20 nov. 2008

Var går gränsen för Stockholmsinitiativet?

Lars Bern, medlem i Stockholmsinitiativet, anklagar i svepande ordalag klimatforskare för grovt forskningsfusk när han i SvD hävdar att:

"Politikernas vetenskapliga rådgivare har målat in sig i ett hörn och vågar inte längre avslöja sanningen. Istället försvaras växthushypotesen till varje pris, stundtals med direkt manipulerande av data."

Naturligtvis görs detta utan referenser eller angivande av några belägg.
(Angreppet blir nästan komiskt med tanke på att de bäst dokumenterade manipulerandet av vetenskap i detta sammanhang har varit för att undertrycka genomslaget av de vetenskapliga resultaten som visar på global uppvärmning och människans del i denna. Se tex. Politics and Science in the Bush administration s. 16-20 och UCS Exxon report)

Men för Stockholmsinitiativets skribenter går inte gränsen vid denna form av retorik. De drar sig inte heller för att använda falska citat och formuleringar som är skapade för felslut. I SvD den 29/10 kan vi läsa att:

"Sanningen är en helt annan. IPCC bedömer och sammanställer endast vetenskaplig litteratur utifrån utgångspunkten att söka spår efter mänsklig påverkan på klimatet, inte att förutsättningslöst kartlägga och förstå dess variationer.
De senaste direktiven säger dessutom i klartext: ”Det främsta målet för denna organisation … är att uppnå … en stabilisering av halten växthusgas i atmosfären på en nivå som skulle förebygga farlig mänsklig inverkan på klimat­systemet.”
"

Men texten som citeras av Stockholmsinitiativet, fetstil ovan, kommer inte från några direktiv för hur IPCC ska arbeta utan från artikel 2 i United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):

"The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner."

Notera att ordet konvention bytts ut till organisation för att passa författarnas syften.
UNFCCC är en konvention antagen av många av FNs länder, däribland Sverige, för att motverka klimatförändring. Det är alltså en politisk överenskommelse som inte har med IPCCs vetenskapligt baserade arbete att göra annat än som mottagare av information.*
IPCCs uppgift är att ta fram så bra underlag som möjligt för att fatta politiska beslut och ge en så objektiv bild som möjligt av situationen baserad på vetenskap. Detta beskrivs tydligt på ett flertal ställen. Bland annat i den skrift som gavs ut till 10-årsdagen av UNFCCC:

"Role of the IPCC:
The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. Review by experts and governments is an essential part of the IPCC process. The Panel does not conduct new research, monitor climate-related data or recommend policies."

Det är trist att en av Sveriges största dagstidningar låter personer som är beredda att spela hur fult som helst för att sprida sin propaganda att fortsätta utan att ta sitt redaktionella ansvar och sätta upp rimliga spelregler för en offentlig debatt. Tycker verkligen SvDs brännpunktsredaktion att klimatdebatten ska föras på detta fula sätt?

*Det närmaste IPCC detta citat kommer vad jag funnit är att det citeras i IPCC Technical Paper III en skrift som beskriver vetenskapliga bedömningar av implikationerna av att följa konventionen.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet