5 mars 2010

Förvillande om bevisning

Det hävdas ofta (med rätta) att utan effekten av ökningen av halten växthusgaser (koldioxid, metan etc) så kan man inte förklara temperaturökningen det senaste halvseklet. Naturliga förklaringar som förändringar i solen instrålning eller vulkanisk aktivitet räcker inte till – om det bara handlade om dessa så hade den globala temperaturen snarare minskat. Den kanske mest välkända illustrationen av detta är fig 2.5 från IPCCs 4:e syntesrapport (se bilden).
En vanlig reaktion från ”skeptiker”-håll när detta omnämns är att låtsas om som om detta vore det enda som stödjer att uppvärmningen beror (i alla fall till en betydande del) på växthusgaser. T ex skriver Stockholmsinitiativet i en felfylld debattartikel i Aftonbladet:
Detta är oerhört viktiga nyheter, då de antyder att global uppvärmning inte enbart förorsakas av människan. Inspekterar man dessutom frågan i grunden visar det sig att klimatforskarnas argument inte bygger på kunskap, utan snarare bristen av kunskap: ”Vi kan inte förklara temperaturhöjningen under den senare delen av 1900-talet annat än genom människans utsläpp av koldioxid”. Beviset är alltså att det inte finns några andra bevis. Hur hade en sådan fråga bedömts i en domstol? ”Vi kan visserligen inte bevisa den åtalades brott, men då vi heller inte kan hitta några andra misstänkta finner vi ändå den åtalade skyldig”.
Nu är det inte alls så att det handlar om en brist på kunskap. Vi vet mycket väl att ökade halter av växthusgaser har en uppvärmande effekt, genom att de absorberar och emitterar värmestrålning i vissa våglängder. Detta tillhör de mest elementära fakta inom klimatvetenskapen, och har varit känt i över ett sekel. Vi ser också att uppvärmningen visar ett mönster som stämmer överens med effekten av ökade växthusgaser: vi kan se det på hur spektrumet för jordens utgående infraröda strålning förändras, vi kan se det på avkylningen av stratosfären, vi kan se det på att temperaturökningen är större på natten än på dagen osv.

Om vi fortsätter med domstolsmetaforen så har vi alltså både motiv, vittnen och teknisk bevisning. Men när åklagaren i sin plädering lägger till: ”Dessutom är den åtalade den enda som hade tillfälle att begå brottet” så ställer sig försvaret upp och ropar: ”Herr domare, nämndemän, ni hör - det enda beviset de har är att det inte finns några andra misstänkta!”

4 kommentarer:

 1. Det är ingenting nytt som framkommer i debattartikeln i Aftonbladet. Det ”nya” kan ligga i att allmänheten nu äntligen får ta del av andra synsätt än de som under senare år dominerat klimatdebatten. Att den s.k. AGW-hypotesen inte är bevisad vet nämligen de flesta redan. Hypotesen hålls vid liv eftersom man tidigt påvisade ”att ökade halter av växthusgaser har en uppvärmande effekt”. Men härifrån till att med säkerhet hävda att människan påverkar klimatet är steget mycket långt. De relativt små mängder växthusgaser som härrör från människans aktiviteter ingår nämligen i ett otroligt komplicerat system av olika faktorer och där både positiv och negativ feedback förekommer. Att i detta ”klimatkosmos” reda ut rollen hos de av människans aktiviteter skapade växthusgaserna har ännu inte lyckats. Förmodligen kommer alla de åtgärder som nu och framöver sätts in mot påstådda och verkliga klimatförändringar att vara av noll och intet värde; man kommer helt enkelt inte att kunna påvisa några effekter. Däremot kan effekterna på utvecklingsländerna bli förödande.

  SvaraRadera
 2. Leif,

  Faktum är att mänskliga utsläpp har höjt atmosfärens koldioxidhalt avsevärt, från ca 280 till 387 ppm.

  SvaraRadera
 3. Kim Bergström5 mars 2010 kl. 20:42

  Leif E:

  De "relativt små mängder växthusgaser som härrör från människans aktiviteter" som du refererar till luktar väldigt mycket som en efterhängsen vandringssägen, där man blandar ihop den totala kolomsättningen och det nettotillskott som faktiskt förändrar atmosfärens sammasättning.

  SvaraRadera
 4. Leif,
  Jag kan hålla med om att allmänheten får ta del av andra synsätt. Förut var de hänvisade till i första hand vetenskap, nu tycks vilka stollerier som helst få medieutrymme.
  Knappast något att säga "äntligen" om dock.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet