5 juli 2013

Song of Our Warming Planet

Daniel Crawford spelar cello där varje ton motsvarar globala medeltemperaturen för ett år. Lägsta temperaturen (år 1909) motsvarar lägsta tonen på cellon. Varje halvtonshöjning motsvarar ungefär 0,03 °C. Läs mer om stycket på Ensia.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet