23 aug. 2011

Satelliter visar den föränderliga isen på Grönland och i Antarktis

Grönland under sommaren 2010
Grönlands is mörknar under sommaren av avsmältningen.


Isströmmar i Antarktis
Genom att sätta samman miljardtals datapunkter från satellitbilder har forskare för första gången kunnat följa isströmmarna över hela Antarktis. Läs mer här om projektet.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet