30 aug. 2012

Isläggning på Rhen kopplat till låg solaktivitet?

Skapar låg solaktivitet kalla vintrar i Centraleuropa? Som vi rapporterat tidigare finns det en del belägg för att så är fallet. I en ny studie har Frank Sirocko mfl. använt dokumenterad isläggning på floden Rhen som ett mått på kalla vintrar. Det visar sig att isläggning har skett oftare i botten av den elvåriga solcykeln än på toppen. Däremot finns det inte något samband mellan solaktiviteten och medeltemperaturen på Norra Halvklotet. Detta kan förklaras med förändringar i den atmosfäriska cirkulationen som studien visar är kopplade till solaktiviteten.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet