13 nov. 2008

Lurendrejeri via frågeformulär

IPCC kom till för att försöka värka fram någon sorts vetenskaplig konsensus om klimatförändringarna. Förutom att förneka fakta så är därför en av klimatförändringsförnekarnas favoritstrategier att försöka visa på vetenskaplig splittring i frågan. Självklart finns det enskilda forskare med andra åsikter, det är det ingen som förnekar, men konsensus är ändå den som uttrycks av IPCC, så det är svårt att påvisa något annat. Så vad kan förnekarna göra?

En populär strategi hämtad från kreationistvärlden är att samla namnunderskrifter. En ny sådan samling har precis blivit presenterad av Dr. Arthur Robinson och hans son Dr. Noah Robinson, båda kemister. Robinson hävdar att hans lista med 31 072 underskrifter visar att det inte finns någon konsensus och att om den finns så är den i motsatt riktning mot den IPCC påvisar. Onekligen imponerande siffror. Men hur har de fått fram dem egentligen?

De båda Robinson skickade ut paket med ett underskriftskort, ett returkuvert och en 12-sidig brochyr som Robinsons satt samman där de sammanfattade klimatförändringsförnekarnas favoritlitteratur. Mottagarna, hämtade från en lista över amerikanska akademiker, uppmanades att skriva under om de höll med om brochyrens innehåll. Dessutom fick de föreslå nya mottagare av paket. Bara underskrifter av människor med akademisk utbildnng accepterades.

Bara 29% av underskrivarna hade doktorerat och således med dokumenterad forskarkompetens. Av alla underskrivarna hade den överväldigande majoriteten examen i ett ämne som inte hade med klimatforskning att göra. Proportionen forskare med relevant ämneskunskap angavs inte, men om man kombinerar siffrorna kan man anta att de i vart fall är under 10% av underskrivarna.

Efter den här övningen i uppsökande verksamhet av vilken amerikan som helst med vilken examen som helst som är villig att skriva under på klimatförändringsskeptikernas budskap så måste 31 072 underskrifter faktiskt att betrakta som extremt lågt antal underskrifter. Framförallt har den här listan ingenting som helst att säga om den vetenskapliga konsensus som gäller världens alla forskare på klimatområdet.

Läs en mer detaljerad genomgång här, som är gjord av Sceptic Magazine.

Kreationister har länge använt samma teknik som den de båda Robinson ger prov på. Som ett svar på detta har amerikanska National Center for Science Education satt samman "Project Steve" som går ut på att samla namnunderskrifter till stöd för evolutionsundervisning, men bara av aktiva forskare inom området - som heter Steve. Kanske det är dags för något liknande inom klimatforskningen?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet