16 maj 2011

Amerikanska vetenskapsakademin släpper ny rapport om klimatförändringarna


Amerikanska vetenskapsakademin (och dess amerikanska systerorganisationer) har släppt ännu en rapport om klimatförändringarna. I kortversionen av rapporten skriver man bl a:
Klimatförändringar pågår, orsakas med stor sannolikhet huvudsakligen av utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter och utgör betydande risker för ett antal mänskliga och naturliga system. Utsläppen fortsätter att öka, vilket kommer att leda till ytterligare förändringar och större risker. Att bemöta dessa risker är en avgörande utmaning för USA och världen i dag och inför många decennier framåt.
...
Enligt den här rapportens författarkommittés bedömning så betyder de miljömässiga, ekonomiska och humanitära riskerna med klimatförändringarna att det finns ett pressande behov av omfattande åtgärder för att begränsa förändringarnas storlek och för att förbereda anpassning till deras konsekvenser. Det finns många skäl till att det är obetänksamt att skjuta upp sådana åtgärder, t ex:
 • Ju tidigare vi gör allvarligt menade ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser, ju mindre blir riskerna med klimatförändringarna och ju mindre tryck blir det på att genomföra större, snabbare och potentiellt dyrare minskningar senare.
 • En del av effekterna av klimatförändringarna kommer när de väl har inträffat att bestå i hundratals eller rent av tusentals år, och de blir svåra eller omöjliga att "ogöra". Däremot kan många åtgärder som svar på klimatförändringarna backas eller skalas tillbaka om de visar sig mer krävande än vad som behövs.
 • Varje dag jorden runt görs stora investeringar i utrustning och infrastruktur som kan binda oss vid större växthusgasutsläpp i flera decennier framåt. Det är viktigt att få relevanta incitament och riktlinjer på plats nu så att de kan vägleda sådana investeringsbeslut.
 • Många av åtgärderna för att minska sårbarheten inför klimatförändringarnas effekter är förnuftiga investeringar som kommer att ge skydd mot naturliga klimatvariationer och extrema händelser.

4 kommentarer:

 1. Märkligt att rapporten citerar ett par publikationer av John Christy, Roy Spencer och William Braswell men inga av Phil Jones, Michael Mann, Keith Briffa eller Raymond Bradley.

  SvaraRadera
 2. Anonym,
  Kanske det är för att rapporten inte tar upp paleoklimat.

  SvaraRadera
 3. Lars Karlsson,

  Jo, kanske det.

  Kapitel 2 heter ”CAUSES AND CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE” och då är ju artiklarna av Christy, Spencer och Braswell naturligtvis mycket viktigare än paleoklimatologin. Man tar dock upp koldioxidhalter från isborrkärnor i rapporten.

  SvaraRadera
 4. Anonym, visst är det konstigt. Vi som fått lära oss att herrarna Jones och Mann är spindlarna i nätet hos "alarmisterna" och så visar det sig att de inte ens är så betydelsefulla att de citeras i en sådan här rapport...

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet