25 dec. 2013

Varmt i november

November 2013 var sannolikt den varmaste uppmätta novembermånaden någonsin enligt både NASA GISS (+0.77°C) och NCDC (+0.778°C). Enligt Hadley Centre var det sannolikt den tredje varmaste uppmätta november någonsin (+0.596°C). Notera att siffrorna här är anomalier, och att de beräknas från olika baslinjer.
Som synes har det varit särskilt varmt i Ryssland.

Uppdatering 2013-12-27: "Sannolikt" lades till på ett par ställen i texten, för att markera att de uppmätta och sammanställda värdena är behäftade med osäkerheter.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet