17 dec. 2009

Nyfiken på CRU-data?

Efter stölden och spridandet av e-post från CRU har det florerat många påståenden om suspekta justeringar i temperaturdata. Man gör normalt justeringar av olika stationers temperaturserier för att kompensera för byten av instrument, placering och liknande. Rykten säger att dessa justeringar förstärker, medvetet eller omedvetet av forskarna, den uppmätta trenden.

Nu går det förhållandevis enkelt att testa för den som vill.

På RealClimate har man jämfört CRU-justerade temperaturen mot rådata för 65 slumpvis utvalda stationsserier som uppfyllde följande kriterier: temperaturserie ca 100 år eller längre, och högst fyra missade noteringar under standardperioden 1961-90. De valdes utspridda så väl som möjligt över Jorden och delades in i två grupper, A och B. Resultatet syns nedan:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/12/are-the-cru-data-suspect-an-objective-assessment/#more-2351

Som synes har justeringarna minskat spridningen av data men trenden är närmast identisk. Slutsats: Ingen förvrängning av uppvärmningstrenden har alltså skett.

Nu är säkert RealClimate själva suspekta så som en sajt med klimatforskare som samarbetar med CRU. Så för er som inte vill/kan kontrollera deras analys men tvivlar så har en liknande undersökning gjorts av Giorgio Francesco Gilestro, biolog från Italien. Gilestro jämförde skillnaden i uppvärmingstrend mellan justerade och ojusterade data från 6533 stationer som ingår i den stora databasen GHCN och som har justerade temperaturdata i databasen. Resultatet:
http://www.gilestro.tk/2009/lots-of-smoke-hardly-any-gun-do-climatologists-falsify-data/

Trendskillnaderna för de olika stationerna är nästan helt jämnt fördelade kring differensen noll (0). Slutsats: Ingen förvrängning av uppvärmningstrenden har skett.

Det kan tyckas som en händelse som ser ut som en tanke att stora "klimatskeptiker"-sajter med påstådd stor kompetens inte klarar av eller är intresserade av att göra motsvarande statistiska analys.

Följ länkarna till det två undersökningarna för att läsa mer om de metoder som används och den information som finns publicerad kring data och justeringsmetoder.

15 kommentarer:

 1. Ja det verkar onekligen märkligt att skeptiker inte brytt sig om att göra liknande vetenskapliga analyser.
  Det finns ju några intellektuella människor även i deras led.

  Fast i ärlighetens namn kanske det inte ligger i deras intresse att analysera data. Det är väl snarast metoden och människorna bakom resultaten som är suspekta?

  SvaraRadera
 2. Jahaaa!
  Så rådata är tillgängliga nu?
  Jag trodde dom var i tur och ordning:
  1. Hemliga
  2. Inte gavs till skeptiker
  3. Borttappade / raderade
  4. Inte kunde publiceras pga rättigheter.

  Inget skumt med dessa förklaringar eller hur?

  Men hur var det med korrigeringar för Urban Heat Island?

  Jonas B1

  SvaraRadera
 3. Vad är det för huvudsaklig skillnad på Set A och Set B?
  För Set A visar ju precis det som många skeptiker hävdar - att det var lika varmt på 30-talet som nu..?

  Min egen sammanställning över rådata för Sverige 1890-2001 visar exakt samma sak.

  SvaraRadera
 4. Har några funderingar/invändningar kring detta...

  1. OM urvalet av mätstationer som används har varit "cherry-picking" så har detta ingen betydelse.
  http://climateaudit.org/2009/12/16/iearussia-hadley-center-probably-tampered-with-russian-climate-data/

  2. Eftersom "urban heat islands" torde vara mycket vanligt förkommande så borde väl INTE justeringarna i genomsnitt vara noll, de borde vara negativa.

  3. Den gode Girgio verkar knappast "neutral" i sin framtoning...

  4. Vore intressant att se ett bemötande av det konkreta fallet "Darwin Zero". Jag har bara sett allmänt hålla svar från realclimtate etc om vad justeringar är. Är det inte märkligt att man inte kan se vilka justeringar som gjorts och varför? Eller missar jag något?
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/

  SvaraRadera
 5. Tja...det er jo enighet om at dataene skal og bør justeres, derfor er det ikke nødvendigvis slik at hovedtrenden i de justerte dataene bør vær lik den i rådataene. Klimaskeptikerne har jo framfor alt påpekt Urban Heat Island-effekten og fått høre at disse blir justert for. Ut fra dette alene, kunne man forvente at den justerte trenden burde være mindre bratt enn trenden i rådataene. Det kan tenkes at dette ikke stemmer, eller at det er gjort andre, velbegrunnede justeringer i motsatt retning. Men spørsmålet er relevant og jeg er ikke klar til å trekke konklusjoner før det er avklart.

  Klimaskeptikerne har gjort mange analyser på temperaturdataene etter lekkasjen fra CRU, de har bare ikke gjort akkurat denne. Hvis det er mistenkelig at de ikke har gjort den, er det kanskje også mistenkelig at ingen andre har gjort den før, ettersom diskusjonen om temperaturdataene har pågått i flere år.

  Det endelige svaret på dette kan vi ikke få uten detaljanalyser av de justeringene som er gjort.

  SvaraRadera
 6. Till kommentatorerna ovan,
  Det finns mängder med publikationer (Se tex via RealClimate-länken) som beskriver hur justeringarna görs. Läs dom om ni vill veta.
  Justeringarna har kontrolleras vetenskapligt och görs så fortfarande. Vänd er till den vetenskapliga litteraturen och hemsidorna för respektive mätserie.
  Data har alltid till allra största delen varit tillgänglig se den vetenskapliga litteraturen tex. via länken i RealClimate-inlägget.
  Ni kan göra om testerna om ni vill med andra slumpmässigt valda stationer. Det är meningslöst att börja gnälla om just RealClimates urval. Läs deras inlägg.

  TIPS: Det finns en stor mängd litteratur kring detta för den som verkligen bryr sig om att ta reda på fakta, använd er av den.

  SvaraRadera
 7. Läste såklart på Realclimate, men fick inte där ngn klarhet i vad skillnaden är på Set A och Set B.
  Frågade samma fråga som här, fast på engelska, men min fråga publicerades aldrig.

  Kan ingen här svara på vad skillnaden är?

  SvaraRadera
 8. Patrik,
  Det är ingen skillnad. De är två grupper med slumpvis valda stationer.

  SvaraRadera
 9. jag är mycket nyfiken på ett svar från UI ang. detta med att netto-justeringarna är noll.

  Vi vet att många justeringar måste göras nedåt pga "urban heat islands".

  Övriga justeringar bör ge nära ett "noll-resultat"!`?

  Finns det någon förklaring till detta som jag har missat?

  SvaraRadera
 10. Conny,

  Det är alltså dina förutfattade meningar men så behöver alls inte vara fallet... därför kontrollerar man med statistiska metoder.

  SvaraRadera
 11. ConnyT,
  "
  Finns det någon förklaring till detta som jag har missat?"
  Ja

  SvaraRadera
 12. Anders Martinsson>> Jag accepterar att två olika, slumpmässiga urval av mätserier från vitt skilda platser på jorden kan ge vitt skilda karaktär på utvecklingen av T under en bestämd tidsperiod.

  MEN: Vad säger det om proxydatasammanställningar, som t.ex. den över åren ~1000-1400 i IPCC AR4 som baseras på ca 30 proxypunkter med viss spridning på jorden?

  Om man accepterar det första, att det kan skilja mycket mellan olika sammanställningar av serier, så måste man väl också acceptera att en proxydatasammanställning med ~30 punkter (~serier) kan ge en annan bild än vad ett annat urval hade gjort?

  Du behöver inte komma med argumentet "men 100-årstrenden är samma i både Set A och Set B", för det är inte det viktiga i min frågeställning.
  Det viktiga är att det ena Set:et visar ett ~1930-tal som är lika varmt som nuet.
  Ser man på proxydata på samma sätt så betyder det att man mycket väl skulle kunna ha ~30 andra platser på jorden i en rekonstruktion, än de som IPCC redovisar, som ger vid handen att MWP var lika varm som nu.
  Eller?

  SvaraRadera
 13. @Anders och Magnus

  Jag antar att bristen på svar betyder att ni anser att frågan är helt ointressant/felaktig!?

  Det ända svaret jag hittills sett är länkar till hur justeringar görs rent allmänt.

  Är frågan så konstig?

  Det måste finnas en eller flera faktorer som gör att temperaturerna justeras uppåt i samma utsträckning som "urban heat islands" medför justeringar nedåt.

  Har ni någon åsikt/förklaring till vad detta kan vara?

  "Vanliga" justeringar för ny utrustning, flytt av stationer etc etc bör rimligtvis jämna ut sig?

  Ni tycker jag missar något - kan ni upplysa mig om var jag tänker fel?!

  SvaraRadera
 14. Patrik,
  Vi har redan diskuterat skillnader mellan olika proxies och termometrar samt osäkerheter kring temperaturer förr. Tänker inte ta de frågorna en gång till med dig.

  ConnyT,
  Du får skilja på stationskorrigeringar som handlar om olika burar, placeringar och dyligt. Man sätter samman kurvan till en helhet och försöker så gått man kan få bort effekter av mätningsändringar och den senare analysen av stationen jämtemot regional temperatur. Analyserna i inlägget gäller stationens rådata mot stationens justerade data. (Den typ av justering som misstänkligjorts av Antony Watts mfl. senaste tiden.)
  Sedan är värmande effekten av städer ofta betydligt överdriven. Se här.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet