23 nov. 2012

The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet