25 feb. 2013

SMHI om Sveriges klimat

Hos SMHI hittar man mycket användbar information om Sveriges klimat. Har vi t ex haft ovanligt kalla vintrar de senaste åren?
Medeltemperatur för december, januari och februari samt dess avvikelser från medelvärdet för perioden 1961-1990. Observera att värdet för år 2012 är preliminärt (orange stapel).

Bara om man jämför med de två senaste decennierna. Under t ex 1980-talet var vintrarna mycket kallare. Och tittar man på temperaturen för hela året så var det senaste decenniet anmärkningsvärt varmt.
Röda staplar visar högre och blå lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden.

Nederbörden under vintern (alltså främst snö) har också ökat.
Medelnederbörd under december, januari och februari.
 Och det samma gäller för hela året.
Årsmedelnederbörd för Sverige för 87 stationer från år 1860. Den svarta kurvan visar ungefär ett tio-årigt löpande medelvärde. En viss ökning kan skönjas.
Ökningen av nederbörd har följts av en ökning av extrema skyfall.
Varje stapel i diagrammet visar antalet fall per tioårsperiod sedan 1930 i Sverige med minst 90 mm nederbörd över 1000 km² under 24-timmar. Under den nuvarande 10-års perioden (2010-2019, ej med i diagrammet) har ett fall intfäffat 2010, inget 2011 och två under 2012.
Vi har skrivit en hel del om isutbredningen i Arktis här på UI. Så här ser det ut i Östersjön med den maximala isutbredningen - den minimala bör vara 0 varje år.
Årlig maximal isutbredning i Östersjön 1957-2012 (beräknat från iskartor). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp.

Och när vi nu är inne på SMHI så kan jag passa på att tipsa om den nyöppnade "Klimatanpassningsportalen" som SMHI är initiativtagare till.

1 kommentar:

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet