30 maj 2013

Vetenskap går inte ut på att skapa optimism


Gästinlägg av Georg Andersson, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

En ledare i SvD med rubriken Optimism är den allra största synden tog nyligen upp klimatförändringar, delvis p.g.a. en ny artikel i Nature Geoscience [1]. Ledaren var tyvärr ett ganska typiskt exempel på generaliserande påståenden om miljörörelsen och miljövetenskap som man stöter på då och då.

Det finns två problem med SvDs ledare som kommer igen i kritik av den så kallade miljörörelsen. Det ena är just att man klumpar ihop alla de olika miljörörelser som finns till en ”miljörörelse”, sedan tar man ut de tokigaste påståendena som gjorts av denna ”miljörörelse” och kritiserar dem. Ledaren beklagade sig t.ex. över att 
Naturkatastrofer är inte längre naturkatastrofer utan kan alltid härledas till mänskligt agerande. … … Tanken om syndafallet har återuppstått i miljörörelsen. Människan förstör jordklotet genom sin blotta existens. 
Detta är det väldigt få, om någon, som påstår i någon miljörörelse. Jag antar att påståendena inte var menade att återspegla typiska idéer i miljörörelser utan mer för att raljera om, eller i bästa fall ge retorisk kraft åt påståenden om, miljörörelsers ovilja till optimism. Även så, speglar de argument som kritiker till miljörörelsen ibland ställer upp och som SvDs ledare är ett exempel på. De är så kallade halmgubbar, vilket går ut på att man förenklar ett argument och skapar en nidbild som man sedan lätt kan argumentera emot. Förvrängda yttranden och argument kan också vara del i ett försök att få motståndaren att verka löjlig och mer okunnig än den är.

Det finns en annan uppfattning (som av en händelse just presenterad av samma skribent på SvD under rubriken "Apokalypsens gröna ryttare") om att miljörörelsen eller miljövetenskapen skulle vara emot teknik. Bara för att man är skeptisk till att teknik ensamt kommer att lösa miljöproblemen betyder inte det att man är emot teknik. Teknik ingår som en del i omställningen till en hållbar samhällsutveckling, men är i sig själv troligen inte tillräcklig.

Att använda sig av religiösa liknelser är också populärt och blir kanske effektivt retoriskt men knappast seriöst. Ledaren liknade t.ex. miljörörelsen vid en religiös sekt som har gjort optimism till en synd, där man aldrig får vara glad, och där miljöprofeterna i den gröna predikstolen skäller ut de som tvivlar på vissa slutsatser. Här kopplar också det andra problemet in; man blandar ihop ”miljörörelse” och natur- miljövetenskap. Att människan orsakar miljöproblem är inte någon predikan eller tro utan bygger på vetenskap. Detta använder sen en del miljörörelser sig av för att påverka politiker och väcka opinion vilket gör att de kan framstå som pessimister.

Tillbaka till den artikel i Nature Geoscience som ledaren utgår ifrån. Artikeln argumenterar för en något lägre temperaturhöjning på kort sikt vid en fördubbling av koldioxidhalten än tidigare studier visat på. Detta skall dock ses i sitt vetenskapliga sammanhang, studien är inte en "game changer", utan adderar bara till kunskapsläget. Det finns dessutom fortfarande risker och negativa effekter även vid en temperaturökning som den nya artikeln föreslår. Till exempel visar en ny studie från Nature [2] att sammansättningen av fiskarter kan förändras vid en uppvärmning av oceanerna. Detta kan ställa till problem vid kusterna i tropikerna, där många fattiga bor, eftersom fiskbestånden här kan minska om havet värms upp ytterligare.

Att kritisera "miljörörelsen" eller miljövetenskapen för att vara emot optimism när man försöker förklara effekter av våra förehavanden är att skjuta budbäraren. Skulle någon som slagit sig illa efter att ha ramlat ner från en stege komma på att skälla på naturvetaren som försöker förklara gravitationen? Poängen är alltså att om man inte tycker budskapet låter optimistiskt är irrelevant för vetenskapen, den går inte ut på att skapa komfortabla idébubblor utan på att försöka ta reda på hur saker och ting fungerar. Om klimatförändringarna bli lite mindre eller sker lite saktare framöver än tidigare modeller predikterat skulle det möjligtvis skapa lite mer tid innan de möjliga effekter som predikteras också äger rum. Det ger oss däremot inte tid att sätta oss och slappna av och vara nöjda, hur tråkigt det än låter.

Georg Andersson
Fil dr i miljövetenskap————————————————–
1. Otto A. et al., 2013, Energy budget constraints on climate response, Nature Geoscience, Published Online.
2. Cheung W.W.L. et al., 2013, Signature of ocean warming in global fisheries catch, Nature, 497:365-368.

41 kommentarer:

 1. Den här artikeln var om något ett typiskt exempel på generaliserande påståenden. Med ett enda undantag bemöts inte de specifika påståenden som görs i SvD-artiklarna.

  Det är kanske inte så konstigt, finns det t ex något exempel på en större miljörörelse som inte är alarmistisk?

  Det påstående som bemöts är detta:
  "Naturkatastrofer är inte längre naturkatastrofer utan kan alltid härledas till mänskligt agerande. … … Tanken om syndafallet har återuppstått i miljörörelsen. Människan förstör jordklotet genom sin blotta existens." och svaret är:
  "Detta är det väldigt få, om någon, som påstår i någon miljörörelse."

  Måste jag påminna om alla gaiatroende och andra religiösa vettvillingar som verkar i ledande ställningar inom miljörörelsen och klimatvetenskapen? Till detta kommer de politiskt inriktade aktivister som ser miljöfrågor som en metod för att driva sin socialistiska agenda.

  Som exempel på att de goda nyheterna att vi skeptiker har rätt inte räcker för att undanröja domedagshotet nämner författaren en artikel om fiskbestånden i haven.

  Denna artikel är såpass intressant att en rad verkliga experter har kommenterat den. Det visar sig nämligen att inga av de resonemang som förs är baserade på uppmätta temperaturförändringar, tvärtom visar mätningarna helt andra resultat än de beräknade "förändringar" man utgått ifrån.
  Mer om den artikeln här:http://wattsupwiththat.com/2013/05/16/fishy-temperature-proxy/
  och här: http://wattsupwiththat.com/2013/05/16/washington-post-headline-worlds-fish-have-been-moving-to-cooler-waters-for-decades-study-finds/

  Det är intressant att detta var det bästa ni hade att komma med för att underblåsa pessimismen.  SvaraRadera
  Svar
  1. Efter din inledning så är jag inte förvånad över se att du läser WUWT. Då får man nog (eller har redan innan) en ganska förvrängs bild av miljörerelsen(-rna).

   Radera
  2. Nej, min bild av dem formas av det jag läser på deras egna hemsidor. Grundlösa historier om hotade isbjörnar mm har fått mig att inse att de inte är att lita på.

   Hade du några invändningar mot min inledning?

   Radera
  3. Så man är en "religiös vettvilling" med en "socialistisk agenda" om man anser att en djurart är hotad om dess habitat krymper?
   Och Bob Tisdale på WUWT är en "verklig expert"? Bob Tisdale som tror att den globala uppvärmningen beror på El Nino?

   Jag tycker att vi har hört nog nu.

   Radera
 2. "Det finns två problem med SvDs ledare som kommer igen i kritik av den så kallade miljörörelsen. Det ena är just att man klumpar ihop alla de olika miljörörelser som finns till en ”miljörörelse”, sedan tar man ut de tokigaste påståendena som gjorts av denna ”miljörörelse” och kritiserar dem."

  Det är ju skönt att motsatsen inte förekommer i media... ;)
  Testa att byta ut "miljörörelse" med "klimatskeptiker" (eller "klimatförnekare") i citatet ovan

  "Skulle någon som slagit sig illa efter att ha ramlat ner från en stege komma på att skälla på naturvetaren som försöker förklara gravitationen"
  Otroligt dålig liknelse. Väldigt vanligt bland mindre seriösa "alarmister" att man bortser från att det ena handlar om att förutsäga framtiden medan det andra handlar om ett observerbart faktum.

  SvaraRadera
 3. Om vi får en mer balanserad bild av klimathoten så blir miljörörelsen nervös!
  Visst kan fiskfaunan förändras utanför Afrikas kust pga temperaturökningar under en grad. Men det är väl framförallt utfiskning som oroar där.
  Varför inte fokusera på alla de miljöproblem som är lokala och som är helt uppenbara. De finns men negligeras i en rörelse där det är fokus på våra utsläpp av CO2.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du oroar dig för utfiskningen så kan du stödja de här organistationerna:

   Världsnaturfonden.

   Svenska Naturskyddsföreningen.

   Greenpeace.

   Radera
 4. Jag kan tipsa om en artikel av Robert Nilsson på Newsmill som diskuterar likande problem som här:
  http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/29/verdriven-alarmism-om-milj-gifter

  Sista stycket i artikeln:

  ”När jag som toxikolog vid Kemikalieinspektionen vid ett tillfälle protesterade mot alltför extremistiska förslag, påpekade en av mina kollegor att jag inte borde ”såga av den gren vi satt på.” Skärrade politiker och en uppskrämd allmänhet borgade ju för ökade anslag till myndigheten. Liknande förhållande gäller givetvis även för tillströmningen av medel för miljöforskning.”

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det vet jag inte, Lars Karlsson. Den Robert Nilsson du länkar förespråkar uppenbarligen att man bör begränsa ETS, passiv rökning, i offentliga lokaler och i hemmen för att minska risken för skadeverkningar.

   Radera
  2. "...förespråkar...att man bör begränsa ETS, passiv rökning, i offentliga lokaler och i hemmen för att minska risken för skadeverkningar."

   Mycket listigt formulerat. RN förespråkar att astmatiker och andra personer som får obehag inte ska utsättas för tobaksrök, men risken för hjärt-kärlsjukdomar och cancer är inte tillräckligt bevisad för att motivera åtgärder.

   Radera
  3. Lars Karlsson, vet du själv om det är samma Robert Nilsson eller inte? Oavsett vem personen ifråga är så är det han skriver på Newsmill väldigt intressant som en observation av en yrkesman inom ett område där det kan finnas frestelser för alarmism. Det är ju märkligt att man använder en sådan fras som att “såga av den gren vi sitter på”.

   Sedan, om man har som försiktighetsprincip att till exempel införa restriktioner mot utsläpp av koldioxid av klimatskäl så kommer denna åtgärd också att ha verkan mot en eventuell försurning av haven.

   På samma sätt så kommer väl åtgärder för att minska passiv rökning som införs på grund av risken för astma också att skydda mot eventuell risk för cancer, eller ...

   Radera
  4. Det bör vara samma toxikolog Robert Nilsson. Och han vill inte införa restriktioner, han vill stoppa vidare restriktioner. ESEF (European Science and Environment Forum) var en lobby-organisation vars syfte var just att bekämpa restriktioner mot olika kemikalier.

   Så jag är inte särskilt imponerad av RNs overifierbara anekdot om någon oidentifierad individ.

   Radera
  5. Finns ganska bra info om ESEF och andra ovetenskapliga lobbygrupper på Internet:
   http://www.sourcewatch.org/index.php/European_Science_and_Environment_Forum

   Med vänlig hälsning,
   PMA

   Radera
  6. PMA, information om ESEF finns i slutet på den artikel som Lars Karlssons länkade till. Läs ESEFs Mission Statement! Där står det att ESEF skall vara en plattform för forskare som vill framföra synpunkter och som ”are not being heard, but who have contribution to make”. Det verkar helt vara fråga om vetenskap.

   En väldigt känd svensk fysikprofessor ser jag var medlem, nämligen Tor Ragnar Gerholm. Var han inte en av de som talade för linje ett i kärnkraftsomröstningen? Uppenbarligen var han inte en av de som ”are not being heard”.

   Radera
  7. Lars Karlsson, att man i en artikel på Newsmill inte går ut med namn på den person som figurerar i en sådan anekdot är väl rätt självklart och något annat skulle väl knappast accepteras av redaktionen. Men detta betyder inte att anekdoten inte går att verifiera.

   Eftersom du är professor precis som denne Robert Nilsson så borde ni kunna utbyta information som yrkesbröder. Skulle du inte kunna kontakta Nilsson och be honom verifiera sin anekdot och kanske också nämna namnet bara till dig?

   Radera
  8. Anonym 3 juni 2013 23:42 skrev:
   "Det verkar helt vara fråga om vetenskap." Nej, så fungerar inte vetenskap. Bara för att några blir sura för att deras ståndpunkt motbevisas och inte publiceras så är det inte vetenskap. Om Flat Earth Society skrev en lång artikel om att dom "inte blir hörda" så har dom fortfarande inte rätt vetenskapligt, som ett mer humoristiskt exempel.

   Generellt kan man säga att bara för att en professor hävdar en ståndpunkt så behöver den inte vara korrekt. Men det har utnyttjats gång på gång av propagandaföretag.

   Hälsningar,
   PMA

   Radera
  9. PMA, enligt informationen på slutet av den av Lars Karlsson länkade artikeln så är skriften av RN ett diskussionsinlägg riktat till ett forum för vetenskaplig debatt. En av medlemmarna i detta forum var den kände och hedervärde svenske professorn Tor Ragnar Gerholm. Då tycker jag det finns fog för att kalla denna diskussionsartikel för ett inlägg i en vetenskaplig debatt.

   Radera
  10. ESEFs medlemslista på slutet innehåller ett stort antal välkända namn från klimathotsförnekarsvängen.

   Radera
 5. Robert Nilsson
  http://westerstrand.blogspot.se/2009/02/robert-nilsson.html
  http://westerstrand.blogspot.se/2009/02/extremist-de-nya-modeordet.html
  http://debatt.svt.se/2011/03/31/forskare-som-idag-fornekar-klimathotet-var-tidigare-tobakslobbyister/

  SvaraRadera
 6. Den person som enligt Robert Nilssons anekdot talar om att ”inte såga av den gren vi sitter på” behöver inte ha någon anknytning till tobaksfrågorna. Man skall inte förväxla denna person med budbäraren. Jag skulle snarare gissa på att personen i anekdoten har anknytning till kemi-, miljö- och/eller ekologirelaterad industri.

  SvaraRadera
 7. @ Anonym 13:04

  Ganska säker på att vad Lars Karlsson refererar till inte handlar om huruvida denna individ existerar eller inte och huruvida denna individ har rätt utbildning eller inte, utan var i kunskapspyramiden anekdoter ligger;

  http://speechdudes.files.wordpress.com/2011/11/ebp-pyramid.gif

  Anekdoter då hamnar i kategorin "background information / expert opinion", som du själv kan se ligger längst ner i pyramiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har nog använt missledande ord. Det är ju inte fråga om en anekdot utan om ett vittnesmål. Jag kan förstå vilka bevekelsegrunder en person har som i sådana sammanhang pratar om att ”inte såga av den gren vi sitter på”. Men jag tycker att det är fel!

   Radera
  2. Problemet här är att RN är både "kärande" och "vittne."

   Radera
 8. Okej, hela citatet du citerade;

  *När jag som toxikolog vid Kemikalieinspektionen vid ett tillfälle protesterade mot alltför extremistiska förslag,*

  Vilka extremistiska förslag? Var förslagen extremistiska för att Robert Nilsson anser det, eller var de objektivt extremistiska? Hur stor var skillnaden i uppfattning om hur långt vad jag antar var säkerhetsföreskrifter skulle gå mellan konsensus på myndigheten och Robert Nilsson?

  *påpekade en av mina kollegor att jag inte borde ”såga av den gren vi satt på.*

  Vilken kollega? Forskare eller administrativ? Representerade utsagan en generell attityd på myndigheten eller gav den uttryck för en individuell uppfattning?
  Om den var generell, var Robert Nilssons förslag i linje med Kemikalieinspektionens uppdragsbeskrivning, eller var hans förslag för generöst mot industrin? Mao delade Robert Nilsson uppfattningen att man ska ta det säkra före det osäkra? Delade han konsensusuppfattningen av vetenskapsläget om kemikalien ifråga? Värderade han vissa samhällsekonomiska hänsyn högre än andra, till exempel, tillväxthänsyn fick ett för stort värde jämfört med hälso och / eller miljöhönsyn?
  Helt enkelt, var utsagan "Okej, vi har noterat din avvikande åsikt. Tyst nu och låt oss göra vårat jobb"? En anledning till att inte hålla med konsensus är för att man har rätt - den andra är att man har FEL!

  *Skärrade politiker och en uppskrämd allmänhet borgade ju för ökade anslag till myndigheten.*

  Var det en generellt uttalad attityd på myndigheten, eller är det Robert Nilssons tolkning av rådande attityd?

  *Liknande förhållande gäller givetvis även för tillströmningen av medel för miljöforskning.*

  Baserat på vadå? Stödjer data slutsatsen, som man brukar säga? Eller är det kanske så att Robert Nilsson fabulerar lite fritt här?

  Jag säger inte att kemikalieinspektionen inte består av inkompetenta fifflare. Det jag säger är att bevisläget för detta påstående är lågt. För att översätta kunskapspyramiden till juridiska sammanhang, vi skulle behöva att riksrevisionen går igenom myndigheten förehavanden (med hjälp av externa oberoende experter inom toxologi) för att nå ett högre bevisläge.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag ser det är det uttrycket ”att såga av den gren vi sitter på” som är det centrala i vittnesmålet. Detta uttryck brukar syfta på att man går emot sitt eget intresse, i det här sammanhanget är intresset uppenbarligen att få in pengar till en verksamhet.

   Jag tycker det är fel när man framför förslag som är dåligt underbyggda (det är så jag tolkar ordet extremistiskt här) för att man inte vill gå miste om chansen att få in de eftertraktade pengarna.

   Radera
  2. Du har sagt exakt samma sak tre gånger i rad, fast med liten variation så att det inte ska se ut som klippa klistra. Du kör stenhårt på det här att "om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger blir det sant" ser jag.

   Nå, jag tror mycket väl att någon någon gång har sagt till Robert Nilsson "såga av den gren vi sitter på". Vad jag just förklarat är att det betyder just ingenting. Tvärt om, enligt egen utsaga var Robert Nilsson en jobbig anställd som ständigt satte sig på tvären. Med tanke på hans generösa tolkning av hur farligt andrahandsrökning är så skulle jag tro att han var mer förlåtande än kemikalieinspektionens uppdragsbeskrivning tillåter. En av alla varianter av "sitt ner nu för fa-an" som måste haglat över honom i samband med någon av hans revolter mot fullständigt förnuftiga säkerhetsföreskrifter var "såga av den gren vi sitter på". Utsagan betyder därför just ingenting.

   Men får jag gissa på att du totalt kommer underlåta att diskutera den möjligheten igen, och för fjärde gången säga samma sak?

   Radera
  3. Problemet här är inte om det är dåligt eller inte att ha inställningen att inte såga av grenen (det är dåligt), utan bristen på källkritik. Finns den här personen/är det rätt citerat? Är den representativ för övriga medarbetare på den arbetsplatsen? Finns det anledning att tro att man kan extrapolera till andra arbetsplatser och områden? Svaret på de frågorna är vet inte, vet inte, nej.
   Sen kommer vi inte längre utan en formell utredning, och med det kunskapsunderlag vi har verkar det inte speciellt motiverat.

   Kan du någonstans hålla med om att det krävs mer underlag än att nån person skrivit nåt på Newsmill för att komma till slutsatsen att Kemikalieinspektionen och miljöforskningen är korrumperad?

   Radera
  4. Diskussionen om mitt citat från en Newmillartikel har tagit orimiliga proportioner, tycker jag.

   Mia har samma inställning som jag, att det är en dålig attityd som beskrivs i citatet. En sådan attityd kan leda till stora missförhållanden, så jag anser att man bör vara väldigt kritisk mot sådana företeelser.

   Angående källkritik så har jag läst följande om Newsmillsartikelns författare:
   Professor i toxikologi, tidigare vid Stockholms Universitet och Noferinstitutet för Yrkesmedicin, Łodz, Polen. Numer vetenskaplig rådgivare för Vinča Institutet för Kärnforskningm Belgrad, Serbien.

   Detta imponerar i varje fall på mig. Att sedan en professor här förefaller mindre imponerad är ju något som också bör utsättas för källkritik. Jag kan heller inte veta vad det finns för bakgrund.

   Radera
  5. Det är en dålig attityd, men vi vet fortfarande inte om den finns.
   Källkritik är inte bara vem som skrivit, utan behandlar även syftet, verifierbarhet etc etc.
   Jag är inte imponerad, världen är full av professorer. :)

   Radera
  6. Attityden att sälja under falska förespeglingar finns absolut i vårt samhälle. “Kom och köp konserverad gröt” är ett satiriskt exempel från visans värld. Tankar om tobakslobby och oljelobby, som det ofta talas om i diverse sammanhang, bygger också på att sådana attityder faktiskt existerar.

   Radera
  7. ...fast med skillnaden att det faktiskt finns en tobakslobby och en oljelobby, (fast oljelobbyn är då snarare ett konsortium av många olika undustrier). Det är också verifierat att de har en anti-intellektuell agenda. Det finns t ex dokument som visar att Koch-bröderna finansierar förvillargrupper som Heartland Foundation med det uttalade syftet att kasta tvivel över klimatvetenskapen.

   En "vattenmelons"-lobby existerar bara i förvillarnas febriga fantasier. (En anonymt citerad medarbetare på kemikalieinspektion duger nu inte som bevis på vattenmelonlobbyns existens, inte heller lösryckta citat från CRU hacker attack incident).

   Problemet här är förvillare ofta är marknadsfundamentalister. De har en övertygelse om att en absolut fri marknad alltid ger absolut bäst resultat, men global uppvärmning är inte absolut bäst resultat och marknaden har hittills visat sig omförmögen att hantera koldioxutsläppen. Eftersom att det första är "sant", detta hålls med religiös övertygelse, då måste det andra vara falskt. Då måste klimatforskarna ljuga, men varför skulle de göra det???

   Alltså, utan en vattenmelonslobby finns ingen anledning för klimatforskarna att ljuga, men de måste ju ljuga, annars skulle ju växthuseffekten vara på riktigt, och om växthuseffekten är på riktigt finns det ett fel i den ofelbara marknadsfundamentalismen.

   För en klimatförvillare är vattenmelonsideerna inte separerbara från iden att växthuseffekten är en bluff. Därför uppstår de här tankarna om att forskningsmedel är beroende av att "rätt" resultat presteras.

   Slutligen, varför har citatet tagit så orimliga proportioner? För att du håller det som slutgiltigt bevis på vattenmelonlobbyn. Det måste bemötas, annars "kommer himlen att vara rosa".
   http://www.youtube.com/watch?v=iXL1jpIBskI

   Radera
  8. "Det finns t ex dokument som visar att Koch-bröderna finansierar förvillargrupper som Heartland Foundation med det uttalade syftet att kasta tvivel över klimatvetenskapen."

   Det låter ju verkligen hemskt! De säger alltså uttryckligen att de ska kasta tvivel över hela klimatvetenskapen? Hur mycket pengar talar vi om?

   Radera
  9. Har du någon länk till något sådant dokument? Om Heartland Foundation verkligen erhåller pengar för att uttryckligen kasta tvivel över vetenskapen som sådan vill jag kunna uppvisa dokumentation över påståendet. Mina vänner kommer inte att tro mig om jag bara säger att jag läst det på en blogg på nätet. Tack på förhand.

   Radera
  10. "Your googleing is weak, young padawan"

   http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/15/leak-exposes-heartland-institute-climate

   Radera
  11. @Anonym.
   Blir bara nyfiken.

   "uttalade syftet att kasta tvivel över klimatvetenskapen"

   Antar att det räcker med att man inte håller med om "konsensus" för att den beskrivningen skall stämma?

   Dvs OM jag skulle säga "jag tror att hotet från AGW är överdrivet" är inte det att kasta tvivel över klimatvetenskapen by definition?! Om en "grupp" säger det så är det en "förvillargrupp" antar jag? Vad är det som är upprörande, att det finns männisikor/grupper som inte håller med om "konsensus"?

   Radera
  12. Det är det som är problemet. Hur ska jag kunna tro på människor som tycker sig ha rätt att vilseleda mig genom att citera förfalskade dokument, även efter det att man vet att det är förfalskat? Då spelar det liksom ingen roll vilka fina rapporter man visar upp, vad för data man producerar, eller vad för vetenskapligt språk man svänger sig med. Har man redan visat och t.o.m sagt sig ha rätt att ljuga och vilseleda mig, varför ska jag då lita på ett enda ord som dessa människor säger?

   Man kan tycka vad man vill om Heartland, men dokumenten som var äkta visar bara att Heartland gör exakt vad de själv säger att de gör. Det enda förvånande var att se hur otroligt dåligt finansierade de var.

   Radera
  13. Det finns intressant samhällsvetenskaplig forskning på området här i Sverige av Jacob Nordangård:
   https://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/nordangard-jacob?l=sv

   Här är länk till hans doktorsavhandling:
   http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:572917

   Radera
 9. Saknas ett inlägg jag gjorde om Heartland-dokument. Har det fastnat någonstans? Utan det ser mitt sista inlägg om förfalskade dokument lite konstigt ut, eftersom det bygger vidare på det förra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svårt att kontrollera då du väljer att vara Anonym.
   Men vi förväntar oss belägg om du påstår att någon förfalskar dokument. (Även om det är Heartlandinstitutet...)

   Radera
 10. Först och främst, allt jag sagt hittills tror jag de flesta öhhh... finns det ett samlingsnamn för folk som försvarar vetenskap? Folkbildare? Jag tror de flesta folkbildare skulle hållt med mig om det mesta jag sagt hittills. Men det jag ska säga nu identifierar jag helt och hållet som mina egna åsikter, som andra folkbildare kan eller inte kan hålla med om.

  Nu, som svar på frågan vad som krävs för att förtjäna epitetet förvillare måste jag introducera två begrepp. Först och främst, "intention", sedan och främst "intellektuell ärlighet". Intention behöver jag inte förklara närmare. "Intellektuell ärlighet" betyder att om man presenteras med de mest relevanta bevisen kommer man att dra den mest trovärdiga (visserligen därmed inte nödvändigtvis sanna) slutsatsen / slutsatserna. Till exempel, om bevisen för evolutionen presenteras och man drar något annan slutsats än att evolution existerar har man problem med intellektuell ärlighet. Antingen saknar man kognitiv förmåga eller så är man oärlig. Så, om man till exempel säger "Jag tror inte på växthuseffekten" men saknar relevant information eller relevant grundutbildning för att tolka informationen rätt så är man inte en förvillare, därför att man (i vart fall teoretiskt) har ärliga intentioner. Om man däremot HAR rätt information och rätt grundutbildning för att tolka informationen, men ändå drar slutsatsen "Jag tror inte på växthuseffekten", då är man inte intellektuellt ärlig. Då är man en förvillare.

  Sen och främst, om ni lägger det "förfalskade" dokument i samma bevisvärdeskategori som citatet "såga av grenen vi sitter på" kan jag väl egentligen inte klaga. Det handlar ju lite grann om vem man ser som trovärdig. Uppenbarligen ser jag Peter Gleick som mer trovärdig än Robert Nilsson. Inte främst för att jag är "partisk", utan främst på grund av en helhetsbedömning av personen, där förvillande i andrahandsrökfrågan inte direkt stärker mitt förtroende.

  Slutligen, att resten av dokumenten dessutom skulle frikänna dem från en uttalad anti-intellektuell agenda är inget jag kan uttala mig om eftersom jag inte läst dem och inte kommer göra det, men jag har väl mina tvivel om den saken så att säga. Det finns dessutom betydligt mer källor på Heartlands institutes agenda än Peter Gleick, till exempel;

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8694544.stm

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet