1 dec. 2010

Gleick inför representanthuset

I samma ögonblick som detta skrivs, kl 17.00 svensk tid, träder naturresurs- och klimatforskaren Peter Gleick fram i vittnesbåset för det amerikanska representanthusets Select Committee on Energy Independence and Global Warming. Hans manuskript innehåller visserligen inte mycket nytt, men desto mer av sådant som tål att upprepas. Exempelvis:
 • Klimatvetenskapen ger klara och övertygande belägg för att klimatet förändras, förändras snabbt, och förändras till följd av mänsklig aktivitet.

 • Trots fortsatta försök från en liten grupp klimatskeptiker och förnekare att vilseleda och förvränga vetenskapen, så fortsätter vår förståelse för mänskligt orsakad klimatförändring att bli allt bättre.

 • Klimatförnekare har arbetat hårt med att försöka förvirra allmänhet och beslutsfattare i frågor om klimatförändringar. Deras påståenden om klimatvetenskapen och vad som sker i världen omkring oss bygger inte på verkligheten utan på ideologi och dålig vetenskap. Ofta pekar [de] på ”osäkerhet” i observationer, i modeller och i själva klimatsystemet – osäkerheter som omöjliggör perfekta förutsägelser. Men naturligtvis talar även klimatforskare ständigt om osäkerheter – detta ligger i vetenskapens natur, och är inte en ursäkt för politiker att inte handla. Vad de få som förnekar klimatförändringarnas realitet, på deras typiskt enögda vis, inte medger är att osäkerheten går åt båda håll. Det finns alltid en positiv sannolikhet att klimatförändringarna skall hamna i den mildare änden av osäkerhetsskalan, men det är ungefär lika troligt att klimatförändringarna blir avsevärt värre än förväntat, med allvarligare konsekvenser för vår planet.

 • Vi står inför (1) att arbeta för att mildra framtida klimatförändring genom att dra ned på våra växthusgasutsläpp, (2) att arbeta för anpassning till de oundvikliga klimatförändringar som redan byggts in i systemet, och (3) att genomlida klimatförändringarnas konsekvenser. Frågan är blott hur mycket av var och en av dessa möjligheter vi väljer.

 • De goda nyheterna är att det finns smarta och effektiva åtgärder som kan vidtas utan dröjsmål, främst inom energipolitik samt mark- och vattenanvändning.

6 kommentarer:

 1. Under punkt två har du glömt citationstecken runt "klimatskeptiker" (anmärkning: mina citationstecken saknas alltså i texten ovan). Det heter också "klimatförnekare", inte bara "förnekare" - det senare är en lite väl vid term.

  SvaraRadera
 2. En senare utveckling.

  American Geophysical Union har tillsatt en etikkommitté AGU’s Task Force on Scientific Ethics. Till ordförande valde man den kände klimatforskaren Peter Gleick som särskilt har debatterat etiska frågor i klimatdebatten där han starkt kritiserat klimatskeptiker för att argumentera oetiskt.

  Peter Gleick har nu erkänt att han genom att utge sig för att vara styrelsemedlem i en libertiansk stiftelse har lurat till sig konfidentiella dokument. Han har sedan spridit dessa dokument på nätet med syftet att misstänkliggöra stiftelsens verksamhet

  SvaraRadera
 3. Bengt Abelsson,

  Gleick har visat dåligt moraliskt omdöme, och det är självklart att han inte kunde fortsätta i AGUs etikkommitté.

  SvaraRadera
 4. Angående Heartland-affären.

  Det har nu framkommit att en representant för Heartland-institutet genom att missleda om sin identitet har försökt få tillgång till ett dokument i samband med Bali-konferensen 2007.

  Heartland släppte även en pressrelease om dokumentet.

  Vi väntar nu på fördömandena av Heartlands moraliskt tvivelaktiga agerande i det här fallet....

  SvaraRadera
 5. Jag förmodar att individen i fråga hade utgett sig för att ha en god etik och "hög svansföring" ?

  SvaraRadera
 6. Jag vet inte, Bengt. Det kanske i stället är så att Heartland ställer mycket högre etiska krav på sina meningsmotståndare än sig själva.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet