5 sep. 2010

Gästinlägg inför valet: Moderaterna

Vi på Uppsalainitiativet har inför valet bett representanter från alla riksdagspartier att skriva ett inlägg om respektive partis klimatpolitik. Vi har lottat publiceringsordningen. Inlägg nummer sju är från Moderaterna som representeras av riksdagsledamoten och Moderaternas miljöpolitiska talesperson Sofia Arkelsten. ______________________________________________
Klimatet – den nya ekonomin

Klimatfrågorna har rört sig från att vara specialistfrågor till att bli något som alla har en åsikt om och alla har ansvar för. På samma sätt som väljare ställer krav på politiker att ta ansvar för ekonomiska resurser ställs krav på att också förvalta naturresurserna.

Miljöministern arbetar självklart med klimat och miljö men regeringen är nuförtiden ett grupparbete i klimatpolitik. Biståndsminister Gunilla Carlsson har utsetts till FN:s nya högnivågrupp om klimatfrågor, hela biståndsbudgeten – en procent av BNI – är klimatsäkrad. Handelsminister Ewa Björling far land och rike runt och sluter avtal om miljöteknik och biobränslen. Anders Borg har höjt skatten på koldioxid och sänkt skatten på arbete, gjort tjänster billigare, använt både piska och morot för att mer än tiodubbla antalet miljöbilar och tagit bort fastighetsskatten som var konstruerad så att varje miljöförbättring som bergvärme, treglasfönster eller tilläggsisolering straffades med en skattehöjning.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tar klimatfrågorna på stort allvar. Det oroar våra politiska motståndare. Men sanningen är att ingen har monopol på klimatfrågorna och vi har höga ambitioner på området. Som EU-ordförande 1 juli – 31 december, tog Sverige ledartröjan i det internationella klimatarbetet.

Fredrik Reinfeldt reste jorden runt och träffade världens ledare för att bereda vägen för en överenskommelse. Ena dagen samtal med USA och nästa med Indien. Globala överenskommelser är svåra. COP15:s enorma omfattning, delegater från 192 länder, en blandning av demokratier och diktaturer med gamla och nya motsättningar gjorde att Köpenhamnsmötet redan från början var en rejäl utmaning.

Det var ingen Disneyfilm, det var global politik. Förväntningarna var höga och resultatet litet. Men ingen tror väl att socialdemokraterna under Mona Sahlin skulle kunnat förhandlat fram ett annorlunda avtal? Tvärtom krävs personligt engagemang och en tro på globalt samarbete för att leverera resultat.

Genom hela EU-ledarskapet drev Sverige en offensiv global klimatpolitik. Jag vet för jag sitter i EU-nämnden och har insyn i förhandlingarna och ger regeringen förhandlingsmandat från riksdagen. Vi ser hemliga papperna också. Det var ingen lek att ens ena EU. Vi kan vara stolta över den tid och energi som regeringen, riksdagen och framförallt de duktiga tjänstemännen i förhandlingsdelegationen lade ner. Trots det är vi besvikna på själva överenskommelsen. Nu är det dags för nya friska tag inför Mexico – som redan nu visar att de tar till sig lärdomar från det danska mötet.

Jobben och klimatet

När det gäller valet så utmanar Alliansen S, V och Mp om vilka som är bäst på att genomföra en politik för ekonomisk och ekologisk utveckling som tryggar både miljön och jobben i Sverige. Har vi inte jobben klarar vi inte miljöinvesteringarna heller.

Vi är stolt över vad vi erbjuder väljarna. Vårt facit efter fyra års arbete sticker ut. Alliansen har höjt miljöbudgeten från 15 till 20 miljarder kronor under mandatperioden, satt fart på den förnybara energin, skyddat mer skog än någon annan regering vilket stärker resiliensen och gjort Sverige till ledande på att minska klimatskadliga utsläpp.

Ambitionerna är höga. Energiöverenskommelsen är bred. Vindkraften växer rekordartat, en tredubbling under mandatperioden. El från bioenergi likaså. Sverige får ett överskott av klimatsmart el med alliansens politik. Enligt Energimyndigheten bedöms detta till över 20 TWh 2020. Då är inte de höjda ambitionerna i elcertifikatssystemet medräknade.

Få eller inga länder matchar ambitionerna. Vi har redan tidigare förklarat att vi är beredda att leda Sverige in i den gröna ekonomin. Det är en hållbar utveckling.

När alliansen 2006 tog över efter de rödgröna var målet för att minska de svenska klimatutsläppen förfärande lågt, 4 procent till 2012. Vi har höjt det till 40 procent fram till 2020 och redovisat punkt för punkt hur det ska ske. Mot detta står att de rödgröna fortfarande saknar täckning för 90 procent av sina klimatambitioner.

Klimat, energi och geografi

Vi har en ödmjuk inställning till den globala utmaningen vi står inför. Sverige går före, men vi kan inte blunda för att 99,8 procent av klimatutsläppen sker utanför Sverige. Vi fokuserar därför både på utsläppen i Sverige och utomlands. Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige.

Användningen av fossila bränslen för uppvärmning avvecklas till 2020. Energieffektiviteten i transportsystemet ska stegvis öka och fossilberoendet ska brytas och därmed minska klimatpåverkan. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det storsatsas på energieffektivisering.

Alliansen har genom klimat- och energiuppgörelsen 2009 och sommarens riksdagsbeslut om kärnkraften lagt grunden för en ökad klimatsmart elproduktion i Sverige. Risken för elbrist och import av klimatförstörande kolkraft från kontinenten ersätts av växande överskott av förnybar el.

Mot detta står de rödgrönas besked. Nej till en politik för elöverskott som kan exporteras. Nej till kablar som gör att svensk fossilfri el kan ersätta kolel i Polen och Tyskland. Nej till ökat biobränsle uttag ur skogen, nej till småskalig vattenkraft i elcertifikatssystemen plus ofta lokala nej till utbyggd vindkraft. Det blir inte mycket kvar då förutom att försöka spara sig ur krisen. Oavsett om elen nettomäts eller inte.

Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat föreslår bland annat: Öka exporten av klimatsmart el för att ersätta kolel i Europa, ställ tekniska krav på de kolkraftverk som trots allt byggs i andra länder, stärkt överföringskapaciteten i Sverige och till Europa, timmätning av el även för hushållskunder. Vår politik ger goda miljöeffekter i Europa. Vi vågar inte säga nej till att genomföra stora klimatvinster utanför våra geografi. Det är inte solidariskt.

Länk till Alliansens miljö och klimatrapport


Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M)
Moderaternas miljöpolitiska talesperson
sofia.arkelsten@riksdagen.se

11 kommentarer:

 1. Kommentarer:
  I miljömålet "Begränsad klimatpåverkan" står ordagrant: "Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras...". Därför platsar inte ny vattenkraft, vare sig små- eller storskalig, eftersom all vattenkraft i strömmande vatten ödelägger just ekosystem. Undantaget skulle möjligen vara sådana kraftverk som förläggs så att de låter merparten av vattnet strömma förbi utan dammkonstruktioner, men vilken exploatör vill bygga detta?

  När det gäller undanträngning av europeisk kolkraft med svensk förnybar energi är vi med på noterna. Men det måste ske på ett sådant sätt att vi lever upp till texten ovan från miljömålet.

  Dessutom måste utsläppsrättssystemet ses över eftersom det idag inte med fog kan påstås att vi tränger undan någon kolkraft. Avtal bör göras så att exakt samma mängd förnybar energi som vi exporterar tas bort (läggs ned) i andra änden. Om vi inte gör på det sättet tjänar vår export lika mycket nytta som att minska farten med 2 km/h i en buss på väg mot en bergvägg i 200 knyck...

  Förra året var det bästa i Europa vad gäller förnybar NY energiproduktion. Samtidigt ökade kolkraften, den nya, ännu mer...

  Vi måste enas om att det inte är marginalökningen som ställer till problemen, det är det gigantiska berget av sedan gammalt utnyttjad kolkraft som är problemet. Alltså måste det till avtal om nedskärning, annars spelar vår export ingen som helst roll, möjligen i form av att den ultimata klimatkatastrofen kan skjutas en dag eller två i slutänden...

  Sist en intressant detalj för en moderat: efter många och långa samtal med personal i ledningsgrupper på Svenska Kraftnät och NordPool är det tydligt att det är den fria marknaden och inte brist på el som gör att vi importerar kolkraft understundom till Sverige. Hur då?

  Jo, tyska och danska kolkraftvärmeverk producerar överskott av el ibland, t ex. under kalla vinternätter. Den blir då billig, alltså importeras den. Så om det inte införs kraftiga koldioxidskatter, kanske i kombination med utsläppsrätter som måste begränsas till ett lägre tal än vad som verkligen behövs (för att tvinga bort kolkraft) kommer vi fortsätta att importera kolkraft ibland, trots ödelagda strömvatten om moderaterna får bestämma...

  Alternativförklaringen vill inte dessa människor på SvK och NordPool kännas vid: Att man med flit slänger in lite marginalkraft, dyr sådan, som sätter priset på marknaden nästa dag...

  Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation.

  SvaraRadera
 2. Mmmmm ...

  "Moderaterna drar ner regeringens miljöpolitik"

  www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=15927

  SvaraRadera
 3. Skulle vara intressant att veta vad Sofia Arkelsten tror anledningen till att de få riksdagspolitiker som öppet är skeptiker/förnekare alla tillhör alliansen och moderaterna i synnerhet!

  Exempelvis:

  Sven Yngve Persson
  http://www.skanemoderaterna.se/a/antligen_ett_vettigt_fn_beslut&uid=221

  Jan Ericson
  http://www.ericsoniubbhult.se/

  SvaraRadera
 4. Om moderaterna inte gillar kolkraft så borde de väl se till att helstatliga elbolaget Vattenfall inte gör miljardsatsningar på ny kolkraft. Eller är det så att högre elproduktion kommer före sänkta klimatutsläpp?

  SvaraRadera
 5. Hej! Intressant att det enbart är män som kommenterar här.

  @Christer, här av dig så kan vi prata mer efter valet. Vi följer utvecklingen med uppgraderingar, dammfri vattenkraft och lösningar som räddar fisken noga. Men låt oss prata irl.

  Synd att ni andra inte kommenterar det jag skriver. @Kim, är så besviken på SNF som skrev så. Det finns mycket att säga om hur de gjort sin utvärdering, men Centerpartiet har varit upprörda så det räcker för Alliansen. Tvärt om har vi tack vare moderatpolitiken kunna satsa mer på miljön under de här fyra åren än under de fyra åren innan. Och vi hade dessutom en ekonomisk kris att hantera. @Daniel: Vad gäller Sven Yngve Persson och Jan Ericson så ansvarar ingen av dem för miljöpolitiken. Jag tycker helt enkelt att de har fel och deras beteende blir nyheter just eftersom de skiljer sig från vad moderaterna som parti både tycker och driver.
  @Lucas: Du menar det som S, v och Mp shoppade under sin tid vid makten? Vi har redan ändrat i instruktionen till Vattenfall och utvecklat miljötänket men det finns ingen enkel lösning tyvärr. Såld kolkraft är också kolkraft. vad är din lösning?
  /Sofia

  SvaraRadera
 6. Kul att du svarar Sofia!

  S och M har vad jag vet samma linje när det gäller Vattenfalls kolkraft, dvs att det är okej att Vattenfall både köper och bygger nya kolkraftverk. Utveckling av "miljötänket" blir ju rätt fånig när man fortsätter investera i ökande kolkraft.

  Min lösning är att Vattenfall får ett klart och tydligt direktiv att man varken ska bygga ny kolkraft eller köpa fler kolkraftverk. Det är inte särskilt komplicerat.

  Vad man ska göra med de verk man redan har är väl lite mer komplicerat eftersom det lär bli svårt att få igen investeringen om man tvingas sälja på stört. Men likväl måste en försäljning vara målet. Det går liksom inte att argumentera för en minskad kolkraft samtidigt som man gör sig beroende av vinster från kolkraften.

  SvaraRadera
 7. Lucas, om du tänker på tysk kolkraft så finns väl ett politiskt beslut om att inte bygga ut kärnkraften. På så sätt återstår väl vattenkraft, vindkraft och solkraft (förutom biomassa) i Tyskland. Alternativet är ju att öka andelen naturgas från Ryssland med allt vad det innebär utifrån säkerhetsaspekter med mera. Detta är ingen enkel fråga och det känns lite billigt att hoppa på Sofia för Vattenfalls satsningar i Tyskland...

  SvaraRadera
 8. Anonym, ett alternativ till kolkraft och kärnkraft är att minska energiförbrukningen, det lär vara både billigast och det miljövänligaste sättet att hanterar energiomställningen.

  Eftersom Sofia tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till minskade utsläpp utomlands (vilket jag håller med om) så är det anmärkningsvärt att helstatliga Vattenfall storinvesterar i fossilenergi. Sofia tala om att det var den förra regeringen som "shopade" och visst gjorde den det (jag tror inte att moderaterna protesterade), men den allra största affären gjordes förra året när Vattenfall köpte Nuon för ca 100 miljarder kronor. Nuon producerade 90% av sin energi med kol och fossilgas. Affären framställdes som en satsning på havsbaserad vindkraft.

  Jag tycker inte att det är "billigt" att ta upp Vattenfall eftersom de svenska ambitionerna på utsläppssänkningar utomlands blir direkt fåniga jämfört med Vattenfalls investeringar i fossilenergi och inte minst att man bygger nya kolkraftverk i miljardklassen. Tanken att de "svenska" vinsterna från nya kolkraftverk i Tyskland ska användas för att minska kolkraftsutsläppen genom att bygga vindkraft i Kina och Indien är ju mycket märklig. Allt detta samtidigt som vi vill skapa fler jobb i Sverige och vara ledande på utveckling av förnyelsebar energi.

  SvaraRadera
 9. Menar du i förlängningen att det är okej att staten (regeringen) styr över den operativa, taktiska och strategiska verksamheten i statens ägda bolag.
  I så fall bör dessa bolag genast säljas ut för det kan väl inte vara regeringens uppgift i en demokrati...
  Förövrigt så håller jag med om att energibesparingar kan göra mycket. Men Tyskland och fler länder på kontinenten kommer i framtiden vara i skriande behov av energi så besparingar kan inte täcka upp underskottet. Därmed riskerar vi få rejält höjda elpriser vilket i så fall skulle vara ett hårt slag för Europas konkurrenskraft och även vår sysselsättning. Tyskland kommer oavsett Vattenfalls satsningar bli enormt beroende av rysk naturgas med allt vad det innebär.

  SvaraRadera
 10. Anonym, jag är inte med på att det skulle vara ett demokratiskt problem att regeringen tar ägaransvar för de statliga företagen. Man behöver inte detaljstyra bara för att man sätter ner foten när företaget direkt motarbetar den utveckling som regeringen säger sig vilja ha.

  När det gäller Vattenfall så gick faktiskt regeringen in och stoppade en mångmiljardsatsning på ny kärnkraft i Storbrittanien, det är klart att man lika enkelt skulle kunna stoppa en satsning på kolkraft.

  Anledningen till att jag tar upp Vattenfall är att både denna och tidigare regeringar hycklar i klimatfrågan när man låter Vattenfall mångmiljardinvestera i fossilenergi och bli en av de största förorenarna i Europa samtidigt som man talar engagerat om hur viktigt det är att vi minskar kolkraften i världen.

  Tyvärr är det väl så att det är ett rent vinstintresse utan hänsyn till klimatet som är det egentliga ägardirektivet.

  SvaraRadera
 11. "...hela biståndsbudgeten – en procent av BNI – är klimatsäkrad". På vilket sätt då om jag får fråga? Det byggs idag med hjälp av svenska biståndsmedel massor med infrastruktur och annat som inte på något sätt är klimatsäkrat utan löper stor risk att förstöras av framtida klimatförändringar och samtidigt öka människors utsatthet för klimatrelaterade naturkatastrofer etc. Hur kan du påstå att biståndsbudgeten är klimatsäkrad? Det är så naivt så jag hoppas att du råkat skriva fel... menar du att du önskar att så vore fallet? Det önskar jag med, men det är långt ifrån dagsläget. MVH/biståndsvän

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet