9 nov. 2011

Svante Björck: Dagens uppvärmning är en anomali

Idag har vi nöjet att presentera ett gästinlägg av Svante Björck, som är professor i kvartärgeologi vid Lunds Universitet. Nyligen gav han, med den uppmärksammade artikeln Current global warming appears anomalous in relation to the climate of the last 20000 years i tidskriften Climate Research, ännu ett bidrag till det omfattande berg av evidens som föreligger för att den nu pågående globala uppvärmningen är antropogen. Här kommenterar han sin studie.

* * *

Som geolog känns det naturligt att ställa frågan: Om dagens globala uppvärmning hade inträffat för - låt oss säga - 5000 år sedan, hade vi som geologer upptäckt den och kunnat påvisa att den var global? Vi kan också ställa oss frågan: kommer framtidens geologer kunna upptäcka dagens uppvärmning om t ex 10000 år, om det nu finns några geologer då? I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att geologer med ”globalt” menar något som påträffas på alla kontinenter och i alla stora hav, men alltså inte vid alla dagens väderstationer! Jag tror att svaret på dessa frågor är ett obetingat JA. Geologer ”lider” nämligen av drivkraften att korrelera sina data: finner man något intressant försöker man finna bevis för att något har inträffat samtidigt någon annanstans på jordklotet. Detta gör man oftast genom att gå ut och söka i litteraturen eller genom egna undersökningar på andra platser. Med dagens alltmer avancerade dateringsmetoder kan vi också komma ner till en precision på ca hundra år om undersökningarna gjorts med hög precision.

Själv har jag jobbat mycket med de senaste 20000 årens klimathistoria och är därför ganska insatt i ämnet. I samband med alla diskussioner om den globala uppvärmningen och orsakerna bakom den fann jag att det geologiska perspektivet ofta hade kommit bort i debatten. Jag ”rannsakade” därför mina kunskaper och läste in mig än mer på frågan om vi geologer i våra många olika arkiv har sett en samtidigt global klimathändelse (”event”) i form av en uppvärmning (eller avkylning) sedan senaste istidsmaximum (LGM) för 20000 år sedan. Med ”event” menar jag här något som pågått i minst 100-200 år, dvs jämförbart med den pågående uppvärmningen, men inte i tusentals år. Medan det senare kan betecknas som trender, som när vi gick från istid till värmetid, är ”events” något som tillfälligt bryter trender.


  Kurvorna här ovan är från en sammanställning av Mayewski et al. (2004) och visar olika typer av klimatdata från olika områden under de senaste 12000 åren.

Jag har inte funnit något belägg för en samtidigt global uppvärmning eller avkylning sedan LGM. Klimatsignalerna är oftast lokala eller regionala och ibland t o m ”hemisfäriska”, men aldrig globala. Det innebär t ex att det kan bli varmt på en kontinent, börja regna mer på en annan och bli kallare på en tredje, dvs ett mycket komplext ”klimatmaskineri”. För att klimatsignalen för en klimat-event skall bli densamma i stort sett överallt, som idag, menar jag att det behövs en plötslig extern ”trigger” som ett vulkanutbrott eller en meteorit eller plötsligt stora mängder växthusgaser som påverkar temperaturen globalt. Då får vi en klimatanomali. Ändå kommer inte ALLA punkter på jorden påverkas på samma sätt, men dock den helt dominerande delen av dem. Vilket är det vi ser idag! Därför menar jag att så länge ingen kan visa att något liknande inträffat tidigare så måste vi betrakta det vi ser idag som en antropogent skapad klimathändelse. För mer läsning, se min gratis nedladdningsbara artikel Current global warming appears anomalous in relation to the climate of the last 20000 years.

Svante Björck

4 kommentarer:

 1. Tack, mycket intressant inlägg.

  SvaraRadera
 2. Lysande inlägg, precis det perspektivet som man saknat i senaste "snacket" om temperaturtrenderna. Växthusgasuppvärmining har också viss karakteristik som skiljer den från t.ex. att solen skulle ha ökat sin utstrålning.

  Annars gillar jag inte riktigt termen "antropogen uppvärmning" även om den är etablerad. Det blir en lite onödigt ofysikalisk och indirekt beskrivning på något vis. Dessutom fanns det ju människor innan uppvärmningsperioden startade.

  SvaraRadera
 3. Alla som har intresse och synpunkter i klimatdebatten, för eller emot, bör tillgodogöra sig den fulla nedladdningsbara artikeln enligt ovan. Jag saxar

  "To summarize ... the effects of our giant ‘climate experiment’ are undoubtedly difficult to estimate and evaluate ..... We should therefore be cautious about how and to what degree we contaminate our environment .....: the dangers of crossing climate thresholds in a greenhouse world have been pointed out by many scientists ...."

  Jag tycker denna sammanfattning tydligt pekar ut vad det verkligen handlar om.

  SvaraRadera
 4. Jag har just avvisat en i denna tråd postad jättejättelång kommentar som verkade vara (TLDR) av på sin höjd ytterst perifer anknytning till Svante Björcks gästinlägg. Det kanske kan vara bra även för stammisar som Bengt Abelsson att då och då fräscha upp minnet rörande vår modereringspolicy, samt påminna sig att vi också har öppna trådar.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet