17 juli 2010

”EU är redo för ett globalt avtal vid nästa klimatmöte”

Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatfrågor, skriver idag på DN Debatt. Först lägger hon in den tyvärr numera obligatoriska kommentaren angående klimatförvillarna.
Förra veckan visade en officiell rapport från Nederländerna att FN:s klimatpanel IPCC inte dragit några felaktiga slutsatser som skulle kunna undergräva de viktigaste påståendena i rapporten från 2007 om möjliga framtida effekter av klimatförändringarna. Klimatförändringarna är här för att stanna, oavsett vad en liten minoritet skeptiker vill få oss att tro.
Med det avklarat lägger presenterar hon sedan EUs planer och önskemål inför framtiden.
Som vi har klargjort vid flera tillfällen vill EU se en rättsligt bindande och global ram för klimatarbetet i form av ett nytt avtal. Vi är dock öppna inför möjligheten att förlänga Kyotoprotokollet med en andra period, förutsatt att två krav uppfylls: De övriga stora utsläppsländerna måste ta på sig att minska sin del av de globala utsläppen, och de brister i protokollet som i dagsläget leder till negativ miljöpåverkan måste åtgärdas.

En andra period under Kyotoprotokollet, utan att de brister som finns i det åtgärdas, skulle inte innebära någon som helst garanti för att den globala uppvärmningen kan hållas under 2 grader. Fokus i protokollet ligger på de industrialiserade länderna, och USA deltar inte alls, vilket innebär att protokollet bara omfattar länder som står för cirka 30 procent av dagens utsläpp. Faktum är dock att det i allt högre grad är de stora framväxande ekonomierna som står för de ökande utsläppen, något som bekräftas av färska uppgifter som visar att förra årets minskning av utsläpp i de industrialiserade länderna helt åts upp av snabbt ökande utsläpp i utvecklingsländerna.
Läs hela artikeln här.

5 kommentarer:

 1. Det är riskfritt för EU att lova saker så länge de vet att andra länder inte är intresserade av att vara med på något seriöst avtal.

  SvaraRadera
 2. Är "klimatförvillare" en ny term eller har den använts ett tag redan? Någon som vet?

  Jag noterar den i alla fall.

  SvaraRadera
 3. Är det alltför konspiratoriskt att gissa att detta är mer politik än vetenskap?

  SvaraRadera
 4. Anynym, EU är en politisk organisation och dess beslut är därför definitionsmässigt politiska, även om de kan vara grundade på vetenskapliga kunskaper.

  SvaraRadera
 5. Problemet med en global överenskommelse är att rika och fattiga länder har så diametralt olika syften.

  Varje avtalsförslag hittills har opererat med en viss totalmängd som får släppas ut. Av denna totalmängd släpper i-länderna ut den överväldigande största delen idag.

  Även om man ärligt slår fast att vi om ett visst antal år måste lägga ett tak på vad var och en får släppa ut per person tar sig i-länderna dit via en sjunkande kurva och u-länderna via en horisontell eller stigande. Men av den totala mängden fossilbränslen som fram till detta datum kommer att släppas ut kommer det mesta enligt denna modell att användas av i-länderna.

  Vilket länder som Kina och Indien förstås menar är en skymf. De anser sig, med all rätt, ha rätt att göra allt som i-länderna anser sig ha rätt att göra.

  Enda sättet att komma ur den här låsningen är att i-länder tar radikala initiativ för att minska sina egna utsläpp nu, utan att vänta på avtal. Varje avtalssituation vilar på att man bygger upp förtroende. Vi måste förbinda oss, innan vi avtalar om att förbinda nån annan.

  Därför är det franska beslutet om att sluta bygga vägar och flygplatser, och i fortsättningen uteslutande bygga järnvägsspår och hamnar så positivt. Även om det är långt ifrån nog är det ett konkret initiativ. Som naturligtvis bör följas av andra.

  Ett beslut att skippa motorvägsbyggen i Sverige skulle också bidra.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet