10 maj 2014

Klimatkänslighet nya uträkningar

Som ni vet finns det flera sätt att räkna ut klimatkänsligheten. Ett problem har varit att olika sätt ger lite olika resultat. Kanske inte direkt förvånande och skillnaderna är inte så stora att det inte gått att hitta möjliga orsaker. Nu har i alla fall en ny studie gjorts som tagit hänsyn till klimatpåverkande faktorers olika utbredning på ett sätt som inte tidigare gjorts. Denna studie förklara bland annat varför man fått något lägre klimatkänslighet om man använt sig av observationer i närtid än till exempel data från lång tid tillbaka.

Studien introduceras i filmen nedan


För den som vill fördjupa sig rekommenderar jag DENNA länk.

1 kommentar:

 1. Jag har reagerat på det Lennart Bengtsson skriver om klimatkänsligheten. T.ex:
  här, vilket inte alls stämmer med det forskningsläge som refereras i videon (eller nyligen av IPCC). Det är förstås tillåtet att ifrågasätta t.ex. IPCC:s bild men med hans titel och bakgrund borde man kunna kräva att han kommer med någon slags seriös saklig motivering, åtminstone i bloggform. Det enda jag har sett är detta och detta. Men inget av det är någon sammanställning av olika metoder eller vad som är mest sannolikt.

  Annars argumenterar han också emot sig själv, på närmast "klimatskeptiskt" vis. I en nylig intervju hävdar han som tidigare att osäkerheterna är större eller mycket större än vad t.ex. IPCC anger:
  "The complex and only partially understood relationship between greenhouse gases and global warming leads to a political dilemma. We do not know when to expect a warming of 2 degrees Celsius. The IPCC assumes that the earth will warm up by 1.5 to 4.5 degrees Celcius in response to a doubling of CO2 concentration. These high values of climate sensitivity, however, are not supported by observations. In other words: global warming has not been a serious problem so far if we rely on observations. It is only a problem when we refer to climate simulations by computer models.
  There is no alternative to such computer simulations if one wants to predict future developments. However, since there is no way to validate them, the forecasts are more a matter of faith than a fact. The IPCC has published its expert opinion a few months ago and presented it in the form of probabilities. As long as the results cannot be supported by validated models they produce a false impression of reliability."

  Men det går knappast ihop med "att klimatkänsligheten av allt att döma är låg" (första länken ovan) eller från stycket ovan: "These high values of climate sensitivity, however, are not supported by observations." Dessutom är det ett elementärt vetenskapsteoretiskt misstag att man inte skulla behöva en modell för att tolka observationer. Extra tydligt är det när man försöker
  bestämma den framtida klimatkänsligheten från historiska observationer, vilket förstås kräver en modell. Som i videon i bloggposten, Ed Hawkins visar att det finns goda skäl att tro att dom metoder som Bengtsson och GWPF föredrar har en bias åt det lägre hållet. Fler referenser och en bra sammanfattning.

  SvaraRadera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet