20 mars 2017

Karin Bojs är förvirrad om koldioxiden

Karin Bojs skriver i Dagens Nyheter om koldioxidutsläppen:
Nyheten som kom i veckan från Internationella energirådet, IEA, är mycket glädjande. IEA har samlat statistik från hela världen, och enligt deras siffror går den ekonomiska tillväxten upp, medan människors utsläpp av koldioxid står stilla. Det är alltså möjligt att förbättra ekonomin utan att bränna av en massa kol och olja. 
...
Ekonomer har sina sätt att räkna på utsläppen. Kemister använder helt andra metoder – de mäter halten av koldioxid i själva luften. Den längsta tidsserien kommer från observatoriet Mauna Loa på Hawaii och kallas för Keelingkurvan efter den legendariske kemisten Charles David Keeling som startade mätningarna i slutet av 1950-talet.
Då låg det uppmätta koldioxidvärdet på 315 miljondelar.
I veckan rapporterade Mauna Loa värden på över 408 miljondelar koldioxid i luften.
... 
Man kan fråga sig varför det blir så stor skillnad när ekonomer mäter trenden för mänskliga utsläpp av koldioxid, och när kemister mäter hur det faktiskt ser ut i luften.

Bojs misstag är att blanda ihop utsläpp och vad som finns i luften. Det är inte är samma sak1. Hon blandar ihop vad ekonomer kallar för flöden och stockar. Tänkt dig att du har ett bankkonto. Hur mycket pengar du har på bankkontot kallas för stocken. Du sätter in en summa varje månad, och du tar också ut en summa. Detta är flöden. Så länge du sätter in mera än du tar ut så kommer pengarna på kontot att öka.

Tänkt dig nu att du under ett antal månader sätter in en allt större summa varje månad. Summan du tar ut ökar också men inte lika mycket. Nettoflödet till kontot ökar alltså. Då kommer summan på kontot (stocken) att öka allt fortare. Det är så det har varit med våra koldioxidutsläpp fram till för några år sedan.

Tänk dig sedan att det följer ett par månader där dina insättningar och uttag inte ökar. Du sätter alltså in samma summa och tar ut samma (mindre) summa ett par månader i rad. Summan på ditt konto kommer fortfarande att öka men nu med jämn fart. Så länge nettoflödet är positivt kommer stocken att öka. Det är där vi befinner oss nu med koldioxidutsläppen.

För att få atmosfärens koldioxidhalt att stabiliseras måste vi kraftigt minska utsläppen tills vi inte släpper ut mer än vad som tas upp.

Jordens stockar och flöden av kol, bl a i form av koldioxid, är naturligtvis mer komplicerade än vad liknelsen med bankkontot ger sken av. Här är en illustration av jordens kolcykel från NASA. De svarta siffrorna är stockar, och de lila är flöden.  


1Bojs är inte den enda som har gjort det här misstaget. Det är faktiskt ganska vanligt bland klimatförvillare (vilket Bojs inte är).

Uppdatering: Den här rättelsen kom upp under DN-artikeln samtidigt som jag skrev det här inlägget:

Rättelse 2017-03-20 16:14

Förtydligande: IEA:s rapport berör bara utsläpp av koldioxid från energisektorn. Även om utsläppen av växthusgaser ligger kvar på samma nivåer kommer mängden koldioxid i atmosfären att öka, eftersom koldioxid finns kvar mycket länge i atmosfären. För att nivåerna ska kunna gå ned måste vi minska våra utsläpp radikalt.

4 kommentarer:

 1. Rättelsen kom och det var bra. Men det är viktigt att framhålla hur begreppen utsläpp, utsläppsökning, tillväxt i atmosfärisk koldioxidhalt och global temperaturökning skall tolkas.

  Ser vi till de senaste 20 årens tillväxt i CO2-halt från ca 270 ppm till nu nära 410 är blott en begränsad del en följd av att utsläppen ökat något under denna period. Och den globala temperaturökningen är en följd av att CO2-halten ökar vilket i sin tur är en följd av våra utsläpp. Om dessa ökar eller ej har begränsad betydelse, utsläppen måste minska dramatiskt innan den atmosfäriska CO2-halten slutar växa och därmed den globala temperaturen stabiliseras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 370 ppm mener du vel?

   For øvrig har jeg lite tro på at luftens fortiden økende CO2- innhold for en vesentlig del skulle være en naturlig, auto- katalytisk prosess. Det er heller klart antropogent. Og eventuelle naturlige bi- virkninger derav på CO2- systemet er med høy sannsynlighet heller av typen negativ feedback i og med le Chateliers prinsipp, som økende fotosyntese for eksempel.

   Skulle noe annet være tilfelle så er vi allerede i håpløs utforbakke og over et "tippingpoint" forlengst.

   Jeg tror nok at negative, termostaterende feedback vil sette inn, men det er bare ikke så godt å si ved hvilke temperaturer, Og om disse temperaturer vil være så behagelige.

   Tider med meget høyt innhold av CO2 i luften, som for eksempel både carbontiden og tilstandene i tertiær- pliocen for 50 til 15 millioner år siden, synes klart preget av meget høyere nedbør enn vi er vant til i dag, i kombinasjon med anoxisk sedimentering og fossilering av carbon både tillands og i havet.

   Hvilket klart også er en slik thermostaterende og negativ feedback.

   Radera
 2. Men Uppsala
  Jeg ser det hele tiden i lys av en bok jeg i sin tid måtte studere og svare for, FYSIKALISK-KEMISKA RÄKNEUPPGIFTER av Silen,Lange ock Gabrielson, Almqvist & Wiksell Stockholm Gøteborg Uppsala, tredje opplag Uppsala 1962.

  Slå den! (Den er viktigere enn Strindberg og like viktig som Nils Holgersons underbara resa og Mästerdetektiven Blomqvist lever farlig.)

  Det er den vrangeste matematikk jeg noensinde har måttet slite med. De må ha snoket i Kungliga Akademin, for det lå uppenbarligen en Nobelpris i hver oppgave.

  Men det oppsiktsvekkende var bestandig at om bare oppgaven var forstått og regnskapet satt riktig opp, så blev også regningen såre enkel.

  Dette har altså i sin tid vært svensk stil og svensk misjon til utlandet, og de har eksempler på "et mineral fra den finske skjærgården " og et bly- holdig thorium- mineral fra Vegårdshei ifølge Ellen Gleditsch, hvorav man skal bedømme mineralets og derav også jordens mulige alder.

  Dette virker som seriøs realisme, fortsett med det. For det er hva som mest mangler i dag.

  Man føler nemlig ikke lenger noe ansvar for å måtte ha rett svar på oppgavene med fare for stryk og stoppede karriærer på individnivå.

  Og for å vise kvaliteten, Thorium,... det var decay i tiden og halvveringstider eksponensialfunksjoner og metabolismer og flere slike superponerte, med rate og flow og Stock og alt sammen. Og eventuelle katalysatorer på kjemiens område, hvor CO2 ligner en katalysator for atmosfærens thermikk og energetikk virkende i ppm- området.

  For meg er det barnemat, men det er det altså ikke for alle. De bruker mer Maos lille røde bok og Mein Kampf.

  Og det værste synes jeg er at man driver direkte hær- verk imot analysemetodene og mulig adekvat eller riktig regnskap slik at regningen kan bli så enkel som mulig og svaret presentabelt uten fare for stryk og stoppede karriærer.

  Man synes å ha innført alternative karriærer som er desto frekkere.

  Og ikke minst et alternativt material- begrep den dia- lektiske materialisme der materien er dia- lektisk og skapes,.... beveger seg for...og kan slettes anihileres igjen ved kjeve- sleng evt. taste- trykk.

  Merk forøvrig Roger Revelle som var lærer for C.D.Keeling, og som jeg tror er den helt centrale NESTOR og pioner med Revelle- indexen byggende på Bicarbonatbufferen i havet, den samme som vi har i SERVM og som sammen med pH bestemmer red / ox og åndenød eller ei.

  Revelle skal også ha avklart mye om C14 foruten C12 og C13, idet han offisielt arbeidet med hav- og atmosfære- kjemi og følgene av atombomeprøver.

  Revelle & al synes å ha stått der centralt i Det Internasjonale geofysiske år 1957 i FN- regi, og deres advokat i kongressen var Lyndon Johnson.

  Revelle skal ha vært saksøkt av Edgar Hoover for landssvik, og skal ha nektet å la sitt institutt granskes av Hoover- interessene.

  Og James Hansen med NASA GISS er åpenbart en rett elev av Revelles skole og impuls.

  Man kan allerede av revelle- indeksen se hva som er verd å vite om CO2

  delta CO2/ CO2 måles av Keeling på Hawai, og Delta DiC / DiC måles enkelt i havet. (Dissolved inorganic Carbon)

  Saken synes å ha vært klar om dette allerede tidlig på 50- tallet og senere historie har ikke vist noe annet. Revelle sa at "Foreløpig skjules CO2- betinget AGW av naturlige svingninger, av været, men vil stå klart frem omkring tusenårsskiftet".

  Det stemte jo også.

  Surrealistene har måttet bestride selve de grunnleggende metoder for å kunne føre sin sak, anfekte og bestride i form av The Republican war on science, som jeg anser som det værste og farligste.

  Roger Revelle holder jeg for å være den store GURU og profet, the sceptical chemist, efter Robert Boyle og John Dalton om dette.

  Robert Boyle, min faglige NESTOR, The Sceptical Chemist, oppfant regnskapet og gjendrev gullmakeriet.

  Slett ikke alle økonomer idag behersker regnskapet. De har heller gjenoppdaget gullmakeriet og må da gjendrive og bestride og forfalske regnskapet.

  Slik henger dette sammen, og synes dette å kunne settes på enkleste formel.

  SvaraRadera
 3. Lite positivt vad gäller transportsektorns utsläpp av koldioxid är att bensinbolagens inblandning av bioråvara i bensin, men framför allt i diesel ökar starkt. Till exempel säljer Preem, Circle K, OKQ8 och St1 diesel med inblandning av FAME (Fettsyrametylestrar) och HVO (Hydrerad vegetabilisk och animalisk olja), men även diesel framställd av 100 % bioråvara. T.ex har inblandningen av HVO i Sverige har ökat stadigt från 290 000 ton 2013 till ca 1 000 000 ton 2016 (Vi har som jämförelse 4,5 M personbilar). Preem t.ex har en målsättning att bygga ut sin HVO-anläggning från idag 160 000 ton HVO "mestadels" från tallolja till att tillverka 3 000 000 ton Svanenmärkta biodrivmedel 2030.
  HVO (syntetisk diesel eller bensin) är redan 4 ggr större än etanol och gas tillsammans i Sverige och går att använda i alla bilar med diesel- eller ottomotorer.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet