28 jan. 2011

BBCs Science under Attack

Den brittiske journalisten och "klimatskeptikern" James Delingpole intervjuas av Paul Nurse, ordförande i Royal Society och nobelpristagare i medicin. En fråga om koncensus blir väldigt jobbig...

Intervjun är en del av BBC-programmet Science under Attack som till stor del handlar om "klimatskepticismen" och där Nurse intervjuar både "skeptiker" och forskare inom fältet. Bland annat intervjuas Phil Jones om "tricket" och FOA-förfrågningarna vilket ger bakgrund till Delingpole-intervjun. Se gärna hela programmet:

20 kommentarer:

 1. "...eh shall we talk about, eh talk about, eeh climate-gate". Som alltid när det blir lite jobbigt.

  Peer to peer review.. reviwed by thousands of people who like me don't have any scientific background but are just intressed. I am an interperator of interperators...


  O..... M..... G....

  SvaraRadera
 2. Uttrycket "rätt man på rätt plats" tycker jag väl förmedlar en illustrativ bild av Paul Nurse.
  Paul tycks vara en person som drivs av en enorm nyfikenhet och som dessutom står med båda fötterna på jorden.
  Han har ett sätt som är tillmötesgående och tilltalande, men samtidigt en slughet som imponerar vid intervjuerna.
  En mycket intressant film med Paul Nurse som alla borde se.

  SvaraRadera
 3. Mycket bra dokumentär! Fick dock känslan av att James Delingpole ville spotta honom i ansiktet. Han lät rätt bister...

  SvaraRadera
 4. Hela programmet verkar väldigt sevärt!

  "I am an interpreter of interpretations". Låter lite som viskleken man lekte på dagis som barn. Hm, vad var lärdomen från den nu igen? Han missar dessutom konstigheten i sitt resonemang. Om han själv enligt egen utsaga inte har kompetens nog att klimatvetenskap, på vilka grunder väljer han då att lyssna på den högljudda men försvinnande lilla grupp av forskare som kallar sig "skeptiker" och inte den vetenskapliga konsensusuppfattningen. Cancer-analogin är suverän och verkligen lämplig. I vilka andra komplexa faktafrågor är det rationellt att som icke-expert avvika från rådande vetenskapligt konsensus?

  SvaraRadera
 5. Nu har jag kollat på hela programmet. Jag ser inget konstigt. Det är naturligtvis lite konstigt att om man intervjuar James i tre timmar så plockar man bara ut några korta klipp där han knappt får komma till tals.

  När Paul var på NASA och kollade på molnen på de gigantiska skärmarna så undrar jag varför han inte ställde den uppenbara frågan: varför var molnmönsterna helt olika?

  I Pauls demo med stolparna så kan man ersätta B med CO2 och C med climate change. Sedan fortsätter han med "point of view" vs "peer review" vilket jag tycker att climategate visade var en del ansedda forskare står.

  Sedan kommer den vanliga släggan med guilt by association. Patetiskt. Med det resonemanget så kan en forskare aldrig ha fel.

  Så huvudfrågan kvarstår fortfarande: klimatet ändrar sig (och har alltid gjort så). På vilket sätt och hur mycket bidrar människans utsläpp av CO2 samt andra aktiviteter?

  SvaraRadera
 6. Nicklas Ekstrand: I vilka andra faktafrågor väljer du som icke-expert att ta avstånd ifrån den ståndpunkt som alla vetenskapsakademier, de stora naturvetenskapliga publikationerna och en enorm majoritet av alla inom vetenskapsområdet verksamma forskare intar? Det är kärnpunkten i cancer-analogin.

  Hela programmet är verkligen sevärt. Paul Nurse är mycket saklig, tydlig och resonerande. En bra förmedlare av vetenskap och vetenskapligt förhållningssätt. Hoppas SVT sänder programmet.

  SvaraRadera
 7. James Delingpole fick inte så mycket tid i programmet och det hade knappast varit till klimatskeptikernas fördel att visa mer. Denne självgode och pinsamme man har orsakat tillräckligt mycket skada för forskningen, Phil Jones och Climatic Research Unit at University of East Anglia.

  Delingpole skrev i The Spectator - watching the Climategate scandal explode makes me feel like a proud parent. This is the greatest scientific scandal in the history of the world.

  Möjligtvis förstår man att Delingpole ville blåsa upp Climategate när det skedde för att få publicitet, men såhär i efterhand borde han givetvis be om ursäkt för sina grava felbedömningar och misstag.

  SvaraRadera
 8. Nicklas,
  Du skriver: "På vilket sätt och hur mycket bidrar människans utsläpp av CO2 samt andra aktiviteter?"
  Det är bara att läsa IPCC-rapporterna om du vill ha vetenskap direkt från källan.
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

  Annars finns det en kort populärvetenskapligt skriven rapport hos Skeptical Science:
  http://www.skepticalscience.com/human-co2-smaller-than-natural-emissions.htm

  Skeptical Science är värd att läsa igenom hel och hållen. Innehåller det mesta.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 9. Sölvesborgs-initiativet29 januari 2011 17:49

  Den som förkastar cancer-analogin måste tydligt redogöra för varför det är just klimatvetenskapen som utmärker sig som icke-pålitlig, korrupt, politiskt styrd etc., medan alla andra vetenskapsfält fortfarande går att lita på.

  Jag menar att klimatvetenskapen, jämfört med många andra forskningsfält (inte minst inom medicin), är ett under av transparens samt politisk och ekonomisk neutralitet, bl.a. därför att den står under sådan massiv bevakning från allmänheten.

  Det är bara det att andra forskningsfält inte attackeras av några "skeptiker": Skulle man på bred front börja kritisera t.ex. cancerforskningen på basis av hur den finansieras och hur enstaka forskares avvikande uppfattningar ignoreras av forskarmajoriteten, så skulle man hitta långt värre exempel på vänskapskorruption och ekonomiska och politiska intressen. TROTS detta så litar vi på konsensusuppfattningarna inom cancerforskningen, och den levererar onekligen hela tiden nya och fantastiska rön, ojämförbara med eventuella amatörers uppfattningar.

  Så snälla "skeptiker" som läser detta: Tala om för mig varför just klimatforskningen är så undermålig till skillnad från andra fält, och tala också om för mig hur det kan komma sig att det fortfarande inte producerats en enda peer-reviewad artikel som lyckas visa varför majoriteten av klimatforskare har fel i sina bedömningar. En trovärdig förklaring kommer att få mig att omedelbart byta uppfattning i klimatfrågan. Fram till dess litar jag på forskarmajoriteten och de vetenskapliga akademiernas bedömningar. Klart slut!

  SvaraRadera
 10. Men visst attackeras även andra forskningsfält av "skeptiker", allt från kreationister till dem som menar att inga moderna läkemedel fungerar utan att bara healing, homeopati eller något annat hokuspokus fungerar. Och de olika skeptikergrupperna använder precis samma argument och taktik, den enda skillnaden är att klimatskeptikerna har politisk och finansiell uppbackning som de andra skeptikerna till stor del saknar, med undantag av kreationisterna .

  SvaraRadera
 11. Ha ha, Delinpole fick visst problem!
  Snyggt av intervjuaren att börja snacka om cancer,
  det snurrade till det i huvet på förnekaren.
  Där avslöjades att Delingpole inte har minsta
  kunskap om skillnaden mellan läkarvetenskapen och klimatvetenskapen.
  Att kliniska behandlingsmetoder bygger på försök,beprövad erfarenhet, studier, kort sagt trial and error.
  Klimatvetenskapen är mer att likna vid en ny hittills oprövad behandlingsmetod, mot en med, stor sannolikhet, förmodad cancer.
  Killen missade öppet mål.

  SvaraRadera
 12. Motorfot,
  Jag tycker att din jämförelse haltar. Det kanske är att reta sig i onödan på detaljer, men jag skulle beskriva det så här:
  Klimatvetenskapen ger kunskapen om patienten. Klimatvetenskapen är dessutom diagnosverktyget som försöker beskriva den växande cancern och hur den fungerar.
  Klimatpolitiken är det som skall bekämpa cancern och bota patienten.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 13. Bra påpekat PMA!
  Fast jag vill väl nyansera ytterligare.
  Vetenskapen ställer diagnos, och föreslår olika åtgärder.
  Politiken beslutar sedan vilken åtgärd man vill ge pengar till, och eller lagstifta om.
  Tyvärr är miljöfrågorna inte prioriterade, miljöåtgärder är bra men dom ska inte kosta något.
  Men jag vill hävda å det bestämdaste att politiker aldrig löser några (vetenskapliga) problem, i bästa fall förhindrar de inte att en åtgärd genomförs.

  SvaraRadera
 14. Motorfot,

  Jag tror vi delar det du skrivit om ovan: politik är en sak, vetenskap en annan. Det är därför jag blir förvånad över den ibland hätska, ofta politiskt grundade kritiken mot klimatvetenskapen.

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 15. Sölvesborgs-initiativet31 januari 2011 16:47

  På en punkt tycker jag att dokumentären är lite svag: Vad gäller genmodifierade grödor (GMO) så verkar Paul Nurse själv blanda samman vad som är politisk respektive vetenskaplig argumentation.

  Den stora massan av kritik som riktas mot GMO handlar inte (som i klimatfallet) om huruvida vetenskapen bakom är korrekt eller inte. Kritiken handlar i första hand om vilken politik som skall föras gentemot de resultat som den GMO-relaterade forskningen kommer fram till: Måste vi nödvändigtvis odla och äta genmodifierade grödor bara för att vetenskapen ger oss den möjligheten? Vem efterfrågar dessa grödor? Är det konsumenterna som vill ha dem eller är det enbart de stora livsmedelsproducenterna som i dessa ser en möjlighet att tjäna sig en extra hacka? Det handlar om politiska ställningstaganden gentemot erkänd och etablerad forskning. I klimatfallet handlar det om att själva vetenskapen ifrågasätts.

  SvaraRadera
 16. Sölvesborgsinitiativet,
  Tänk om vetenskap och beslutsfattare helt vore frånkopplade ekonomiska intressen.

  Utan att kunna styrka detta med något bevis (det blir spekulativt) så finns möjligheten att ett visst multinationellt kemi- och läkemedelsföretag som även framställer GMO-grödor (motsvarande M..s..o) kan köpa både politiker och forskare.

  Det stämmer att i klimatfallet så ifrågasätts själva vetenskapen (men extremt pinsamma metoder) men exempelvis Stockholmsinitiativet är inte sena att blanda ihop korten för att uppnå sitt mål - att förvirra.

  SvaraRadera
 17. Sölvesborgs-initiativet31 januari 2011 22:36

  Anonym:

  GMO-forskningen hämtar säkerligen en stor del av sin finansiering från livsmedelsindustrin; det kan t.o.m. rent av vara så att den största delen av GMO-forskningen faktiskt utförs av privata företag och inte av universitetsanställda. Och forskningen har oftast ett tydligt överordnat syfte, nämligen att stora livsmedelsföretag skall tjäna så mycket pengar som möjligt.

  Fast man brukar sällan tala om detta syfte, man pratar hellre om att GMO hjälper oss att komma tillrätta med livsmedelsförsörjningen i världen, att vi ska bli av med kemiska bekämpningsmedel etc. Själv gissar jag att vi så småningom kommer att få se nya generationer av anpassade skadeinsekter och parasiter, mer aggressiva än de som finns i dagens jordbruk, analogt med hur slöseriet med antibiotika har skapat resistens hos bakterier.

  Hur som helst: Det gäller att skilja mellan frågor som rör ekonomi, politik och forskningsfinansiering och frågor som rör den utförda forskningens riktighet och kvalitet. Jag har ingen anledning att tro att GMO-forskning på något sätt är oseriös, pseudovetenskaplig eller förfalskad på något sätt. Däremot är jag kritisk till hur dess resultat tillämpas.

  Antibiotikaresistens är ett (så vitt jag vet, okontroversiellt) faktum som varit känt under lång tid, och problemet blir värre och värre för varje år som går. Detta har inte att göra med att forskningen varit oundermålig eller otillräcklig, utan det har att göra med hur politiska och ekonomiska intressen har tillåtits styra användandet av antibiotika.

  SvaraRadera
 18. GMO-grödor är en riktig pandoras ask.
  Det finns en genotyp som kallas round-up-ready, det är växter som tål enorma mängder ogräsgift, vilket givetvis ansamlas i grödan själ då den sprutas på marken, och på grödan.
  Studier på möss har visat på svåra reproduktionsstörningar och sterilitet i tredje generation efter de möss som matats med delvis GMO-grödor.
  Vi ska inte tro allt som kallas vetenskap är bra, finns det pengar bakom dröjer det innan sanningen når fram, se tobakslobbyismen.
  Jag tycker man gott kan beskatta fossilbränningen och plantera träd eller gräva brunnar för intäkterna och invänta framtidens dom över AGW-hypotesen.
  GMO däremot är jag avogt inställd till, skulle inte vilja mata mina djur med det ens.

  SvaraRadera
 19. Sölvesborgs-initiativet, Motorfot, med flera,
  Vi kanske skall flytta GMO-diskussionen till Öppen tråd? Ett intressant ämne, men har inte så mycket med klimatvetenskap eller Delingpole att göra...

  Med vänlig hälsning,
  PMA

  SvaraRadera
 20. Jag tycker att Nurse's påstående om varför folk inte vill äta GMO-grödor är rätt underlig. Vad jag vet är det för att GMO-grödor har vissa egenskaper som inte är positiva, typ resistant mot antibiotika och sådant

  http://www.faonorden.se/fileserver/GMO_pictures_final.pdf
  (skrolla ner till sid. 13)

  Denna film har kanske lite med tråden att göra. Annars får ni väl plocka bort den:

  http://climatecrocks.com/2011/02/01/the-skeptics-monckton-tries-to-block-bbc-broadcast-of-investigative-film/

  Tydligen en film om "skeptiker" och deras smutskastningskampanj. Värt att se, måhända? Monckton nämns ju, som ju är en av huvudkällorna hos TCS.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet