2 juli 2016

Mer trams från "Klimatsans", samt ett brev till amerikanska kongressen

Klimatförvillarnätverket "Klimatsans" med Sture Åström i spetsen har fått en insändare publicerad i Gefle Dagblad. Den ska föreställa ett svar till en tidigare insändare av Pontus Björkman som handlar om att klimathotet är viktigt för att utforma handelsavtal. Klimatsans skriver bl a:
Pontus Björkman skräms med osanna och grundlösa påståenden. I bristande seriositet refererar han till nya temperaturrekord "nästan varje månad". Men för data om klimatet gäller perioder om decennier och sekler.
Att vi nyligen har haft ett antal månadsvisa globala temperaturrekord är faktiskt helt korrekt. Detta betyder i och för sig inte mycket om man inte ser det i ett större sammanhang, men det större sammanhanget är en tydlig uppvärmning under de senaste 100 åren.

Om det är någon som står för bristande seriositet här så är det alltså "Klimatsans".

Men det blir värre. Mycket värre. "Klimatsans" skriver också:
För koldioxidens verkan på klimatet talar inga fakta, bara gissningar, som kallas hypoteser, datorsimuleringar eller klimatmodeller. På dem bygger myten om klimathotet.
 Vi har skrivit om bevisen för koldioxidens klimatpåverkan bl a här. Den här filmen från det inlägget visar hur koldioxidhalten samvarierar med nedåtgående infraröd strålning i koldioxidens absorptionsband.


Det här är alltså direkta observationer av koldioxidens växthuseffekt, inte några gissningar. Storleken på de observerade förändringarna stämmer dessutom överens med vad som teoretiskt förväntas.

Det är alltså "Klimatsans" som kommer med osanna och grundlösa påståenden. Varför gör de detta? Är de så totalt okunniga om klimatet? Det här är trots allt ett nätverk med ett par år på nacken, som har varit aktiva med att skriva både insändare och anmälningar. Man kunde hoppas att de under denna tid i någon mån hade försökt sätta sig in i klimatvetenskapens grunder.

Eller argumenterar de mot bättre vetande? Med andra ord: blåljuger de? Min erarenhet är att de flesta klimatförvillare tyvärr anser det vara helt acceptabelt att ljuga för att knipa poäng i en debatt.  Även de som inte själva ljuger rakt ut brukar stötta dem som gör det.

Konspirationsteoretiserande är en grundbult i klimatförvillarnas tänkande. Kanske tror de att alla bevis (evidens) för koldioxidens inverkan på klimatet är förfalskade? Det måste i så fall vara en väldigt omfattande konspiration som inkluderar forskare, institutioner, tidskrifter, finansiärer och regeringar över hela världen, och som har pågått sedan andra halvan av 1800-talet.

Eller kan det vara så att de inte klarar av att se det här som en fråga om vetenskap och fakta? Kanske de ser koldioxidens klimatpåverkan som en fråga om åsikter och ideologi, som en ståndpunkt som krockar med deras identitet och grupptillhörighet? Kanske tror de att  koldioxidens klimatpåverkan är ett påhitt av kommunister, trädkramare och andra grupper som de själva föraktar?

Min personliga uppfattning är att samtliga förklaringar nog stämmer i olika utsträckning och för olika individer. Hur som helst så förtjänar "Klimatsans" inte att tas på allvar. Det är tråkigt att vissa tidningar inte har bättre kvalitetskontroll på sina insändarsidor. Som man brukar säga: alla har rätt till sina egna åsikter, men inte till sina egna fakta.

Uppdatering: Maths Nilsson bemöter "Klimatsans".


Men nu räcker det om "Klimatsans". Tidigare i veckan så skickade 31 amerikanska vetenskapliga samfund ett brev till amerikanska kongressen. Där skrev de bl a (min översättning):
Observationer världen över visar tydligt att klimatet förändras och noggrann vetenskaplig forskning leder till slutsatsen att den främsta orsaken är växthusgasutsläpp från mänskliga aktiviteter. Denna slutsats bygger på flera oberoende bevistrådar och en omfattande mängd granskad vetenskap.


Man får bara hoppas att kongressen väljer att lyssna.

29 kommentarer:

 1. Varför denna pajkastning? Det finns två uppfattningar om människans påverkan på klimatet genom utsläpp av växthusgaser. Klimatfrågan påverkar oss gräsrötter mer än någon annan fråga och den borde få diskuteras i ett seriösare sammanhang än Stockholms- respektive Uppsala-initiativen. Avsaknaden av en öppen debatt hotar vår demokrati och ställning som en oberoende stat. Varken våra statliga media SVT och SR eller de största dagstidningarna tillåter att andra än förespråkare för den av våra politiker vedertagna uppfattningen får utrymme att framföra sina åsikter. Man diskuterar hur man skall kunna begränsa utsläppen men glömmer kärnfrågan: Påverkar mänskliga koldioxidutsläpp mätbart jordens klimat? Svaret är uppenbarligen diskutabelt så varför denna rädsla för att öppna media för alla åsikter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, det finns bara en vetenskapligt underbyggd uppfattning om koldioxidens klimatpåverkan - att den finns. "Klimatsans" må hävda motsatsen, men de har ingenting på fötterna. Det är som frågan om huruvida tobaksrökning orsakar cancer - vetenskapen har kommit fram till ett tydligt svar ("Ja").

   Radera
  2. Anonymus

   Å åpne debatten med falske føringer er tilsiktet destruktivt. Vi må kunne forutsette og forlange et minimum av opplysning og hederlighet i en presumtivt sivilisert verden.

   "Det finns två uppfatningar om människans påverkan påklimatet genom utsläpp av växthusgaser...."

   Av to påstander statements "uppfatningar" som mot- sier hverandre så er minst den ene ganske enkelt falsk eller gal.

   Dette er noe man forventes å ha lært seg å respektere, ellers demonstrerer man bare at man har uhederlige eller forvirrede eller trenet rampete hensikter, noe som er sterkt og ofte tilsiktet forurensende og forulempende.

   Radera
  3. @ Uppsala

   Dette her synes jeg er en svært trist situasjon. Man er åpenbart så i harnisk at selve språket og kommunikasjonen er brutt sammen. The Republican war against science følges åpenbart også av en direkte klassekamp religionskrig borgerkrig mot språket, og som føres videre worldwide.

   Richard Lindzen holdt foredrag for surrealistene i gamle Festsal Domus Academica. Jeg fant det senere på Youtube og slo på og la meg til å sove. Og våknet av satsen:

   "Where there is SCIENCE, there is not Consensus. And where there is Consensus, there is not SCIENCE.....PERIOD!"

   Da la jeg meg trygt ned og sove igjen og gikk ikke glipp av noe.

   Denslags er høyskoletrenet , sponset og skarpskodd ideologisk esoterisk krig mot aksiomatisk deduktive og systematisk empiriske metoder som sådant. Mer trenger jeg ikke å vite.

   På neste møte i Klimasurrealistene tok jeg derfor med Consensusboka, Otto Øgrims STØRRELSER ENHETER OG SYMBOLER I FYSIKKEN Universitetsforlaget 1962. Som var den minst mulige katekisme. Og fant på nettet og skrev opp også for å etterlyse:

   http ://CRC Handbook of chemistery and physics.

   = The Rubber Bible.

   Der "Bibelen" i sin tid lå på skrivebordet ved Universitetet drev man Science. Der den derimot ikke var å se, drev man ikke med science men snarere med "Organisasjonsarbeid" og privat karriærestrev.

   "The CRC-Bible" var Consensus-boka av anno dazumal i ørte opplag. Jeg fant ingen respons hos surrealistene som titulerer seg både med realister og skeptikere og sivilingeniører og professorer. Denne type grunnlitteratur i faget var åpenbart nytt og fremmedkulturelt for dem. Der hadde de ingen trenede psykiske vaner og religiøse konfirmasjonsminner om psalmer og floskler og gloser,..og blinket det ingen pærer, hvilket sier oss meget om selve bakgrunnen og lære- stilen.

   Jeg tror derfor vi må opplyse om Bibel og Katekisme og grave aktivt efter det på person- nivå, og dertil sette ut rykte at det skjer.

   For, tenke seg til: Der stilles opp i disputt på Bakvendtlands premisser i og med det tradisjonelle Anstalt- livet der,.... som er klassefiendtlig til og har trenet linjegymnastisk borgerkrig og religionskrig mot sånt som The Rubber Bible og Merriam Webster.

   Å sjekke dette aktivt på individnivå kan være like viktig og avslørende som rykter om obligatoriske urinprøver.

   Bruker man Øgrim og / eller CRC eller tilsvarende samt Merriam Webster,..... eller bruker man Maos lille røde bok og Lenins lærebok i partiarbeid med forskrifter i form av sjuskete stensilerte oversettelser for særkolebruk uten kildehenvisninger?

   ============0000

   Min far sa en gang noe svært klokt:

   "Drar man grisen i halen så går den forover,... og drar man den i øra så går den bakover!"

   Sånn er grisen og da vet man hvor man har den hen og kan få den dit man vil.

   Jeg har en slem mistanke om at aksjonen fra hele 31 amerikanske vitenskapelige samfunn vil være mislykket fordi der har man ikke gjennomskuet grisen enda, og behandler den ikke kyndig adekvat.

   Se forøvrig på Real Climate

   http://boomerang versus Javelius: The impact of polarization on climate change communication.

   av 7.juni 2016.


   Det handler just om grisens natur og prinsipp d/o, og jeg har en gang hørt det samme av en amerikansk psykologistudent. Som overrasket oss ved å si at hvis man driver en svær reklamekampanje for eksempel Drikk Coca-Cola, så vil mange begynne å gjøre det, men noen vil være heller upåvirkelige og indifferente. Men så vil en minoritet ekstra og på grunn av reklamen særlig ikke drikke Coca-Cola.

   Dette sa han var et generelt prinsipp i reklame og sales promotion og politisk propaganda.

   Jeg tror dette bør tas alvorlig, som man har gjort det på Real Climate.

   Personlig så har jeg grunnet over min fars visdomsord og kunnet handle efter det kreves.

   Man bør ha trenet visse knep i omgang med grisen også, og ikke kaste perler for svin for eksempel, men ta den sorten som hva den er på dens egne premisser, slik den også selv helst vil has det.

   Radera
 2. HK fra Norge:
  "Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.' "

  - Isaac Asimov

  SvaraRadera
 3. Både Lars Karlsson och hönseriet tar inte min fråga på allvar. Helt uppenbart finns olika uppfattningar om hur människans utsläpp av CO2 påverkar jordens klimat. Efter att ha läst Hans Jelbrings doktorsavhandling "Wind Controlled Climate" är jag helt övertygad om att det finns fler än en vetenskapligt underbyggd uppfattning om vad klimatets variationer beror på. Att jämföra med tobaksrökning eller att jorden är platt är just den typ av pajkastning jag reagerar emot. Av den anledningen dömer jag ut både Uppsalainitiativet och dito Stockholms att vara seriösa forum för denna debatt och efterlyser att våra statliga media SVT och SR öppnar en tillåtande diskussion om de utmaningar klimatet kan innebära.
  Torsten norling

  SvaraRadera
  Svar
  1. Torsten, jag hittar bara en seriös vetenskaplig artikel från Jelbring (genom Google Scholar) och den är från 1995. Det är inte särskilt förtroendeingivande.

   Jag har gett en länk i inlägget ovan till ett tidigare inlägg om evidensen för koldioxidens klimatpåverkan, och jag har även citerat 31 vetenskapliga organisationer som säger att en sådan påverkan finns.

   Att koldioxid kan påverka klimatet har faktiskt varit känt mycket längre än att tobak orsakar lungcancer.

   Radera
  2. Att nedvärdera en doktorsavhandling som föregåtts av 5 års forskning som inte "särskilt förtroendeingivande" är inte seriöst. Avhandlingen är daterad 1998.
   Hur är Dina 31 organisationer utvalda? - vilka är de?
   Med statistik kan vad som helst bevisas.
   Jag är inte skeptiker men Dina inlägg gör mig mer och mer tveksam. En säger att koldioxid gör jorden grönare en annan säger att koldioxidutsläppen innebär en katastrof. Är inte detta skäl nog för en öppen debatt i våra statligt finansierade media?
   Torsten

   Radera
  3. Torsten,
   Jelbring har verkligen inte en publikationslista som man kunde förvänta sig från någon som forskat i över två decennier.

   Har du tittat på evidensen? De som "Klimatsans" hävdar inte existerar?

   Radera
  4. Anonym, jag har faktiskt roat mig med att läsa Jelbrings avhandling, vilket inte tog så lång tid, och det är en skandal att den godkändes. Han har rentav gått ut och skrutit på maillistan Climatesceptics om hur han nästan fick den underkänd retroaktivt när meteorologerna på SU såg den och protesterade mot hur det gått till när den godkändes. Hade innehållet varit korrekt hade det IMHO räckt till ett examensarbete, men nu är det inte ens det.

   Jelbring hör till kretsen kring "drakdödarna" som tyvärr helt missuppfattat hur termodynamik och strålningsfysik fungerar tillämpat på en atmosfär. Karln är dessutom omöjlig att försöka ha en saklig diskussion med. Han lyckades t o m bli portad från den där maillistan som annars är öppen för alla "skeptiker" för sitt sätt att skriva.

   Radera
  5. Det förvånar mig inte att höra. Efter disputationen har han bara ett par artiklar i skräptidskrifter som Energy & Environment och Patter Recognition in Physics (den senare hade Nils-Axel Mörner som redaktör och lades snabbt ner av förläggaren pga oegentligheter i granskningsförfarandet).

   Radera
  6. Lars, det var dessutom Mörner som var Jelbrings handledare som doktorand. Den där artikeln i E&E var rolig. Jag skrev ihop en kort kommentar som accepterades, men sen glömde editorn bort det så den kom aldrig in. Eller, jag fick erbjudande om att få in den ett halvår senare när jag undrade vad som hänt, men då hade redan tagit in ett par repliker så jag avstod.

   Den som vill få prov på Jelbrings idéer kan även läsa i den nu avsomnade tidskriften Elbranschen:
   https://web.archive.org/web/20141029183554/http://www.elbranschen.nu/content/view/542/85/lang,english/
   https://web.archive.org/web/20141030141949/http://www.elbranschen.nu/content/view/43/53/lang,english/

   Radera
  7. Oj oj oj! Elbranschens "klimatdebatt" var verkligen rena stolleparaden (med något undantag).

   Radera
  8. Men det är typiskt: när "klimatskeptiker" får in insändare, så tenderar de att vara fulla av konspirationsteorier, förtal, förvrängningar och stollerier.

   Radera
 4. Lars
  Vet inte om jag hittat rätt. Det jag ser är en kurva där koldioxidhalten tilltar utan avbrott medan temperaturen under två perioder tycks ligga still eller till och med minska. Jag har väl sannolikt inte fått upp rätt information.
  Två decennier?
  Vad är Din synpunkt på den fråga om en öppen debatt jag inte får svar på?
  Torsten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här är länken igen.

   För det första så förväntar vi oss inte att temperatur och koldioxid ska följas åt exakt. Det finns andra saker som också påverkar, vilket förklaras i länken.

   För det andra så utgörs evidensen för koldioxidens klimatpåverkan inte bara av en korrelation mellan CO2 och global temperatur. Fysiken bakom är väl känd, och påverkan på strålningsflödena kan observeras direkt (se t ex videon i inlägget). Detta förklaras också i länken.

   En öppen debatt främjas inte av att vissa parter (som "Klimatsans") kommer med grovt felaktiga påståenden. Jag tycker inte att tidningar ska publicera insändare som innehåller grova och uppenbara felaktigheter. Detta är ingen inskränkning av "klimatsansarnas" yttrandefrihet: det står dem fritt att sprida sina felaktigheter på t ex sin egen webbsajt, så länge som det inte faller under t ex förtalslagstiftningen.

   Genom att försöka sprida grova felaktigheter så undergräver "Klimatsans" förutsättningarna för en öppen och belysande debatt, och i förlängningen skadar det också demokratin. Att bemöta och avslöja dem är att göra demokratin en tjänst.

   Radera
  2. Frågan är om det är en debatt eller grundläggande information som eftersöks. En intressant debatt förutsätter att debattanterna står på ungefär samma nivå och har djupa kunskaper i ämnet. Jag ser sällan insändare som ifrågasätter partikelfysik eller liknande. Förmodligen av den enkla anledningen att det krävs många års studier och egen forskning för att ha något att bidra med. Den väldigt sneda bilden av kunskapsläget i just denna fråga är politisk och kommersiell (även religiös). Speciellt i USA men det har även smittat av sig till Europa. Den journalistiska iden om att båda sidor borde få lika mycket tid och uppmärksamhet i media för att det är demokratiskt kan ge en sned bild. Däremot bör mätdata, metoder och resultat vara offentlig vilket om jag inte förstått fel också är det.

   Jamie Olivier tar upp ämnet i denna episod
   https://www.youtube.com/watch?v=cjuGCJJUGsg

   //Bertil

   Radera
 5. @ Uppsala
  Hans Jelbring var til nå ganske ukjent for meg men jeg kunne raskt gjenkjenne ideene hvorved jeg enkelt kan diskvalifisere ham i samme skuff og kategori som en viss "Dipl.Ing" Heinz Thieme, og selveste Joseph Postma på Psi-Scientific International, Postmas eget nettsted. Som har prosedert den samme adiabatiske lapse- rate- teori ved vertical konveksjon, hevdende å kunne se bort fra og diskvalifisere enhver radiologi, materialvitenskap og spektrometri vedrørende klimaet både her og på Venus.

  Vi må vite hvordan vi takler det, og jeg har der en del gode råd utifra hvordan jeg har måttet takle det og dømme om det selv på mine premisser ved hva jeg selv kan kontrollere, har mulig empirisk tilgang til, så vi slipper å stole på expertene og arbeide i Virtual reality.

  Jeg råder til å snu på flisa og diskusjonen og ta utgangspunkt heller i hva det er som kjøler oss, ikke hva som varmer oss.

  Jeg satt en gang i timevis på en jumbojet på en storsirkel fra Frankfurt til Boston, på blanke eftermiddagen ved høstjevndøgn og da kan man estimere solhøyden. Høydemåleren duvet mellom 11.5 og 12 Km, og ute- termometeret duvet mellom 64 og 68 og var et øyeblikk helt nede i 70 kuldegrader, slå den!

  Det er kaldere enn midtvinters ved midnatt i Sibir rett i solstikken.

  Og tenkte på flekken: "Dette må gis en RIKTIG! fysikalsk forklaring, før vi i det hele tatt er kvalifiserte til å drøfte Klima.

  Det er The cool side of the globe, Radiatorn vår som avkjøler oss, og som belaster luft og atmosfæretemperaturen og stråler den luft- varmen ut til BIG BANG, Svarte Natta,.... et naturlig og enkelt observerbart relativistisk fenomen som holder ca 3 kelvin og måler romvinkelen 2 pi minus 30 bueminiutter sett herfra.

  Hva som så varmer oss er et annet lett observerbart og naturlig relativistisk fenomen, som måler 30 bueminutter sett herfra og holder ca 5750Kelvin.
  Tilsammen gir dette en beregnet middel 0g utjevnet stråletemperatur på ca 18 kuldegrader, slik at finner eller måler vi noe annet enn det, så må det gis en materialvitenskapelig og kvantemekanisk forklaring.

  Da må vi drøfte discontinuerlige spectra forskjellig fra thermiske plancspectra.

  Man bør ha et spectroscop for hånden til daglig, og siden "lommespektroscopet" ikke lenger er i salg bruker vi reflexen fra en CD- plate. Det holder til husbruk for vanlige lyskilder. Der skiller vi enkelt stearinlys og glødelamper og sollys fra "sparepærer" og dioder og farvede flammer og sånt. Og kan drøfte E = h.ny.

  Jeg svermer for spektralgitteret, det har en meget enklere matematikk enn prismespektrene og han enkelt calibreres på gult natriumlys.

  IR- canmera skulle man ha. Men man kan bedømme mye IR ved å kjenne efter med hendene og i fjeset der vi er særlig IR- følsomme. Man sjekker en loddebolt om den er varm nok ved å holde den opp til fjeset. Dyrene har ofte enda bedre sans av samme slag. Hønsenes ildrøde kammer er IR- organer for å kunne ense hverandre og holde høflig avstand i stummende mørke på vaggelen om natta. Man kan kjenne med hendene i streng kulde at de stråler kraftig. En del reptiler har likeså IR- sensorer i fjeset. Hønsenes hvite eller røde øreskiver er antagelig deres IR- receptorer.

  Videre kan man med en IR- signalsender til TV sjekke mulige filtere. Et tykt vindusglass stopper IR, men polyetylen svart kommuneplast stopper synlig lys men ikke IR. Og Alufolie stopper alt som er mer langbølget enn røntgen.

  Man bør ha sett spektra av farvede gasser i gjennomfallende lys såsom NO2, Jod, og Bromdamp. Det er typiske bånd-spektra molekylspektra.

  Det er for meg hovednøkkelen og den har funket videre og jeg har kunnet ta det somm en oppgave i fysikalsk kjemi.


  Moral:

  Det er ganske ille og karakteristisk å forhåne og forkjetre og utrydde den systematisk empiriske radiologi som sådan synes jeg, for den kan vi ellers også ha svært mye bruk for.

  Vi ser heldigvis at Hans Jelbrings misjon går rett i dass her, av denne enkle årsak.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars
   Har nu med intresse läst det Du kallar evidensen om Co2. Den visar tydligt att klimatet är en mycket komplex vetenskap, men att detta skulle vara den enda sanningen har man tydligen olika uppfattningar om.
   Hela vårt meningsutbyte har snedvridits.
   Yttrandefriheten är en grundbult i vår demokrati. Att utestänga en grupp av människor med avvikande uppfattning från våra statligt finansierade media är inte OK. Jag kan definitivt inte hålla med Dig om att allt annat än det Du presenterat inte är värt att över huvud taget beakta. Varför är Du rädd för en öppen debatt, om evidensen är så 100% säker att den alltid kan försvaras? Denna inställning gör att Din trovärdighet kraftigt reduceras.
   Jag tycker vi har haft en givande diskussion men när nu Thomas Palm lagt vårt samtal med personangrepp och generaliserande påhopp har nivån nått en absolut bottennivå. En nivå där jag inte längre vill delta.
   Torsten

   Radera
  2. Torsten, du talar om personangrepp. Läste du Jelbrings svar till mig i elbranschen? Tycker du det var ett sakligt bemötande? Kan du bedöma vem som har rätt i sak? Han inledde personangrepp redan när jag råkade se att han fått in en artikel i E&E och jag var nyfiken på vad den handlade om och skrev och frågade efter ett reprint och vart bryskt avsnäst.

   Sen måste du förstå att yttrandefrihet inte är detsamma som att vem som helst, oberoende av åsikter eller kunskaper, skall ha fri tillgång till offentliga media. Allt är inte "uppfattningar", det finns sådant som är rätt och sådant som är fel. Förnuftiga "klimatskeptiker" betonar osäkerheter, hittar på mekanismer som, om än inte troliga, ändå inte är helt omöjliga osv. Sen finns det folk som Jelbring som aldrig bryr sig om att lära sig ens grunderna i den vetenskap de kritiserar utan tycker det är enklare att fabulera fritt. T om en skeptiker som Roy Spencer fick så småningom nog av dessa drakdödare och stängde en tid av kommentarerna för att slippa dem.

   Radera


  3. Genosse...

   Klassekrampa mot radiologien og apotekerkunsten er communist manifesto med o.

   Den er syndig, feilaktig, og dypt beklagelig.

   Den er ultraleftistisk selv her laaaaangt laaaaaangt laaaaaangt ute i provinsen og har sin rot i Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald nu nedlagt,...

   .....men provinsen er konserbvativ.

   Radera
  4. Sjuttiofjärde gången nu jag länkar denna bild;
   http://i.imgur.com/xYRxR.png

   Radera
  5. Dr. Anonymus

   Er det virkelig så prekært for deg?

   Denne Hans Jebring synes ikke å stille med en alternativ og avvikende mening men med en falsk føring og framstilling.

   Der er det at det ikke / itte er så ganske fritt fram / frem for deg / Dem.

   Det er ikke så kurant å forbytte og om- bytte og forveksle "Pørcent PROOF!" og "%" eller prosent.

   Og heller ikke / itte/ Ikkje Amfetamin og bakepulver.

   Melis og Arsenikk og DDT og krittpulver må vi også holde saklig rede på og vite å identifisere og skille.

   Om aldri så hvite og rene så er det slett ikke /ikkje så likegyldig hvilket pulver og i hvilke blandinger og doser.

   Dette er det ikke / itte så fritt fram / frem på det frie marked, som du kanskje skulle ønske av "demokratiske" årsaker.

   Radera
  6. Torsten, frågan var huruvida det finns några som helst bevis för att CO2 har en klimatpåverkan. "Klimatsans" har hävdat att det inte finns, medan jag har visat att det faktiskt finns. Ja, klimatet är komplext, och därför går det inte med exakthet att bestämma hur stor denna påverkan är och hur stor påverkan är från andra faktorer och från olika återkopplingar. Men att en påverkan finns, det är säkert.

   Jag är inte rädd för en öppen debatt: jag har här försvarat evidensen (dvs att den finns). Jag är inte heller rädd för människor som påstår att det inte finns några bevis för att rökning kan orsaka lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar, eller att det inte finns bevis för evolutionen, eller att det inte finns bevis för att virus och bakterier kan orsaka sjukdomar. Jag kan bemöta dessa felaktigheter också. Men jag tycker inte att den typen av ovetenskapliga och antivetenskapliga påståenden hör hemma på insändarsidorna.

   Om Jelbring: det var du som drog upp honom. Thomas och jag har kritiserat kvaliteten och kvantiteten på hans publikationer. Det är inte någon bottennivå. En viktigt del av mitt arbete är faktiskt att bedöma saker som studentuppsatser, doktorsavhandlingar, forskningsartiklar, samt akademiska jobbansökningar och befordringsansökningar.

   Radera
  7. Jag menar alltså att det inte är någon bottennivå att kritisera Jelbrings publikationer.

   Radera
  8. Man kan också notera hur Torsten bara fört fram auktoritetsargument om Jelbring. Han har aldrig i sak beskrivit vad han anser denna kommit fram till eller varför han anser detta vara korrekt. När han diskuterar Jelbring utifrån sådan personlig trovärdighet får han inte bli förvånad om han bemöts på samma sätt.

   Radera
 6. @ Torsten Anonymus Kl 10:18

  Problemet ditt er at du misbruker glosa og begrepet sannhet, og jeg tror dette nok mer er symptom for noe annet.

  Hvordan skulle det gå om sannheten kunne vilkårlig rekvireres og utdeles, slik at det bare var å hevde og påsts noe så var det sant like godt som noen annen sannhet, og den ene sann- het ville kunne mot si- og benekte den annen og vice versa?

  For det er vel dette som er din lære og din hellige forsagelse og tro?

  Da har du begått et over- grep på sannheten og på språket, hvilket er svært uhøflig og anti- sivilisert, men dessverre ikke uvanlig i krædse.

  La oss ikke være for strikse og sette altfor høye krav til logikken her, men vær iallefall klar over av egen interesse at på det vis gjør du deg selv ganske mistenkelig.

  Def.1:
  Sannhet er å si om det som er at det er og om det som ikke er at det ikke er.

  Def.2:
  U- sannhet eller falskhet, Falseness er å si om det som ikke er at det er og om det som er at det ikke er.

  En tredje kategori utsagn eller statements regner vi som vrøvl eller som nonsense, og det er vel det vanligste.

  På dette vis reduserer vi saken til å gjelde bare utsagn, hevdelser på- stander, såkalte Statements. Og idet vi regner virkeligheten eller det værende for å være en og bare en, så kan ikke to påstander som mot- sier hverandre begge være sanne. Således er det temmelig sykt og perverst å slå om seg med sannheter i flertall vedrørende eller gjeldende en og samme sak eller ting.

  Def.3 En ting kan ikke både være og ikke være det samme med hensyn på det samme til samme tid.

  Å påstå at "Joda, det kan det ganske visst.." er en falsk påstand.

  Og hva som vel da er svært forurensende og forulempende er disse bolde riddere og sannhetens apostler som tar seg monopol ikke bare på sannheten i bestemt form entall og opptrer som salvede og hellige menn slik at hvaenn de hevder eller ytrer så er det sant eller en sannhet som sådant.....

  .... men dertil også som overlærere i språk og gramatikk og logikk innehavende instruksjonsmakten og mandatet til å kunne slå fast hva sannheter og sannheten er for noe.

  Jeg unngår så langt råd er å slå om meg med glosa "Sannhet!" eller "sannheten!" og råder alle til det samme,... fordi det er en reservert arbeids- glose / restricted word i logikken og filosofien og i jussen og i teologien.

  Til daglig og til sivilt bruk og debattbruk er det adskillig mer høflig og fruktbart (og ikke minst "dannet" og sivilt), heller å kunne drøfte og prøve å oppklare det mulig værende... og ikke værende... (se Def. 1&2) og drøfte metodene vi da må enes om å bruke til kontroll og for å oppklare dette, nemlig å oppklare og erkjenne det mulig og rimeligvis værende og ikke værende.

  For det er slett ikke så kurant å komme støvlende inn som overlærer og befal og instruktør og imam og drive og instruere og valse opp med språket og med sannheten og belære om at det finnes alternative og flere sannheter om samme ting endog om de mot- sier hverandre,....

  .... alt mens man også samtidig demonstrerer og oppfører seg immun og totalt i harnisk og i borgerkrig religionskrig.... i misjons og lærekampanje imot det mulig værende. Og dertil kanskje bedriver utstrakt politisk hån og kamp og krig imot metodene som alle bør kjenne og vite å kunne godta og enes om først, for å finne og skille det værende fra det ikke værende.

  Det virker forferdelig usivilisert og rampete.

  Jeg forsøkte å peke på det innledningsvis. Det er ditt forhold til det vestlig sivilisert opplyst scolastiske som synes råttent.

  Og da stiller man svakt ganske uten studiekompetanse når det kommer til selv å måtte skille doktorgrader og professorer og mulige instruktører og overlærere.

  SvaraRadera
 7. PS

  Ordet "Snedvridit" finnes ikke i mitt vokabular, så jeg googlet det.

  Det kommer opp Perverted og Biased på engelsk.

  Da ville jeg si pervertert og forkvaklet, sterkt opphengt- og inhabilt. "Urenslig" brukes også.

  Og hva jeg har forsøkt å forklare gjennom å undervise litt i Aristoteles, så blir det just "snedvridit" om man stiller med et alternativt språk og alternativ glosebok og tar seg patent på sannheten som sådan og må stille med et alternativt sannhets- begrep. Og viser tilsvarende mindre sans og respekt for det mulig værende og ikke værende som heller burde ha rangen.

  Er man så til de grader opphengt og inhabil at man i og med hensynet til Big Coal og Big Oil må etnisk utrenske radiologien og materialvitenskapene for å kunne drøfte atmosfærens dynamikk og energetikk på tilfredsstillende vis for Guden og dennes faglige tillitsvalgte nemlig Sponsor,...

  .........da synes resultatet som gitt ved flere eksempler, interessant nok å havne klart over i det perverse. DS

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet