2 apr. 2010

EPA besvarar "klimatskeptiska" argument


Vi vill tipsa om en bra resurs i klimatdebatten. I samband med en utredning om huruvida utsläpp av växthusgaser skulle omfattas av Clean Air Act, så har Amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA tagit emot ett stort antal kommentarer från allmänheten angående växthusgaser och klimatet. EPA har sedan sammanställt svar på många av de här kommentarerna. Kommentarerna handlar ofta om typiska skeptiska argument som att växthusgaser inte eller endast lite påverkar klimatet, och EPA har bemödat sig att ge genomarbetade och vetenskapligt välgrundade svar. Ganska tekniskt och torrt, men mycket informativt.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet