16 dec. 2008

Tuvalu


Jonny Fagerström från Stockholmsinitiativet är tydligen flitig på insändarsidorna och nu fick vi ett tips om en insändare han har i Uppsalas nya tidning om Tuvalu. Jonnys inlägg är ett svar på en annan insändare som bland annat tar upp det allvarliga problemet att havsnivåerna stiger runt om i världen till följd av den globala uppvärmningen som till största delen orsakats av oss människor.

Till att börja med säger den första insändaren att havsnivåerna stiger i genomsnitt med 5-6 mm/år, en siffra som låter hög och som jag inte kan hitta vetenskapligt publicerad någonstans. Det finns dock om man bara väljer ut vissa stationer som referensexempel. Ett exempel på detta är om man kollar på nivåförändringen över en region i stilla havet och indiska oceanen mellan åren 1998 till 2001 (se figur nedan). Det finns också andra exempel men korttidstrender på få stationer ger osäkra resultat och bör undvikas om man försöker beskriva något globalt. Utökar man trenden till hela figuren nedan kan man se att havsnivåökningen i området skulle ligga runt 4 mm/år. (Figur från Church et. al 2006)


Tittar vi på vad den senaste publicerade vetenskapen säger om havsnivåhöjningar så tror man att vi runt 2100 kan ha fått en höjning av havsnivån runt 80 cm. Detta skulle ge en snitthöjning på havsnivån med dryga 7 mm/år.

Åter till Jonnys insändare, om jag försöker bortse från retoriken så påstås det i alla fall att:

-De globala havsnivåerna har ökat långsamt men naturligt sedan senaste istiden.
-Det finns ingen tydlig trend avseende havsnivåhöjning på Tuvalu.

Låt oss börja med det senare påståendet och titta in i vad de senaste vetenskapligt publicerade rönen säger... Church et al. 2006 säger att havsnivåhöjningen på Funafuti (Tuvalu) ligger på 2 +/- 1 mm/år (1950-2001) och skriver vidare att det är tydligt att havsnivåerna i detta område stiger.


Angående det första påståendet så har havsnivån globalt sett stigit med ca 1.8 mm/år det senaste århundradet (bild ovan), det finns också publicerade vetenskapligt granskade uppgifter som ser ut att hålla som säger att havsnivån mellan 1993 och 2000 steg med 3.1 mm/år. Bilden nedan beskriver hur havsnivån har förändrats sedan senaste ”istiden” som ni kan se är den inte jämn, ibland långsam ibland snabb. Något som är tydligt är också den stabila nivå som havsnivån har legat på i slutet av kurvan.


Ergo, om jag av någon anledning skulle ha bott på Tuvalu skulle jag snabbt se till att flytta därifrån.

16 kommentarer:

 1. Jag gillar er blogg,klart användbar även för mig inte tu tal om det. Vi tycks faktiskt också ha samma uppfattning i sakfrågan denna gång. 5-6 mm saknar stöd i verifierbar vetenskap. De uppgifter ni förmedlar delar jag i huvudsak. Er siffra om 2mm +-1 mm innbär ju att havsnivåhöjningen ligger inom intervallet 1-3 mm, vilket i ett geologiskt perspektiv måste anses vara helt normalt. Tar man dessutom hänsyn till isostatiska rörelser är det absolut ingen fara att stanna på Tuvalu/ MVH Jonny Fagerström

  SvaraRadera
 2. 5-6 mm i global trend har jag inte hittat, men man kan hitta sådana lokala variationer... De som publiceras visar dock på en acceleration av havsnivåhöjningen på senare tid.

  Vad är geologiskt normalt? Det beror ju helt och hållet på vad som påverkar havsnivåhöjningen... då den senaste istiden tog fart så sjönk havsnivåerna... och förändringarna i nivå sen den senaste istiden har inte varit konstanta.... vad menar du med normalt?

  SvaraRadera
 3. Jag anser att normal havsnivåhöjning ligger inom intervallet 1,8-2 mm per år vilket varit fallet de senaste 7000 åren samt likaså de senaste 100. Titta även på kurvorna från University of Colorado i Boulder så ser ni att ökningen till 3 mm/år som ni pekar på det senaste decenniet sedan 2005 åter har fallit till ca 2mm/år.(Det sistnämnda med full respekt för er reservation för korta mätserier/
  NVH
  Jonny

  SvaraRadera
 4. Jonny:"Jag anser att normal havsnivåhöjning ligger inom intervallet 1,8-2 mm per år vilket varit fallet de senaste 7000 åren" På vilka grunder anser du det? Och menar du att det är ett medelvärde? (I så fall är det fullständigt ointressant.) Enligt Wikipedia är havsnivåhöjningen senaste 3000 åren i snitt 0,1 till 0,2 mm per år. Utgår man från mätningarna som presenteras av CSIRO så får man värden på mellan 0,5 och 0,8 mm/år de senaste 700-1000 åren.
  De senare siffrorna stämmer också väl med en ökning på ca 1,8-2 mm/år i snitt under 1900-talet och en ökning på ca 3,0 mm/år under andra halvan av förra århundradet. Dvs ungefär 2,5 mm/år extra pga klimatförändringarna.

  SvaraRadera
 5. Ja, medelvärden har sina brister och det är lätt att konstatera stora variationer kopplat till olika tidsperioder där nivåhöjningen varit både större och mindre: Från 40mm/år och nedåt.
  På tal om Wikipedia så framgår det där under sökordet : Current sea level rise: Underrubriken: Are islands "drowning"?
  ”Many media reports have focused the island nations of the Pacific, notably the Polynesian island of Tuvalu, which based on more severe flooding events in recent years, was thought to be "sinking" due to sea level rise. A scientific review in 2000 reported that based on University of Hawaii gauge data, Tuvalu had experienced a negligible increase in sea-level of 0.07 mm a year over the past two decades, and that ENSO had been a larger factor in Tuvalu's higher tides in recent years”
  MVH
  Jonny

  SvaraRadera
 6. Jonny: Du svarade inte på frågorna om var du fick siffrorna 1,8-2 mm/år senaste 7000 åren ifrån.

  SvaraRadera
 7. En sådan sänkning skulle nästan ge en sänkning på den tid du pratar om med 15 m... det finns inga belägg för något sådant.

  Vill man titta på mätserier vid olika universitet eller platser kan man ju också kolla på Tuvalu... vilket vid en snabb överslagsräkning ser ut att ge högre värden än som nämnts någonstans ovan.

  http://sealevel.colorado.edu/cgi-sealevel/create_plot.cgi?dlon=179&dlat=8&map=t&fit=n&smooth=n&days=60

  Du får nog också visa var du fått dina nummer ifrån det finns för många olika för att börja gissa.

  SvaraRadera
 8. Jonny, du "glömde" att stycket från Wikipedia fortsätter:
  "A subsequent study by John Hunter from the University of Tasmania, however, adjusted for ENSO effects and the movement of the gauge (which was thought to be sinking). Hunter concluded that Tuvalu had been experiencing sea-level rise of about 1.2 mm per year."

  SvaraRadera
 9. Nejdå Thomas, jag glömde inte det stycket. Jag tyckte bara att det stämde så bra med vad jag redan skrivit i UNT nämligen:
  "Någon tydlig trend avseende havsnivåhöjning förekommer inte på Tuvalu. Mätstationen i Funafuti visar på en negativ trend (-0,12 millimeter per år) när man tar hänsyn till isostatiska rörelser. (Proudman Oceanographic Laboratory)
  Andra mätande institut har kommit fram till liknande slutsatser. Enligt University of Hawaii och Australian Tidal Facility ger analysen av Funafuti en trend om 0,8 ± 1,9 millimeter per år relativt land. Man anser med 68 procents sannolikhet att trenden är mellan -­­­­1,1 och 2,7 millimeter/år.
  Det är alltså mycket tydligt att havet inte alls stiger med de fem till sex millimeter per år som skribenterna påstår, oavsett hur man räknar"
  Även det stycket du pekar på "debunkar" de 5-6 mm som jag ifrågasatt. Det var mitt mål. Vi verkar överens - igen

  MVH
  Jonny

  SvaraRadera
 10. Det jag inte är överens med dig om är bland annat din koppling till naturlig havsnivåhöjning efter senaste istiden. Varifrån fick du ca 2 mm/år senaste 7000 åren?

  SvaraRadera
 11. IPCC tänker sig att havsytan ökar mellan 20 och 50 cm fram till 2100. Det känns rätt bra.

  SvaraRadera
 12. 20-50 cm känns ju bättre än 80 cm, eller hur? Men ok, IPCC kan ju ha fel, men jag tycker ändå att det är en bra referens när man plockar fram en enskild rapport (även om den är den senaste)

  SvaraRadera
 13. IPCC har inte med de dynamiska effekter som finns med i artikeln jag länkar till i texten...

  SvaraRadera
 14. Magnus!

  Tuvalus befolkning ska vara glad tt du inte har jobbet som deras nationelle rådgivare.Varför blir ni oroade istället för glada över att Tuvalu kommer att bestå?? Jag fattar inte vad ni är för individer eller hur ni tänker.

  SvaraRadera
 15. Anonym,
  Artikeln är från 2008 alltså två år innan den artikel om atollers utveckling som jag gissar att du tänker på. Artikeln behandlar felaktigheter kring havsnivåhöjning och ingenstans uttrycks någon brist på glädje om Tuvalu skulle visa sig motståndskraftigare mot havsnivåhöjningen än väntat. Sedan är din slutsats om Tuvalus bestående tyvärr väl tvärsäkrer utifrån den forskning som finns. Det är nog du som får förklara hur du tänker.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet