tåler høyere temperatur.

  Hvilket er Lamarcisme, som bestrides kategorisk av den orthodoxe Darwinisme, hvor det kategorisk avgjørende er at evolusjonen er Blind og ikke engang tilrettelagt, for hvem skulle gjort det?

  Den orthodoxe Darwinisme bestrider kategorisk Intelligent design, og videre at Ervervede egenskaper skal kunne gå i arv. Husk også Lysenco. Dette kategoriske syn synes i nyere tid klart å rakne ved læren om gener som ved ytre forhold og særlig under så exotiske forhold som "unnfangelsesøyeblikket" kan skrus "on and off".

  Er det snik- religion?

  Her ser jeg i alle fall klart et problem for Thimoty Ravasi & al, men det har passert i Nature.

  Men jeg har tidligere sett saklig tvil sådd om dette, for eksempel at hvilke temperaturer krokodille og skilpadde - egg ruges ved, avgjør om det blir masculinum eller femininum. Og det er litt av hvert mer også svært eventyrlig innen kjønnslivet til salamandris og firfisler.

  Så leste jeg en gang at Gran Picea exelsior har et system ved at klimaet eller temperaturen eller til og med været hvorunder bestøvningen og befruktningen har funnet sted, videre er bestemmende for hvorvidt avkommet best vil tåle hvilket særlige vær og klima. Og det er regel, det har vel dere også i Sverige, at man ikke skal flytte på gran. Skal man samle og formere konglefrø må man samle fra det klima og den "proviniens" den dal og høyde over havet osv. hvor man vil så og plante det ut.

  Så den australsk- arabiske ideen er allikevel ikke helt sovjettisk, fremmedkulturell og vill.

  Så forklarer de det ved gen- analyser og molekylærbiologi, men der er jeg mer skeptisk til at forsøkene kan være reelle, idet de synes å ha en altfor klar innsikt ned i detalj om hvilke gener som betyr og bevirker hva. For det der er svært kronglete og uklart innen annen genforskning og arvelighetslære.

  Men de mener at ved denne forskningen kan de nå om kort tid finne ut hvilke arter som er liv laga og har adaptasjonsmulighetene og hvilke ikke innenfor et økosystem f. eks The Great Barrier Reef.

  Men jeg mener jo selv å se at Epler, Malus X- domesticus som garantert er kommet av hjemmeavlede frø, de blomstrer klart senere det vil si i rette tid, sammenlignet med klonede og podede epler utenfra. Og det samme med hassel. Lignende hva man mener å ha funnet på gran.

  Struggle for life , blind trial and error og survival of the fittest,.... er for mine begreper ikke hele forklaringen og sannheten.

  Hva de mener å ha funnet forstyrrer doktrinen om klimaendringene som skjer for raskt til at livet og økosystemene kan følge med evolusjonært, idet de postulerer en rask evolusjonær "Aklination" hos en fiskeart fra GBR.

  SvaraRadera
 5. @ Uppsala

  Nå finner jeg litt mer:

  Merk stoffgruppen Neonicotinides.

  Den er blitt meget populær og har erstattet polyklorerte bifenyler PCB, inntil det kom for en dag at det går alvorlig ut over honningbiene og andre viktige pollinatorer. Og der er jeg selv virkelig betenkt, for her har vi fått mangel på både humler og bier.

  Men så kommer det også for en dag at det dreper "Aqvatic invertebrates".

  Der kan vi ha et viktig toxicologisk spor, og neonicotinoider står idag til debatt både i EU og USA med tanke på forbud.

  Nicotinsulfat er jo gammelt sprøytemiddel i eplehavene, men neonicotinoidene antas å være mindre giftige og brukes vel da i overstadige mengder. De er "systemiske" det vil si vil fordele seg ut i hele planteorganismen. Og avrenner sterkt til jord og vann.

  Så fant jeg

  Warming Atlantic ocean leads to rise in marine bacteriae, i Eco Watch.

  Bakteriegruppen kalles Vibrio, i slekt med Cholera, og er gammel kjent. Det er en av de karakteristiske blåskjellforgiftningene med sterk magasjuke. Men nå er det blitt så at man advarer fiskespisere og badegjester i USA.

  Endringer av bacteriefloraen vil kunne ha svære følger i havet.

  Og kanskje det aller viktigste, men der glemte jeg henvisningen, men det er Nature letters.

  received 2015 og accepted juli 2016.

  Man finner solid i the Mexican golf at korallrevene i høy grad trives på urin fra fisk, særlig fra stor fisk.

  Småfisken er mest herbivor og urinerer mest ammonium, mens de carnivore storfiskene urinerer mer fosfat. Fjernes denne biomassen fra korallrevene, så fjærner man faktisk mye av korallrevenes stoffskifte eller metabolisme.

  Dermed gjelder ikke overskriften at på grunn av korallbleking forsvinner også fisken men tvertimot, når fisken blir borte og særlig storfisken, så forsvinner også korallene.

  Tenk det!

  Og jeg finner det faktisk mer rimelig, siden korallene synes å bestå like bra eller like dårlig i verdens varmeste hav som er Rødehavet og the Persian golf, så må vi mer se opp for toxicologiske årsaker, og feilfiske og overfiske.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet