10 nov. 2008

Vad är klimat?

Typisk novemberdag i Uppsala. Dimma, tre plusgrader och igenmulet.
Klimat* för forskaren eller meteorologen är en mer teknisk version av ovanstående uttalande. Klimatet är medelvädret i ett område och hur detta medelväder förändras under året. (Under året är något förenklat då även återkommande fenomen med flera års mellanrum som el Niño ingår i klimatet.) Till skillnad från vädret förändras klimatet på en plats mycket långsamt.
Data om klimatet samlas från statistik över temperatur, lufttryck, luftfuktighet, nederbörd, vind, molnighet mm.
Det är viktigt att ha tillräckligt lång tidsperiod för att få god statistik och man har internationellt valt att använda trettioåriga serier för att bestämma klimatet. Idag används normalperioden 1961-90 i Sverige som utgångspunkt för beskrivning av klimatet. Data för denna period finns på SMHIs sida. Det bör påpekas att det inte är något speciellt med normalperioden utan man använder alltid senaste 30-års perioden som normalperiod. (I vissa andra länder byter man period vart tionde år.)


Klimatet på Jorden
Viktigast för klimatet i ett område är latituden då denna direkt påverkar soljuset under året och där med balansen mellan värmeutstrålning och instrålning. Jorden värms där Solen strålar men värmen lämnar Jorden åt alla håll ut i rymden. Kring ekvatorn tillförs mer värme än vad som strålar ut medan vid polerna strålar det ut mer än vad som tillförs. Denna skillnad, i kombination med Jordens rotation, leder till att luften cirkulerar i stora virvlar mellan latituderna. Kring ekvatorn stiger luften medan ca 30 grader norr och söder om ekvatorn sjunker den ner igen. Stigande luft tar med sig vattenånga upp som kyls av och bildar moln medan sjunkande luft gör att moln löses upp när luften blir varmare. Detta leder till att ekvatorsområdet får stor nederbörd medan områdena norr och söder om vändkretsarna får torrt klimat. Kring våra latituder stiger luften igen vilket bidrar till vårt fuktiga klimat.

.
Andra faktorer som påverkar klimatet är land och hav. Hav och stora sjöar värms endast långsamt upp under sommaren och kyls lika långsamt under vintern. Medan land värms snabbt upp och kyls lika snabbt. Vi får därför kustklimat och inlandsklimat. Det gör också att klimatet blir olika mellan norra halvklotet med de stora landmassorna och södra halvklotet med de stora haven. En annan viktig klimatfaktor är landets höjd. Ju högre land desto kallare. Kombinationen av de två senaste faktorerna gör till exempel att klimatet vid de två polerna skiljer sig väldigt åt trots att de kan tyckas vara liknande; kalla och snöiga.

Klimattyper
Klimaten i olika delar av världen brukar delas in i olika klimattyper.

A Regnrika tropiska klimat. Här är medeltemperaturen över 18 grader hela året och det förekommer rikligt med regn även om det kan vara torrt under delar av året.

B Arida klimat. Torra klimat med öknar och stepper. Mer avdunstning än nederbörd. Kan vara både varma och kalla

C Varmtempererade fuktiga klimat. Milda vintrar och somrar. Nederbörden större än avdunstningen.

D Kalltempererade fuktiga klimat. Snöiga vintrar och med mer nederbörd än avdunstning under året.

E Polarklimat. Temperaturen är inte ens på sommaren mer än tio grader i snitt.

Tidsskalor
Mycket som påverkar väder och klimat är samma men då tidsskalorna är väldigt olika, årtionden eller dagar, så blir effekterna olika. De tryckskillnader som bestämmer om det ska vara kuling eller en mild bris och de fuktighetsskillnader som ger oss dimma eller god sikt är så kortvariga att de försvinner i statistiken för klimatet ungefär som vägens kurvor på en småskalig karta. Samtidigt är faktorer som för vädret är oföränderliga föränderliga för klimatet. Havsströmmar, havets temperatur, glaciärer, skogars tillväxt eller försvinnande, solens aktivitet och naturligtvis mängden växthusgaser i atmosfären är sådana långsamt föränderliga faktorer som klimatet beror på och som samverkar i klimatets förändring.

*Klimat i den mening som är intressant för klimatdebatten. Det finns även andra klimat tex. mikroklimat

Källor:
G H Liljequist, 1975, Jordens klimat
Wikipedia Climate
SMHI
Bilder:
Wikipedia Klimatologi
Wikipedia Köppen
Wikipedia Hadley-cell

2 kommentarer:

  1. men hur ser jorden ut om 40år hur mycket vatten eller is kommer det att vara.

    SvaraRadera
  2. Här finns en syn på saken:

    Climate Change Impacts on National Security: Admiral David Titley
    http://youtu.be/CBBEyJVj5MY

    SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet