17 juni 2013

Salbys ansträngda förhållande till sanningen

Se uppdateringar längst ner i inlägget.

Den australiska professorn Murry Salby är i ropet igen. Nu cirkulerar en video med presentation som han gjorde i Hamburg i våras. Salby försöker påskina att CO2-ökningen i atmosfären är en effekt av temperaturökningen, och alltså inte beror på vår användning av fossila bränslen. Vi har redan skrivit om varför detta är fel. Vi har också tidigare kritiserat Salby för att använda vilseledande grafer för att underbygga sitt resonemang. Han kör tyvärr samma knep i den här presentationen. I det här inlägget ska vi dock titta på två andra tillfällen då Salby vilseleder.

Det första kommer runt 40.e minuten då Salby visar den här bilden:
Bilden visar CO2-mätningar från SCIAMACHY (SCanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric CHartographY), som är ett instrument ombord ENVISAT-satelliten. Lägg märket till de relativt låga uppmätta CO2-nivåerna i Europa, Nordamerika, norra Kina och Japan. Salby hävdar att detta visar att CO2-ökningen inte beror på våra utsläpp.

Men om man kollar vad forskarna säger (sidan 2867 i den länkade artikeln, Schneising et al. Long-term analysis of carbon dioxide and methane column-averaged mole fractions retrieved from SCIAMACHY, Atmos. Chem. Phys., 11, 2863–2880, 2011) så får vi en annan förklaring:
The resulting annual composite averages of atmospheric XCO2 after quality filtering for the years 2003–2009 are shown in Fig. 2 exhibiting similar patterns for all years superposed by a steady quite homogeneous increase with time. A significant part of the CO2 spatial variations shown in Fig. 2 results from the irregular sampling of the SCIAMACHY XCO2. For example, the mid- and high-latitudes of the Northern Hemisphere are strongly weighted towards late spring, summer, and early autumn, where CO2 is known to be much lower than for the (true) yearly average. This uneven weighting is due to the significantly higher cloud cover in winter but also because of larger solar zenith angles and snow coverage. As a result, most of the mid- and high-latitude measurements in winter are automatically filtered out by the implemented quality filtering scheme.
I korthet: vid högre latituder finns det färre mätningar från vintern när CO2-halten är som högst, pga att moln, snö och solens vinkel förvårar mätningar vid den tiden. Därför ser de årliga nivåerna ut att vara lägre än de egentligen är. Detta säger Salby dock ingenting om. Här är förresten figur 2 som omtalas i citatet:

Nåväl, det där skulle kunna har varit ett misstag från Salbys sida. Kanske han bara är slarvig och inte läser sina källor ordentligt. Nästa sak är dock svårare att förklara som ett misstag.

Bilden visar (enligt Salby) genomsnittet av ett antal simuleringar för temperaturen (blått), samt simulerat CO2 (grönt). Enligt Salby bevisar detta att i klimatmodellerna så bestäms förändringar i temperaturen helt och hållet av förändringar i CO2.
Global temperature doesn't just increase with increasing CO2. It tracks it, almost perfectly. In the models, changes in temperature and CO2 are isomorphic. They have exactly the same form. Their relationship is so tight, you don't even need a climate model. Fractional increase in CO2 entirely determines the fractional increase of global temperature. The simulated relationship is remarkable. Here is why. Remember the global energy budget. It is what determines global temperature. Increasing CO2 contributes to the energy budget, but only at the one percent level. The one-to-one correspondences indicates that changes of global temperature remain in equilibrum with changes of CO2, but nothing else. Dominant contributions to the energy budget either do not change, or if they do, they are enslaved to CO2. Those contributions can change only in direct proportion to CO2 which in the model controls everything.

Men detta är helt enkelt inte sant! Se t ex på den här bilden från Ed Hawkins vid National Centre for Atmospheric Science vid University of Reading i Storbritannien.

Den föreställer två simuleringskörningar (blått och rött), samt uppmätt temperatur (svart). Simuleringarna går inte monotont uppåt - tvärtom innehåller de många toppar och dalar. Dessa beror på andra faktorer än CO2 (och andra växthusgaser). I den här bilden så är en enda modell används och förutsättningarna för modellkörningarna är identiska, men även då så ser de väldigt olika ut.

Här ser vi körningar från 42 olika modeller, och som synes så har de stor spridning. De körs med samma forcings från växthusgaser (RCP4.5, där RCP står för Representative Concentration Pathways).


Vad Salby visade i sin bild var ett genomsnitt av ett stort antal simuleringar, och då tar variationerna ut varandra. Då får man den jämnt stigande linjen i Salbys bild. Salbys bild visar alltså inte att temperaturen följer CO2 exakt i modellerna. Det är mycket svårt att tro att Salby inte begriper detta.

Man har också använt klimatmodeller för att simulera gångna tiders klimat, t ex under senaste nedisningen. Se t ex den här figuren från Branconnot et al, Evaluation of climate models using palaeoclimatic data, Nature Climate Change, 2012 som visar det senaste nedisningsmaximat Det skulle knappast ha gått om Salbys påstående att CO2 helt styr temperaturen i klimatmodellerna var sant.
Någon kanske reagerar på rubriken till det här inlägget: "Salbys ansträngda förhållande till sanningen". Kan man verkligen skriva så i en vetenskaplig diskussion? Men Salby försöker inte bidraga till någon vetenskaplig diskussion. Hans felaktigheter är tyvärr för många och för grova för att kunna förklaras som oskyldiga misstag eller som tolkningsfrågor. Han är helt enkelt ute efter att förvilla. Han saboterar förutsättningarna för en viktigt vetenskaplig diskussion. För detta förtjänar han hård kritik.

Uppdatering 130628: I ett inlägg på "Klimatupplysningen" idag så demonstrerar Pehr Björnbom sin oförmåga att förvara Salby med sakliga argument. I stället får vi gnäll om att Salby "utsätts [...] för en smutskastningskampanj". (Särskilt komiskt för att komma från en blogg där man älskar att kasta smuts). Nej Pehr, man kan inte ignorera förbehållen om SCIAMACHY bara för att de inte stod i själva bildtexten, och von Storch säger inte samma sak som Salby.
Men det finns en intressant sak: Björnbom har beräknat en "koldioxidkurva" utirfrån hypotesen att förändringen av koldixidhalten beror linjärt på den nuvarande temperaturanomalin (HadCRUT4) minus -0.415. Det senare är av en ren tillfällighet (ironi) en typisk temperatur under den tidiga industrialismens tidsålder, då vi började använda fossila bränslen. Och eftersom temperaturen har varit högre sedan dess, så får man bekvämt nog en kurva som är garanterad att stiga närmast monotont uppåt. Man kan ju också fundera på hur det skulle fungera att ta det förhållandet lite längre bakåt i tiden. Och hur skulle man kunna förklara det rent fysikaliskt?

Uppdatering 130713: Det är inte bara i sina presentationer som Salby vilseleder. Det har just framkommit att Salby under sin tid vid  University of Colorado var föremål för en utredning från National Science Foundation (NSF), som finanisierar forskning. De kom bl a fram till det här:
We conclude that the Subject has engaged in a long-running course of deceptive conduct involving both his University and NSF. His conduct reflects a consistent willingness to violate rules and regulations, whether federal or local, for his personal benefit. This supports a finding that the Subject is not presently responsible, and we recommend that he be debarred for five years. The debarment regulation allows a Federal agency to impute the behavior of an individual to an organization. Accordingly, NSF may also choose to debar Company 1 and Company 2, based on their identity with the Subject, their extensive non-compliance with NSF regulations, and their imputed inability to properly administer an award or a subcontract involving NSF funds.
Mer info finns på DeSmogBlog.
Att Salby försnillar forskningsmedel betyder inte i sig att han har fel om klimatet. Vad som är fel i hans argument har vi i stället påpekat här ovan och i tidigare inlägg. Men det ger stöd för uppfattningen att Salbys felaktigheter inte är olyckliga missförstånd, utan avsiktliga och medvetna lögner. 

19 kommentarer:

 1. Angående diagrammen 3-5 så har den mycket kände klimatforskaren Hans von Storch gett intressanta synpunkter i en intervju i Der Spiegel som man kan läsa om (på tyska) här:
  http://klimazwiebel.blogspot.se/2013/06/ich-war-nie-klimakanzlerin-spiegel.html

  Så här står det i Klimazwiebels inlägg:

  ”Om den nuvarande stagnationen av medeltemperaturen, trots stigande CO2 utsläpp, uttrycker sig Hans von Storch utförligt och bekänner: ". Vi står inför en gåta". Endast 2% av modellkörningarna förutsäger något sådant, och om ingenting förändras inom fem eller sex år, har man i forskningen fått ett allvarligt problem, eftersom ingen av modellerna förutspår detta”.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra och klargörande inlägg av UI. Hjälper en som inte har tid för djupare analyser själv. Bra!

  SvaraRadera
 3. Jag förstår inte. om man filtrerar bort kortsiktiga variationer (väder) så styrs ju modellerna helt av CO2. Var det inte det Salby sa?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hörde inget "om man filtrerar bort kortsiktiga variationer" i Salbys tal.

   Och det är ändå inte sant. Hur skulle man då kunna simulera t ex klimatet under nedisningar?

   Radera
  2. Jag har inte sett hela filmen utan gick på det som skrevs:

   "Vad Salby visade i sin bild var ett genomsnitt av ett stort antal simuleringar, och då tar variationerna ut varandra."

   Filtrera kanske inte är rätt ord men det blir ju effekten i alla fall.

   Sen kan man ju tydligen inte modellera tidigare klimat med dagens klimatmodeller:
   http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/06/new-paper-finds-climate-models-unable.html

   Vem säger att det går att göra en hindcast för istider med dem?

   Radera
  3. Så ironiskt att klimatmodellerna i din länk visar mindre uppvärmning under Miocenen än proxies.

   Radera
  4. "Vem säger att det går att göra en hindcast för istider med dem?"

   Du kan ju läsa artikeln som jag länkade till (med bilder). Men poängen är: i de här modellerna beror temperaturen inte bara på CO2.

   Radera
  5. Det är väl inte så konstigt att modellerna visar mindre uppvärmning än proxies.

   Eftersom de slaviskt följer CO2-halten visar de väl ungefär samma temperatur som nu.

   Den verkliga temperaturen kan ju vara både högre och lägre.

   Radera
  6. Från artilkeln om Miocenen:

   "We simulate a global mean annual temperature (MAT) of 18◦C, ∼4◦C above the pre-industrial value, but 4◦C colder than the global Miocene MAT we calculate from climate proxies."

   Allstå bra mycket varmare än nu. Inte "ungefär samma temperatur som nu".

   Radera
  7. Tack Lars Karlsson, det var mycket uppgifter som jag inte funderat över på länge. Med reservation för att jag har läst slarvigt har jag uppfattat det så här:
   De datakällor du länkar till har ingen som helst koppling till LGM som ägde rum för över 20000 år sedan. Med andra ord; För att kunna göra en hindcast för LGM har man använt helt andra dataset än vad man använder för att göra de hindcasts som man kalibrerar modellerna mot.
   Detta innebär att det i praktiken rör sig om två olika set av modeller. Det går därför inte att säga att de modeller som används för att förutsäga temperaturutvecklingen nu kunde ge en någorlunda bra beskrivning av LGM.
   Detsamma gäller för Miocen, jorden såg annorlunda ut då så rimligen har man använt andra ingångsvärden för land use. Det intressanta är emellertid följande: ” The MMCO simulation most comparable to the proxy records requires a CO2 concentration of 800 ppm”

   Båda dessa exempel visar att den faktiska temperaturen kan vara högre än den som modellerna förutsäger. Att temperaturen också kan vara lägre finns det också exempel på, de senaste 16 åren icke att förglömma.
   Sammantaget leder detta till att man måste dra slutsatsen att det finns faktorer som inte representeras i modellerna har betydligt större inflytande än co2 och att avsaknaden av dem i modellerna leder till felaktiga värden på klimatkänsligheten.
   Parametriseringen av molnbildning och nederbörd är förmodleigen en viktig del av förklaringen till detta.

   Radera
  8. "Detta innebär att det i praktiken rör sig om två olika set av modeller. Det går därför inte att säga att de modeller som används för att förutsäga temperaturutvecklingen nu kunde ge en någorlunda bra beskrivning av LGM."

   Det är samma modeller, från CMIP5. De är helt enkelt tillämpade på olika situationer. En bra modell ska funka på många situationer.

   Radera
  9. Men de funkar ju inte i någon av situationerna.

   Med den moderna tillämpningen har man en parametrisering av processer och en datauppsättning för land use etc.

   Dessa data ger i modellerna inga som helst förändringar av utfallet under längre intervall, det enda som styr i modellerna i denna tillämpning är därför CO2

   I de historiska modellerna måste man använda sig av andra data och/eller parametriseringar för att ens komma i närheten. Om man inte gjorde detta borde ju utfallet bli likartad som i dag, kanske något kallare beroende på de andra GHG:erna.

   Radera
  10. Självklart kan man inte ha samma värden för forcings för det senaste seklet och för nedisningen.

   Ed Hawkins skriver om de 42 CMIP-modellerna (1950-2050) som visas i inlägget här ovan:

   "These particular simulations use historical radiative forcings (greenhouse gases, solar activity etc) until 2005, and an assumed ‘scenario’ of radiative forcings (named RCP 4.5) from 2005-2050. Firstly, this is just one scenario of post-2005, and there are others – this uncertainty is not represented here.

   One of the key uncertainties is in the role of aerosols (small particles emitted through fossil fuel burning which tend to reflect sunlight, interact with clouds and cool the climate). All the RCP scenarios assume that atmospheric concentrations of aerosols decline at slightly different rates post-2005, but all are perhaps optimistic. At the very least this does not fully sample the uncertainty in post-2005 aerosol emissions."

   Det är alltså inte CO2 som styr allt. Man tar hänsyn till bl a aerosoler, sol, och vulkaner (för de två senare tror jag man inte gör några specifika antaganden om förändringar efter 2005).

   Radera
 4. jag tittade på den rapport du länkade till och där sägs följande:
  "Nevertheless, the simulated magnitude of regional
  changes is often not as large as the observed magnitude. This may
  be because models are not sufficiently sensitive to external perturbations or because they underestimate internal variability6
  ,
  or it could be caused by incorrect representation of (or failure to
  include) important feedbacks"

  Den modell som använts verkar innehålla en del faktorer som inte har någon större betydelse idag, men hade det under den senaste istiden, det är väl därför man kommer i närheten i alla fall.

  SvaraRadera
 5. Jag tittade på tilläggsinformationen till Braconnetartikeln. Det är rätt intressant att solstrålningens fördelning vid LGM var nästan samma som idag. Det som gör att man får en lägre global temperatur än idag vid simuleringarna av LGM med klimatmodellerna är att man använder lägre växthusgashalter (185 ppm CO2) samt att den använda isutbredningen reflekterar solljus.

  SvaraRadera
 6. Med anledning av uppdateringen till inlägget så roade jag mig med att skapa integraler av temperaturen med olika baslinjer (offset i woddfortrees). Man kan lätt få dem att gå uppåt eller nedåt efter smak, och om man lägger till en negativ faktor (scale -1) så kan man få dem att böja sig nedåt snarare än uppåt på slutet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och här har vi en sinus-kurva och en med brus, med en godycklig offset och sendan integrerade. De går uppåt!

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet