23 apr. 2009

Nordell om den globala uppvärmningen

Professor Bo Nordell har en helt egen teori om varför jorden blir varmare och varmare. Teorin går ut på att användandet av fossilt bränsle oavsett ursprung (t.ex. kärnkraft eller kolkraft) har genererat den värme som värmt jorden, INTE en förhöjd växthuseffekt. Jag har skrivit om felen i Nordells teori tidigare men för tydlighetens skull klistrar jag in vetenskapsrådets utvärdering* av teorin i slutet av inlägget (offentlig handling).

Nordell puffar nu ånyo för sin egna teori i NyTeknik, man kan tycka att NyTeknik borde granska sina artiklar noggrannare men huvudansvaret faller såklart tillbaka på Nordell. I samma artikel skriver också Nordell att spillvärme från kärnkraft bidrar till de ökande algblomningarna, dels kan man diskutera hur mycket spillvärmen förändrar temperaturen i det stora hela, men framförallt är det värt att påpeka att Luleå Tekniska Universitet har faktisk forskning på blomningarna i östersjön. Nordell har inte diskuterat frågan med de berörda forskarna. Det är också värt att påpeka att de stora blomningarna av cyanobakterier som skett inte förknippats med spillvärme från kärnkraftsverk, den intresserade kan läsa om de senaste årens blomningar i artikeln Satellite measurements of cyanobacterial bloom frequency in the Baltic Sea: interannual and spatial variability av M. Kahru et. al.. Satellitbilderna där visar så vitt jag kan se ingen koppling till tillexempel Oskarshamn. (Det är andra effekter som dominerar)


Nordell har åter igen tagit sig vatten över huvudet, för mer läsning om Nordells teorier rekommenderas framtida nr av tidskriften Folkvett.

För att få en uppfattning om orimligheten i Nordells teori kan vi göra en liten överslagsräkning. Enligt Wikipedia konsumerar våra samhällen på Jorden 5*1020 J/år eller 1,6*1013 W. Antag att allt detta omvandlas till värme. Det motsvarar 0,03 W/m2 vilket är en 100 del av vad ökningen av växthusgaser (vattenånga ej medräknat) bidragit med.


* VRs utvärdering:
The underpinning of the proposed project is that the mechanism of climate change held by the overwhelming majority of international scientists (i.e., the greenhouse gas GHG effect) is wrong. The applicant is forwarding the idea that thermal pollution explains the observed warming patterns. While thermal pollution may deserve to be further evaluated, there are major flaws in the method proposed to do this in the present project. The project proposes further analysis of geographically distrubted (temperature?) data since 1880 to provide tests of "Nordell´s hypothesis" which is that global warming is a result of heat dissipation from the use of fossil fuel. Nordell bases this hypothesis on calculations using an equation which he has derived relating net outgoing longwave radiation (net OLR) to the temperature at the Earth´s surface (Ts) and the effective radiative temperature at the ´top of the atmosphere´ (Te). Nordell´s derived equation has been published but it is not correct. This has been pointed out to Nordell in published comments, but from his published replies it is evident that he has not understood the comments. Simplified models of radiative transfer like Nordell´s are treated in most student textbooks in atmospheric physics (e.g. Salby 1996, chapter 8) - here it can be seen, for example, that considering radiative transfer alone leads to a temperature discontinuity between the lowermost atmosphere and the ground and to a temperature gradient in the atmosphere which decreases sharply with increasing height - not the uniform gradient which Nordell has ´assumed´ in ´deriving´ his own equation. Energy transfer in the real troposphere is in practice dominated by convection and latent heat (water / water vapour) transfer, not by radiative transfer - so any equation based only on radiative transfer would be inappropriate, even if it were correct. Even if Nordell´s equation were both correct and appropriate, it cannot be applied to calculate net OLR since there are no adequate observations available of the effective radiative temperature at the top of the atmosphere (Te). There are no observations at all before the space age, and even recent observations have very large uncertainties. Nordell seems to use a fixed value based on a (misquoted) rough calculation given in the textbook by Salby. This is totally inadequate for the purpose.
UPPDATERING 17/11-09: Elisabet Höglund skriver om Nordells idéer i Aftonbladet.

8 kommentarer:

 1. "Teorin går ut på att användandet av fossilt bränsle oavsett ursprung (t.ex. kärnkraft eller kolkraft)..."

  Kärnkraft är väl inget fossilt bränsle?

  SvaraRadera
 2. Är beredd att hålla med, men det beror på vem man frågar?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fossila_br%C3%A4nslen

  Poängen är att de inte återbildas och Nordell menar att när man utnyttjar energin därifrån så ökar man temperaturen, eftersom det inte åtgår någon energi till nybildning... ungefär.

  Jämför med ett träd, de åtgår energi när det växer och sen frigörs de när det eldas upp...

  SvaraRadera
 3. Ska man vara petig så anger IPCC rapporten från 2007 den antropogena påverkan till 1.6 W/m2 [0.6 to 2.4]

  SvaraRadera
 4. Lucas:
  Det är den totala inklusive aerosoler som är 0.6 - 2.4 W/m2.
  Gaserna är kring 2.6 W/m2 och det är det jag hänvisar till. Du kan se allt i diagrammet som texten länkar till.

  SvaraRadera
 5. Hej,

  Jag arbetar på en stiftelse i ett utomnordiskt land som i likhet med VR delar ut pengar till forskning.

  Jag har lite insikt i hur bidragsfördelning går till och är intresserad av vad för slags utvärdering det är som citeras ovan. Är det som ett svar (avslag får man förmoda) till en ansökan?

  Isådanafall gissar jag utan att vara insatt i VRs rutiner att citatet är en sammanfattning av granskarnas kritik. Denna har helt uppenbarligen varit väldigt negativ.

  De granskningar som vi brukar få in är i väldigt få fall så här negativa. Forskares sätt att kritisera andras föreslagna projekt skiljer sig självklart kraftigt från person till person, men så här jäkla illa brukar det inte vara.

  "it is evident that he has not understood the comments"

  "This is totally inadequate for the purpose."

  Jösses.

  Man kan inte annat än tro att granskarna suttit och skakat på sina huvuden och tänkt att något måste vara fel i Arrhenius hemland. Pinsamt är bara förnamnet.

  Mvh A

  SvaraRadera
 6. Hej!

  Ja det är ett avslag på en ansökan. Jag har pratat med några som sitter i VR och granskar och dom säger precis de du är inne på. Det är mycket ovanligt med sådana här svar. Om jag mins rätt fick den lägsta möjliga betyg vilket jag aldrig någonsin sett eller hört att någon annan ansökan fått.

  SvaraRadera
 7. Hej Magnus!

  Tack för svaret. Om ansökan fick lägsta möjliga betyg är det verkligen illa. Jag har som sagt ingen insikt i VRs metoder, men de granskningar som vi brukar få in är i regel generöst värderade, dvs. granskarna tenderar att sätta högre än medel i betyg överlag. Dessutom är det ofta någon av dem som sätter högre (eller lägre) än de andra. Att en ansökan får absolut lägsta betyg är som du säger alltså väldigt ovanligt.

  Mvh A

  SvaraRadera
 8. Pehr Björnbom3 maj 2009 kl. 00:18

  Nordell har publicerat sin teori i en artikel 2003, “Thermal pollution causes global warming”, i den vetenskapliga “peer-reviewade” Elseviertidskriften Global and Planetary Change. Artikeln resulterade i två kritiska kommentarer som tidskriften publicerade och som Nordell besvarade, men det är helt klart att Nordells artikel innehåller fatala principiella misstag.

  Detta är alltså ett exempel av många på hur processen med “peer review” kan ge helt opålitliga resultat. Jag har själv sett en del liknande exempel inom mitt vetenskapliga område. “Peer review” ger absolut ingen garanti för att publicerade vetenskapliga resultat är vederhäftiga och detta exempel är varken det första eller sista där “peer reviewers” har gjort ett dåligt jobb.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet