11 sep. 2014

Öppen tråd 10För saker som inte passar på andra trådar. (I övrigt gäller dock fortfarande vår modereringspolicy.)

23 kommentarer:

 1. Lars - speglad av din närodlade svenska "vet bäst" förträfflighet så kanske du inte kan se världen och ses med andra ögon på andra håll.

  USA har ett komplicerat förhållande till den muslimska världen. Dels har man ett mycket fritt samhälle med stor religionsfrihet. Dels har man blivit måltavla för islamistiskt hat och terror. De ideologiska rötterna till t.ex IS är dessutom inte alls speciellt kontroversiella i den islamska världen vilket kunde jämföras med om vi allmänt skulle låta den Nazistiska ideologin få stå mer eller mindre oemotsagd. Det Watts ger utrryck för är att det är stötande att den muslimska världen skulle tillhöra de sårbara som stod först i tur för någon klimatpolitisk räddingsaktion.

  Tycker du får stå för din egen tolkning att Watts sätter likhetstecken mellan muslimer och ISIS - han gör det inte ordgrant och hade han gjort det skulle det varit ett grundlagsbrott i USA. DU gör den tolkningen.

  Visst hänger moral och religiös övertygelse samman MEN Kerry använder order faith flera gånger , respekt för Guds skapelse (liksom även Dr Roy Spencer gör ...), att vi har ett från Gud sänt ansvar samt att detta finns belagt i den heliga skrift med början i skapelseberättelsen.

  Om du inte tolkar detta som att Kerry både drar politiska och vetenskapliga slutsatser delvis baserade på sin tro får dig att framstå
  som naiv. Samtidigt kan du ju visa exakt vad i Dr Roy Spencers vetenskaliga publikationer som hänvisar till kreationism förutom att han ventilerat sin privata religiösa tro.

  Du visar en djup dubbelmoral och det är inte ovanligt här på UI

  SvaraRadera
 2. Jag ser inte att Kerry har uttryckt någon sympati med IS.

  "Det Watts ger uttryck för är att det är stötande att den muslimska världen skulle tillhöra de sårbara som stod först i tur för någon klimatpolitisk räddningsaktion. "

  Varför skulle det vara stötande? Vissa muslimska länder som Bangladesh är definitivt i rikszonen för översvämningar. Andra muslimska länder är väldigt sårbara för torka. Är det stötande för att de är muslimska? Vilken religion de har skall väl inte spela någon roll?

  "Om du inte tolkar detta som att Kerry både drar politiska och vetenskapliga slutsatser delvis baserade på sin tro får dig att framstå som naiv."

  Nej, jag tolkar det som att Kerry hämtar vetenskapliga fakta från vetenskapen och sina värderingar från (bl a ) sin religion. Dessa saker tillsammans påverkar sedan hans politik.

  SvaraRadera
 3. Att utrikespolitisk analys inte tillhör din starka sida må bero på att din hjärna redan är full av annat vetande ...

  Både IS och al-Qaeda rekryterar för full i t.ex Bangladesh och al-Qaeda har stolt meddelat att man avser upprätta ett Kalifat där bl.a Bangladesh ingår. Om du har svårt att se att det hat och terrorhot som riktas mot USA och Amerikanska medborgare ( och var inte så säker på att inte Sverige från sin släng av sleven ...) så tror jag att jag har förstått varför...
  Att amerikanska medborgar kan tycka att det är stötande att man väljer att rädda de folk varifrån
  det sänds terrorister som dödar dem istället för någon gullig önation är väl ändå inte direkt märkligt
  eller omänskligt. Du har säkert tänkt värre tankar själv ...

  Men om du nu ser Kerry som en klok politker som låter fakta och relgiös tro samverka i sin politik är det märkligt att ni angriper Dr Roy Spencer som bara baserar sina forskningsresulat baseras på vetenskaplig fakta. Åter är hans övertygelse om ID hans personliga och du får gärna visa var han i vetenskapliga publikationer hänvisat till ID som evidens för hans slutsatser.

  Och till slut var finner du att Watts har sagt att Kerry sympatiserar med IS ? Vad han dock ironiskt skriver är att Kerry kan åka till IS och se hur väl mottagen han blir där trots att han är en sån god människa som ser det som guddomliga plikt att rädda just dem.

  Du kan vara så säker att rätt många istället förespråkar att man borde göra parkeringplats av hela regionen ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Att amerikanska medborgar kan tycka att det är stötande att man väljer att rädda de folk varifrån det sänds terrorister som dödar dem istället för någon gullig önation är väl ändå inte direkt märkligt eller omänskligt."

   Kommentarer överflödiga.

   Radera
 4. Så bra att du är överens med mig att Kerry låter sin professionella gärning låter sina handlingar styras av religös övertygelse och moral och att Dr Roy Spencer , som är ett hatobjekt här, inte kan beläggas baserat något av det han publicerat på sin personlig tro.

  Det är ju i sig en tillnyktring här.

  Det är också fint att se att din medmänsklighet , utan att den någonsin verkligen satts på prov , håller pall och att din starka övertygelse avhåller dig från "negativa tankar" även om ditt liv skulle hotas. Vi andra som är lite mer slappa i anden kanske må vara förlåtna om vi ser statsfinasierad terrorism som lite provocerade. Exemplen på Islamiska staters inblandning i stöd till islamistiskterror är många. T.ex har ett flertal Gulfstater ekonomiskt byggt ISIS till vad det är i dag (även om ISIS nu blivit så starka att man kan brandskatta de områden de kontrollerar). Att Osama bin Laden ostört kunde bo mitt i ett Pakistanskt strategiskt militärkomplex är säkert en slump liksom deras stöd till Talibaner (via ISI) och inblandning i terrordåden i Mumbai. Iran direkt utfört aktioner i andra länder samt stöder aktivt flera Shiagrupper som betraktas som terrororganisationer. Inte ens länder som Malaysia, Indonesien går helt fria men kanske skall hållas utanför detta då det är på en helt annan nivå. Att det pågår en konflik mellan den muslimska världen och stora delar av resten av är bara att inse. Att man tar ställning på ett eller annat sätt är inte speciellt märkligt.

  Samtidigt så ser den muslimska världen givetvis att det pågår en aggression mot dem. När Bush pratar om "Crusade" så kan de ju lätt bli så ... Nu är ju Jihad ungf samma begrepp och ett ord vi ofta hör nu för tiden. Det finns också en mycket utbredd revanschism där historiska oförätter och forna islamska imperiers fall spelar stor roll. Hoppas du är lika stringent och utrycker ditt ogillande när ledare i muslimska länder spyr in avsky.

  Världen är "lite" mer komplex än att dina försök att utmåla Watts som islamofob ger något mervärde.

  SvaraRadera
 5. Jag är glad för att det finns amerikaner som Kerry som kan skilja på IS (som är en vedervärdig grupp) och den muslimska världen som helhet.

  SvaraRadera
 6. Och vill du förstå varför dessa islamistiska terrorrörelser får stöd så kan du ju börja med att räkna döda i Irak.

  Problemet är att om det fortsätter så så kommer det att bli fler kroppar att räkna, både i väst och i muslimska länder. Kerry inser det. Gör Watts?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrev så finns en utbredd syn bland muslimer att de är de som är under angrepp så du slår in öppna dörrar här. Det innebär inte Watts inte har rätt att se saken från sitt håll och vara oense med Kerry eller kritisera honom.

   Att DU ser Kerry som en klok statsman innebär inte ,som du velat påskina, att Watts för den skull är islamofob e .dy - även han anser att en ev "klimaträddning" har muslimska länder som främsta "förmånstagare".

   Peter Grafström : det nedlåtande tonfallet kommer sig av att herrar professorer här ständigt lyser med sin von oben mentalitet - akademiska pajasar är vad de framstått som i mina ögon och då vore väl jag inte sämre än att ta efter...

   Radera
  2. Watts formulerar sig inte vidare tydligt, så man kan säkert tolka honom på olika sätt. Han verkar primärt vara ute efter att besinningslöst hata Kerry ("Is John Kerry mentally ill?").

   Nu låter jag dig leka själv med din lösnäsa och dina stora skor.

   Radera
  3. Antar att du är avundsjuk och vill låna ? Jag har så även Olle kan få en uppsättning !
   :-)

   Radera
  4. Anonym
   Det är skeptikerna som är överlägset värst med sina nedlåtande attityder. Mycket ofta har de dåligt på fötter. På UI har de föredömligt hög kvalitet jämfört med skeptikerna.
   Det betyder inte att det vetenskapligt sett är slutgiltigt avgjort men om skeptikerna skulle skärpa sig i sin faktagranskning skulle debatten bli mycket mer givande.

   Radera
 7. Anonym är tydligen, förutom ett nedlåtande tonfall, även opåverkad av de uppgifter som pekar på Usas ständigt förekommande inblandning i uppkomsten och utrustandet av dessa terrorgrupper. På 1800-talet hade britterna en veritabel zoo av revolutionärer som härjade i Europa för att underminera alla utom den engelska monarkin, utan att kopplingen till England finns tydligt redovisad i den offentliga historieskrivningen. Senare instiftade MI6 muslimska brödraskapet.
  I vår tid består anglosaxarnas zoo bl av al qaeda, islamic jihad(som är ett konstigt namn av tautologisk karaktär och därför misstänkt artificiellt) IS etc.
  Hur kan man gilla läget och blunda för att terrorn skapas av anglosaxarna för att hindra andra länders ekonomiska utveckling för att själv dominera på alla plan.
  John Kerry är mot den bakgrunden en grotesk hycklare när han 'skiljer mellan IS och andra muslimer' och därmed försöker spela anständig statsman. Det är föregående regimer och hans regim och de företags och finansintressen som den representerar som avsiktligt skapar alla problem för muslimerna.

  SvaraRadera
 8. Lars Karlsson
  Är begreppet false flagg en främmande tanke i detta forum?
  Och att Usas geopolitiska ambitioner driver dem att direkt och indirekt(via gulfstater, turkiet mfl) framskapa artificiella fiender.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, redan de gamla romarna sysslade med sådant.

   Radera
 9. För den som vill ha ett gott skratt rekommenderar vi idag en riktigt blåst dikt: LIFE IS A GAS! av Kevin Benn.
  Ett särskilt tack går till professor i vetenskapsteori Ingemar Nordin som publicerade detta alster bortom all parodi på "Klimatupplysningen (sic)"!

  SvaraRadera
 10. Vem är den svenske klimatskeptikern?
  Resultatet från denna undersökning kommer kanske inte som en överraskning...
  http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.587989?l=sv

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men argh varför använder författarna ordet "ekosocialism"?

   När anti-intellektuella använder ordet socialism menar de det som Marx och Engels menade. Från sin liberianska synvinkel, som de tror är den kapitalistiska synvinkeln, ser de välfärdsstaten som "kommunism-light", fastän välfärdsstaten är ett kapitalistiskt system.

   Ekosocialism går i detta fall närmast att tolka som en eufemism för "vattenmeloner - grön utanpå, röd inuti", alltså någon slags ny populär front för kommunismen. Dessa föreställningar visar på hur osynkade de talföra förnekarna är med samtiden.

   "Men medan ekosocialisterna ser en sådan omställning som nödvändig, betraktar klimatskeptikerna den som destruktiv. Den hotar hela deras livsverk. De vill slå vakt om de ekonomiska framsteg och den välfärd som industrisamhället gjort möjlig."
   Genom att använda fel terminologi så misslyckas här författarna att förstå vad de gröna ekonomerna vill åstadkomma - låt vara att de talar i tredje person för förnekarnas position (som i allt väsentligt faktiskt inte förstår sig på hållbarhetssamhället). Nu är det där ju bara den populärvetenskapliga sammanfattningen så det kanske finns med i diskussionen och dessutom är en sådan förståelse inte nödvändig för analys av klimatförnekare - jag vill ÄNDÅ se korrekt terminologi och korrekta beskrivningar av fenomen.

   Det andra problemet är att huvudfåran av "klimatvetenskapare" (antagligen) INTE är gröna ekonomer, eller för den delen ens vet vad hållbarhetssamhället går ut på (även om de säkert har hört talas om det, och har något slags hum) SAMT inte nödvändigtvis har en politisk / ekonomisk lösning på de problem uppvärmningen skapar; många forskare ser sin yrkesroll som intet mer än att försvara god vetenskap emedan förnekarna tar denna vilja att försvara klimatvetenskapen som vattenmelonsdriven fanatism, alltså buntas klimatforskare in i politiska läger till vilka de inte tillhör.

   Även om ifall det visar sig att det andra problemet jag identifierade inte existerar ifall man faktiskt läser artikeln snarare än den populärvetenskapliga diton så kvarstår problemet med att använda klimatförnekarnas terminologi och verklighetsbeskrivning är att köpa delar av deras retorik, som sedan presenteras på ett silverfat till pöbeln.

   Slutligen;
   "- Därför väljer de hellre att ifrågasätta hela klimatvetenskapen, trots att de i alla andra avseenden har stor tilltro till vetenskap och forskning, säger Jonas Anshelm."
   Nej, totalt inkorrekt. För att förstå den självutnämnde västerländska hjälten kan vi tänka oss en slags ungdomens källa som innehåller den västerländska kulturen och skänker välstånd etc till alla som dricker av den. Källan innehåller saker som "tradition", "vetenskap", "frihet" och "marknadsekonomi", typ. Men alla som liksom syns i media påverkar innehållet i brunnen, och de som så sprider "läror" som står i opposition till det självutnämnda västerländska idealet "förgiftar" brunnen med "nonsens" som feminism, strejkrätt och klimatvetenskap, så att när man nu dricker av brunnen sprids inte längre purt välstånd utan välstånd med en bismak av, ja, "socialism". Blir brunnen för "oren" kraschar hela det västerländska samhället. Det är i den meningen man måste betrakta de anti-intellektuellas inställning till vetenskapen; vetenskap som hotar de politiska intressena är inte vetenskap utan fientlig propaganda. De har alltså inte en "stor tilltro till vetenskap och forskning", utan en "stor tilltro" till RÄTT sorts vetenskap.

   Jag anser därför att av nämnda anledningar artikelförfattarna - medvetet eller omedvetet - i denna artikel är neutrala snarare än objektiva.

   Radera
 11. Avdelningen oavsiktlig ironi: Ingemar Nordin, skribent på förvillarbloggen Klimatupplysningen och professor i vetenskapsteori, försvarar att man förlitar sig på stollebloggar som WUWT och Hockey Schtick, men ratar IPCCs rapporter:

  "Vi håller oss till vad forskarna publicerar, inte till körsbärsplockande sammandrag av ett gäng personer som har en politisk agenda och som bedriver parallell vetenskap."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mer underhållning från Nordin:

   "Jag har förklarat varför The Hockeyschtik gör en viktigare insats för klimatvetenskapen än Nature."

   Radera
  2. Också underhållande är hur Nordin vägrar att ha någon åsikt om ett par artiklar från den där bloggen jag drog upp. Man kunde annars tycka att om han ser bloggen som så viktig borde han tycka det var relevant att kommentera dess innehåll.

   Radera
  3. Det här ingägget på The Hockey Schtick, Maxwell's Demon proves why cold gases cannot make hot bodies hotter, är på ren foliehattsnivå. Och resten av inläggen är inte mycket bättre. Att en professor i vetenskapsteori kan tycka att en sådan blogg är bättre än en ledande vetenskaplig tidskrift som Nature måste också anses vara foliehattande! Det är otroligt ... eller borde vara, om jag inte hade känt till Nordin sen tidigare.

   Radera
  4. Personen bakom "The Hockey Schtick" kan bara beskrivas som rejält korkad.

   "Note cooling is not the new warming, and slowing of cooling is still cooling, not warming. "

   Någonting som svalnar långsammare kommer naturligtvis att vara varmare än det annars hade varit.

   Radera
  5. Herrej****r, jag tittade mer på "The Hockey Schtick", och det verkar som att deras "schtick"* är att förneka CO2s växthuseffekt. Inlägg efter inlägg handlar om det.

   *"Schtick" är Yiddish för "tema" eller "gimmick".

   Radera

Tips: Använd gärna signatur när du kommenterar. Det underlättar samtalet